Bài thu hoạch lớp chính trị hè 2015

Qua nghiên cứu chuyên đề: “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Mỗi thầy (cô) phải làm gì để thực hiện tốt nội dung trên?

TRẢ LỜI

Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Bản thân tôi sẽ phấn đấu làm tốt những công việc cụ thể như sau:

A- Về trung thực, trách nhiệm:

*Trung thực :

 Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đảng ta nhấn mạnh đầu tiên là tính trung thực, rồi trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa. Bởi vì, việc học tập theo chuyên đề năm 2015 có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng mà đã bị giảm sút chỉ vì bởi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất. Học tập và làm theo Bác, ta nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, tấm gương cao cả của Bác trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 884Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài thu hoạch lớp chính trị hè 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA 1
GV: HỒ HỒNG DŨNG
 BÀI THU HOẠCH LỚP CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Qua nghiên cứu chuyên đề: “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
Mỗi thầy (cô) phải làm gì để thực hiện tốt nội dung trên?
TRẢ LỜI
Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Bản thân tôi sẽ phấn đấu làm tốt những công việc cụ thể như sau:
A- Về trung thực, trách nhiệm:
*Trung thực :
 Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đảng ta nhấn mạnh đầu tiên là tính trung  thực, rồi trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa. Bởi vì, việc học tập theo chuyên đề năm 2015 có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng mà đã bị giảm sút chỉ vì bởi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất.  Học tập và làm theo Bác, ta nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, tấm gương cao cả của Bác trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng.
Trung thực còn có tác dụng giúp cho Đảng ta đẩy mạnh giáo dục đạo đức, thì mới có thể có sức mạnh tinh thần và đạo đức, hỗ trợ cho việc chống tham nhũng có hiệu quả. Đẩy lùi được quốc nạn tham nhũng, dân mới tin Đảng, tin chế độ. Uy tín của Đảng mới được nâng cao. Người trung thực là người biết trọng chân lý và trọng đạo lý, nhất là những người có học, biết nhận ra lẽ phải và sai trái, biết phê phán cái sai, khẳng định cái đúng. Hiệu quả sâu sa là bảo vệ lợi ích và quyền lợi của người dân, chống lại tất cả những gì vi phạm quyền làm chủ của dân, lấy dân làm chủ. Đó cũng là tính trách nhiệm.Gắn bó với nhân dân có nghĩa là gần dân. Gắn bó với nhân dân chính là gần dân, từ đó mới hiểu dân và tin vào sức mạnh sáng tạo của dân, thì mới có thể có hành động thiết thực đem lại ích lợi cho dân. Muốn gắn bó với dân, lại phải thường xuyên đề cao trách nhiệm. Phải tự chịu trách nhiệm với công việc, với tổ chức, với con người, với chính bản thân mình. Yếu tố trách nhiệm này cũng là một trong những biểu hiện của đạo đức cách mạng.
Cá nhân, bản thân tôi quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cấp trên giao, nhiệm vụ khó hay dễ cũng đem cả tinh thần, sức lực ra làm cho đến nơi đến chốn. Khi đánh giá, kiểm điểm các khuyết điểm của công việc, nếu thiếu sót do bản thân thì tự nhận, không đổ lỗi cho tập thể. 
 Với cương vị là một giáo viên, Đảng viên trong tập thể nhà trường, tôi sẵn sàng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình bằng cách: 
 - Có trách nhiệm với công việc được giao, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
 -Tự giác học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để phục vụ cho công tác chuyên môn của bản thân, cũng như phục vụ các nhiệm vụ chung của nhà trường.
 - Tự bản thân sẽ nêu gương về tinh thần trách nhiệm để đồng nghiệp noi theo.
 - Đồng thời, bản thân cũng cần có tinh thần, trách nhiệm với đồng nghiệp và học sinh trong trường. Cụ thể: có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường, có tinh thần giúp đỡ những học sinh khó khăn trong học tập.
 * Về gắn bó với nhân dân:
 - Tham gia tốt các phong trào của địa phương nơi mình cư trú. Tích cực vận động gia đình xây dựng đời sống văn hóa.
 - Bất kỳ nhiệm vụ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.
 - Đặt lợi ích của Đảng, lợi ích tập thể lên trên hết.
 - Nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Phải kính yêu Nhân dân, phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Tuyệt đối không “kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại".
 - Thường xuyên có mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú.
 - Thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào, hội họp với nhân dân nơi cư trú và địa phương.
 - Là một giáo viên trong nhà trường, bản thân tôi luôn đề cao tinh thần giúp đỡ học sinh và phụ huynh khi có công việc cần liên hệ với nhà trường. Có thái độ ứng xử phù hợp và đúng mực với nhân dân khi đến trường liên hệ công việc.
 * Về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:
 - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ lợi ích của tập thể. 
 - Sống lành mạnh, giản dị, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 
 - An tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống chuyên cần, giản dị, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả. 
 - Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh.
 - Làm tốt công tác phê bình và tự phê bình.
 Thạnh Hòa, Ngày 10 tháng 8 năm 2015
	Người viết
 HỒ HỒNG DŨNG

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_thu_hoach_chinh_tri_he_2015.doc