Giáo án môn Vật lý 6 - Bài tập trắc nghiệm

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau :

Câu 1: Máy cơ đơn giản nào sau đây không có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực?

A. Ròng rọc cố định. B. Ròng rọc động. C. Đòn bẩy. D. Mặt phẳng nghiêng.

Câu 2: Một người muốn kéo 1 thùng nước từ dưới giếng lên sao cho phải dùng 1 lực nhỏ nhất người đó nên chọn loại máy cơ đơn giản nào sao đây ?

A Mặt phẳng nghiêng B Đòn bẩy C Ròng rọc cố định D 1 ròng cố định và 1 ròng rọc động .

Câu 3: Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là

A. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

C. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.

Câu 4: Khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là

A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

C. C¸c chất khí nở vì nhiệt Ýt h¬n c¸c chÊt láng. D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

 A. Thể tích của vật tăng. B. Khối lượng riêng của vật tăng.

 C. Khối lượng của vật tăng. D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng

Câu 6: Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên:

A. sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn.

C. sự dãn nở vì nhiệt của chất khí. D. sự dãn nở vì nhiệt của các chất.

Câu 7 Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ tiếp nối 2 đầu thanh ray?

A. Để dễ lắp đặt thanh ray. C. Để ngăn cản sự nở vì nhiệt của thanh ray.

B. Để tiết kiệm nguyên liệu. D. Để khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể dãn nở mà không bị ngăn cản.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Lượt xem 2560Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Bài tập trắc nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau :
Câu 1: Máy cơ đơn giản nào sau đây không có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực?
Ròng rọc cố định. B. Ròng rọc động. C. Đòn bẩy. D. Mặt phẳng nghiêng.
Câu 2: Một người muốn kéo 1 thùng nước từ dưới giếng lên sao cho phải dùng 1 lực nhỏ nhất người đó nên chọn loại máy cơ đơn giản nào sao đây ?
A Mặt phẳng nghiêng B Đòn bẩy C Ròng rọc cố định D 1 ròng cố định và 1 ròng rọc động .
Câu 3: Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là
A. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
C. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.
Câu 4: Khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là
A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
C. C¸c chất khí nở vì nhiệt Ýt h¬n c¸c chÊt láng. D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
	A. Thể tích của vật tăng.	 B. Khối lượng riêng của vật tăng.
	C. Khối lượng của vật tăng. D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng
Câu 6: Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên:
A. sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn.
C. sự dãn nở vì nhiệt của chất khí. D. sự dãn nở vì nhiệt của các chất.
Câu 7 Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ tiếp nối 2 đầu thanh ray?
A. Để dễ lắp đặt thanh ray.
C. Để ngăn cản sự nở vì nhiệt của thanh ray.
B. Để tiết kiệm nguyên liệu.
D. Để khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể dãn nở mà không bị ngăn cản.
Câu 8: Câu phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.B. Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ trong phòng thí nghiệm .
C. Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi. D. Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ của khí quyển.
B. TỰ LUẬN: 
Câu 1 Lấy 1 ví dụ về ròng rọc có trong vật dụng và thiết bị thông thường ? 
Câu 2 : Bạn Nam đã dùng 1 lực là 100N để đẩy 1 thùng sách lên sàn xe tải với tấm ván dài 2m . Nếu dùng tấm ván dài 4 m thì cần dùng 1 lực ít nhất là bao nhiêu ? 
Câu 3 : Bạn Hùng dùng 1 ròng rọc động để đưa 1 vật có khối lượng 20 kg lên cao 2 m . Bạn đó phải dùng 1 lực tối thiểu là bao nhiêu ? Đoạn dây bạn đó phải kéo dài bao nhiêu m 
 Câu 4 Đổi các đơn vị sau từ 0C ra 0F : 200C , 100C , 12,5C 
 Đổi các 0F ra 0C 250F , 1120F , 560F 
Câu 5: Tại sao khi nhúng nhiệt kế vào nước nóng thì mực chất lỏng trong nhiệt kế dâng cao hơn mức ban đầu ?
 Câu 6 : Quan sát những cái kéo khác nhau , ta thấy lưỡi kéo cắt tóc cắt giấy thường có lưỡi kéo dài , tay cầm ngắn . Còn những kéo cắt tôn , cắt sắt thì lưỡi kéo ngắn tay cầm dài hơn . Hãy giải thích tại sao người ta lại chế tạo như vậy ?
Câu 5 : Tại sao ở các bình độ thường có ghi 200C 
Câu 6 : Một bình chứa nước có thể tích 20 lit nước ở 200C Khi đun nóng lên 600C thì 1 lít nước nở ra 12cm3 .Hỏi thể tích của nước ở trong bình là bao nhiêu khi ở nhiệt độ 600C 
 BAÌ LÀM 

Tài liệu đính kèm:

  • docvat_ly_6.doc