Giáo án Tin học 5 - Tiết 1+2 - Khám phá computer

TIẾT 1+2. KHÁM PHÁ COMPUTER

* Khởi động:

HĐTQ tổ chức chơi trò chơi khởi động.

Học sinh cả lớp:

 - Việc 1: Nghe cô giáo giới thiệu bài học + Ghi tên bài.

 - Việc 2: Cá nhân đọc mục tiêu

 - Việc 3: Chia sẻ mục tiêu trong nhóm đôi.

Trưởng ban học tập:

 - Mời 1 bạn nêu mục tiêu.

 - Các bạn khác chia sẻ mục tiêu.

1. Những gì em đã biết

- GV giới thiệu thưc mục, tệp. Lấy VD minh họa trong máy tính và trong thực tế.

- Yêu cầu học sinh lấy VD về tệp, thư mục.

 - Việc 1: Đọc mục 1 SGK – T.7, T.8.

 - Việc 2: Trả lời các câu hỏi.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 266Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Tiết 1+2 - Khám phá computer", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 1+2. KHÁM PHÁ COMPUTER
Mục tiêu: HS
- Phân biệt được tệp, thư mục.
- Thực hiện được thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thư mục/ tệp.
- Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn cửa sổ.
* Khởi động:
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi khởi động.	
Học sinh cả lớp:
 - Việc 1: Nghe cô giáo giới thiệu bài học + Ghi tên bài.
	- Việc 2: Cá nhân đọc mục tiêu 
	- Việc 3: Chia sẻ mục tiêu trong nhóm đôi.
Trưởng ban học tập: 
	- Mời 1 bạn nêu mục tiêu.
	- Các bạn khác chia sẻ mục tiêu.
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Những gì em đã biết
GV giới thiệu thưc mục, tệp. Lấy VD minh họa trong máy tính và trong thực tế.
Yêu cầu học sinh lấy VD về tệp, thư mục.
	- Việc 1: Đọc mục 1 SGK – T.7, T.8.
	- Việc 2: Trả lời các câu hỏi.
 	- Việc 1: Nghe bạn nói và chia sẻ ý kiến với bạn.
	- Việc 2: Báo cáo cô giáo
	 - Trưởng ban học tập: Điều hành báo cáo trước lớp theo câu hỏi.
 - GV chiếu Slide kết quả đúng.
2. Khám phá Computer
Giáo viên giới thiệu cách khởi động chương trình quản lí tệp và thư mục.
	- Việc 1: Đọc mục 1 SGK – T.8, T.9.
	- Việc 2: Trả lời các câu hỏi.
 	- Việc 1: Nghe bạn nói và chia sẻ ý kiến với bạn.
	- Việc 2: Báo cáo cô giáo
	 - Trưởng ban học tập: Điều hành báo cáo trước lớp theo câu hỏi.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Thực hiện mẫu thao tác tạo thư mục.
Yêu cầu 1 HS làm thực hiện lại, cả lớp quan sát.
	- Việc 1: Tạo thư mục LOP 5A trong ổ D
	- Việc 2: Tạo thư mục TO1, TO2, TO3, TO4 là thư mục con của thư mục LOP 5A. 
	- Việc 3 : Tạo thư mục tên em ở 1 trong các tổ trong lớp.
	- Việc 4: Trả lời câu hỏi 3 (SGK – T. 10,11)
	GV: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của các nhóm. 
	- Trưởng ban học tập: Hãy cho biết sau bài học này bạn có đề xuất gì?
 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
	- Em hãy cùng bố mẹ tạo thư mục có tên bố và mẹ, tạo thư mục con của thư mục bố mẹ mang tên em.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1 Bai 1 Kham pha Computer_12264629.doc