Giáo án Đạo đức 4 cả năm

Tuaàn 1+2

Đạo đức

Bài 1: Trung thực trong học tập

A. Mục tiêu:

 - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. (Neõu ủửụùc yự nghúa cuỷa trung thửùc trong hoùc taọp)

 - Biết được: trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ,được mọi người yêu mến.

 - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của hs.

 - Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. (Bieỏt quyự troùng nhửừng baùn trung thửùc vaứ khoõng bao che cho nhửừng haứnh vi thieỏu trung thửùc trong hoùc taọp)

B. Đồ dùng học tập: - SGK đạo đức- Vở BT đạo đức

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 36 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 712Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức 4 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gại quột lớp nờn nhờ Toàn làm hộ và hứa sẽ cho Toàn mượn cuốn truyện Toàn thớch. Theo em, Toàn nờn ứng xử thế nào? Vỡ sao?
-GV nhận xột và kết luận về cỏch ứng xử trong mỗi tỡnh huống:
+Nhõn nờn từ chối lời rủ của Hựng và khuyờn bạn khụng nờn lười lao động, cần tớch cực tham gia lao động cựng cả lớp.
+Toàn nờn từ chối lời đề nghị của Lương và khuyờn bạn khụng nờn lười lao động
*Hoạt động 2: Làm việc theo nhúm đụi (BT5- SGK/26, VBT/25)
 -GV nờu yờu cầu: Em mơ ước khi lớn lờn sẽ làm nghề gỡ? Vỡ sao em lại yờu thớch nghề đú? Để thực hiện ước mơ của mỡnh, ngay từ bõy giờ em cần phải làm gỡ?
 -GV mời một vài HS trỡnh bày trước lớp.
 -GV nhận xột và nhắc nhở HS cần phải cố gắng, học tập, rốn luyện để cú thể thực hiện được ước mơ nghề nghiệp tương lai của mỡnh.
*Hoạt động 3: HS trỡnh bày, giới thiệu về cỏc bài viết, tranh vẽ (BT 3, 4, 6- SGK/26)
 -GV nhắc lại nội dung bài tập đó yờu cầu HS chuẩn bị trước: kể cho cỏc bạn nghe về cỏc tấm gương , những cõu ca dao, tục ngữ, thành ngữ núi về ý nghĩa, tỏc dụng của lao động.
-GV kết luận:
+Lao động là vinh quang. Mọi người đều cần phải lao động vỡ bản thõn, gia đỡnh và xó hội.
+Trẻ em cũng cần tham gia cỏc cụng việc ở nhà, ở trường và ngoài xó hội phự hợp với khả năng của bản thõn
v Kết luận chung: Mỗi người đều phải biết yờu lao động và tham gia lao động phự hợp với khả năng của mỡnh.
4.Củng cố - Dặn dũ :
 -Thực hiện tốt cỏc việc tự phục vụ bản thõn. Tớch cực tham gia vào cỏc cụng việc ở nhà, ở trường và ngoài xó hội.
-Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày
-Lớp nhận xột : Cỏch ứng xử trong mỗi tỡnh huống như vậy đó phự hợp chưa? Vỡ sao?
-HS trao đổi với nhau về ước mơ của mỡnh, ghi vào vở bài tập.
- 5 HS trỡnh bày 
-HS kể cỏc tấm gương lao động.
-HS nờu những cõu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đó sưu tầm.
-Lớp theo dừi, nhận xột, bổ sung
Tuaàn 18
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
ễN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC Kè I
I. MỤC TIấU
- Giỳp học sinh nhớ lại một số kiến thức đó học.
- Biết vận dụng cỏc hành vi vào cuộc sống thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Đồ dựng tổ chức trũ chơi “Hỏi hoa dõn chủ
- Hệ thống cõu hỏi ụn tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIấN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
BỔ SUNG
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
+Tại sao ta phải yờu lao động?
+Ta phải làm gỡ để chứng tỏ mỗi chỳng ta đều là người yờu lao động?
-GV đỏnh giỏ
3. ễn tập kiến thức đó học:
- Tổ chức cho HS chơi trũ chơi “Hỏi hoa dõn chủ” với cỏc cõu hỏi ụn tập:
+Em hóy nờu lại tựa bài cỏc bài đạo đức đó học giữa kỡ I đến nay.
+Chỳng ta phải đối xử với ụng bà, cha mẹ như thế nào?
+Làm thế nào để thể hiện việc làm chăm súc ụng bà cha mẹ?
+Đối với thầy, cụ giỏo ta phải cú thỏi độ thế nào?
+Tại sao ta phải biết ơn và kớnh trọng thầy, cụ giỏo?
+Cụ bộ Pờ-chi-a trong truyện là người như thế nào?
+Mọi người trong cõu truyện Cụ bộ Pờ-chi-a cú gỡ khỏc với cụ bộ?
+Tại sao phải yờu lao động?
+Hóy tỡm cỏc cõu ca dao thể hiện việc yờu lao động.
* Liờn hệ thực tế:
- GV nhận xột tuyờn dương
4. Củng cố – Dặn dũ:
- Nhắc HS ụn bài và chuẩn bị bài: “Kớnh trọng biết ơn người lao động”.
-3 HS trỡnh bày
-Lớp nhận xột.
- Lớp tham gia trũ chơi, 1 bạn lờn hỏi hoa và trả lời cõu hỏi đớnh kốm, lớp nhận xột, bổ sung, tuyờn dương bạn trả lời đỳng
+Hiếu thảo với ụng bà, cha mẹ, Biết ơn thầy giỏo, cụ giỏo, Yờu lao động.
+Chỳng ta phải kớnh trọng, quan tõm chăm súc ụng bà, cha mẹ. 
+Phải chăm súc ụng bà, cha mẹ khi ốm , khi bị mệt. Làm giỳp ụng bà, cha mẹ những cụng việc phự hợp.
+Phải tụn trọng và biết ơn.
+Vỡ thầy cụ khụng quản khú nhọc, tận tỡnh chỉ bảo chỳng ta nờn người.
+Cụ bộ Pờ-chi-a là người chưa biết yờu lao động, cũn chần chừ trong lao động.
+Mọi người làm việc khụng ngừng nghỉ, ai nấy đều bận rộn.
+Vỡ lao động giỳp con người phỏt triển lành mạnh và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phỳc. 
+Bàn tay ta làm nờn tất cả 
Cú sức người sỏi đỏ cũng thành cơm.
-8 HS tự nờu việc làm của mỡnh hằng ngày ở nhà.
Toồ trửụỷng kieồm tra 	 	 Ban giaựm hieọu
 (Duyeọt)
HỌC Kè II
Tuaàn 19
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
BÀI 9: KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG.
I.Mục tiờu: Giỳp HS:
- Biết vỡ sao cần phải kớnh trọng và biết ơn người lao động.
- Bước đầu biết cư xử lễ phộp với những người lao động và biết trõn trọng, giữ gỡn thành quả lao động của họ.
- Biết nhắc nhở cỏc bạn phải kớnh trọng và biết ơn người lao động.
II.Đồ dựng dạy học:
 -SGK, VBT Đạo đức lớp 4
 -Cỏc cõu truyện, tấm gương về kớnh trọng, biết ơn người lao động
 -Tranh ảnh liờn quan nội dung bài.
III.Hoạt động trờn lớp
Tiết: 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bổ sung
1.Ổn định lớp.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: “Kớnh trọng, biết ơn người lao động”
b.Nội dung: 
*Hoạt động 1: Đọc truyện “Buổi học đầu tiờn” SGK/28
-GV yờu cầu HS sắm vai đọc cõu chuyện “Buổi học đầu tiờn” SGK/28
-GV yờu cầu HS thảo luận nhúm đụi 2 cõu hỏi:
+Vỡ sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe bạn Hà giới thiệu về nghố nghiệp bố mẹ mỡnh?
+Nếu em là bạn cựng lớp với Hà, em sẽ làm gỡ trong tỡnh huống đú?
 -GV kết luận: Cần phải kớnh trọng mọi người lao động, dự là những người lao động bỡnh thường nhất.
*Hoạt động 2: Trũ chơi “Đố em” (BT1- SGK/29)
 -GV nờu yờu cầu trũ chơi: Chọn ngẫu nhiờn 6 HS, chia làm 2 đội chơi, yờu cầu: Khoanh trũn trước chữ cỏi chỉ người lao động
a. Nụng dõn	 b. Bỏc sĩ
c. Người giỳp việc gia đỡnh d. Lỏi xe ụm
đ. Giỏm đốc cụng ty 	 e. Nhà khoa học
g. Người đạp xớch lụ	 h. Giỏo viờn
i. Người buụn bỏn ma tỳy
k. Kẻ buụn bỏn phụ nữ, trẻ em
l. Kẻ trộm 	 m. Người ăn xin
n. Kĩ sư tin học	 o. Nhà văn, nhà thơ
-GV tuyờn dương đội thắng cuộc
 -GV kết luận
 +Nụng dõn, bỏc sĩ, người giỳp việc, lỏi xe ụm, giỏm đốc cụng ty, nhà khoa học, người đạp xớch lụ , giỏo viờn, kĩ sư tin học, nhà văn, nhà thơ đều là những người lao động (Trớ úc hoặc chõn tay).
 +Những người ăn xin, kẻ trộm, kẻ buụn bỏn ma tỳy, kẻ buụn bỏn phụ nữ, trẻ em khụng phải là người lao động vỡ những việc làm của họ khụng mang lại lợi ớch, thậm chớ cũn cú hại cho xó hội.
*Hoạt động 3: Xem tranh (BT2- SGK/29, BT1-VBT/26)
 -GV treo tranh, chia lớp 6 nhúm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhúm thảo luận về 1 tranh.
Em hóy cho biết những cụng việc của người lao động dưới đõy đem lại lợi ớch gỡ cho xó hội?
ỉ Nhúm 1: Tranh 1
ỉ Nhúm 2: Tranh 2
ỉ Nhúm 3: Tranh 3
ỉ Nhúm 4: Tranh 4
ỉ Nhúm 5: Tranh 5
ỉ Nhúm 6: Tranh 6
-GV kết luận: Mọi người lao động đều mang lại lợi ớch cho bản thõn, gia đỡnh và xó hội.
4.Củng cố - Dặn dũ
 -Chuẩn bị bài tập 5, 6- SGK/30, VBT/28: Sưu tầm cỏc cõu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hỏt, tranh, ảnh, truyện về người lao động hoặc viết, vẽ về một người lao động mà em kớnh phục (làm vào VBT/28).
-HS sắm vai đọc truyện
-HS cả lớp thảo luận.
-2HS trỡnh bày.
-Lớp nhận xột, bổ sung
-HS đọc và tỡm hiểu ý nghĩa của phần ghi nhớ của bài. 
-2 đội tham gia (1 phỳt), đội nào cú đỏp ỏn nhanh và chớnh xỏc là đội chiến thắng
-Đại diện mỗi đội giải thớch lý do chọn cỏc đỏp ỏn
-Cỏc nhúm làm việc, ghi kết quả vào vở bài tập
-Đại diện từng nhúm trỡnh bày, giải thớch 
ỉ Nhúm 1: Tranh 1: bỏc sĩ
ỉ Nhúm 2: Tranh 2: cụng nhõn
ỉ Nhúm 3: Tranh 3: kĩ sư
ỉ Nhúm 4: Tranh 4: ngư dõn
ỉ Nhúm 5: Tranh 5: kĩ sư tin học
ỉ Nhúm 6: Tranh 6: nụng dõn
Tuaàn 20
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
BÀI 9: KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (tt).
I.Mục tiờu: Giỳp HS:
- Biết vỡ sao cần phải kớnh trọng và biết ơn người lao động.
- Bước đầu biết cư xử lễ phộp với những người lao động và biết trõn trọng, giữ gỡn thành quả lao động của họ.
- Biết nhắc nhở cỏc bạn phải kớnh trọng và biết ơn người lao động.
II.Đồ dựng dạy học:
 -SGK, VBT Đạo đức lớp 4
 -Cỏc cõu truyện, tấm gương về kớnh trọng, biết ơn người lao động
 -Tranh ảnh liờn quan nội dung bài.
III.Hoạt động trờn lớp
Tiết: 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bổ sung
*Hoạt động 1: Làm việc cỏ nhõn (BT 3- SGK/30, VBT/28) 
-GV nờu yờu cầu bài tập 3: Những hành động, việc làm nào dưới đõy thể hiện sự kớnh trọng và biết ơn người lao động:
a. Chào hỏi lễ phộp
b. Núi trống khụng
c. Giữ gỡn sỏch vở, đồ dựng, đồ chơi.
d. Dựng hai tay khi đưa hoặc nhận vật gỡ
đ. Học tập gương những người lao động
e. Quý trọng sản phẩm lao động
g. Giỳp đỡ người lao động những việc phự hợp với khả năng
h. Chế giễu người lao động nghốo, người lao động chõn tay
 -GV kết luận:
 +Cỏc việc làm a, c, d, đ, e, g là thể hiện sự kớnh trọng, biết ơn người lao động.
 +Cỏc việc làm b, h là thiếu kớnh trọng người lao động.
*Hoạt động 2: Đúng vai (BT 4- SGK/30, VBT/28)
 -GV chia lớp thành 3 nhúm, giao mỗi nhúm thảo luận và chuẩn bị đúng vai 1 tỡnh huống.
ỉ Nhúm 1: Giữa trưa hố, bỏc đưa thư mang thư đến cho nhà Tư, Tư sẽ 
ỉ Nhúm 2: Hõn nghe mấy bạn cựng lớp nhại tiếng của một người bỏn hàng rong, Hõn sẽ 
ỉ Nhúm 3: Cỏc bạn của Lan đến chơi và nụ đựa trong khi bố đang làm việc ở gúc phũng, Lan sẽ
 -GV kết luận về cỏch ứng xử phự hợp trong mỗi tỡnh huống: Tư mời bỏc vào nhà, lễ phộp nhận thư, Hõn khuyờn cỏc bạn khụng nờn nhại tiếng vỡ như vậy là khụng lễ phộp, tụn trọng họ, Lan và cỏc bạn tỡm những trũ chơi phự hợp, khụng gõy ụn ào làm phiền bố.
*Hoạt động 2: Trỡnh bày sản phẩm (BT5,6- SGK/30)
- Nhắc lại nội dung HS đó chuẩn bị: Sưu tầm cỏc cõu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hỏt, tranh, ảnh, truyện về người lao động hoặc viết, vẽ về một người lao động mà em kớnh phục 
- GV nhận xột chung, tuyờn dương HS cú sản phẩm hay
v Kết luận chung: Em phải kớnh trọng và biết ơn những người lao động vỡ nhờ cú họ mà xó hội ngày càng phỏt triển.
4.Củng cố - Dặn dũ
 - Yờu cầu HS hoàn thành bài tập cũn lại trong VBT.
 - Nhắc HS thực hiện kớnh trọng, biết ơn những người lao động bằng những lời núi và việc làm cụ thể.
-HS làm bày cỏ nhõn
-Đại diện HS trỡnh bày cỏc đỏp ỏn
-Lớp nhận xột bổ sung thờm những việc cần làm để bày tỏ lũng biết ơn đối với người lao động
-HS làm vào VBT/28
-Cỏc nhúm thảo luận và chuẩn bị đúng vai.
-Cỏc nhúm lờn đúng vai.
-Cả lớp thảo luận, phỏng vấn cỏc HS đúng vai:
+Cỏch cư xử với người lao động trong mỗi tỡnh huống như vậy đó phự hợp chưa? Vỡ sao?
+Em cảm thấy như thế nào khi ứng xử như vậy?
-HS ghi nội dung vào VBT/28
-HS trỡnh bày sản phẩm 
-Cả lớp nhận xột, bỡnh chọn sản phẩm cú ý nghĩa, đẹp
- HS làm BT2/VBT-27: Điền cỏc từ: biết ơn, người lao động vào chỗ trống
Tuaàn 21
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
BÀI 10: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI.
I.Mục tiờu:
- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.
- Nờu được vớ dụ về cư xử lịch sự với mọi người.
- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.
II.Đồ dựng dạy học:
 -SGK, VBT Đạo đức lớp 4
 -Cỏc cõu truyện, tấm gương về lịch sự với mọi người
 -Tranh ảnh liờn quan nội dung bài.
III.Hoạt động trờn lớp:
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bổ sung
1.Ổn định lớp.
2.KTBC:
GV nờu yờu cầu kiểm tra: Kể cỏc việc làm em đó làm thể hiện mỡnh kớnh trọng và biết ơn người lao động
-GV nhận xột đỏnh giỏ
3.Bài mới:
ỉHoạt động 1: Đọc truyện “Chuyện ở tiệm may” (SGK/31- 32)
-GV yờu cầu HS sắm vai đọc cõu chuyện “Chuyện ở tiệm may” 
-GV yờu cầu HS thảo luận nhúm đụi 2 cõu hỏi:
+Em cú nhận xột gỡ về cỏch cư xử của bạn Trang, bạn Hà trong cõu chuyện?
+Nếu em là bạn của Hà, em sẽ khuyờn bạn điều gỡ? Vỡ sao?
 -GV kết luận:
 +Trang là người lịch sự vỡ đó biết chào hỏi mọi người, ăn núi nhẹ nhàng, biết thụng cảm với cụ thợ may
 +Hà nờn biết tụn trọng người khỏc và cư xử cho lịch sự.
 +Biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người tụn trọng, quý mến.
ỉHoạt động 2: Bày tỏ thỏi dộ (BT1,2- SGK/32, 33, BT1, 3-VBT/29, 30)
-GV nờu cỏc ý kiến:
a. Một ụng lóo ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ụng một tớ gạo rồi quỏt: “Thụi, đi đi!”
b. Trung nhường ghế trờn ụtụ buýt cho một phụ nữ mang bầu.
c. Trong rạp chiếu búng, mấy bạn nhỏ vừa xem phim, vừa bỡnh phẩm và cười đựa.
d. Do sơ ý, Lõm làm một em bộ ngó. Lõm liền xin lỗi và đỡ bộ dậy.
đ. Nam đó bỏ một con sõu vào cặp sỏch của bạn Nga.
e. Chỉ cần lịch sử với người lớn tuổi
g. Phộp lịch sự chỉ phự hợp khi ở thành phố, thị xó.
h. Phộp lịch sự giỳp cho mọi người gần gũi với nhau hơn.
i. Mọi người đều phải cư xử lịch sự khụng phõn biệt già-trẻ, nam-nữ, giàu-nghốo.
k. Lịch sự với bạn bố, người thõn là khụng cần thiết.
 -GV kết luận:
 +Cỏc hành vi, việc làm b, d, h, i là đỳng.
 +Cỏc hành vi, việc làm a, c, đ, e, g, k là sai.
-GV yờu cầu HS thờm bài tập 1, 3-VBT/29, 30 
4.Củng cố - Dặn dũ
 -Sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về cư xử lịch sự với bạn bố và mọi người.
- 2 HS thực hiện 
- Lớp nhận xột, bổ sung.
-HS sắm vai đọc truyện
-HS cả lớp thảo luận.
-2HS trỡnh bày.
-Lớp nhận xột, bổ sung
-HS đọc và tỡm hiểu ý nghĩa của phần ghi nhớ của bài. 
-HS sử dụng cỏc thẻ màu, bày tỏ thỏi độ tỏn thành, khụng tỏn thành hoặc phõn võn theo quy ước 
-Đại diện HS giải thớch
-Lớp nhận xột, bổ sung.
-HS làm nhanh bài tập 1, 3 vào vở bài tập.
Tuaàn 22
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
BÀI 10: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI (tt).
I.Mục tiờu:
- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.
- Nờu được vớ dụ về cư xử lịch sự với mọi người.
- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.
II.Đồ dựng dạy học:
 -SGK, VBT Đạo đức lớp 4
 -Cỏc cõu truyện, tấm gương về lịch sự với mọi người
 -Tranh ảnh liờn quan nội dung bài.
III.Hoạt động trờn lớp:
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bổ sung
ỉ Hoạt động 1: Thảo luận nhúm (BT 3- SGK/33)
 -GV giao nhiệm vụ: Nờu cỏc biểu hiện của phộp lịch sự khi ăn uống, núi năng, chào hỏi 
 - Giao cho 2 nhúm trỡnh bày vào bảng nhúm
 -GV kết luận: Phộp lịch sự khi giao tiếp thể hiện ở:
 ỉNúi năng nhẹ nhàng, nhó nhặn, khụng núi tục, chửi bậy 
 ỉBiết lắng nghe khi người khỏc đang núi.
 ỉChào hỏi khi gặp gỡ.
 ỉCảm ơn khi được giỳp đỡ.
 ỉXin lỗi khi làm phiền người khỏc.
 ỉĂn uống từ tốn, khụng rơi vói, Khụng vừa nhai, vừa núi.
ỉHoạt động 2: Đúng vai (BT4-SGK/33, BT5-VBT/31)
 -GV chia lớp 8 nhúm và giao nhiệm vụ cho cỏc nhúm thảo luận, chuẩn bị đúng vai:
 TH1: Tiến sang nhà Linh, hai bạn cựng chơi đồ chơi thật vui vẻ. Chẳng may, Tiến lỡ tay làm hỏng đồ chơi của Linh. Theo em, hai bạn cần làm gỡ khi đú?
 TH2: Thành và mấy bạn nam chơi đỏ búng ở sõn đỡnh, chẳng mai để búng rơi trỳng vào một bạn gỏi đi ngang. Theo em, cỏc bạn cần làm gỡ khi đú?
 TH3: Trong khi chơi trũ đỏnh trận giả với cỏc bạn, Nam vụ ý xụ ngó một bạn nữ. Theo em, Nam cú thể cú những cỏch ứng xử như thế nào? Nếu em là Nam, em sẽ làm gỡ trong tỡnh huống đú? 
TH4: Hoa được Minh mời đến dự sinh nhật và đó nhận lời. Nhưng đến gần giờ đi thỡ gia đỡnh Hoa cú việc đột xuất nờn khụng thể đi được. Theo em, Hoa cú thể cú những cỏch ứng xử như thế nào? Nếu em là Hoa, em sẽ làm gỡ trong tỡnh huống đú?
 GV kết luận: Tiến, Thành, Nam đó vụ tỡnh phạm lỗi nờn cỏc bạn cần phải xin lỗi, Hoa khụng đến dự sinh nhật cũng cần xin lỗi bạn và bỏo cho Minh biết để bạn khỏi chờ đợi.
 GV đọc và giải thớch ý nghĩa cõu ca dao:
Lời núi khụng mất tiền mua
Lựa lời mà núi cho vừa lũng nhau
ỉHoạt động 3: Kể chuyện 
- Khuyến khớch HS lờn kể những cầu chuyện, tấm gương về cư xử lịch sự với bạn bố và mọi người.
4. Củng cố - Dặn dũ:
-Nhắc nhở HS thực hiện cư xử lịch sự với mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.
-HS thảo luận làm việc nhúm 4.
-2 Nhúm trỡnh bày trờn bảng nhúm trước lớp.
-Cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung.
-Cỏc nhúm HS chuẩn bị cho đúng vai.
+Nhúm 1, 2 : Tỡnh huống 1
+Nhúm 3, 4 : Tỡnh huống 2
+Nhúm 5, 6: Tỡnh huống 3
+Nhúm 7, 8 : Tỡnh huống 4
-Cỏc nhúm HS lờn đúng vai
-Lớp nhận xột, đỏnh giỏ cỏc cỏch giải quyết.
-HS kể chuyện
-HS làm BT2,4-VBT/29,30 
Tuaàn 23
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
BÀI 11 : GIỮ GèN CÁC CễNG TRèNH CễNG CỘNG
I.Mục tiờu
Giỳp HS:
- Biết được vỡ sao phải bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
- Nờu được một số việc cần làm để bảo vệ cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
- Cú ý thức bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương.
- Biết nhắc cỏc bạn cần bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
II.Đồ dựng dạy học
 -SGK, VBT Đạo đức lớp 4
 -Cỏc cõu truyện, tấm gương về giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng
 -Tranh ảnh liờn quan nội dung bài.
III.Hoạt động trờn lớp
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bổ sung
1.Ổn định 
2.KTBC
- GV nờu yờu cầu kiểm tra: Kể cỏc việc em đó làm thể hiện sự lịch sự với mọi người.
-GV nhận xột đỏnh giỏ
3.Bài mới
ỉHoạt động 1: Thảo luận nhúm (tỡnh huống SGK/34)
-GV chia nhúm và giao nhiệm vụ thảo luận:
Đi học về qua nhà văn húa xó, Tuấn rủ Thắng: “Tường quột voi trắng thế này mà vẽ con ngựa lờn đú thỡ đẹp lắm đõy. Ta vẽ đi, Thắng ơi!”
-GV kết luận: Nhà văn húa xó là một cụng trỡnh cụng cộng, là nơi sinh hoạt văn húa chung của nhõn dõn, được xõy dựng bởi nhiều cụng sức, tiền của. Vỡ vậy, Thắng cần phải khuyờn Tuấn nờn giữ gỡn, khụng được vẽ bậy lờn đú.
ỉHoạt động 2: Quan sỏt tranh (BT1- SGK/35, VBT/32)
-Treo cỏc tranh phúng to trong SGK và VBT
-GV giao nhiệm quan sỏt: Trong cỏc tranh, tranh nào vẽ hành vi, việc làm đỳng? tranh nào vẽ hành vi, việc làm sai?Vỡ sao?
-GV kết luận:
 Tranh 1, 3 (SGK) và 5, 6, 7 (VBT): Sai, vỡ cỏc bạn chưa cú ý thức giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng như trốo lờn tượng, vẽ bậy lờn cõy, xả rỏc nơi cụng viờn, bắn thun vào búng đốn, nộm đỏ vào biển bỏo giao thụng
 Tranh 2, 4(SGK) và 8 (VBT): Đỳng, vỡ cỏc bạn cú ý thức giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng: quột dọn sõn trường, nghĩa trang, người cụng nhõn sơn sửa cụng trỡnh cụng cộng
ỉHoạt động 3: Bày tỏ ý kiến(BT1- SGK/35, VBT/32)
 -GV nờu lần lượt nờu từng ý kiến của bài tập 3.
 Trong cỏc ý kiến sau, ý kiến nào em cho là đỳng?
a/. Giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng cũng chớnh là bảo vệ lợi ớch của mỡnh.
b/. Chỉ cần giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương mỡnh.
c/. Bảo vệ cụng trỡnh cụng cộng là trỏch nhiệm riờng của cỏc chỳ cụng an.
d/. Cụng trỡnh cụng cộng khụng phải của riờng mỡnh nờn khụng cần giữ gỡn.
đ/. Giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của cụng.
e/. Chỉ cú người lớn mới cú khả năng bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
g/. Bảo vệ, giữ gỡn cỏc điểm vui chơi, giải trớ cụng cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền được vui chơi, giải trớ
 -GV đề nghị HS giải thớch về lớ do lựa chọn của mỡnh.
 -GV kết luận:
 +í kiến a, đ,g là đỳng
 +í kiến b, c, d, e là sai
ỡ Kết luận chung :
 -GV mời 1- 2 HS đọc to phần ghi nhớ- SGK/35.
4.Củng cố - Dặn dũ
 -Cỏc nhúm HS điều tra về cỏc cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương (theo mẫu bài tập 4- SGK/36) 
-2 HS thực hiện yờu cầu.
-Lớp nhận xột, bổ sung.
-HS thảo luận nhúm đụi.
-Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.
-Cỏc nhúm khỏc trao đổi, bổ sung.
-HS quan sỏt, nhận xột tranh
-Đại diện HS nờu nhận xột, giải thớch
-Lớp bổ sung ý kiến
-HS sử dụng cỏc thẻ màu, bày tỏ thỏi độ tỏn thành, khụng tỏn thành hoặc phõn võn theo quy ước 
-Đại diện HS giải thớch
-Lớp nhận xột, bổ sung
-HS làm bài vào VBT/33
	Toồ trửụỷng kieồm tra 	 	 Ban giaựm hieọu
 (Duyeọt)
Tuaàn 24
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
BÀI : GIỮ GèN CÁC CễNG TRèNH CễNG CỘNG (tt)
I.Mục tiờu
Giỳp HS:
- Biết được vỡ sao phải bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
- Nờu được một số việc cần làm để bảo vệ cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
- Cú ý thức bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương.
- Biết nhắc cỏc bạn cần bảo vệ, giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
II.Đồ dựng dạy học
 -SGK, VBT Đạo đức lớp 4
 -Cỏc cõu truyện, tấm gương về giữ gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cộng
 -Tranh ảnh liờn quan nội dung bài.
III.Hoạt động trờn lớp
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bổ sung
ỉHoạt động 1: Xử lớ tỡnh huống (BT2- SGK/36, BT4-VBT/33)
 -GV chia lớp 5 nhúm và giao nhiệm vụ cho cỏc nhúm thảo luận: 
-TH1: Một hụm, khi đi chăn trõu ở gần đường sắt, Hưng thấy một số thanh sắt nối đường ray đó bị trộm lấy đi. Nếu em là bạn Hưng, em sẽ làm gỡ khi đú? Vỡ sao?
-TH2: Trờn đường đi học về, Toàn thấy mấy bạn nhỏ rủ nhau lấy đất đỏ nộm vào cỏc biển bỏo giao thụng ven đường. Theo em, Toàn nờn làm gỡ trong tỡnh huống đú? Vỡ sao?
-TH3: Khi đi tham quan khu di tớch lịch sử, Toàn rủ Quõn khắc tờn lờn bia đỏ để kỉ niệm. Theo em, Quõn cú thể cú những cỏch ứng xử như thế nào? Nếu em là Quõn, em sẽ làm gỡ trong tỡnh huống đú? 
-TH4: Khi ngồi xem xiếc, một số bạn nhỏ ăn kẹo cao su xong đó vứt bó kẹo xuồng sàn rạp xiếc. Nếu em cú mặt lỳc đú, em sẽ làm gỡ? Vỡ sao?
-TH5: Đi chơi cụng viờn, Hoàng rủ Trung thi nộm đó vào những bức tượng. Theo em, Trung cú thể cú những cỏch ứng xử như thế nào? Nếu em là Trung, em sẽ làm gỡ trong tỡnh huống đú? GV kết luận chung:
- TH1: Cần bỏo cho người lớn hoặc những người cú trỏch nhiệm về việc này (cụng an, nhõn viờn đường sắt ) 
- TH2: Cần phõn tớch lợi ớch của biển bỏo giao thụng, giỳp cỏc bạn nhỏ thấy rừ tỏc hại của hành động nộm đất đỏ vào biển bỏo giao thụng và khuyờn ngăn họ. 
- TH3: Quõn nờn từ chối lời đề nghị của Toàn vỡ khắc tờn lờn bia đỏ làm hư hỏng cụng trỡnh cụng cộng.
- TH4: Vứt bó kẹo xuồng sàn rạp xiếc gõy mất vệ sinh cụng cộng. Em nờn nhắc nhở cỏc bạn khụng được làm như vậy.
- TH5: Trung nờn từ chối lời đề nghị của Hoàng, vỡ làm vậy sẽ làm hư hỏng tượng vừa cú thể gõy nguy hiểm cho mọi người.
ỉHoạt động 2: Bỏo cỏo về kết quả điều tra (BT4- SGK/36) .
-Nờu lại yờu cầu bỏo cỏo: điều tra về cỏc cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương (theo mẫu bài tập 4- SGK/36)
-GV kết luận về việc thực hiện giữ gỡn những cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương.
4.Củng cố - Dặn dũ
 - Nhắc nhở HS thực hiện việc giữ gỡn, bảo vệ cỏc cụng trỡnh cụng cộng.
+Nhúm 1: Tỡnh huống 1
+Nhúm 2: Tỡnh huống 2
+Nhúm 3: Tỡnh huống 3
+Nhúm 4: Tỡnh huống 4
+Nhúm 5: Tỡnh huống 5
-HS làm việc nhúm.
-Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày cỏc cỏch xử lớ.
-Lớp nhận xột, đỏnh giỏ.
-Đại diện cỏc nhúm HS bỏo cỏo kết quả điều tra về những cụng trỡnh cụng cộng ở địa phương.
-Cả lớp thảo luận về cỏc bản bỏo cỏo như:
+Làm rừ thực trạng cỏc cụng trỡnh và nguyờn nhõn.
+Bàn cỏch bảo vệ, giữ gỡn chỳng sao cho thớch hợp.
Tuaàn 25
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
Đạo đức
BÀI : THỰC HÀNH KĨ NĂNG 

Tài liệu đính kèm:

  • docĐao duc 4.doc