Bài 1: Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy - Đinh Đức Quang

I. Mục tiêu bài học :

- HS hiểu về ý nghĩa và các hình thức trong trang trí quạt giấy

- HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy

- HS trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và vẽ màu tự do theo cảm nhận của các em.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng dạy học

a. Giáo viên

- Một vài quạt giấy và một số loại quạt khác có hình dáng và kiểu trang trí khác nhau.

- Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy, bài vẽ của học sinh năm trước (nếu có)

b. Học sinh:

- Sưu tầm hình ảnh các loại quạt để tham khảo

- Giấy vẽ, giấy màu, bút chì, kéo, compa, màu vẽ

2. Phương pháp dạy học

- Phương pháp vấn đáp - Phương pháp thảo luận

- Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp luyện tập

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 2384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 1: Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy - Đinh Đức Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Vẽ trang trí
TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
Ngày soạn: 23/08/2008	 Ngày dạy: 25/08/2008
Bài 1:
I. Mục tiêu bài học :
- HS hiểu về ý nghĩa và các hình thức trong trang trí quạt giấy 
- HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy
- HS trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và vẽ màu tự do theo cảm nhận của các em.
II. Chuẩn bị 
1. Đồ dùng dạy học 
a. Giáo viên 
- Một vài quạt giấy và một số loại quạt khác có hình dáng và kiểu trang trí khác nhau.
- Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy, bài vẽ của học sinh năm trước (nếu có)
b. Học sinh:
- Sưu tầm hình ảnh các loại quạt để tham khảo
- Giấy vẽ, giấy màu, bút chì, kéo, compa, màu vẽ 
2. Phương pháp dạy học 
- Phương pháp vấn đáp	- Phương pháp thảo luận 
- Phương pháp nêu vấn đề 	- Phương pháp luyện tập
III. Tiến trình dạy - học 
1. Giáo viên ổn định tổ chức lớp, giới thiệu bài mới
2. Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: (Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét)
Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá maãu quaït giaáy
Giáo viên gợi ý để học sinh thấy được công dụng của quạt giấy: 
+ Được dùng ở đâu? 
+ Có nhiều loại quạt không? (Phân loại theo công dụng)
+ Hình dáng của quạt như thế nào?
+ Quạt được trang trí như thế nào?
Giáo viên tóm tắt lại câu trả lời của học sinh đồng thời mở rộng cho HS thấy sự phong phú của màu sắc và cách trang trí quạt giấy.
Hoạt động 2: (Hướng dẫn học sinh tạo dáng và trang trí quạt)
Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá boä phaän cuûa chieác quaït
Giáo viên giới thiệu cách tạo dáng cơ bản qua câu hỏi gợi mở 
- Quạt gồm mấy phần?
- Quạt có hình dáng như thế nào?
Giáo viên giới thiệu cách trang trí quạt giấy 
Giaùo vieân cho hoïc sinh xem moät soá maãu quaït giaáy ñaõ ñöôïc trang trí vaø ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh phaùt hieän – traû lôøi
(trang trí thường có bố cục như thế nào?)
Các thể thức bố cục? (Phác mảng)
- Các hoạ tiết nào thường hay dùng để trang trí ?(hoa văn trang trí phải phù hợp với nội dung)
- Màu sắc được sử dụng như thế nào? (để quạt mát hay treo tường, trong biểu diễn nghệ thuật)
Giáo viên củng cố lại cho HS các bước tạo dáng và trang trí cho HS nắm rõ hơn.
Hoạt động 3: (Hướng dẫn học sinh làm bài)
- Giáo viên cho 1 HS nêu ý tưởng, nội dung từ đó hướng dẫn mẫu từ đó định hướng cho HS khác.
- Giáo viên tuỳ vào từng bài, ý tưởng của từng học sinh mà có cách hướng dẫn cụ thể 
à Giáo viên cho HS khoảng thời gian nhất định (khoảng 10 – 20 phút) để HS tập trung vào bài vẽ của mình
I. Quan sát, nhận xét
- HS lắng nghe và trả lời
- Trong đời sống, trong trang trí.
- Quạt giấy, quạt nan, (quạt treo tường)
- Dạng nửa hình tròn
- Bồi giấy ở hai mặt và được trang trí đẹp mắt
HS lắng nghe và ghi chép những điều chính
II. Tạo dáng và trang trí quạt giấy
HS quan sát và thảo luận cách tạo dáng
Thaân quaït
1.Tạo dáng:
Nan quaït
- 2 phần (giấy, thân và nan quạt)
- Thường là ½ hình tròn và có thể biến dạng tuỳ theo ý định của người thiết kế
2. Trang trí
- Bố cục chắc, khoẻ, cân đối, hài hoà, với các thể thức đối xứng, phá cách, hoặc trang trí bằng đường diềm
- Hoạ tiết hoa lá, chim thú, hình mảng 
Màu sắc phải phù hợp với mục đích sử dụng quạt
HS thảo luận và ghi các ý chính theo nội dung câu hỏi
III. Luyện tập
-HS lấy giấy, bút  đồ dùng cần thiết để tiến hành bài làm theo ý tưởng của mình
- HS tiến hành làm bài theo thời gian quy định
- HS dán bài theo từng tổ sau khi đã hết giờ làm bài
- HS tiến hành nhận xét bài vẽ theo ý mình
Hoạt động 4: (Đánh giá kết quả học tập)
GV cho HS treo bài: tuỳ từng mức độ hoàn thành mà cho HS nhận xét về cách trang trí dựa trên tiêu chí về: bố cục, hình vẽ và cách vẽ màu sắc.
GV cho hoïc sinh nhận xét, xếp loại động viên, khuyến khích lệ những bài khá, những bài chưa tốt cần cố gắng hơn
* Dặn dò:
- HS hoàn thành nốt bài vẽ ở nhà (nếu chưa xong) và nộp lại vào đầu tuần sau
- HS xem trước bài và chuẩn bị cho bài học sau. 
* Ruùt kinh nghieäm sau giôø daïy: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy - Đinh Đức Quang.doc