Giáo án Lịch sử 5 - Tiết 33 - Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Lịch sử

TIẾT 33 : ÔN TẬP LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY

I . MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : Học xong bài này , HS nắm được

- Nội dung chính của thời kì lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay .

- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và đại thắng Mùa Xuân năm 1975 .

2. Kỹ năng :

- Vận dụng kiến thức trong các bài đã học , tái hiện những biểu tượng chung ở các thời kì lịch sử để trinh bày một số nét chung nhất ( dưới dạng sơ giản ) về lịch sử nước nhà từ năm 1858 nay .

3. Thái độ :

- Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, cảm phục , biết ơn và noi gương các anh hùng dân tộc đã có công lao to lớn trong từng thời kì lịch sử .

* Nội dung tích hợp : KNS, HCM (Khai thác nội dung gin tiếp)

II . CHUẨN BỊ :

· GV : SGV , bản đồ hành chính Việt Nam – ảnh , tư liệu liên quan đến các sự kiện ôn tập .

· HS : SGK , VBT .

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 356Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 5 - Tiết 33 - Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử
TIẾT 33 : ÔN TẬP LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY 
I . MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức : Học xong bài này , HS nắm được 
- Nội dung chính của thời kì lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay .
- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và đại thắng Mùa Xuân năm 1975 .
2. Kỹ năng : 
- Vận dụng kiến thức trong các bài đã học , tái hiện những biểu tượng chung ở các thời kì lịch sử để trinh bày một số nét chung nhất ( dưới dạng sơ giản ) về lịch sử nước nhà từ năm 1858 à nay .
3. Thái độ : 
- Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, cảm phục , biết ơn và noi gương các anh hùng dân tộc đã có công lao to lớn trong từng thời kì lịch sử .
* Nội dung tích hợp : KNS, HCM (Khai thác nội dung gián tiếp)
II . CHUẨN BỊ : 
GV : SGV , bản đồ hành chính Việt Nam – ảnh , tư liệu liên quan đến các sự kiện ôn tập .
HS : SGK , VBT . 
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động : 
2. Bài cũ : Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình .
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng như thế nào ? 
- Nêu lợi ích của nhà máy thủy điện hòa Bình .
- Nêu ý nghĩa của việc xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình .
- GV nhận xét.
3. Bài mới : 
4. Phát triển các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Làm việc nhóm đôi 
Mục tiêu : HS nêu được giai đoạn, các sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1858 à nay .
- GV yêu cầu HS thảo luận các giai đoạn lịch sử từ năm 1858 à 1975 .
- GV ghi bảng : 
+ Từ năm 1858 à trước ngày 3 – 2 – 1930 .
+ từ ngày 3 – 2 – 1930 à 1945 .
+ Từ năm 1945 è 1954 .
+ Từ năm 1954à 1975 .
+ Từ năm 1975 à nay 
Hoạt động 2 : Làm việc theo
nhóm 
Mục tiêu : HS nắm được nội dung chính của thời kì , các niên đại quan trọng , các nhân vật tiêu biểu và sự kiện lịch sử .
- Yêu cầu 1 HS đọc SGK bài 29 .
- Yêu cầu HS đọc gợi ý 	
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm 6 . Mỗi nhóm thảo luận 1 nội dung .
+ Nội dung chính của thời kì .
+ Các niên đại quan trọng .
+ Các sự kiện lịch sử chính .
+ Các nhân vật tiêu biểu . 
- GV nhận xét – chốt ý .
Hoạt động 3 : Trò chơi “ Ô 
chữ kì diệu” 
Mục tiêu : HS nắm được tên các nhân vật tiêu biểu .
- GV treo bảng ô chữ .
- Yêu cầu HS chia làm 2 đội . HS còn lại cổ vũ cho đội mình .
- GV phổ biến luật chơi .
- Gv tổng kết – tuyên dương .
5. Tổng kết – Dặn dò : 
- Chuẩn bị : Ôn tập ( t.t ) 
- Nhận xét tiết học .
- Hát .
- HS lần lượt trả lời .
Hoạt động nhóm 
- HS thảo luận nhóm đôi .
- Đại diện nhóm trình bày , nhóm khác bổ sung .
- 5 HS lần lượt đọc nối tiếp 5 giai đoạn .
Hoạt động nhóm – lớp 
- 1 HS đọc SGK bài 29 .
- 1 HS đọc gợi ý – Lớp đọc thầm .
- HS thảo luận – Đại diện trình bày 
- Nhóm khác bổ sung .
Hoạt động lớp 
- HS quan sát .
- HS thực hiện theo yêu cầu .
- HS tham gia trò chơi .
Kiểm tra
KNS
Thảo luận
Trình bày
HCM
KNS
Trực quan
Thảo luận
Trình bày
HCM
Trò chơi
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docLICH SU.doc