Giáo án Hướng dẫn học tuần 25 - Lớp 5

TUẦN 25

Ngày thứ : 1

 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

 LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU

giúp học sinh:

-ôn lại các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.

- quan hệ giữa thế kỉ và năm, năm và tháng, năm và ngày, số ngày trong các tháng, ngày và giờ, giờ và phút, phút và giây.

- Yêu thích môn học hơn

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- yêu cầu học sinh nhắc lại một số đơn vị đo thời gian.

 -nhận xét,củng cố

2.Bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu trực tiếp .

2.2 Hướng dẫn làm bài tập

bài 1

-gọi hs đọc yêu cầu của bài

- cho hs làm bài vào vở và nêu kết quả.

 

doc 11 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 169Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tuần 25 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
Ngày thứ : 1 
Ngày soạn : 26 /2/2016 	 
Ngày giảng: 29 /2/2016 	 
 HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 
 LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIấU
Giúp học sinh:
-Ôn lại các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng. 
- Quan hệ giữa thế kỉ và năm, năm và tháng, năm và ngày, số ngày trong các tháng, ngày và giờ, giờ và phút, phút và giây. 
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại một số đơn vị đo thời gian.
 -Nhận xét,củng cố
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, đổi vở để kiểm tra.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu đề bài toán.
-Cho2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Gọi 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét,chốt đỏp ỏn 
Bài 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi làm bài và nêu kết quả.
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
- 2,3 HS nêu.
-Nghe
Bài 1 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 200 năm; 36 tháng; 
 28 ngày.
b) 365 ngày; 366 ngày.
c) 48 giờ; 180 phút; 
 240 giây.
Bài 2 Viết tiếp vào chỗ chấm:
a)Thế kỉ XI
b) Thế kỉ XIX
c) Thế kỉ XX
Bài 3 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
-1,2 HS đọc.
a)30 tháng 108 giờ.
 150 phút 216 giây.
b) 18 giờ 24 giây.
 1800 giây 35 phút.
Bài 4 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2,2 giờ 4,8 phút.
 1,75 ngày 3,15 giờ.
b) 1,5 giờ 1,25 phút.
 1,5 giờ 0,25 giờ
-Theo dõi ,sửa bài vào vở. 
Bài 5 Đố vui:
-1,2 HS đọc.
Đáp số: 29; 30; 31.
Hs nghe 
	********************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ĐỌC
KỈ VẬT
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được nội dung của bài ca ngợi một tỡnh bạn cao thượng.
2.Kĩ năng :
-Đọc đỳng cỏc tiếng, từ khú hoặc dễ lẫn. 
-Đọc trụi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu, giữa cỏc cụm từ.
-Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phự hợp với nội dung
- Trả lời đỳng cỏc cõu hỏi cuối bài.
3.Thỏi độ :
-Yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS đọc bài trước.
-Nhận xột ,đỏnh giỏ sự tiến bộ của HS
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch, yờu cầu bài học.
3.2 Hướng dẫn:
a. Luyện đọc
- GV yờu cầu HS mở SGK. 
- Gọi 1 hs đọc toàn bài 
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn.
-GV sửa lỗi phỏt õm, ngắt giọng cho từng HS 
-GV yờu cầu HS tỡm hiểu nghĩa của cỏc từ khú 
-Yờu cầu HS luyện đọc theo cặp
-GV đọc toàn bài
b.Tỡm hiểu bài. 
*Yờu cầu HS đọc thầm trả lời cõu hỏi
-Vỡ sao bạn nhỏ tặng người cha chiếc vớ?
-Lý do nào khiến người cha dựng chiếc vớ cũ?
-Người cha cú chiếc vớ cũ trong hoàn cảnh nào? 
-Chiếc vớ cũ đó giỳp ớch gỡ cho người cha khi chiến đấu?
-Chiếc vớ cú ý nghĩa gỡ với người cha sau chiến tranh?
-Hai người chiến sĩ trong bài này cú phẩm chất gỡ cao quý?
-Nếu cần chọn một tờn khỏc cho cõu chuyện, em chọn tờn nào?
c. Luyện đọc diễn cảm:
- Gọi HS luyện đọc cả bài .
- Gv chọn 1 đoạn trong bài yc hs tỡm giọng đọc 
- Gv tổ chức thi đọc giữa cỏc cỏ nhõn 
- Tuyờn dương HS đọc tốt
4.Củng cố : 
-GV tổng kết tiết học
5. Dặn dũ: 
-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
1
3
1
12
10
8
3
1
-Hỏt.
-1,2 HS nờu.
-Nghe.
- Hs đọc 
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, cả lớp theo dừi và đọc thầm.
-1,2 HS nờu.
- 2 HS ngồi cựng bàn luyện đọc
- Cả lớp nghe. 
- Vỡ bạn thấy chiếc vớ của Ba đó cũ cần phải thay.
- Vỡ chiếc vớ là kỉ vật .
- Một người đồng đội trao cho trước lỳc hi sinh.
- .Thoỏt nạn khi cú một viờn đạn bắn trỳng ngực .
- Nhắc cha nhớ đến người đồng đội đó hi sinh .
- Suy nghĩ và trả lời.
- Kỉ niện thời chiến tranh .
-2,3 HS đọc.
-Nghe.
-Ghi nhớ.
*************************************************************	
LUYỆN CHỮ
 BÀI 25
I MỤC TIấU: 
 1.Kiến thức :
- Viết đỳng cụm từ : Thua keo này , bày keo khỏc .
-Củng cố cỏch viết cỏc chữ cỏi viết hoa , viết thường ,dấu chữ ,dấu thanh cú trong bài viết . 
-Củng cố kĩ thuật viết liền mạch .
 2.Kĩ năng :
-HS viết đỳng ,đẹp cỏc chữ cú trong bài ,tốc độ phự hợp.
 3.Thỏi độ :
-Giỏo dục HS nột chữ -nết người
 II.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Gv: Kẻ sẵn khung kẻ trờn bảng lớp
III.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của giỏo viờn
 TG
 Phỳt)
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức :
-Cho HS hỏt :
 1
-Hỏt tập thể 
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra vở viết của HS,nhắc nhở chung.
 2
-HS bỏo cỏo tỡnh hỡnh chuẩn bị 
3.Bài mới 
1.3.Giới thiệu bài 
-Giới thiệu chương trỡnh luyện viết ,tờn bài học 
 2
-Nghe ,ghi tờn bài học
2.3.Hướng dẫn tỡm hiểu nội dung bài viết :
-GV đọc bài viết, giải nghĩa từ ngữ .-Cho HS đọc lại toàn bộ nội dung bài viết và tỡm hiểu nội dung bai .
-Nội dung bài viết muốn núi lờn điều gỡ ?
 6
-Cả lớp đọc thầm ,tỡm hiểu nội dung bài viết . 
-1-2 HS nờu nội dung bài viết dựa vào cõu hỏi GV đưa ra.
-Bài kể lại rằng Đi- xnõy là một người cú hoàn cảnh khú khăn . Sau này tờn tuổi của ụng gắn với những bộ phim nổi tiếng như Mớch –ki, Vịt Đụ- nan .
3.3 .Hướng dẫn viết kết hợp viết mẫu
a.Cỏc chữ viết hoa trong bài
b.Cỏc trường hợp viết nối khụng thuận lợi
-Hướng dẫn trỡnh bày cả bài 
 10
- Cả lớp quan sỏt ,lắng nghe
- Luyện viết ra nhỏp 
4.3.Thực hành
-Giỏo viờn giao việc .
-GV đi sửa chữa :tư thế ngồi viết ,cỏch cầm bỳt ,kĩ thuật viết chữ cho HS . 
-Nhận xột ,gúp ý đối với một số bài viết
 15
-HS viết toàn bộ bài viết
4.Củng cố :
-Chữa lỗi phổ biến .
-Tổ chức cho HS :thi viết chữ trờn bảng lớp .
(Tiờu chớ đỏnh giỏ :Viết đỳng , viết đẹp, đảm bảo tốc độ .)
3
-HS tham gia chữa lỗi 
-HS tham gia với tinh thần xung phong 
5.Dặn dũ:
-Nhắc nhở HS luụn cú ý thức rốn chữ giữ vở ,thể hiện nột chữ ,nết người.
1
-Nghe,ghi nhớ và thực hiện theo đỳng yờu cầu GV đưa ra.
Ngày thứ : 2 
Ngày soạn : 28 /3/2016 
Ngày giảng: 1/3/2016	 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
 I.MỤC TIấU	
 Giúp học sinh:
-Rèn luyện kĩ năng cộng và trừ số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. 
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại một số đơn vị đo thời gian. Nêu ví dụ và đổi.
 -Nhận xét
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, đổi vở để kiểm tra.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
-Cho2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét,chốt đỏp ỏn 
Bài: 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Yêu cầu1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- gv nhận xột
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:	
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
- 2,3 HS nêu.
-Nghe
Bài 1 Tính:
a)10năm 15 tháng hay 11năm 3 tháng.
b) 17 ngày 33 giờ hay 18 ngày 9 giờ.
c) 22 giờ 37 phút
d) 34 phút 60 giây hay 35 phút.
Bài 2 Tính:
-- Hs đọc yc 
a)4 năm 9 tháng.
b) 14 ngày 7 giờ.
c) 10 giờ 40 phút.
d)26 phút 43 giây.
Bài 3 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
-1,2 HS đọc.
a)176 giờ b) 267phút.
c) 15 giờ d) 36 giây.
Bài 4 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) Hai sự kiện trên cách nhau 133 năm.
b) 99 năm.
c) 232 năm.
-Theo dõi ,sửa bài vào vở. 
Bài 5 Tính bằng cách thuận tiện nhất
-1,2 HS đọc.
4,5giờ+3,6giờ+2giờ30phút
+1giờ24phút
=4,5giờ+2giờ30phút+3,6giờ
 + 1giờ24phút
= 7 giờ + 4 giờ 48 phút
= 11 giờ 48 phút. 
Hs nghe 
 ***************************************************
Ngày thứ : 4 
Ngày soạn : 29/3/2016 
Ngày giảng: 3 /3/2016	 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU
Giúp học sinh:
-Rèn luyện kĩ năng cộng và trừ số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. 
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:- 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại một số đơn vị đo thời gian. Nêu ví dụ và đổi.
 -Nhận xét, củng cố
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
-Cho2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS làm bài vào vở 1 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét, củng cố
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau 
 2
 32
 2
 1
-2,3 HS nêu.
-Nghe
Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a)144 phút; 192giây; 9 tháng.
b) 96 phút; 3,25 phút.
Bài 2 Tính:
- HS đọc 
a)22 năm 2 tháng.
b) 43 phút 20 giây.
c) 19 ngày 19 giờ.
d)16 giờ 35 phút.
Bài 3 Tính:
-1,2 HS đọc.
a)14,5 giờ + 7 giờ 40 phút - 9,4 giờ
 = 14giờ30phút+7giờ40phút-9giờ24 phút
= 21 giờ 70 phút -9 giờ 24 phút
= 12 giờ 46 phút.
b) 22 ngày - 11 ngày 4 giờ + 3,5 ngày
= 10 ngày 20 giờ + 3 ngày 12 giờ
= 13 ngày 32 giờ.
Bài 4 
-Hs đọc yc 
Hs trả lời 
 Bài giải
4 giờ 25 phút chiều chính là 16 giờ 25 phút.
Ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh hết số thời gian là:
16 giờ25 phút -(8 giờ 35phút +1giờ 10phút) = 6 giờ 35 phút.
 Đáp số: 6 giờ 35 phút.
Hs nghe
	*****************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
-Học sinh xỏc định đựơc đỳng yờu cầu của từng bài tập cụ thể. 
 2.Kĩ năng:
-Áp dụng kiến thức làm nhanh, chớnh sỏc cỏc bài tập.
3.Thỏi độ:
-Qua bài học yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ: 
-Gọi HS làm bài tập 1giờ trước.
-Nhận xột,củng cố 
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch yờu cầu giờ học.
3.2 Hướng dẫn:
Bài 1:
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc 3 cõu cuối bài.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 2 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm.
Bài 2: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc cõu văn cuối bài.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 2 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm
Bài 3: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc cõu văn cuối bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
Bài 4: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc cõu văn trong bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
Bài 5: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc cõu văn trong bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
Bài 6: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
4.Củng cố : 
-GV tổng kết tiết học
5. Dặn dũ: 
-Dặn HS chuẩn bị bài sau
1
3
 32
3
2
-Hỏt.
-2 HS làm bài trờn bảng, cả lớp làm vào nhỏp.
-Nghe.
Bài 1:
-1 HS đọc.
-HS làm bài cỏ nhõn vào vở.
-Cõu a.
Bài 2: 
-1,2 HS đọc.
-Cả lớp làm bài vào vở.
- Từ nú thay thế cho từ giày. 
Bài 3: 
- 1 HS đọc. 
-Tre lặp từ.
Bài 4: 
- 2 HS đọc.
-1 HS đọc.
- Cỏc cậu bộ.
Bài 5: 
-1 HS đọc.
-2 HS đọc.
-Chỳ bộ.
Bài 6: 
-1 HS đọc.
-Tự làm và đọc kết quả bài làm.
-Nghe.
-Ghi nhớ.
*********************************************************
 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
-Giỳp HS củng cố về cỏch quan sỏt đồ vật. 
2.Kĩ năng:
-Quan sỏt và viết được một bài văn đỳng theo yờu cầu. 
3.Thỏi độ:
-Qua bài học yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
- Giấy khổ to, bỳt dạ
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
- Nờu cấu tạo của bài văn tả đồ vật.
-Nhận xột, củng cố
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch yờu cầu giờ học.
3.2 Hướng dẫn làm bài
Bài 1:
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 7 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm.
-Nhận xột chốt lại cõu trả lời.
Bài 2: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở sau đú đổi vở kiểm tra chộo.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm
Bài 3: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
-Thu vở chấm điểm. 
4. Củng cố: 
-Nhận xột giờ học.
5.Dặn dũ: 
-Dăn HS chuẩn bị bài sau.
1
3
1
9
9
9
4
1
-Hỏt.
- 2,3 HS nờu.
-Nghe.
Bài 1:
-1HS đọc.
-HS đọc làm bài.
-3,4 HS đọc bài làm.
Bài 2: 
-1,2 HS đọc.
-Cả lớp làm bài vào vở.
-4,5 HS đọc bài làm, cả lớp theo dừi nhận xột.
Bài 3: 
-1 HS đọc.
- HS viết bài vào vở.
-Nghe.
-Ghi nhớ.
********************************************************************	
Tổ trưởng kớ duyệt
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 25 Lop 5_12201447.doc