Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 - Buổi 2

ĐẠO ĐỨC

TIẾT 23: ĐI BỘ ĐÙNG QUY ĐỊNH (tiết 1)

A. Mục tiêu:

 - Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương.

 - Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng quy định

 - Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

 - GDKNS: +KN an toàn khi đi bộ.

 +KN phê phán, đánh giá những hành vi đi bộ không đúng qui định.

B.Đồ dùng dạy học:

- Các tờ bìa vẽ hoặc ghi tín hiệu đèn và các phương tiện giao thông.

- Tranh “Đi bộ đúng qui định”.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc 8 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 - Buổi 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23 Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2017
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
TIẾT 45: BÀI 49
--------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
TIẾT 23: ĐI BỘ ĐÙNG QUY ĐỊNH (tiết 1)
A. Mục tiêu:
	- Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương.
	- Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng quy định
	- Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
 - GDKNS: +KN an toàn khi đi bộ.
 +KN phê phán, đánh giá những hành vi đi bộ không đúng qui định.
B.Đồ dùng dạy học:
- Các tờ bìa vẽ hoặc ghi tín hiệu đèn và các phương tiện giao thông.
- Tranh “Đi bộ đúng qui định”.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ổn định: 
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: 
2.Họat động 1: Làm bài tập 1
- Cho HS quan sát tranh, nêu ý kiến theo nhóm đôi với gợi ý:
+Ở nông thôn đi bộ phải đi như thế nào? Tại sao? Còn ở thành phố thì đi ở đâu?
-Gọi đại diện nhóm lên trình bày ý kiến.
- Kết luận: Ở thành phố đi trên vỉa hè, qua đường đi đúng vạch qui định.
Ở nông thôn đi sát lề bên phải
3. Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Nêu yêu cầu, cho HS suy nghĩ 1’
- Gọi vài em lên trình bày kết quả. 
-Kết luận: 
Tr1: Đi bộ đúng qui định.
Tr2: Bạn nhỏ qua đường sai qui định.
Tr3: Hai bạn qua đường đúng qui định.
- HSkhá giỏi phân biệt được những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định
4. Hoạt động 3: Trò chơi qua đường.
- Chia nhóm phát các tờ bìa có vẽ đèn xanh, đỏ và các phương tiện giao thông.
- Nêu yêu cầu và phổ biến luật chơi (vẽ ngã tư có vạch qui định cho người đi bộ).
- Cho từng nhóm thực hiện, lớp nhận xét khen những bạn đi đúng qui định.
5. Củng cố, dặn dò:
- Cho Hs nhắc lại những qui định dành cho người đi bộ.
- Dặn về xem trước các bài tập còn lại và đọc câu ghi nhớ.
-Hát 
-Nhắc lại kết luận bài trước.
- Nhắc lại tựa.
- Nêu yêu cầu bài.
- Thảo luận nhóm đôi
- Lên trình bày ý kiến.
- Lắng nghe.
- Làm việc cá nhân
- Xem tranh tự phát biểu => nhận xét, bổ sung.
- Thảo luận nhóm, giao cho mỗi bạn 1 phương tiện giao thông.
- Lắng nghe.
- Thực hiện và nhận xét
-HS nêu
----------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2017
LUYỆN TIẾNG VIỆT
TIẾT 45 : ÔN oat-oăt-oanh-oach
(Tiết 1 - Tuần 23 - Vở LTTiếng Việt) 
A. Mục tiêu : 
 - Củng cố cho HS nhận biết được các vần có oat-oăt-oanh-oach.
 *- Ghép được các tiếng có vần oat-oăt-oanh-oach. Đọc và nối được các ô chữ chứa vần oat-oăt-oanh-oach thành từ, cụm từ. Đọc được bài Phim hoạt hình có vần đã học và viết 2 câu trong bài đó.
 - Yêu thích tiếng Việt.
B. Đồ dùng dạy học: 
 - GV: Tranh ảnh trong bài học. 
 - HS : Bảng, VBT
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ổn định tổ chức
II. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc bài oat-oăt-oanh-oach trong SGK
- Nhận xét . 
III. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS luyện tập
*Bài1: Ghép các chữ và dấu ở 3 cột bên trái thành tiếng rồi viết vào cột bên phải....
- Nêu yêu cầu bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét .
- Gọi HS đọc lại các tiếng hoàn chỉnh.
* Bài 2: Đọc ô chữ.Nối các ô chữ thành từ, cụm từ:
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
- GV nêu lại yêu cầu bài.
- Cho HS làm bài
- Quan sát giúp HS đỡ HS còn yếu .
- Nhận xét.
- Cho HS đọc lại từ, cụm từ.
* Bài 3: Đọc bài sau. 
- Nêu yêu cầu bài.
- Cho HS luyện đọc bài: Phim hoạt hình
- Nhận xét
- Gọi HS đọc lại bài
* Bài 4: Chọn và chép lại một hoặc hai câu ở bài tập3:
- Cho HS viết bài
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Gọi HS đọc lại bài 3
- Nhận xét , đánh giá .
- Dặn HS: Về nhà xem lại bài .
-Hát
- HS đọc.
- Nhận xét
- Nhắc lại.
- Làm bài. HS chữa bài miệng. Lớp nhận xét
- HS đọc (cá nhân-nhóm -lớp).
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài. HS lên bảng nối.
Lớp nhận xét.
- HS đọc.
- Nêu yêu cầu.
- Đọc tiếng -từ- cụm từ- câu.
- HS viết bài
- 1 HS đọc.
- Nghe.
-----------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN
------------------------------------------------------
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
TIẾT 23: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ (tiết 1)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2017
LUYỆN TOÁN
TIẾT 45: ÔN VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
( Tiết 1-Tuần 23 - Vở LT Toán )
A. Mục tiêu: Giúp HS
 - Củng cố cho HS các bước vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10cm.
* - Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.
 - Biết ứng dụng vào thực tế.
B. Đồ dùng dạy học:
 - GV: Vở Luyện tập Toán.
 - HS: Vở LT Toán, thước kẻ, bút.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ổn định tổ chức
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Hướng dẫn HS làm các bài tập 
*Bài 1: 
- Gọi HS đọc bài,yêu cầu bài. 
- Gọi HS nêu các bước vẽ
- Cho HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
*Bài 2: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 3cm; 7cm; 9cm
- Gọi HS đọc bài. 
- Cho HS làm bài
- Nhận xét, chữa bài.
- Gọi HS nêu lại các bước vẽ.
* Bài 3:
- Gọi HS đọc bài. 
- Cho HS làm bài vào vở
- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 4: Hướng dẫn HS khá giỏi.
Bài giải
Đoạn thẳng ME dài là:
6 +3 = 9(cm)
Đáp số: 9cm
3. Củng cố,dặn dò
- Nhắc lại nội dung .
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS: VN hoàn thành bài. 
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
- HS trả lời
- Làm bài vào vở. 
-HS chữa bài trên bảng.Lớp nhận xét.
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
- Làm bài vào vở. 
- HS chữa bài. Lớp nhận xét.
- HS đọc 
- Làm vào vở. HS chữa bài. Lớp nhận xét.
- HS nghe.
------------------------------------------
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
TIẾT 46: BÀI 50,51
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2017
LUYỆN TIẾNG VIỆT
TIẾT 45: ÔN TẬP CHUNG
(Tiết 2 - Tuần 23– Vở LT Tiếng Việt) 
A. Mục tiêu : 
 - Củng cố cho HS nhận biết được vần có âm đầu o.
 *- Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ trống. Đọc dước các từ chữa vần có âm đầu 0. Đọc được bài Con cáo gian ngoan có vần đã học và viết 2 câu trong bài đó.
 - Yêu thích tiếng Việt.
B. Đồ dùng dạy học: 
 - GV: Tranh ảnh trong bài học. 
 - HS : Bảng, VBT
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ổn định tổ chức
II. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc bài ôn tập trong SGK
- Nhận xét . 
III. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS luyện tập
*Bài1: Chọn vần để điền vào chỗ trống
- Nêu yêu cầu bài.
-Cho HS quan sát tranh, làm bài vào vở.
- Nhận xét .
- Gọi HS đọc lại các từ hoàn chỉnh.
* Bài 2: Đọc những từ ngữ sau:
- Cho HS quan sát, nêu yêu cầu bài.
- GV nêu lại yêu cầu bài.
- Cho HS đọc các từ, tìm tiếng chứa vần ôn tập
- Nhận xét.
* Bài 3: Đọc bài sau. 
- Nêu yêu cầu bài.
- Cho HS luyện đọc bài : Con cáo gian ngoan
- Nhận xét
- Gọi HS đọc lại bài
* Bài 4: Chọn và chép lại hai hoặc ba câu ở bài tập3:
- Cho HS viết bài
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Gọi HS đọc lại bài 3
- Nhận xét , đánh giá .
- Dặn HS: Về nhà xem lại bài .
-Hát
- HS đọc.
- Nhận xét
- Nhắc lại.
- Làm bài. HS chữa bài miệng. Lớp nhận xét
- HS đọc (cá nhân-nhóm -lớp).
- Quan sát, nêu yêu cầu.
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
- Nêu yêu cầu.
- Đọc tiếng -từ- cụm từ- câu.
-2 HS đọc nối tiếp.
- HS viết bài
- 1 HS đọc.
- Nghe.
------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN
------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
LUYỆN TOÁN
TIẾT 46: ÔN CÁC SỐ TRÒN CHỤC
( Tiết 2 -Tuần 23– vở LT Toán)
A.Mục tiêu: Giúp HS:
 - Củng cố cho HS nhận biết các số tròn chục.
* - Đọc, viết các số tròn chục. Điền các số tròn chục vào ô trống. Điền dấu váo chỗ chấm. Khoanh vào số lớn nhất, bé nhất.
 - Biết ứng dụng vào thực tế.
B. Đồ dùng dạy học:
 - GV: - Các nhóm đồ vật,tranh vẽ giống vở LT Toán. 	
 - HS: - VBT, bảng.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ổn định tổ chức
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Hướng dẫn HS làm các bài tập 
*Bài1: Viết (theo mẫu)
- Gọi HS đọc yêu cầu. 
- Cho HS làm mẫu.
- Cho HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
*Bài 2:Số tròn chục? 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài. 
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 3:>,<,=?
- Gọi HS đọc bài. 
- Cho làm bài vào vở
- Nhận xét, chữa bài.
* Bài 4:Khoanh vào số..... 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tự làm bài.
- Nhận xét. 
- Lưu ý ghi đơn vị đo.
*Bài 5:Hướng dẫn HS làm.
3. Củng cố,dặn dò
- Nhắc lại nội dung .
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS: VN hoàn thành bài. Chuẩn bị bài sau.
-HS làm bảng con: 16-4
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
- HS làm mẫu.
- Cho HS làm bài. HS chữa bài trên bảng. Lớp nhận xét.
- Nêu yêu cầu bài.
- Làm bài vào vở. 
HS chữa bài. Lớp nhận xét.
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
- Làm bài vào vở. 
- HS chữa bài. Lớp nhận xét.
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
- Làm bài vào vở. 
- HS chữa bài. Lớp nhận xét.
- HS nghe.
--------------------------------------------
THỂ DỤC
TIẾT 23: BÀI THỂ DỤC -TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
A.Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển 
chung.
- Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh.
B. Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường. 
- GV chuẩn bị 1 còi.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phần mở đầu:
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động
Phần cơ bản:
a) Ôn động tác vươn thở- tay-chân-vặn mình:
- GV nêu động tác.
- Nhận xét, uốn nắn động tác sai 
- Cho từng tổ tập
- Cho HS tập lại cả 4 động tác.
b) Học động tác bụng
- GV làm mẫu, hô nhịp cho HS tập theo.
- Cho HS tập 
- Quan sát, nhận xét, chỉnh sửa.
c. Học động tác phối hợp:
- GV làm mẫu, hô nhịp cho HS tập theo.
- Cho HS tập 
d)Trò chơi : “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- Nêu trò chơi
- Chỉ vào hình vẽ làm mẫu động tác, giải thích cho HS.
- Cho HS nhảy thử.
- Cho HS chơi
- Nhận xét.
3. Phần kết thúc:
- Cho HS tập hợp. Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học 
- HS tập hợp thành 3 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. 
- HS đứng vỗ tay, hát
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc.
- Đi thường theo 1 hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu.
-HS thực hiện 2-3 lần.
-HS tập. 
- Mỗi tổ tập1lần. Lớp nhận xét.
- HS cả lớp tập. 
- Tập 4-5 lần.
- Lớp trưởng hô.
-Nghe
- Chơi thử
- Chơi trò chơi.
-HS tập.
HƯỚNG DẪN HỌC
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN23. B2.doc