Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 - 2011 môn: Hoá học lớp: 9

 A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM ( 5.0 điểm)

Hãy chọn một phương án A hoặc B, C, D đứng trước câu chọn đúng.

Câu 1: Phản ứng trong đó các chất tham gia phản ứng trao đổi hợp phần cấu tạo để tạo ra chất mới, gọi là phản ứng:

A. hoá hợp B. phân huỷ C. trao đổi D. thế

Câu 2: Phản ứng trung hoà là phản ứng trao đổi xảy ra giữa:

A. kim loại + dung dịch axit.

B. bazơ + dung dịch axit.

C. phi kim + dung dịch bazơ.

D. kim loại + dung dịch muối.

Câu 3: Độ tan của chất khí trong nước tăng nếu:

A. Tăng nhiệt độ, tăng áp suất.

B. Giảm nhiệt độ, giảm áp suất.

C. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất.

D. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất.

 Câu 4: Dãy kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện tất cả các kim loại trong dãy đều tác dụng với dung dịch axit HCl?

 A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg C. Al, Fe, Au, Mg, Zn

 B. Fe, Al, Ni, Zn, Mg D. Zn, Mg, Cu, Al, Ag

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 480Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010 - 2011 môn: Hoá học lớp: 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN KON PLÔNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2010- 2011
ĐỀ DỰ BỊ
 Môn: Hoá học Lớp: 9
 Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ:
	A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM ( 5.0 điểm)
Hãy chọn một phương án A hoặc B, C, D đứng trước câu chọn đúng.
Câu 1: Phản ứng trong đó các chất tham gia phản ứng trao đổi hợp phần cấu tạo để tạo ra chất mới, gọi là phản ứng:
A. hoá hợp	B. phân huỷ	C. trao đổi	D. thế
Câu 2: Phản ứng trung hoà là phản ứng trao đổi xảy ra giữa:
kim loại + dung dịch axit.
bazơ + dung dịch axit.
phi kim + dung dịch bazơ.
kim loại + dung dịch muối.
Câu 3: Độ tan của chất khí trong nước tăng nếu:
Tăng nhiệt độ, tăng áp suất.
Giảm nhiệt độ, giảm áp suất.
Giảm nhiệt độ, tăng áp suất.
Tăng nhiệt độ, giảm áp suất..
 Câu 4: Dãy kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện tất cả các kim loại trong dãy đều tác dụng với dung dịch axit HCl?
 A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg 	 C. Al, Fe, Au, Mg, Zn
 B. Fe, Al, Ni, Zn, Mg 	 	 D. Zn, Mg, Cu, Al, Ag
 Câu 5: Nguyên liệu chủ yếu để dùng để sản xuất nhôm trong thực tế là:
 A. quặng boxit 	 C. quặng xiđerit
 B. quặng manhetit 	 D. quặng hematit
 Câu 6: Cặp kim loại đều có khả năng đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CuCl2 là:
 A. Al, Ag. 	 B. Fe, Mg. 	 C. Mg, Hg. 	D. Fe, Ag. 
 Câu 7: Thành phần chính của xỉ gang là:
 A. CaCO3	B. CaSO4 	C. CaSiO3 	 D. CaO
 Câu 8: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:
 A. As, P, N, O, F C. P, N, As, O, F
 B. P, As, N, O, F D. N, P, As, O, F
 Câu 9: Khi sục khí CO2 vào dung dịch NaOH để vừa tạo thành muối trung hoà và vừa tạo muối axit thì tỉ lệ số mol của NaOH và CO2 phải là:
 A. 1 : 2	B. 2 : 3	C. 2 : 1	D. 3 : 2.	 
 Câu 10: Trong nước clo:
 A. chỉ có HCl, nước. C. chỉ có HClO, nước.
 B. có HCl, Cl2, HClO, nước. D. chỉ có HClO, HCl và nước.
 Câu 11: Chu kì là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của các nguyên tố này có cùng:
 A. số lớp electron. C. số nơtron. 
 B. số electron lớp ngoài cùng. D. số electron.
 Câu 12: Không thể dùng CaO để làm khô:
A. khí CO2	B. khí N2 	C. khí H2	D. khí CO
Câu 13: Trong 4 cặp chất sau, cặp chất không thể tồn tại trong cùng một dung dịch là:
A. Ba(OH)2	+ NaNO3	 C. NaHCO3 + CaCl2
B. AgNO3	+ HNO3 D. Mg(NO)3 + KOH
 Câu 14: Nguyên tử của một nguyên tố R có 3 lớp electron lần lượt chứa 2e, 8e, 6e. Vậy R:
ở ô thứ 7, chu kỳ 2, nhóm VIA.
 B. ở ô thứ 10, chu kỳ 2, nhóm IIA.
 C. ở ô thứ 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA.
 D. ở ô thứ 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.
 Câu 15: Số thứ tự của nhóm A bằng:
 A. số electron. C. số electron lớp ngoài cùng.
 B. số nơtron. D. số lớp electron. 
 Câu 16: Qúa trình nào sau đây là quá trình chủ yếu làm giảm lượng CO2 trong không khí?
hô hấp.
quang hợp.
thối rữa thức ăn do vi khuẩn và vi sinh.
đốt cháy chất đốt.
 Câu 17: Hoá chất nào được dùng để khử trùng nước sinh hoạt ở những vùng xa chưa có hệ thống nước thuỷ cục:
 A. Phèn chua. C. Clo.
 B. Axit. D. Bazơ kiềm.
 Câu 18: Trong quá trình điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, khí clo được thu vào bình chứa bằng cách:
 A. Đẩy nước có trong bình chứa. C. Lật úp bình chứa
 B. Đẩy không khí.	 D. Dùng chất hấp phụ có sẵn.
Câu 19: Người ta có thể rót CO2 từ cốc này sang cốc khác là nhờ:
A. CO2 là một oxit axit. C. CO2 là khí không duy trì sự cháy.
B. CO2 tan ít trong nước. D. CO2 nặng hơn không khí.
 Câu 20: Dùng hoá chất nào sau đây để làm loại bỏ Zn ra khỏi hỗn hợp Zn và Cu? 
 A. CuCl2 C. Zn(NO3)2	 
 B. ZnCl2 D. ZnSO4
----------Hết----------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe du bi trac nghiem 9.doc
  • docDap an du bi trac nghiem hoa 9.doc