Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Lịch sử - Địa lý 5 - Trường Tiểu học Quân Khê

I. Phần Lịch sử (5 điểm):

Câu 1: (1 điểm) Chọn một đáp án đúng nhất. Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập” vào ngày tháng năm nào?

A. 10 – 10 – 1945.

B. 02 – 09 – 1945.

C. 09 – 02 – 1945.

Câu 2: (1 điểm) Khi tìm hiểu về “nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945”, các bạn có ý kiến khác nhau. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.

A. Nhờ quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng ngay từ khi thành lập Đảng (năm 1930).

B. Nhờ có điều kiện khách quan thuận lợi: Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh.

C. Khi thời cơ đến, Đảng ta đã sáng suốt chớp lấy thời cơ, dũng cảm phát động toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa.

D. Cả 3 nguyên nhân trên.

Câu 3: (1 điểm) Em hãy điền những từ thích hợp vào chỗ chấm ( ) trong đoạn văn sau để nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Cách mạng tháng Tám đã .của thực dân Pháp, lật đổ .thống trị hơn một nghìn năm, đưa lại . . . cho dân tộc, . .cho nhân dân.

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1268Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Lịch sử - Địa lý 5 - Trường Tiểu học Quân Khê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Quân Khê
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Họ và tên: .
 MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
Lớp: 5..
THỜI GIAN: 40 PHÚT
Năm học: 2017 -2018
Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
.
.
.
I. Phần Lịch sử (5 điểm):
Câu 1: (1 điểm) Chọn một đáp án đúng nhất. Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập” vào ngày tháng năm nào?
A. 10 – 10 – 1945.
B. 02 – 09 – 1945.
C. 09 – 02 – 1945.
Câu 2: (1 điểm) Khi tìm hiểu về “nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945”, các bạn có ý kiến khác nhau. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.
A. Nhờ quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng ngay từ khi thành lập Đảng (năm 1930).
B. Nhờ có điều kiện khách quan thuận lợi: Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh.
C. Khi thời cơ đến, Đảng ta đã sáng suốt chớp lấy thời cơ, dũng cảm phát động toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa.
D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 3: (1 điểm) Em hãy điền những từ thích hợp vào chỗ chấm () trong đoạn văn sau để nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Cách mạng tháng Tám đã.của thực dân Pháp, lật đổ...thống trị hơn một nghìn năm, đưa lại .... cho dân tộc, ...cho nhân dân.
Câu 4: (1 điểm) Chọn và viết tên các nhân vật, các địa danh sau đây vào trong bảng cho thích hợp?
Sông Lô, Hồng Cúm, Him Lam, Bác Hồ, Phan Đình Giót, Đông Khê, Bông Lau, Bắc Kạn. Mường Thanh, Võ Nguyên Giáp, Đờ Ca – xtơ – ri, Cao Bằng, La Văn Cầu.
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Câu 5: (1 điểm) Em hãy viết cảm nhận của em về một nhân vật hay một sự kiện lịch sử trong thời kì từ năm 1945 đến năm 1954 mà em thích nhât.
II. Phần Địa lí (5 điểm):
Câu 6: (1 điểm) Chọn đáp án đúng nhất về vị trí địa lí của nước ta?
A. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.
B. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Á.
Câu 7: (1 điểm) Chọn đáp án đúng nhất về sông ngòi của nước ta?
A. Nhiều sông và phân bố tập trung ở miền Nam.
B. Nhiều sông, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 8: (1 điểm) Vì sao trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm nhiều?
Câu 9: (1 điểm) Chọn đáp án đúng nhất về nộng nghiệp của nước ta hiện nay?
A. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.
B. Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.
Câu 10: (1 điểm) Kể tên một số mặt hàng được sản xuất ở địa phương em và một số mặt hàng được mua từ nơi khác về?
Hướng dẫn chấm điểm bài Lịch sử - Địa lí cuối học kì I
Học sinh làm đến đâu thì GV chấm điểm đến đó.
I. Phần Lịch sử (5 điểm):
Câu 1: (1 điểm) 
B. 02 – 09 – 1945.
Câu 2: (1 điểm) 
D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 3: (1 điểm) 
Tùy theo bài làm của học sinh để chấm điểm.
Câu 4: (1 điểm) 
Sông Lô, Hồng Cúm, Him Lam, Bác Hồ, Phan Đình Giót, Đông Khê, Bông Lau, Bắc Kạn. Mường Thanh, Võ Nguyên Giáp, Đờ Ca – xtơ – ri, Cao Bằng, La Văn Cầu.
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Hồng Cúm, Him Lam, Phan Đình Giót, Mường Thanh, Võ Nguyên Giáp, Đờ Ca – xtơ – ri.
Câu 5: (1 điểm) 
Học sinh viết theo cảm nhận của mình
VD: Em thích nhất là sự kiện lịch sử tổng khỏi nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì cuộc Cách mạng này đã đem lại độc lập và giải phóng cho nước ta từ ách thống trị của thực dân Pháp, 
II. Phần Địa lí (5 điểm):
Câu 6: (1 điểm) 
A. Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.
Câu 7: (1 điểm) 
B. Nhiều sông, ít sông lớn và phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 8: (1 điểm) 
Vì trong những năm gần đây người dân đã ý thức được sự cần thiết trong việc chấp hành chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ví dụ như mỗi cặp vợ chồng (mỗi gia đình) chỉ sinh 1 đến 2 con,
Ban dân số, kế hoạch hóa gia đình đã đi đến từng xã, từng bản, từng gia đình vận động mọi nhà, mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Câu 9: (1 điểm) Chọn đáp án đúng nhất về nộng nghiệp của nước ta hiện nay?
A. Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta.
Câu 10: (1 điểm) 
Ở địa phương em sản xuất được các mặt hàng như: thóc, ngô, khoai, sắn,
Ở địa phương em phải mua những mặt hàng như: chăn ga gối đệm, vật liệu xây dựng, 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra Lich su Dia li cuoi ki I lop 5 theo TT 22_12233225.doc