Giáo án Kỹ thuật 5 - Tiết 18 - Thức ăn nuôi gà (tt)

KỸ THUẬT

Tiết 18: Thức ăn nuôi gà (TT)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

HS cần phải:

- Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà.

2. Kỹ năng:

- Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương.

3. Thái độ:

-Có ý thức trong tiết học, sang tạo, hăng hái phát biểu bài

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: SGK, tránh ảnh, máy chiếu

-HS: SGK

III III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 602Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kỹ thuật 5 - Tiết 18 - Thức ăn nuôi gà (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18
Thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2018
í í í í í í í í í í í í í í í 
KỸ THUẬT
Tiết 18: Thøc ¨n nu«i gµ (TT)
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
HS cần phải: 
- Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà.
2. Kỹ năng:
- Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương.
3. Thái độ:
-Có ý thức trong tiết học, sang tạo, hăng hái phát biểu bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- GV: SGK, tránh ảnh, máy chiếu
-HS: SGK
III III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’ 
5’
30’
3’
1.Ổn định lớp
2.KiÓm tra bài cũ:
- Kể tên các loại thức ăn nuôi gà?
- YC HS nhắc lại những nội dung ghi nhớ đã học ở tiết 1.
- GV nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
*H§1: Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp:
- YC HS lËp nhãm th¶o luËn
- Lần lượt đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- GV nêu tóm tắt tác dụng, cách sử dụng từng loại thức ăn theo nội dung trong SGK.
- GV nhấn mạnh: Thức ăn hỗn hợp gồm nhiều loại thức ăn, có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng lứa tuổi gà. Vì vậy, nuôi gà bằng thức ăn hỗn hợp giúp gà lớn nhanh, đẻ nhiều trứng.
*Kết luận: Khi nuôi gà cần sử dụng nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho gà. Có thể cho gà ăn thức ăn tự nhiên, cũng có thể cho gà ăn thức ăn đã qua chế biến tùy tường loại thức ăn và điều kiện nuôi gà. 
 *H§2: Đánh giá kết quả học tập:
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối bài.
 V× sao ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i thøc ¨n ®Ó nu«i gµ?
-Nhận xét, sửa chữa:
....Để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà.
- V× sao khi cho gµ ¨n thøc ¨n hçn hîp sÏ gióp gµ khoÎ m¹nh, lín nhanh, ®Î trøng nhiÒu?
- Nhận xét, sửa chữa:
Vì thức ăn hỗn hợp là loại thức ăn đã qua chế biến và được trộn đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho gà.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tinh thần học tập của HS.
-Hát
- HS tr¶ lêi
- HS nhắc lại những nội dung đã học ở tiết 1.
- HS l¾ng nghe
-HS lắng nghe
- 4 HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập.
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời
- Lớp nhận xét, bổ sung.
-HS trả lời
- HS l¾ng nghe
-HS lắng nghe
*Rút kinh nghiệm: ................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thường Tín, ngày 28 tháng 12 năm 2017
 GV HƯỚNG DẪN NGƯỜI SOẠN
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 12 Thuc an nuoi ga_12248884.doc