Giáo án Hướng dẫn học 4

Tiết: HƯỚNG DẪN HỌC

I. Mục tiêu

- Giúp HS hoàn thiện bài trong ngày.

- Giải quyết các thắc mắc của học sinh về bài cũ.

- Bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh kiến thức về môn Tiếng Việt.

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ngày hôm sau.

II. Đồ dùng dạy học

- Đồ dùng học tập, SGK, Sách cùng em học Tiếng Việt.

III.Các hoạt động dạy - học

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 2108Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu
Giúp HS hoàn thiện bài trong ngày. 
Giải quyết các thắc mắc của học sinh về bài cũ.
Bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh kiến thức về môn Tiếng Việt.
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ngày hôm sau.
II. Đồ dùng dạy học 
- Đồ dùng học tập, SGK, Sách cùng em học Tiếng Việt.
III.Các hoạt động dạy - học
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: 
Hoàn thiện bài trong ngày
H: Nêu tên các môn học có trong ngày?
H: Em còn nội dung nào chưa hiểu? 
- Giải đáp thắc mắc của từng học sinh
- Cho HS tự hoàn thành bài.
- GV quan sát HD từng cá nhân.
+ Chữa bài
+ Chốt kiến thức
- HS nêu
- HS nêu
- HS hoàn thiện bài
Hoạt động2:
Bồi dưỡng- phụ đạo HS.
*HS làm thêm bài tập:
Cùng em học TV: Tiết.........../Tuần ......
- Phụ đạo:................................................
- Bồi dưỡng:........................................
+ Gọi HS Chữa bài
+ Chốt kiến thức
*HS làm bài theo hướng dẫn.
-HS chữa – lớp theo dõi.
- HS chữa bài.
Hoạt động 3: 
Hướng dẫn chuẩn bị bài hôm sau.
-GV gọi HS nêu tên các môn học của ngày hôm sau.
- Yêu cầu chuẩn bị đồ dùng cho môn học sau.
- GV nhận xét chung về thái độ học tập của HS.
- Bình chọn HSXS.
- HS nêu
- HS lắng nghe
*Bổ sung :
.
Tiết: HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu
Giúp HS hoàn thiện bài trong ngày. 
Giải quyết các thắc mắc của học sinh về bài cũ.
Bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh kiến thức về môn Toán.
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ngày hôm sau.
II. Đồ dùng dạy học 
- Đồ dùng học tập, SGK, Sách cùng em học Toán.
III.Các hoạt động dạy - học
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Hoạt động 1: 
Hoàn thiện bài trong ngày
H: Nêu tên các môn học có trong ngày?
H: Em còn nội dung nào chưa hiểu? 
- Giải đáp thắc mắc của từng học sinh.
- Cho HS tự hoàn thành bài.
- GV quan sát HD từng cá nhân.
+ Chữa bài
+ Chốt kiến thức
- HS nêu
- HS nêu
- HS hoàn thiện bài.
- HS chữa bài.
Hoạt động2:
Bồi dưỡng- phụ đạo HS.
*HS làm thêm bài tập:
- Cùng em học Toán: Tiết.........../Tuần ......
- Phụ đạo:................................................
- Bồi dưỡng:........................................
+ Gọi HS chữa bài.
+ Chốt kiến thức.
*HS làm bài theo hướng dẫn.
- HS chữa – lớp theo dõi.
- HS chữa bài.
Hoạt động 3: 
Hướng dẫn chuẩn bị bài hôm sau.
-GV gọi HS nêu tên các môn học của ngày hôm sau.
- Yêu cầu chuẩn bị đồ dùng cho môn học sau.
- GV nhận xét chung về thái độ học tập của HS.
- Bình chọn HSXS.
- HS nêu
- HS lắng nghe
*Bổ sung :
.
Tiết: HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
I.Mục tiêu:
- HS nghe hiểu và nhớ nội dung câu chuyện.
- Kể được từng đoạn hay toàn bộ nội dung chính câu chuyện.
II. Đồ dùng:
Truyện đọc, sách tham khảo, báo,. Sổ ghi chép.
III.Hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ôn định
2. Bài mới:
 a) Giới thiệu:
b) Nội dung:
3. Củng cố-dặn dò:
-GV giới thiệu.
-GV hướng dẫn HS đọc truyện.
- GV nhắc nhở nội quy trong giờ học.
-GV định hướng HS tìm truyện, báo,.
 -GV giúp HS tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
+Em hãy nêu tên quyển truyện, báo, và tên câu chuyện, bài báo,.. em đọc?
+Qua câu chuyện, bài đọc em thấy nội dung, ý nghĩa như thế nào?
-GV cùng HS nhắc lại tên truyện, ý nghĩa.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà tự sưu tầm truyện, báo, để giờ sau đọc.
- Bình chọn HSXS.
-HS lắng nghe.
-HS tự chọn truyện để đọc.
- HS nghe và nhắc lại.
- HS tự tìm truyện, báo..
-HS nêu nội dung, ý nghĩa theo câu hỏi gợi ý của GV.
- HS ghi vào sổ.
-2-3 HS nhắc lại.
-HS lắng nghe.
*Bổ sung :
.
Tiết SINH HOẠT LỚP 
I . MỤC TIÊU : 
- Tổng kết, đánh giá các hoạt động trong tuần.
- Đề ra kế hoạch và phương hướng tuần sau.
II . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Tổng kết, đánh giá các hoạt động trong tuần. 
 * Các tổ lần lượt lên thông qua các hoạt động trong tuần:
 - Đi học............................... - Truy bài... 
 - Xếp hàng .............................   - Vệ sinh ...
 - Trang phục,.............................. - Học tập .. 
 - Giao thông........................................... - HĐGG.
 * Từng thành viên trong lớp có ý kiến tham gia các hoạt động trong tuần.
 * Giáo viên tổng kết:
 * Tuyên dương học sinh đạt thành tích tốt trong tuần:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 * Nhắc nhở học sinh còn vi phạm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phương hướng tuần sau:
- Phát huy thành tích đã đạt được.
- Khắc phục những tồn tại trong tuần qua.
- Thi đua học tập giành nhiều lời nhận xét tốt.
- Thực hiện tốt an toàn giao thông.
- Thực hiện, tham gia tốt các hoạt động của nhà trường và Đội phát động.
3. Chương trình văn nghệ: cá nhân, tập thể,........................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxlop 4_12271602.docx