Giáo án Hướng dẫn học tuần 26 - Lớp 5

HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN

LUYỆN TẬP

 I.MỤC TIÊU

 giúp học sinh:

-rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân và chia số đo thời gian.

- vận dụng giải các bài toán thực tiễn.

- Yêu thích môn học hơn

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- yêu cầu2 hs lên bảng làm bàivà đọc kết quả.

 -nhận xét,

2.Bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :

- GV giới thiệu trực tiếp .

2.2 Hướng dẫn làm bài tậpbài 1

-gọi hs đọc yêu cầu của bài

- cho hs làm bài vào vở và nêu kết quả.

-nhận xét, sửa sai.

bài 2

-gọi hs đọc yêu cầu bài toán.

- yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.

-nhận xét, chốt đáp án.

 

 

docx 12 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 213Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hướng dẫn học tuần 26 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26
Ngày thứ : 1
Ngày soạn : 4 / 3 /20156 
Ngày giảng: Thứ hai, 7 / 3/2016 	 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
 I.MỤC TIấU
 Giúp học sinh:
-Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân và chia số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. 
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- yêu cầu2 HS lờn bảng làm bàivà đọc kết quả.
 -Nhận xét, 
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
-Cho1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS làm bài vào vở 1 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét,chốt đỏp ỏn 
Bài 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xột 
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau .
 2
 32
 2
 1
 20 ngày – 9 ngày 8 giờ 
 = 10 ngày 16 giờ
 7 ngày 6 giờ + 6 ngày 9 giờ 
= 14 ngày 3 giờ.
-Nghe
Bài 1 Tính:
a)8 giờ 32 phút. b) 16 phút 15 giây.
c) 12,8 giờ. d) 44,5 phút.
Bài 2 Tính:
- Hs đọc yc của bài 
- 2 hs lờn bảng làm bài
a)4 giờ 5 phút. b) 3 phút 5 giây
c) 3,3 ngày. d) 1 phút 9 giây
Bài 3 Tính:
-1,2 HS đọc.
 - Hs trả lời 
 Bài giải
Trong một tuần em đợc xem phim và đọc truyện hết số thời gian là:
 1 giờ 20 phút x 4 = 5 giờ 20 phút
 Đáp số: 5 giờ 20 phút.
Bài 4 
-Hs đọc yc 
-Hs trả lời 
-Hs lờn bảng làm bài 
 Bài giải
Chiếc đu quay đó quay 1 vòng hết số thời gian là:
5 phút 20 giây : 4 = 1 phút 20 giây.
 Đáp số: 1 phút 20 giây.
Bài 5
Hs đọc yc 
-Hs trả lời 
-Hs lờn bảng làm bài
 Bài giải
May một chiếc áo hết số thời gian là:
 6giờ15 phút : 5 = 1 giờ 15 phút.
May 7 chiếc áo hết số thời gian là:
1 giờ 15 phút x 7 = 8 giờ 45 phút.
 Đáp số: 8 giờ 45 phút.
Hs nghe 
 **********************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ĐỌC
LỄ HỘI CẦU MƯA CỦA NGƯỜI THÁI Ở TÂY BẮC
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
-Qua bài đọc biết thờm được một số lễ hội của cỏc dõn tộc khỏc.
2.Kĩ năng :
-Đọc đỳng cỏc tiếng, từ khú hoặc dễ lẫn. 
-Đọc trụi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu, giữa cỏc cụm từ.
-Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phự hợp với nội dung
- Trả lời đỳng cỏc cõu hỏi cuối bài.
3.Thỏi độ :
-Yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS đọc bài trước và trả lời cõu hỏi.
-Nhận xột, đỏnh giỏ
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch, yờu cầu bài học.
3.2 Hướng dẫn:
a. Luyện đọc
- GV yờu cầu HS mở SGK. 
- Gọi 1 hs đứng dậy đọc toàn bài 
- Gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn.
-GV sửa lỗi phỏt õm, ngắt giọng cho từng HS 
-GV yờu cầu HS tỡm hiểu nghĩa của cỏc từ khú 
-Yờu cầu HS luyện đọc theo cặp
- Gv tổ chức thi đọc giữa cỏc cặp 
- Gv nhận xột và tuyờn dương 
-GV đọc toàn bài
b.Tỡm hiểu bài. 
*Yờu cầu HS đọc thầm trả lời cõu hỏi
-Phần lễ trong lễ hội cầu mưa nhằm mục đớch gỡ?
-Phần hội trong lễ hội cầu mưa nhằm mục đớch gỡ?
-Theo cõu chuyện, vỡ sao thần linh khụng làm mưa?
-Khi cỳng thần linh, người Thỏi núi những gỡ?
-Viết tờn hai trũ chơi mà người Thỏi thường chơi trong lễ hội cầu mưa.
-Bài văn cho em biết gỡ về người Thỏi? 
-Vỡ sao mưa cú vai trũ quan trọng với người Thỏi? 
c. Luyện đọc diễn cảm:
- Gọi HS luyện đọc cả bài .
- Tuyờn dương HS đọc tốt
4.Củng cố : 
-GV tổng kết tiết học
5. Dặn dũ: 
-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
1
3
1
12
10
 5
3
1
-Hỏt.
-1,2 HS nờu.
-Nghe.
1 hs đọc toàn bài 
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp, cả lớp theo dừi và đọc thầm.
-1,2 HS nờu.
- 2 HS ngồi cựng bàn luyện đọc
- Hs thi đọc 
- Cả lớp nghe. 
-Hs đọc và trả lời cõu hỏi 
-Cõu c.
-Cõu d.
-Cõu a.
-Cõu c.
-Nộm cũn, uống rượu cần.
-Cõu b; c; e; g.
-Giỳp họ cú nước để tăng gia sản xuất.
-1,2 HS đọc.
-Nghe.
-Ghi nhớ.
****************************************************************
LUYỆN CHỮ
 BÀI 26
I MỤC TIấU: 
 1.Kiến thức :
- Viết đỳng cụm từ : Uốn cõy từ thủa cũn non .
-Củng cố cỏch viết cỏc chữ cỏi viết hoa , viết thường ,dấu chữ ,dấu thanh cú trong bài viết . 
-Củng cố kĩ thuật viết liền mạch .
 2.Kĩ năng :
-HS viết đỳng ,đẹp cỏc chữ cú trong bài ,tốc độ phự hợp.
 3.Thỏi độ :
-Giỏo dục HS nột chữ -nết người
 II.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Gv: Kẻ sẵn khung kẻ trờn bảng lớp
-HS:Vở luyện viết ,vở ụ li 
III.. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giỏo viờn 
T
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức :
-Cho HS hỏt :
1
-Hỏt tập thể 
2.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra vở viết của HS,nhắc nhở chung.
2
-HS bỏo cỏo tỡnh hỡnh chuẩn bị 
3.Bài mới 
1.3.Giới thiệu bài 
-Giới thiệu chương trỡnh luyện viết ,tờn bài học 
2
-Nghe ,ghi tờn bài học
2.3.Hướng dẫn tỡm hiểu nội dung bài viết :
-GV đọc bài viết, giải nghĩa từ ngữ .
-Cho HS đọc lại toàn bộ nội dung bài viết và tỡm hiểu nội dung bài .
-Nội dung bài viết muốn núi lờn điều gỡ ?
6
-1 hs đọc, Cả lớp đọc thầm ,tỡm hiểu nội dung bài viết . 
-1-2 HS nờu nội dung bài viết dựa vào cõu hỏi GV đưa ra.
-Bài khuyờn con người khi núi phải cõn nhắc cho kĩ rồi mới núi , khi chơi phải biết chọn chỗ mà chơi thỡ mới trở thành người tụt .
3.3 .Hướng dẫn viết kết hợp viết mẫu
a.Cỏc chữ viết hoa trong bài
 b.Cỏc trường hợp viết nối khụng thuận lợi
-Hướng dẫn trỡnh bày cả bài 
10
-Cả lớp quan sỏt ,lắng nghe
-Luyện viết ra nhỏp 
4.3.Thực hành
-Giỏo viờn giao việc .
-GV đi sửa chữa :tư thế ngồi viết ,cỏch cầm bỳt ,kĩ thuật viết chữ cho HS . 
-Nhận xột ,gúp ý đối với một số bài viết.
15
-HS viết toàn bộ bài viết
4.Củng cố :
-Chữa lỗi phổ biến .
-Tổ chức cho HS :thi viết chữ trờn bảng lớp .
(Tiờu chớ đỏnh giỏ :Viết đỳng , viết đẹp, đảm bảo tốc độ .)
3
-HS tham gia chữa lỗi 
-HS tham gia với tinh thần xung phong 
5.Dặn dũ:
-Nhắc nhở HS luụn cú ý thức rốn chữ giữ vở ,thể hiện nột chữ ,nết người.
1
-Nghe,ghi nhớ và thực hiện theo đỳng yờu cầu GV đưa ra.
*********************************************************************
Ngày thứ : 2
Ngày soạn : 5 /3/2016
Ngày giảng: Thứ ba,8 /3/2016
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TÂP
 I.MỤC TIấU	
 Giúp học sinh:
-Rèn luyện kĩ năng cộng trừ, nhân và chia số đo thời gian; tính vận tốc của phương tiện.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. 
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ
- Gv gọi 2 hs lờn bảng thực hiện phộp tớnh 
12 giờ 21 phút : 3 =
9 phút 4 giây : 8 =
- Gv nhận xrts và tuyờn dương 
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai.
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu 3 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
- Cho1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS làm bài vào vở 1 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét, chốt đỏp ỏn
Bài: 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
Gv nhận xột 
3.Củng cố -Dặn dũ:Chuẩn bị bài sau .
 2
1
 32
 3
2 hs lờn bảng làm bài 
 12 giờ 21 phút : 3 
 = 4 giờ 7 phút.
 9 phút 4 giây : 8
 = 1 phút 8 giây.
Hs Nghe
Bài 1 Tính:
- Hs làm bài 
a)2 ngày 5 giờ x 4 
 = 8 ngày 20 giờ . 
b) 5 phút 16 giây x 5 
 = 26 phút 20 giây.
c) 28 giờ 36 phút x 5
 = 5 ngày 23 giờ. 
 d) 19 phút 24 giây : 6
 =3 phút 14 giây.
Bài 2 Tính:
- 3 hs lờn bảng làm bài 
a)7 giờ 10 phút x 2 
 = 14 giờ 20 phút. 
b) 2 giờ 25 phút + 9 giờ 30 phút 
 = 11 giờ 55 phút.
c) 7 phút 15 giây : 3 
 = 2 phút 25 giây. 
Bài 3 >,<,=
-1,2 HS đọc.
a)3 ngày 5 giờ < 3,5 ngày.
b) 6 giờ 30 phút > 6,5 phút.
c) 2 phút 45 giây > 2 phút 35 giây.
Bài 4
2 HS đọc.
- Nghe và trả lời. 
 Bài giải
Vận tốc của ngời đi xe đạp là:
18 : 1,5 = 12 ( km/giờ)
 Đáp số: 12 ( km/giờ).
Bài 5
-1,2 HS
- Nghe và trả lời.
 Bài giải
 Đổi 4000m = 4km
 5 phút = 1/12 giờ
 Vận tốc của ô tô đó là:
 4: = 48 (km/ giờ)
 Đáp số: = 48 (km/ giờ).
 ****************************************************************
Ngày thứ : 4	 
 Ngày soạn: 7/3/2016 
 Ngày giảng: Thứ năm. 10/3/2016	 
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
LUYỆN TẬP
 I.MỤC TIấU
 Giúp học sinh:
-Rèn luyện kĩ năng cộng trừ, nhân và chia số đo thời gian; tính vận tốc của phơng tiện.
- Vận dụng tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán thực tiễn. 
- Yờu thớch mụn học hơn 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
phỳt
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS làm bài vào nháp và đọc kết quả.
 -Nhận xét, 
2.Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu trực tiếp . 
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào vở và nêu kết quả.
-Nhận xét, sửa sai
Bài 2
-Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
-Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3
- Gọi HS yêu cầu bài toán.
- Cho1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 4
-Gọi học sinh đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS làm bài vào vở 1 HS lên bảng làm bài.
-Nhận xét,chốt đỏp ỏn 
Bài 5
-Gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xột 
3.Củng cố 
- GV nhận xột giờ học
4. Dặn dũ:
- Về cỏc em chuẩn bị bài sau.
 2
1
 32
 2
 1
- 12 giờ 21 phút x 3 = 36 giờ 61 phút.
9 phút 81 giây : 9 = 1 phút 9 giây.
Hs Nghe
Bài 1 Tính:
- Hs làm bài 
a)3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút 
b) 7,5 phút x 8 = 60 phút .
c) 5 phút 24 giây : 3
 = 1 phút 38 giây. 
 d) 17 giờ 12 phút : 4
 = 4 giờ 18 phút.
Bài 2 Tính:
- Hs làm bài 
a)9 giờ 36 phút x 4 
= 1 ngày 14 giờ 24 phút 
b) 5 giờ 12 phút + 1 giờ 6 phút 
 = 6 giờ 18 phút.
c) 8 phút 27 giây x 3 
 = 25 phút 21 giây.
d) 8 phút 27 giây : 3 
 = 2 phút 49 giây. 
Bài 3 >,<,=
-1,2 HS đọc.
a)11 phút 15 giây > 11,33 phút.
b)9 giờ 55 phút > 9 giờ 20 phút.
- Theo dõi sửa bài vào vở.
Bài 4
-2 HS đọc.
- Nghe và trả lời. 
 Bài giải
 Đổi 3 giờ rỡi = 3,5 giờ
Vận tốc của ô tô đó là:
184,1: 3,5 = 52,6 ( km/giờ)
 Đáp số: 52,6 ( km/giờ).
Bài 5
-1,2 HS
- Nghe và trả lời
 Bài giải
Thời gian ngời đó đi từ nhà đến bến xe Mĩ Đình là:
 7giờ30phút+15phút+10phút
 =7giờ55phút.
 Ô tô đi hết số thời gian là:
 10 giờ 5 phút –7giờ 55 phút 
 =2giờ10phút 
 Đáp số: = 2 giờ 10 phút.
Hs nghe 
**************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
-Học sinh xỏc định đựơc đỳng yờu cầu của từng bài tập cụ thể. 
 2.Kĩ năng:
-Áp dụng kiến thức làm nhanh, chớnh sỏc cỏc bài tập.
3.Thỏi độ:
-Qua bài học yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ: 
-Gọi HS làm bài tập 3 giờ trước.
-Nhận xột
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch yờu cầu giờ học.
3.2 Hướng dẫn luyện tập :
Bài 1:
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Goi HS đọc 2 cõu cuối bài.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 2 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm.
Gv nhận xột và chốt đỏp ỏn 
Bài 2: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở.
 -Gọi HS đọc kết quả bài làm
Bài 3: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
Bài 4: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
- Gv nhận xột 
Bài 5: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
Bài 6: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
- Gv chốt 
Bài 7: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở và đọc kết quả.
4.Củng cố : 
-GV tổng kết tiết học
5. Dặn dũ: 
-Dặn HS chuẩn bị bài sau
1
2
1
25-30
2
1
-Hỏt.
-2 HS làm bài trờn bảng, cả lớp làm vào nhỏp.
-Hs Nghe.
Bài 1:
-1 HS đọc.
-HS làm bài cỏ nhõn vào vở.
a.Gia truyền, truyền ngụi, truyền mỏu, truyền nghề.
b. Truyền hỡnh, truyền tin.
Bài 2: 
-1,2 HS đọc.
-Cả lớp làm bài vào vở.
- Hiếu học. 
Bài 3: 
- 1 HS đọc. 
-Tự viết bài vào vở và đọc trước lớp.
Bài 4: 
- 2 HS đọc.
-C õu b, c, e.
B
ài 5: 
-1 HS đọc.
-Lặp từ.
Bài 6: 
-1 HS đọc.
-Tự làm và đọc kết quả bài làm.
-Chỳ bộ; chỳ.
Bài 7: 
-1 HS đọc.
-Cả lớp làm bài. ( Cậu bộ, em.)
-Hs Nghe.
-Ghi nhớ.
 ****************************************************
HƯỚNG DẪN HỌC :TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP
I.MỤC TIấU:
1.Kiến thức:
-Giỳp HS củng cố về cỏch viết bài văn tả đồ vật. 
2.Kĩ năng:
-Nhận xột bài làm của bạn và viết được một đoạn văn hay, chớnh xỏc. 
3.Thỏi độ:
-Qua bài học yờu thớch mụn học hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1.Giỏo viờn:
-Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
- Giấy khổ to, bỳt dạ
2.Học sinh:
-Sỏch vở BT, đồ dựng học tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giỏo viờn
Tg
(Phỳt)
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
-Nờu cỏch viết cỏc phần trong bài văn tả đồ vật.
-Nhận xột, gúp ý
3.Bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
-Nờu mục đớch yờu cầu giờ học.
3.2 Hướng dẫn:
Bài 1:
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
 -Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 3 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm.
Bài 2: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Yờu cầu HS thảo luận theo cặp trong thời gian 2 phỳt sau đú cho HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc kết quả bài làm
Bài 3: 
-Gọi HS đọc yờu cầu của bài.
-Cho HS làm bài vào vở sau đú thu vở chấm điểm.
4. Củng cố: 
-Nhận xột giờ học.
5.Dặn dũ: 
-Dăn HS chuẩn bị bài sau.
1
3
1
25-30
 4
1
-Hỏt.
- 2,3 HS nờu.
-Hs Nghe.
Bài 1:
-1 HS đọc.
-Thảo luận và làm bài vào vở.
-3,4 HS đọc.
Bài 2: 
-1,2 HS đọc.
-Cả lớp làm bài vào vở.
-4,5 HS đọc bài làm, cả lớp theo dừi nhận xột.
Bài 3: 
- 1 HS đọc. 
-Cả lớp thu vở.
-Nghe.
-Ghi nhớ.
 ***********************************************************
	Tổ trưởng kớ duyệt 
..

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an Tuan 26 Lop 5_12201449.docx