Bài 10: Lực đẩy Ác - Si - Mét - Phạm Đình Dũng

I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.

C1: P1

C2:Một vật nhúng trong chất lỏng sẽ bị chất lỏng tác dụng 1 lực đẩy hướng từ .

II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.

1.Dự đoán của Ác si mét.

2.Thí nghiệm 2.

 

ppt 16 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 10: Lực đẩy Ác - Si - Mét - Phạm Đình Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 8CPHẠM ĐÌNH DŨNG – TRƯỜNG THCS ĐĂKR’ÔNGvantiendung1977.dro@kontum.edu.vnThời điểm 1 :Khi gàu còn chìm ngập trong nước.Thời điểm 2 :Khi gàu đã được đưa lên khỏi mặt nước.Thời điểm 1 :Kéo gàu lên khi gàu còn chìm ngập trong nước.Thời điểm 2 :Kéo gàu lên khi gàu đã được đưa lên khỏi mặt nước.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.1N2N3N5N4N6N1N2N3N5N4N6NAC1: P1<P chứng tỏ điều gì ?■Thí nghệm 1.PP1C2:Một vật nhúng trong chất lỏng sẽ bị chất lỏng tác dụng 1 lực đẩy hướng từ .dưới lên.II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.1.Dự đoán của Ác si mét.2.Thí nghiệm 2.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.C1: P1<P chứng tỏ điều gì ?■Thí nghệm 1.C2:Một vật nhúng trong chất lỏng sẽ bị chất lỏng tác dụng 1 lực đẩy hướng từ .dưới lên.II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.1.Dự đoán của Ác si mét.2.Thí nghiệm 2.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.C1: P1<P chứng tỏ điều gì ?■Thí nghệm 1.AP1ABP2BAP1TN2aTN2bTN2cAP1ABP2BAP1C3:Qua thí nghiệm trên,hãy chứng minh dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét là đúng ?II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.1.Dự đoán của Ác si mét.2.Thí nghiệm 2.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.C3:Qua thí nghiệm trên,hãy chứng minh dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác si mét là đúng ?II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.1.Dự đoán của Ác si mét.2.Thí nghiệm 2.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.AP1ABP2BAP1TN2aTN2bTN2cAP1ABP2BAP1TN2aTN2bTN2c3.Công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác si mét.II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.1.Dự đoán của Ác si mét.2.Thí nghiệm 2.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.C4:Hãy giải thích hiện tượng được nêu ra ở đầu bài học :C5:1 Thỏi nhôm và 1 thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước,thỏi nào chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét lớn hơn ?C6:2 Thỏi đồng có thể tích bằng nhau,1 thỏi nhúng chìm trong nước,1 thỏi nhúng chìm trong dầu,thỏi nào chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét lớn hơn ?Khi kéo nước từ dưới giếng,ta thấy gàu nước khi còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã kéo lên khỏi mặt nước,vì sao ?3.Công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác si mét.II.Độ lớn của lực đẩy Ác si mét.1.Dự đoán của Ác si mét.2.Thí nghiệm 2.§10.LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTI.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.C4:Hãy giải thích hiện tượng được nêu ra ở đầu bài học :C5:1 Thỏi nhôm và 1 thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước,thỏi nào chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét lớn hơn ?C6:2 Thỏi đồng có thể tích bằng nhau,1 thỏi nhúng chìm trong nước,1 thỏi nhúng chìm trong dầu,thỏi nào chịu tác dụng của lực đẩy Ác si mét lớn hơn ?Khi kéo nước từ dưới giếng,ta thấy gàu nước khi còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã kéo lên khỏi mặt nước,vì sao ?LỰC ĐẨY ÁC SI MÉTLỰC ĐẨY ÁC SI MÉT

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Lực đẩy Ác-si-mét - Phạm Đình Dũng - Trường THCS Đăkrông.ppt