Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Công nghệ - Phần vẽ kĩ thuật, cơ khi câu 1

NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

MÔN CÔNG NGHỆ

B. PHẦN VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ: ( 4đ )

Câu 1.1 (2 điểm):

Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ 3 hình chiếu: đứng, bằng, cạnh và sắp xếp theo đúng vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật.

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 614Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Công nghệ - Phần vẽ kĩ thuật, cơ khi câu 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
B. PHẦN VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ: ( 4đ )
Câu 1.1 (2 điểm):
Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ 3 hình chiếu: đứng, bằng, cạnh và sắp xếp theo đúng vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật.
Đáp án câu 1.1: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
-Vẽ đúng mỗi hình chiếu được 0.5đ.
- Vẽ đường nét đúng, đẹp 0.5 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
B. PHẦN VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ: ( 4đ )
Câu 1.2 (2 điểm):
Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ 3 hình chiếu: đứng, bằng, cạnh và sắp xếp theo đúng vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật.
Đáp án câu 1.2: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
-Vẽ đúng mỗi hình chiếu được 0.5đ.
- Vẽ đường nét đúng, đẹp 0.5 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
B. PHẦN VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ: ( 4đ )
Câu 1.3 (2 điểm):
Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ 3 hình chiếu: đứng, bằng, cạnh và sắp xếp theo đúng vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật.
Đáp án câu 1.3: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
-Vẽ đúng mỗi hình chiếu được 0.5đ.
- Vẽ đường nét đúng, đẹp 0.5 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
B. PHẦN VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ: ( 4đ )
Câu 1.4 (2 điểm):
Vẽ lại hai hình chiếu đứng, chiếu bằng. Vẽ thêm hình chiếu cạnh và sắp xếp các hình chiếu theo đúng vị trí trên bản vẽ kĩ thuật.
Đáp án câu 1.4: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
-Vẽ đúng hình chiếu cạnh được 1 đ.
- Vẽ lại được 2 hình chiếu đứng, bằng được 0.5 đ
- Vẽ đường nét đúng, đẹp 0.5 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
B. PHẦN VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ: ( 4đ )
Câu 1.5 (2 điểm):
Vẽ lại hai hình chiếu đứng, chiếu bằng. Vẽ thêm hình chiếu cạnh và sắp xếp các hình chiếu theo đúng vị trí trên bản vẽ kĩ thuật.
Đáp án câu 1.5: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
-Vẽ đúng hình chiếu cạnh được 1 đ.
- Vẽ lại được 2 hình chiếu đứng, bằng được 0.5 đ
- Vẽ đường nét đúng, đẹp 0.5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docphan vẽ kĩ thuật, cơ khi câu 1.doc