Giáo án dạy Tuần 5 - Lớp 5

Tiết 3: TẬP ĐỌC

LÒNG DÂN

I. MỤC TIÊU:

Sau bài học học sinh có khả năng

1.Kiến thức : Đọc đúng văn bản kịch, ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch.

- Hiểu: Các từ trong mục chú giải sgk

- Hiểu nội dung : Ca ngợi dì Năm dũng cảm,mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.

2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng đọc văn bản kịch.

3.Thái độ : Cảm nhận đựợc truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

II.CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh minh hoạ bài học .Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

- HS: SGK,vở ghi,.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 54 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Tuần 5 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i một số HS giải thích sự lựa chọn của mình.GV nhận xét.
 Kết luận:Tán thành các ý kiến a,đ;Không tán thành các ý b,c,d
- Hệ thống bài.
- Dặn HS chuẩn bị tiết sau
- Nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại ghi nhớ của bài trước
- Lớp nhận xét,bổ sung.
- HS theo dõi.
- HS đọc thầm truyện .Thảo luận theo các câu hỏi trong sgk.Phát biểu,nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.Đọc ghi nhớ trong sgk.
- HS đọc yêu cầu,thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày ,Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.
- Học sinh bày tỏ ý kiến qua các tấm thẻ.Giải thích sự lựa chọn của mình.Thống nhất ý kiến.
- Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.
 Tiết 8: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
 AN TOÀN GIAO THÔNG
 KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN 
 (dạy theo tài liệu in sẵn)
Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017
TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học học sinh có khả năng
1.Kiến thức : HS biết Chuyển phân số thành phân số thập phân;hỗn số thành phân số;số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn,số đo có tên 2 đơn vị thành số đo có tên một đơn vị
 2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng làm các bài tập về chuyển đổi hỗn số, phân số.
 3.Thái độ: GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II. CHUẨN BỊ: 
 - GV: Bảng nhóm
 - HS: bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2’
5’
1’
8’
7’
8’
7’
3’
1. Ổn định: 
2.Bài cũ :
3.Bài mới: 
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
*Hoạt động2.
Củng cố cách chuyển đổi phân số,hỗn số qua các bài tập trang 15sgk.
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
4. Củng cố dặn dò: 
-2 HS lên bảng làm 2 ý sau của BT1 trong sgk.
 - GV nhận xét.
- Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
- Tổ chức cho HS chuyển đổi phân số thứ nhất vào bảng con.GV nhận xét bảng con,chữa:==
- Nhắc lại thế nào là phân số thập phân.Chia 3 tổ,mỗi tổ chuyển 1 phân số còn lại thành phân số thập phân và vở.
- Gọi đại diện mỗi tổ 1 HS lên bảng làm,nhận xét chữa bài.
- Tổ chức cho HS làm 2 ý đầu vào vở.Gọi 2 HS lên bảng làm.GV nhận xét,chữa bài.HS đổi vở chữa bài:
 8 == ; 5 = = 
- GV hướng dẫn HS làm theo mẫu trong sgk
.Cho HS lần lượt làm số của ý a vào bảng con,nhận xét,chữa.Chia 3 tổ,mỗi tổ làm1 số của ýb,1 số ý c vào vở.Đổi vở chữa bài.
- Hướng dẫn HS sinh theo mẫu trong sgk.Chia mỗi tổ làm 1 ý còn lại vào vở.Gọi đậi diện 3 HS lên bảng làm.Nhận xét,bổ sung.
- Hệ thống bài
- Dặn HS về nhà ôn tập nhân chia hai phân số.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- HS lên bảng làm BT 1(mỗi HS làm 1 ý)
- HS lần lượt làm các bài tập trang 15 sgk.
- HS làm bảng con,nhận xét bảng con;làmvở chữa bài trên bảng.
- HS làm vở, đổi vở chữa bài
- HS theo dõi mẫu,làm bảng con,ý a,làm ýb,c vào vở.nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
- HS nhắc lại phân số thập phân.cách chuyển hỗn số thành phân số.
Tiết 2: CHÍNH TẢ ( NHỚ - VIẾT)
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học học sinh có khả năng
 1. Ki	ến thức : Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
 2. Kĩ năng : Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần 
(BT 2).Biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính. 
 3. Thái độ: GD lòng biết ơn,tinh thần trách nhiệm của HS trước những mong mỏi kì vọng của Bác.
II. CHUẨN BỊ: 
GV: Bảng phụ
HS: SGK,vở ghi,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
2’
20’
10’
3’
1.Bài cũ: 
2. Bài mới
*Hoạt động 1:
Giới thiệu bài
*Hoạt động 2: Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:
*Hoạt động 3:
Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố cấu tạo của vần:
- Bài 2
- Bài 3
3.Củng cố dặn dò: 
- Viết bảng con:Lương Ngọc Quyến,xích sắt,giải thoát...
 - GV nhận xét.
- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.
- Gọi HS đọc thuộc đoạn viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.
- Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn viết:
 +Bác Mông mỏi điều gì ở thế hệ HS?
- Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng(Việt Nam);Từ dễ lẫn(kiến thiết,non sông,tựu trường)
-Tổ chức cho HS nhớ-viết,soát sửa lỗi.
- NX, chữa lỗi HS sai nhiều.
- Cho HS làm cá nhân vào vở BT.
- GV treo bảng phụ chép mô hình cấu tạo trong sgk 
- Gọi HS lên bảng ghi cấu tạo vần của các tiếng vào bảng
- GV nhận xét,bổ sung.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi ,phát biểu trước lớp.Gv nhận xét,bổ sung.
- Hệ thống bài,liên hệ GD HS
- Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà và đọc trước đoạn viết chính tả :Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ.
- Nhận xét tiết học.
- HS viết bảng con,nhận xét .
- HS theo dõi
- HS đọc thuộc đoạn viết.
Thảo luận nội dung đoạn viết.
- HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con
- HS nhớ- viết bài vào vở.
- Đổi vở soát sửa lỗi.
- HS lần lượt làm các bài tập:
- HS làm bài 1 vào Vở bài.BT,chữa bài trên bảng phụ.
- HS phát biểu quy tắc đánh dấu thanh
 - HS nhắc lại cấu tạo vần.
Tiết 4: KHOA HỌC
 CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ BÉ ĐỀU KHOẺ?
I. MỤC TIÊU:
 - Nêu được những việc nên làm và không nên làmđể chăm sóc phụ nữ mang thai.
* GDKNS: - Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé.
	 - Cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II. CHUẨN BỊ: 
 -GV:Hình trang 12,13 sgk,phiếu học tập.
 -HS:Tranh 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
30’
5’
1.Bài cũ : 
2Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Hoạt động2:
Hoạt động3:
Hoạt động4:
3.Củng cố dặn dò
-Cho HS trả lời nhanh vào bảng con:
+Sự kết hợp của trứng và tinh trùng đựợc gọi là gì ?(sự thụ tinh)
GV nhận xét.
Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.
Thực hiện yêu cầu1 bằng thảo luận nhóm đôi với các hình trang 12 sgk.
Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
GV nhận xét.
Kết Luận:Mục Bạn cần biết trang 12 sgk
Thực hiện yêu cầu 2 bằng thảo luận nhóm với các hình trang 13 sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
Hỗ trợ: Cho HS thảo luận cả lớp theo câu hỏi: Mọi người trong ga đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm,chăm sóc đối với phụ nữ có thai?
Gọi HS trả lời,GV nhận xét. Kết Luận: Mục bạn cần biết 
Thực hiện yêu cầu 3 bằng trò chơi đóng vai theo tình huống :Khi gặp phụ nữ mang thai xách nặng hoặc đi trên xe ô tô mà không có chỗ ngồi bạn sẽ làm gì?
-Tổ chức các nhóm trình diễn trước lớp,nhận xét
Hệ thống bài. 
Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết tr12.13 sgk;chuẩn bị cho bài: “Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì”.
Nhận xét tiết học.
HS ghi câu trả lời vào bảng con.
HS theo dõi.
-HS quan sát hình trang 12 sgk thảo luận nhóm. 
Đọc mục Bạn cần biết trang 12 sgk
HS thảo luận với các hình trang 13 sgk
-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
Đọc lại Mục Bạn cần biết trang 13 sgk.
-HS thảo luận ,đóng vai giải quyết tình huống theo nhóm.Trình diễn trước lớp.Nhận xét.
Đọc lại mục Bạn cần biết trong sgk
Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học học sinh có khả năng
 1.Kiến thức : Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dan vào nhóm thích hợp ( BT 1 ). 
2. Kĩ năng: Nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam( BT2); hiểu nghĩa từ đồng hào, tìm được một số từ bằng tiếng đồng, đặt câu với một từ có tiếng đồng. 
 3. Thái độ : GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.
II.CHUẨN BỊ: 
 - GV: Một vài trang từ điển có liên quan đến bài học.
 - HS: Bảng nhóm,vở ghi,..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
2’
10’
10’
10’
3’
1.Bài cũ: 
2. Bài mới: 
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài
*Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trang 27 sgk:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
3. Củng cố dặn dò:	
- HS đọc lại đoạn văn đã viết theo yêu cầu bài tập 3 tiết trước
- GV nhận xét.
- Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1Chia lớp thành 6 nhóm mỗi nhóm làm 1 ý vào bảng nhóm.trình bày trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.
Lời giải đúng:
a)công nhân:thợ điện,thợ cơ khí.
b)nông dân:thợ cấy,thợ cày
c)doanh nhân:tiểu thương,chủ tiệm.
d)quân nhân:đại uý,trung sĩ
e)trí thức:giáo viên,bác sĩ,kĩ sư
g)học sinh:học sinh tiểu học,học sinh trung học.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi,phát biểu trước lớp.Nhận xét,bổ sung.
- Yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện.Suy nghĩ trả lời miệng ý a.Thi làm nhóm ý b.làm vở ý c.đọc câu trước lớp.Nhận xét,bổ sung.
Phát cho mỗi nhóm một vài trang từ điển phô tô để làm ý b,nhắc các em tìm từ đồng nghĩa ở mục có từ “đồng” 
- Hệ thống bài
- Dăn HS về tìm một số câu ca dao tục ngữ nói về con người Việt Nam với quê hương đất nước- Nhận xét tiết học.
-2HS đọc bài.Lớp nhận xét.
.
- HS lần lượt làm các BT trang 27,28 sgk:
- HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung trên bảng nhóm.Ghi bài vào vở.
- HS thảo luận trả lời.
- Nhận xét,bổ sung.
- HS đọc thầm làm bài,chữa bài.
- HS lần lượt nêu các từ đồng nghĩa mà em vừa tìm được.
Tiết 5: Luyện âm nhạc
 Đồng chí Thành dạy
 .................................................
Tiết 6: Kĩ thuật 
 THEÂU DAÁU NHAÂN( TIẾT 1 )
I . Mục tiêu :
 1. Kiến thức : Biết cách thêu dấu nhân
 2. Kĩ năng : Thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều 
 nhau.Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm.
 3. Thái độ ; Biết quý trọng sản phẩm mình làm ra.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Maãu theâu daáu nhaân ,kim chỉ
- HS: Vaät lieäu vaø duïng cuï : Vaûi traéng, kim, chæ theâu, chæ len, keùo , phaán maøu , 
III .Cac hoạt động dạy-học :
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
3’
15’
15’
5’
1. Ổn định:
 2. Bài cũ: 
3. Bài mới :
*Hoạt động 1: GV höôùng daãn HS caùch baét ñaàu theâu theo H 3 , 4
Hoạt động 2 
Thực hành 
3.Củng cố dặn dò
- KT sự chuẩn bị của HS
- Löu yù : Leân kim ñeå baét ñaàu theâu taïi ñieåm vaïch daáu thöù hai phía beân phaûi ñöôøng daáu .
- GV löu yù HS :
+ Caùc muõi theâu ñöôïc luaân phieân thöïc hieän treân 2 ñöôøng keû caùch ñeàu 
+ Khoaûng caùch xuoáng kim vaø leân kim ôû ñöôøng daáu thöù hai daøi gaáp ñoâi khoaûng caùch xuoáng kim vaø leân kim ôû ñöôøng daáu thöù nhaát .
+ Sau khi leân kim caàn ruùt chæ töø töø,chaët vöøa phaûi ñeå muõi theâu khoâng bò duùm .
- GV quan saùt vaø uoán naén 
- Höôùng daãn HS quan saùt H 5 / SGK ñeå neâu caùch keát thuùc ñöôøng theâu daáu nhaân
- GV hình thaønh ghi nhôù 
- Veà nhaø taäp theâu daáu nhaân 
- Chuaån bò : Thöïc haønh theâu daáu nhaân 
- HS quan saùt H 3, 4 vaø neâu caùch baét ñaàu theâu vaø caùch theâu caùc muõi theâu daáu nhaân 
- HS leân baûng thöïc hieän caùc muõi keá tieáp .
- HS leân baûng thöïc hieän thao taùc keát thuùc ñöôøng theâu daáu nhaân . 
 - HS nhaéc laïi caùch theâu daáu nhaân .
- Laéng nghe
Tiết 4: Khoa học
 TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ.
 I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức: HS nêu được các giai đoạn phát triển của con ngườ từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.
 2.Kĩ năng: Nêu đươc một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì.
 3.Thái độ:Giúp HS hiểu và yêu thích môn học
II.Đồ dùng dạt –học:
 -GV:Tranh
 -HS:ảnh chụp của bản thân ở các lứa tuổi khác nhau.
 III.Các hoạt động dạy-học:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
1.Bài cũ :
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Hoạt động2: Tìm hiểu đặc điểm của em bé trong các tấm hình đã sưu tầm.
Hoạt động3: Thực hiện yêu cầu 1,2 bằng trò chơi Ai nhanh,ai đúng với các hình và thông tin trong sgk tr14,15.
Hoạt động4: Thực hiện yêu cầu 3 bằng hoạt động cá nhân với thông tin tr 15 sgk.
3.Củng cố dặn dò
-HS 1:Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì?
-HS2:Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm ,chăm sóc đối với phụ nữ có thai?
GV nhận xét.
 -Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.
HS thảo luận cả lớp theo yêu cầu:Em bé trong hình mấy tuổi?Biết làmgì?
-HS thảo luận ,phát biểu GV nhận xét bổ sung.
Các nhóm thảo luận ghi nhanh kết quả thảo luận lên bảng,GV nhận xét chốt ý đúng:
 1-b; 2-a; 3-c 
 Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
HS đọc thông tin suy nghĩ phát biểu :tại sao tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người?GV nhận xét,bổ sung.
Hệ thống bài.
Dặn HS học thuộc các thông tin trong sgk
Nhận xét tiết học.
-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.
-HS theodõi
-HS giới thiệu các tấm hình sưu tầm.Nêu tuổi và đặc điểm của em bé trong từng tấm hình.
-HS chơi thi giữa các nhóm.Thống nhất kết quả đúng.
HS đọc thông tin ,phát biểu.
HS đọc lại các thông tin trong sgk.
Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017
Tiết 1: TOÁN
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học học sinh có khả năng
1. Kiến thức : HS biết thực hiện cộng ,trừ phân số,hỗn số. 
 2.Kĩ năng : .Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số có tên một đơn vị đo.
 Biết giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 3. Thái độ : GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.CHUẨN BỊ
GV: Phiếu học tập ;
 HS: Vở ghi, bảng con
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
2.Bài cũ:
3.Bài mới: 
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
*Hoạt động2. Tổ chức cho HS lần lượt làm các bài luyện tập
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4: 
Bài 5 :
4.Củng cố dặn dò:
- YC 2HS lên bảng.làm bài.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
- Yêu cầu HS làm 2 phép tính ý a, ý b vào vở.Goi HS lên bảng chữa bài,GV NX
- Cho HS làm ý a, ý b, vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.GV NX bổ sung.
- Cho HS làm bảng con.Nhận xét bảng con.(ý đúng: C)
- Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu Hs làm số đo 3,4 vào trong vở.Gọi 2HS lên bảng chữa bài. GVNhận xét chữa bài: Đáp án đúng: 8dm9cm = 8dm + dm 
= 8m; 12cm5mm=12cm+cm
=12cm
- Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.1 HS làm bảng nhóm.GV chấm chữa 
Giải: Quãng đường AB dài: 12:= 40( km)
 Đáp số:40 km
- Hệ thống bài
-Về nhà tiếp tục ôn luyện nhân chia hai phân số và chuyển hỗn số thành phân số.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
+HS 1:Thực hiện chuyển 2 phân số còn lại của BT2 thành hỗn số
+HS 2: làm bài tập 5
- Lớp nhận xét bài trên bảng.Chữa bài.
- HS lần lượt làm các bài tập trang 15,16 sgk
- HS làm 2ý bài tập1.2 vào vở,4 HS chữa bài trên bảng.Nhận xét,bổ sung,sứa bài trong vở.
- HS ghi ý mình chọn vào bảng con.
- HS làm vào vở,2 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét,chữa bài đúng vào vở.
- HS làm bài vào vở.NX bài trên bảng nhóm.Chữa bài thống nhất kết quả đúng:
..........................................
TIẾNG ANH
( GV CHUYÊN DẠY)
Tiết 6 : Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.MỤC TIÊU: 
Sau bài học, học sinh có khả năng
 1.Kiến thức :
 - HS kể được câu chuyện(đã chứng kiến ,tham gia hoặc được biết qua truyền hình,phim ảnh,hay đã nghe,đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước..
 2. Kĩ năng :
 - Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể.
 3. Thái độ :
 - Giáo dục:Cảm phục,làm theo những tấm gương người tốt,việc tốt.
II.CHUẨN BỊ: 
 - GV: Bảng phụ ghi gợi ý 3 sgk.
 - HS: Tranh ảnh về những việc làm tốt theo yêu cầu đề bài.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
 3’
1.Bài cũ: 
2.Bài mới: 
a.Giới thiệu bài:
b.Hướng dẫn HS kể:
 c.Tìm hiểu yêu cầu của đề bài:
d.Hướng dẫn kể:
e.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.
3.Củng cố dặn dò: 
- Gọi HS kể lại chuyện về anh hùng,danh nhân dân tộc
+GV nhận xét.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
- Gọi HS đọc đề bài trong sgk tr28.GV gạch chân dưới các từ:chứng kiến,tham gia,việc làm tốt xây dựng quê hương ,đất nước.
-Hướng dẫn HS tìm truyện,,kể chuyện theo các gợi ý tr28,29 sgk.
- Gọi HS giới thiệu truyện đã chuẩn bị.
GV hỗ trợ :treo bảng phụ ghi gợi ý 3 về cách kể chuyện.Hướng dẫn HS trao đổi về nội dung câu chuyện mình kể với bạn.
-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.
-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung câu chuyện bạn kể.Nhận xét bạn kể.
- GV Nhận xét từng cá nhân.
- Củng cố,liên hệ giáo dục.
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau: KC:Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.
-Nhận xét giờ học.
- 2HS lên bảng kể .Lớp nhạn xét.
- HS chuẩn bị.
 .
- HS theo dõi.
- HS đọc đề bài trong sgk.
- HS đọc các gợi ý trong sgk.giới thiệu truyện đã chuẩn bị.
.
 - HS tập kể trao đổi trong nhóm.
- HS kể trước lớp.
- Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
- Nhận xét bạn kể theo tiêu chí đánh giá chung.
- Bình chọn bạn kể hay.
- Nêu cảm nghĩ của mình về các việc làm tốt em đã chứng kiến, tham gia.
Tiết 2: TẬP ĐỌC
LÒNG DÂN (TIẾP THEO)
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học học sinh có khả năng
1. Kiến thức : Đọc đúng ngữ điệu,biết ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
 2. Kĩ năng : Hiểu nội dung,ý nghĩa vở kịch:Ca ngợi. mẹ con dì Năm dũng cảm mưu trí lừa giặc cứu cán bộ.
 3 Thái độ : Hiểu và tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta..
II.CHUẨN BỊ:
GV: Tranh minh hoạ bài học
HS: SGK,vở ghi,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1’
8’
12’
10’
4’
1.Bài cũ: 
2.Bài mới: 
2.1.Giới thiệu bài:
2.2.Luyện đọc:
2.3.Tìm hiểu bài:
2.4.Luyện đọc diễn cảm:
3.Củng cố dặn dò: 
- Gọi 1nhóm HS đọc bài Lòng dân phần 1 theo cách phân vai.
- NX,đánh giá.
- Cho HS quan sát tranh nhận biết các nhân vật trong vở kịch.
- Gọi HS khá đọc phần tiếp của vở kịch
- Chia phần tiếp của vở kịch thành 3 đoạn,cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.
 *Lưu ý HS đọc đúng các từ địa phương:(tía;mầy,hổng,chỉ,nè); 
- GV đọc diễn cảm toàn bộ phần 2 của vở kịch.
- Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr21.
Vở kịch có tên là lòng dân vì vở kịch kịch thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng.
 - GV chốt ý rút nội dung bài.(YC1) 
- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cách phân vai trong nhóm, các nhóm thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.
- Liên hệ GD: Em nhận xét gì về dì Năm và An?
-Về nhà chuẩn bị bài những con hạc gấp bằng giấy.
- Nhận xét tiết học.
-1 nhóm HS lên bảng,đọc.
- Lớp NX,bổ sung.
- Quan sát tranh chỉ các nhân vật trong vở kịch
- 1HS khá đọc toàn bài.
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn 
- Luyện phát âm các từ địa phương trong vở kịch
- HS nghe,cảm nhận.
- HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.
- HS phát biểu theo cảm nhận của bản thân.
- Nhắc lại nội dung bài.
- Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc trước lớp.Nhận xét bạn đọc.
- HS liên hệ phát biểu theo ý hiểu.
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017
Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU
Sau bài học học sinh có khả năng
 1.Kiến thức : HS biết nhân chia 2 phân số.
 2.Kĩ năng : Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn sốvới một tên đơn vị đo.
 3.Thái độ : GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.CHUẨN BỊ
GV: Bảng phụ .
HS: Bảng con.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
1.Bài cũ : 
3.Bài mới: 
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
*Hoạt động2:
-Tổ chức cho HS làm các bài tập thực hành trang 16.17sgk:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3: 
4. Củng cố dặn dò: 
+HS làm bảng con:7m3dm =m 
+ Gọi 1 số HS nhắc lại cánh nhân,chia phân số?
- GV nhận xét.
- Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
- GV chia lớp thành 2 nhóm lớn,một nhóm làm ý a,d,một nhóm làm ý b,c vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài,GV nhận xét,bổ sung.
- Hướng dẫn HS làm;Cho HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính với số tự nhiên.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.nhận xét,bổ sung.
- Hướng dẫn HS viết theo mẫu trang 17 sgk.Cho HS làm 1 số vào bảng con,Nhận xét,chữa bài trên bảng con:
1m75cm = 1m + m =1m
- Yêu cầu HS làm 2 số còn lại vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài,GV nhận xét,bổ sung. 
- Hệ thống bài
- Dặn HS về nhà tiếp tục ôn nhân chia hai phân số và ôn một số dạng toán có lời văn đã học..
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- HS làm bảng con.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.
- HS lần lượt làm các bài tập trang 16,17 sgk.
-HS làm 2 ý vào vở,chữa bài trên bảng.
-HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.Làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
- HS theo dõi mẫu,làm bảng con,làm vở,chữa bài.
- HS nhắc lại cách nhân chia phân số.chuyển đổi đơn vị đo thành hỗn số.
Tiết 3: Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.MỤC TIÊU
Sau bài học học sinh có khả năng
 1.Kiến thức: Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa,tả cây cối,con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.
 2. Kĩ năng: Lập được dàn ý tả cơn mưa.
 3. Thái độ : *LGDGMT: Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên qua bài “Mưa rào”. 
II.CHUẨN BỊ
GV: Bảng phụ ghi dàn ý mẫu.
HS: Vở ghi, bảng nhóm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
2’
15’
15’
3’
1.Bài cũ: 
2.Bài mới: 
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
*Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:
Lập dàn ý bài văn tả cơn mưa.
3. Củng cố dặn dò:	
- Gọi một số HS nhắc lại tác dụng của việc trình bày kết quả thống kê bằng bảng thống kê.
 - GV nhận xét.
- GV Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Yêu cầu HS đọc thầm bài Mưa rào,thảo luận nhóm theo nội dung các câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét bổ sung.
*LGGDMT: Cảnh vật thiên nhiên trong bài Mưa rào được tác giả miêu tả rất đẹp.Môi trường trong cơn mưa và sau cơn mưa rất trong lành tươi tắn.Em có thể làm gì để giữ môi trường quê em tươi đẹp nhhư vậy?
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.GV hướng dẫn HS dựa vào bài Mưa rào lập dàn ý bài văn tả cơn mưa.
- GV yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh vật.
- Cho HS lập dàn ý vào vở.1 HS làm bảng nhóm trình trước lớp.Gọi thêm một số HS đọc dàn ý của mình.Lớp nhận xét
- GV nhận xét,bổ sung :
*Hỗ trợ:Treo bảng phụ có ghi dàn ý mẫu.
- Cho HS đọc lại dàn ý mẫu.
- Hệ thống bài.
- Dặn HS về nhà viết lại dàn ý đã sửa vào vở.
- Nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại tác dụng của trình bày số liệu bằng bảng thống kê.Lớp nhận xét,bổ sung.
- HS theo dõi.
- HSđọc thầm thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- HS liên hệ giữ gìn môi trường sống của địa phương.
- HS đọc yêu cầu bài, dựa vào những ghi chép về cơn mưa,
- Lập dàn ý tả cơn mưa vào vở,1 HS làm bảng nhóm.Đọc trước lớp.
- Nhận xét,bổ sung.
- Đọc dàn ý mẫu.
- HS nhắc lại dàn ý bài văn miêu tả cản

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 5_12257920.doc