Đề cương ôn tập môn Vật lý 6

1 – Sự nở vì nhiệt của chất rắn:

- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi .

- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

2 - Sự nở vì nhiệt của chất lỏng :

 - Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

 - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

- Sự nơ vì nhiệt của nước rất đặc biệt . Khi nhiệt độ tăng từ O0C đến 40C co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 40C trở lên nước mới nở ra.

3- Sự nở vì nhiệt của chất khí:

 - Chất khí nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi .

 - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau .

4 -So sánh sự nở vì nhiệt của các chất:

 - Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn .

 - Sự nở vì nhiệt của các chất tăng dần theo thứ tự :Rắn , lỏng , khí .

 - Sự nở vì nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự :Khí , lỏng , rắn.

 - So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí :

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Lượt xem 3209Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Vật lý 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VAÄT LYÙ 6
(Hoïc kyø II - Naêm hoïc 2011-2012)
A. Kiến thức trọng tâm:
1 – Sự nở vì nhiệt của chất rắn:
- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi .
- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
2 - Sự nở vì nhiệt của chất lỏng :
 	- Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
 	- Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Sự nơ vì nhiệt của nước rất đặc biệt . Khi nhiệt độ tăng từ O0C đến 40C co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 40C trở lên nước mới nở ra.
3- Sự nở vì nhiệt của chất khí:
 	- Chất khí nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi .
 	- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau .
4 -So sánh sự nở vì nhiệt của các chất:
 	- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn . 
	- Sự nở vì nhiệt của các chất tăng dần theo thứ tự :Rắn , lỏng , khí . 
	- Sự nở vì nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự :Khí , lỏng , rắn. 
	- So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí :
Giống nhau
Khác nhau
Các chất rắn, lỏng , khí đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
Các chất rắn , lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau , các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau .
 5- Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt: 
 	- Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn .
- Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt vào nhau tạo thành một băng kép .
- Băng kép khi bị đốt nóng hay làm lạnh thì cong lại :
 1) Khi hơ nóng băng kép bị cong về thanh kim loại có sự giãn nở vì nhiệt ít hơn (thanh kim loại có sự giãn nở vì nhiệt nhiều hơn nằm bên ngoài ) .
 2) Khi làm lạnh băng kép bị cong về thanh kim loại có sự giãn nở vì nhiệt nhiều hơn (thanh kim loại có sự giãn nở vì nhiệt ít hơn nằm bên ngoài ).
- Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất . Các nhiệt kế thường dùng là : Nhiệt kế rượu , nhiệt kế y tế , nhiệt kế thủy ngân , 
6- Nhiệt giai :
 	-Trong nhiệt giai Xenxiút, nhiệt độ của nước đá đang tan là O0C , của hơi nước đang sôi là 1000C .
 	- Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F , của hơi nước đang sôi là 2120F
 	- Đổi nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt giai khác :
 	VD : t0C = 320F + t.1,80F ® ( 0 F) 
 x0F = ( x – 32 ) :1,8 ® ( 0 C)
7 - Sự nóng chảy và sự đông đặc:
-Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy . Sự chuyển từ lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc
- Phần lớn các chất nóng chảy(hay đông đặc ) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy của các chất .
 	- Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau .
 	- Trong thời gian nóng chảy ( hay đông đặc ) nhiệt độ của vật không thay đổi .
- Có một số chất ( như thủy tinh , nhựa đường ,..) khi bị nung nóng thì mềm ra rồi nóng chảy dần trong khi nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng .
8 - Sự bay hơi và sự ngưng tụ:
 - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi . Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ
 - Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ , gió , diện tích mặt thoáng và bản chất của chất lỏng .
Rắn
Lỏng
Hơi
Ngưng tụ
Bay hơi
Đông đặc
Nóng chảy
9 - Sự sôi :
 	- Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định . Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.
 	- Trong suốt thời gian sôi , nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi .
10 - So sánh sự bay hơi và sự sôi :
 	- Sự bay hơi xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào trên mặt thoáng của chất lỏng .
- Sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ xác định . Trong khi sôi chất lỏng bay hơi cả ở trong mặt thoáng lẫn trong lòng chất lỏng .
11 – So sánh sự giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của các chất rắn ,lỏng, khí : 
Các chất
Làm nóng
Làm lạnh
Rắn ,lỏng,
khí.
 Giống nhau:
Khối lượng và trọng lượng của các chất không thay đổi
 Khác nhau
 Thể tích tăng
 Thể tích giảm 
 Khối lượng riêng giảm
 Khối lượng riêng tăng
 Trọng lượng riêng giảm
 Trọng lượng riêng tăng
12- Ròng rọc:	 - Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp .
- Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật .
B. BAØI TAÄP 
 A / TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN .
 1 – Sự nở vì nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự là:
 	A . Đồng , thủy ngân , không khí C . Không khí , thủy ngân , đồng
 	B . Thủy ngân , đồng , không khí D. Không khí , đồng , thủy ngân
 	2 – Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một quả cầu bằng đồng:
 	A . Trọng lượng của quả cầu tăng C . Trọng lượng riêng của quả cầu tăng
 	B . Trọng lượng của quả cầu giảm D . Trọng lượng riêng của quả cầu giảm
 	3-Hiện tượng nào xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?
 	A . Khối lượng riêng của nước tăng B . Khối lượng riêng của nước giảm
 	C . Khối lương riêng của nước không thay đổi D. Khối lượng riêng của nước thoạt đầu 
 giảm sau đó mới tăng
 	4 –Hiện tượng nào xảy ra khi dùng tay áp chặt vào một bình thủy tinh có nút chặt ?
A. Thể tích của không khí trong bình tăng B. Khối lượng riêng của không khí trong bình tăng
C . Khối lượng riêng của không khí trong bình giảm D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra
 	5 – Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì:
 	A . khối lượng của vật giảm đi B . thể tích của vật giảm đi
 	C . trọng lượng của vật giảm đi D. trọng lượng của vật tăng lên
 	6 – Những quá trình chuyển thể nào của đồng được sử dụng trong việc đúc tượng đồng ? 
 	A. Nóng chảy và bay hơi B. Nóng chảy và đông đặc
 	C . Bay hơi và đông đặc D. Bay hơi và ngưng tụ
 	7 – Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy ?
 	A . Một que kem đang tan B. Một ngọn nến đang cháy
 	C . Một cục nước đá đang để ở ngoài nắng D . Một ngọn đèn dầu đang cháy
 	8 – Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi 
 	A . Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng
 	B . Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của mỗi chất lỏng
 	C . Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
 	D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ , gió và mặt thoáng của chất lỏng
 	9 –Tốc độ bay hơi của nước đựng trong cốc hình trụ càng nhỏ khi :
 	A. Nước trong cốc càng nhiều B. Nước trong cốc càng ít
 	C . Cốc được đặt trong nhà D . Cốc được đặt ngoài nắng
 10 – Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ?
 	A. Khi hà hơi vào mặt gương thì mặt gương thấy mờ
 	B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm
 	C. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai không bị giảm
 	D. Cả ba trường hợp trên
 	11 – Đặc điểm nào không phải của sự sôi ?	
 	A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng
 	B. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
 	C. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng
 	D. Khi hiện tượng xảy ra , nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi 
 	12 – Ở nhiệt độ trong phòng chất nào sau đây chỉ tồn tại ở thể hơi ?
 	A. Chì B. Ô xi 	 C. Băng phiến D. Nước 
 	13 – Đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi ? 
A. Phụ thuộc vào nhiệt độ C. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
B. Phụ thuộc vào mặt thoáng của chất lỏng D. Phụ thuộc vào gió 
 	14 – Đặc điểm nào là của sự sôi ?
A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng
B. Phụ thuộc vào nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoángcủa chất lỏng
C. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng
D. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng
 	15 – Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
 	A. Chì 	 B. Nước 	 	C. Ô xi 	 D. Thủy ngân 
16 – Một nhiệt kế thủy ngân có phạm vi từ -100C đến 1000C . Nhiệt kế này có thể đo nhiệt độ nóng chảy của chất nào sau đây? 	
 	A. Chì	 C. Băng phiến	B. Kẽm	 D. Nước đá
	17 – Nước đựng trong cốc bay hơi càng chậm khi :
	A. Nước trong cốc càng nóng	 C. Nước trong cốc càng ít
	B. Nước trong cốc càng lạnh	 D. Nước trong cốc càng nhiều
	18 – Chất nào tồn tại ở cả thể lỏng và hơi trong điều kiện nhiệt độ phòng (200C đến 300C )
	A. Rượu và nước 	B. Nước và thủy ngân	C. Rượu và thủy ngân D. Rượu , nước và thủy ngân 
	19 – Phát biểu nào sau đây không chính xác ?	
	A. Sự bay hơi chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng
	B. Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng bay hơi , nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
	C. Trong suốt thời gian sôi , nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi mặc dù ta vẫn đun chất lỏng
	D. Các chất lỏng khác nhau sẽ sôi ở những nhiệt độ khác nhau
	20 –Hai cốc A và B đều chứa cùng một lượng nước. Cốc A được đậy kín
	Nếu để cả hai cốc ra ngoài nắng trong cùng một thời gian thì lượng nước:
Trong cốc A sẽ đầy hơn trong cốc B
Trong cốc B sẽ nhiều hơn trong cốc A
Trong hai cốc đều không thay đổi
Trong hai cốc đều giảm như nhau
21- Câu nào dưới đây nói về tác dụng của ròng rọc là đúng?
A. Ròng rọc cố định chỉ có tác dụng làm thay đổi hướng của lực kéo .
B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực kéo .
C. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo .
D. Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực kéo .
B / TÖÏ LUAÄN .
1. Vì sao khi tra khâu vào cán dao (hoặc liềm) người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?
(Trả lời: Người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán vì :
Nung nóng khâu nở ra để dễ tra vào cán
Khi để nguội khâu co lại xiết chặt cán vào chuôi dao (hoặc liềm) làm cho cán chặt hơn. )
Vì sao tại chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa phải để một khe hở ?
(Trả lời: Tại chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa phải để một khe hở vì khi trời nóng thanh ray nở ra và dài ra do đó nếu không để khe hở , sự nở vì nhiệt của thanh ray sẽ bị ngăn cản, gây ra lực lớn làm cong đường ray. )
Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào?
(Trả lời: Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào 4 yếu tố là nhiệt độ, gió , diện tích mặt thoáng và bản chất của từng loại chất lỏng:
Nhiệt độ càng cao thì tốc độ bay hơi càng lớn và ngược lại.
Gió càng mạnh thì tốc độ bay hơi càng lớn và ngược lại.
Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng lớn và ngược lại.
Tùy từng loại chất lỏng khác nhau mà tốc độ bay hơi lớn, nhỏ cũng khác nhau. )
 5. Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày dễ vỡ hơn khi rót vào cốc thủy tinh mỏng?
(Trả lời: Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày dễ vỡ hơn khi rót vào cốc thủy tinh mỏng vì:
Nước nóng rót vào cốc thủy tinh dày tạo sự giãn nở không đồng đều . Thành bên trong cốc thủy tinh sẽ dãn nhanh hơn lớp ngoài cùng nên dễ bị rạn nứt .
Còn đối với cốc thủy tinh mỏng , khi rót nước nóng vào , do thành cốc có bề dày không đáng kể nên sự dãn nở tương đối đồng đều giữa lớp thủy tinh bên trong và bên ngoài , khó tạo nên sự rạn nứt. )
 6. So sánh sự bay hơi và sự ngưng tụ ?
(Trả lời: - Sự bay hơi xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng và ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng.
 - Sự sôi là sự hóa hơi xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng. Sự sôi của mỗi chất lỏng xảy ra ở một nhiệt dộ xác định . )
 7. Hãy tính xem : 100C , 150C ; 200C ; 250C ; 300C ; 420C ; -350C tương ứng với bao nhiêu 0F ?
 8. Hãy tính xem : 1200F , 1500F ; 1820F ; 1650F tương ứng với bao nhiêu 0C ?

Tài liệu đính kèm:

  • docdecuongli62.doc