Giáo án Lớp 3 - Tuần 23

Toán

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ

CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)

 I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

* KT,KN :

- Học sinh biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số.( có nhớ hai lần không liền nhau )

 - Vận dụng phép nhân để làm phép tính và giải toán.

* TĐ : - HS yêu thích học môn toán

2. Mục tiêu riêng (HS Hương): HS tập viết theo mẫu số có bốn chữ số

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 32 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 421Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c sau
Hoạt động của HS
- 2 HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS nêu yêu cầu
- 2 HS làm bài trên bảng
HS dưới lớp làm vào vào vở
3628 2319 1417 
x x x 
 2 4 5 
7256 9276 7085 
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu
HS nghe GV hướng dẫn
- HS làm bài vào VBT
HS lên bảng làm
a) x : 2 = 2638
 x = 2638 x 2
 x = 5276
b) x : 5 = 116
 x = 116 x 5
 x = 580
- HS nhận xét
HS nêu Y/C bài tập
- HS nghe GV hướng dẫn
+ Bài toán cho biết có 5250 kg muối
Chuyển 2 lần, mỗi lần 1800 kg muối
+ Hỏi kho hàng còn lại bao nhiêu kg muối?
- HS làm bài
Bài giải
Số muối đã chuyển đi là:
1800 x 2 = 3600 (kg)
Kho hàng còn lại số kg muối là:
5250 : 2 = 2625 (kg)
Đáp số: 2625 kilogam muối
- HS nhận xét
- HS nêu Y/C bài
- HS nghe GV hướng dẫn
- HS tìm số
a) x = 1 b) x = 0 
HS Hương
HS theo dõi
HS viết theo các số có bốn chữ số
HS theo dõi
-----------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 24 / 2 / 2017
Ngày giảng: Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017.
Toán
LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung 
1/KT,KN : - Học sinh rèn kĩ năng nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2lần )
 - Củng cố kĩ năng giải toán có hai phép tính, tìm số bị chia.
* Giảm tải: Không làm BT2 (trang116)
2/TĐ : - Có thái độ nghiêm túc khi làm bài.
2. Mục tiêu riêng (Hs Hương): HS tập viết các số đơn giản
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ, phiếu bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hs Hương
1.Bài cũ :3-4’
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài
1008 x 6 1705 x 5
HS dưới lớp làm bài vào bảng con phép tính : 3214 x 3
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 1-2’ 
 b) Hướng dẫn HS luyện tập - thực hành:27-28’
Bài 1: 
- Gọi HS đọc Y/C bài
- GV hướng dẫn HS làm bài
- Gọi 4 HS lên bảng làm bài
- Y/C HS nhận xét, đánh giá
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3: 
-Gọi HS đọc Y/C bài tập
- ? Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?
- Gv nhận xét, hướng dẫn HS cách làm bài
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài
- Y/C HS nhận xét
- GV nhận xét đánh giá bài làm của học sinh.
Bài 4: 
- Gọi HS nêu Y/C bài tập
- HD cách làm (cột a)
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
3, Củng cố - dặn dò:1-2’
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
- 2 em lên bảng làm bài.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
- 1HS đọc yêu cầu bài
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
-4 học sinh lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.
 1324 1719 2308 x x x
 2 4 3 
 2648 6876 6924 
- Một em đọc yêu cầu bài.
- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia
 a / x : 3 = 1527 
 x = 1527 x 3
 x = 4581
b) x : 4 = 1823
 x = 1823 x 4
 x = 7292
- HS nhận xét
- Viết số thích hợp vào chỗ trống.
- Cả lớp tự làm bài.
- 3 em nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
HS theo dõi
HS theo tập viết số
HS theo dõi
--------------------------------------------------------
Chính tả: 
NGHE NHẠC
 I. MỤC TIÊU
 1/ Mục tiêu chung
* KT,KN : 
- Nghe viết đúng bài thơ “ Nghe nhạc”.Trình bày đúng dòng thơ, khổ thơ 4chữ
 - Làm đúng bài tập 2b , điền các vần dễ lẫn ut / uc.
 * TĐ : Có ý thức luyện viết chữ đẹp.
 2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
- HS viết theo một số chữ
- HS nhắc lại một số từ ngữ
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV - Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2. 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1. Kiểm tra bài cũ:3-4’
-Đọc các từ : tập dượt, dược sĩ, ướt áo, mong ước.
- Nhận xét đánh giá chung. 
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:1-2’
b) Hướng dẫn nghe viết :14-15’
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc bài chính tả 1 lần.
- Yêu cầu hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm. 
+ Bài thơ kể chuyện gì ?
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
- Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con.
* Đọc cho học sinh viết bài vào vở.
* Nhận xét, chữa bài.
c) Hướng dẫn làm bài tập:13-14’ 
Bài 2b : 
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh 
3.Củng cố - Dặn dò:1-2’
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiế t học.
- Y/C HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài học sau
- 2 em lên bảng viết. Cả lớp viết vào bảng con. 
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- 2 học sinh đọc lại bài. 
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Bài thơ kể bé Thương thích âm nhạc, nghe tiếng nhạc nổi lên, bỏ chơi bi, ...
+ Viết hoa các chữ đầu tên bài, đầu dòng thơ, tên riêng của người.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con: mải miết, nổi nhạc, réo rắt 
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- 2 em đọc yêu cầu bài.
- Học sinh làm vào vở. 
- Chữa bài theo lời giải đúng: ông bụt - bục gỗ; chim cút - hoa cúc.
HS theo dõi
HS lắng nghe
HS chép một số từ
HS nhắc lại
-------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 24 / 2 / 2017
Ngày giảng: Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017.
Toán
CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO
SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
* KT,KN : - Học sinh biết thực hiện phép chia : trường hợp chia hết, thương có 4 chữ số và thương có 3 chữ số. Vận dụng phép chia để làm phép tính và giải toán.
* TĐ : - Giáo dục HS chăm học.
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS tập viết theo các số có bốn chữ số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1.Bài cũ :3-4’
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài:1-2’ 
b) Hướng dẫn phép chia 6369 : 3(7-8’)
- Giáo viên ghi lên bảng: 
 6369 : 3 = ?
- Yêu cầu HS đặt tính và tính trên nháp.
- GV nhận xét và ghi lên bảng như SGK.
- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện.
Hướng dẫn phép chia 1276 : 4.(6-7’)
- Giáo viên ghi bảng : 1276 : 4 = ?
- Yêu cầu đặt tính và tính tương tự như ví dụ 
c) Luyện tập:14-15’
Bài 1: HD
- Mời 3HS lên bảng thực hiện. 
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Bài 2: HD
- Thu vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: 
- HS nêu Y/C BT
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
3.Củng cố - dặn dò:1-2’
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Lớp theo dõi giới thiệu. 
- Cả lớp thực hiện trên nháp.
- 1 em lên bảng thực hiện và nêu cách thực hiện, lớp nhận xét bổ sung: 
 6369 3
 03 2123
 06
 09
 0
 - 2 em nhắc lại cách thực hiện
- Cả lớp cùng thực hiện phép tính.
- Một học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm. 
 - Hai học sinh nhắc lại cách thực hiện.
- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.
- Lớp thực hiện làm vào vở.
- 3 học sinh lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.
 KQ: 1123; 724;...
- Một em đọc bài toán.
- Một học sinh lên bảng giải bài, cả lớp nhận xét chữa bài: Giải
Số gói bánh trong mỗi thùng là 
1648 : 4 = 412 ( gói)
 Đ/S:412 gói
Tìm x :
- Cả lớp làm vào vở bài tập.
KQ: x = 923 x = 526
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
HS theo dõi
HS tập viết các số có bốn chữ số
--------------------------------------------------------------------------
Tập đọc
CHƯƠNG TRÌNH XIẾC ĐẶC BIỆT
 I. MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
*KT,KN : 
-Biết ngắt nghỉ hơi đúng .Biết đọc các chữ số, các tỉ lệ phần trăm và số điện thoại trong bài . 
 - Hiểu được nội dung tờ quảng cáo trong bài. Bước đầu có những hiểu biết về đặc điểm nội dung, hình thức trình bày và mục đích của một tờ quảng cáo.
* TĐ : - Yêu thích nghệ thuật.
*GDKNS: Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét, ra quyết định, quản lí thời gian.
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS nhắc lại các tiết mục xiếc có trong bài đọc
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Tranh minh họa tờ quảng cáo trong SGK, một số tờ quảng cáo đẹp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1. Kiểm tra bài cũ:4-5’
- Kiểm tra bài :“ Nhà ảo thuật“ 
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài:1-2’
b_ Luyện đọc :10-12’
* Đọc mẫu toàn bài.
- Cho quan sát tranh minh họa để biết hình thức và nội dung tờ quảng cáo.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Yêu cầu đọc từng câu trước lớp.
- Viết bảng các từ : 1- 6 ( mồng một tháng sáu), hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp. 
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới sau bài đọc.
- Cho học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Mời 4HS nối tiếp nhau thi đọc 4 đoạn.
- Mời hai học sinh thi đọc cả bài.
 c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:13-14’
- Yêu cầu đọc thầm bản quảng cáo trả lời câu hỏi: 
+ Tờ quảng cáo đã giới thiệu những tiết mục nào?
+ Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì ?
+ Em thích những nội dung nào trong tờ quảng cáo? Cho biết vì sao em thích 
+ Cách trình bày tờ quảng cáo có gì đặc biệt?
+ Em thường thấy quảng cáo ở những đâu ?
- Giáo viên tổng kết nội dung bài.
d) Luyện đọc lại :7-8’
- Mời một học sinh khá đọc lại cả tờ quảng cáo.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc đoạn 2.
- Nhận xét đánh giá, bình chọn em đọc hay. 
 3,Củng cố - dặn dò:1-2’
- Về nhà đọc lại bài. Chuẩn bị ND để học tiết TLV tới.
- Ba học sinh lên bảng đọc bài 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên đọc 
Luyện đọc từng câu văn trước lớp.
- Luyện đọc từ khó
- Học sinh đọc từng đoạn trước lớp, giải nghĩa các từ: tiết mục, tu bổ, mở màn, hân hạnh (SGK). 
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- 4 em nối tiếp thi đọc 4 đoạn của tờ quảng cáo.
- Hai học sinh thi đọc cả tờ quảng cáo.
+ HS trả lời
+ Lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc.
+ Thích những tiết mục mới vì phần này cho biết chương trình rất đặc sắc Phần rạp vừa tu bổ và giảm giá vé 50 % đối với trẻ em
+ Thông báo những tin cần thiết, tiết mục, điều kiện rạp hát, mức giảm giá vé, thời gian biểu diễn 
+ Được giăng hoặc dán trên đường phố, trên ti vi, trong các lễ hội, sân vận động 
- Một học sinh khá đọc cả bài một lần. 
- Lớp luyện đọc theo hướng dẫn của giáo viên.
- 2 em thi đọc lại cả bài. 
- Lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất. 
HS lắng nghe
HS nhắc lại từ ngữ
HS nhắc lại
HS theo dõi
HS theo dõi
--------------------------------------------------------------
Tập viết
ÔN CHỮ HOA Q
 I. MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
* KT,KN : - Củng cố về cách viết chữ hoa Q thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng (Quang Trung ) bằng chữ cỡ nhỏ. Viết câu ứng dụng Quê em đồng lúa nương dâu / Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang bằng cỡ chữ nhỏ. 
 * TĐ : - Rèn tính cẩn thận, ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS viết theo mẫu chữ hoa Q
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu chữ viết hoa Q, tên riêng Quang Trung và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1. Kiểm tra bài cũ:3-4’
- KT bài viết ở nhà của học sinh của HS.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:1-2’
b) HDviết trên bảng con 12-15’
* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có trong bài.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết chữ Q, T.
- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con chữ Q, T.
* Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng: 
- Giới thiệu: Quang Trung (1753 – 1792), là một anh hùng dân tộc có công trong cuộc đại phá quân Thanh.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con. 
* Luyện viết câu ứng dụng :
 c) Hướng dẫn viết vào vở :12-13’
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu. 
 d) Nhận xét, chữa bài: 4-5’ 
Nhận xét, đánh giá bài viết 
 3. Củng cố - dặn dò:1-2’
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài viết và chuẩn bị bài học sau
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 
- Các chữ hoa có trong bài: Q, T, B. 
- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện viết vào bảng con.
-Đọc từ ứng dụng: Quang Trung. 
- Lắng nghe.
- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.
- 1HS đọc câu ứng dụng:
 Quê em đồng lúa nương dâu
Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang. 
- Lớp thực hành viết trên bảng con: Quê, Bên.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giáo viên 
HS theo dõi
HS tập viết
HS tập viết theo mẫu
Thực hành Tiếng Việt (Tiết 2)
ÔN TẬP: NHÂN HÓA, CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI 
CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- HS đặt được câu hỏi như thế nào? cho bộ phận in đậm 
- Xác định được các cách nhân hóa cho tên sự vật, con vật được nhân hóa
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS nhắc được tên một số con vật có trong bài thơ “Đám ma bác Giun”
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-VBTTH.
- Bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ
- Y/C xác định bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? ở đâu trong các câu sau: 
+ Bét – tô – ven rất giỏi âm nhạc.
+ Ngoài trời mưa như trút nước.
- GV nhận xét
2. Bài mới
a) GTB
- GV nêu mục tiêu bài học
b) HD bài tập
* Bài tập 1:
- Gọi HS đọc Y/C bài tập
Đọc các câu văn trong bài 
- GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu
- Y/C HS làm bài cá nhân vào VBT
- Gọi HS trình bày bài làm
- Y/C HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt ý đúng
* Bài tập 2:
- Gọi HS đọc Y/C bài tập
- GV hướng dẫn HS đọc bài thơ Đám ma bác Giun để điền thông tin vào ô trống cho đúng
- Y/C HS làm bài cá nhân vào VBT
- Bài thơ có những con vật nào?
- Gọi HS trình bày bài làm
Tê sự vật được nhân hóa
Cách nhân hóa
Gọi sự vật bằng từ
 dùng để gọi người
Giun
bác
Kiến đất
0
Kiến cánh
0
Kiến lửa
0
Kiến kim
0
Kiến càng
0
- Y/C HS nhận xét các câu trả lời và bài làm của bạn
- GV nhận xét, chốt ý đúng cho các câu trả lời
3. Củng cố, dặn dò: 2’
- Hệ thống nội dung bài học.
- Học, chuẩn bị bài sau
Hoạt động của GV
- 2 HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS đọc Y/C bài tập
Đọc câu văn
- HS lắng nghe GV hướng dẫn để xác định yêu cầu
- HS làm bài cá nhân vào VBT
- HS trình bày bài làm
a) Âm thanh của nốt nhạc lan tỏa như thế nào?
b) Công chúa thưởng thức tiếng đàn của cậu bé Bét-tô-ven như thế nào?
c) Chiếc diều bay trên bầu trời như thế nào?
d) Nhà vua nhìn A-bu-na-vác như thế nào?
- HS nhận xét
- HS đọc Y/C bài tập
- HS lắng nghe GV hướng dẫn làm bài
- HS làm bài 
- HS trả lời
- HS nhận xét
Tả hoạt động, đặc điểm của sựu
 vật, bẳng tư ngữ dùng để tả người
0
Cầm hương
Khóc than
Đốt đuốc
Chống gậy
Nặng vai
HS Hương
HS theo dõi
HS lắng nghe
HS theo dõi
HS lăng nghe
HS nhắc lại
----------------------------------------------------------------------.
Ngày soạn: 24 / 2 / 2017
Ngày giảng: Thứ năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017.
Toán	
CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO
 SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
 I. MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
* KT,KN : - Học sinh biết thực hiện phép chia : trường hợp có dư, thương có 4 chữ số hoặc có 3 chữ số. Vận dụng phép chia để làm phép tính và giải toán.
* TĐ : - Giáo dục HS chăm học.
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
- HS tập chép các số có bốn chữ số
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1.Bài cũ :4-5’
4862 : 2 2896 : 4
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: 1-2’
b) Khai thác:15-16’ 
* Hướng dẫn phép chia 9365 : 3.
- Giáo viên ghi lên bảng phép chia : 
 9365 : 3 = ?
- GV nhận xét và ghi lên bảng như SGK.
* Hướng dẫn phép chia 2249 : 4.
- Giáo viên ghi bảng : 2249 : 4 = ?
- Yêu cầu HS đặt tính và tính tương tự như ví dụ 1.
c) Luyện tập:14-15’
Bài 1: HD
- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở.
- Mời 3HS lên bảng thực hiện. 
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Bài 2: 
- Hướng dẫn HS thực hiện theo 2 bước 
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Thu vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: HD
- Mời 1HS lên bảng xếp hình.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
3.Củng cố - dặn dò:1-2’
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
- Hai em lên bảng làm bài.
- Lớp theo dõi giới thiệu 
- cả lớp thực hiện trên nháp.
- 1HS lên bảng thực hiện, lớp bổ sung: 
 9365 3
 03 3121
 06
 05
 2
 9365 : 3 = 3121 (dư 
a2)
- 3 em nhắc lại cách thực hiện
- Một học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm. 
 2249 4
 24 562 
 09 
 1
- Hai học sinh nêu lại cách chia.
-Bài 1: Nêu Y/C BT
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ sung.
KQ đúng:1234;2162;831... 
- Bài 2: 
Một em đọc bài toán.
- Một học sinh lên bảng giải bài, cả lớp nhận xét chữa bài: 
 Giải : 
 1250 : 4 = 312 (dư 2 )
 Vậy 1250 bánh xe lắp đựoc nhiều nhất vào 312 xe thừa 2 bánh xe.
 ĐS: 312 xe, dư 2 bánh xe
- Bài 3: Chú ý
- Lớp thực hiện xếp các hình tam giác tạo thành một hình 6 mặt theo mẫu.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. 
HS theo dõi, lắng nghe
HS chép các số 
---------------------------------------------------------
Luyện từ và câu :
NHÂN HÓA. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI 
CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO?
I. MỤC TIÊU
1/Mục tiêu chung
* KT,KN : - Tìm được những nhân vật nhân hóa, cách nhân hoá trong bài thơ ngắn (BT1) 
Biết cách trả lời câu hỏi Như thế nào ? (BT2)
Đặt được câu hỏi cho bộ phậncâu trả lời câu hỏi đó( BT a/c/d)
* TĐ : - Giáo dục HS chăm học
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS nhắc lại câu trả lời và câu hỏi theo mẫu Như thế nào?
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một đồng hồ hoặc mô hình đồng hồ có 3 kim. 
 - Ba tờ giấy khổ to kẻ bảng BT3. 
 Bảng lớp viết 4 câu hỏi của bài tập 3.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1. Kiểm tra bài cũ:4-5’
- Gọi HS lên bảng làm bài tập 1 
- Y/C HS nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài:1-2’
b)HD học sinh làm bài tập:25-26’
Bài 1: HD
 - Gọi HS đọc bài thơ “đồng hồ báo thức“.
- Cho HS quan sát chiếc đồng hồ, chỉ cho HS thấy: kim giờ chạy chậm ... Tác giả tả rất đúng.
HS Hương: Bài thơ nhắc tới các vật nào?
- Yêu cầu lớp tự làm bài.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng. 
 Bài 2:HD
- YC HS trao đổi theo cặp
- Mời nhiều cặp lên bảng hỏi - đáp trước lớp.
Bài 3: HD
- Y/C xác định đề bài
- GV hướng dẫn HS làm bài
- Gọi HS trình bày bài làm
Nhận xét chốt lời giải đúng.
3,Củng cố - dặn dò:1-2’
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài tập và chuẩn bị bài học sau
-1em làm bài trên bảng
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
-Bài 1: Một học đọc yêu cầu bài tập1.
Đọc bài thơ.
- Cả lớp quan sát các kim đồng hồ trả lời kim giờ chạy chậm, kim phút đi từng bước, kim giây phóng rất nhanh.
HS trả lời
- HS tự làm bài.
Lời giải đúng:
+ Kim giờ gọi là : bác tả bằng từ ngữ:
 thận trọng nhích từng li, từng li 
+ Kim phút gọi bằng anh tả bằng TN: lầm lì đi từng bước, từng bước.
+Kim giây gọi bằng bé, tả bằng từ ngữ: tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.
 Một học sinh đọc bài tập 2.
- HS trao đổi theo cặp.
- Lần lượt các cặp lên thực hành hỏi đáp trước lớp. Cả lớp nhận xét bổ
- Một học sinh đọc đề bài tập 3.
- HS nghe GV hướng dẫn
- HS trình bày bài
a/ Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ? 
b) Ê-đi-xơn làm việc như thế nào?
c) Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào?
d) Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?
HS theo dõi
HS lắng nghe
HS nhắc lại
HS nhắc lại câu hỏi
-----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 24 / 2/ 2017
Ngày giảng: Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017.
Toán :
CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ
CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo)
 I. MỤC TIÊU
1/Mục tiêu chung
* KT,KN : - Học sinh biết thực hiện phép chia : trường hợp có chữ số 0 ở thương.
 - Rèn kĩ năng giải toán có hai phép tính.
 * TĐ : - Yêu thích học môn toán.
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS tập viết các số có bốn chữ số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
 1.Bài cũ :4-5’
4267 : 2 4658 : 4
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:1-2’
b) Khai thác: 13-14’ 
* Hướng dẫn phép chia 4218 : 6 .
- Giáo viên ghi lên bảng phép chia : 
 4218 : 6 = ?
- Yêu cầu HS đặt tính và tính trên nháp.
- Gọi 1HS lên bảng thực hiện, nêu cách thực hiện.
- GV nhận xét và ghi lên bảng như SGK.
* Hướng dẫn phép chia 2407 : 4.
- Giáo viên ghi bảng : 2407 : 4 = ?
- Yêu cầu đặt tính và tính tương tự như ví dụ 1.
Y/C HS nhắc lại cách thực hiện.
 c) Luyện tập:14-15’
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở.
- Mời 3HS lên bảng thực hiện. 
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Bài 2: HD
- Gọi học sinh đọc bài toán.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Thu vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: HD
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng.
3,Củng cố - dặn dò:1-2’
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Về nhà xem lại các BT đã làm.
- Hai em lên bảng làm bài.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 
- cả lớp thực hiện trên nháp.
- 1HS lên bảng thực hiện, lớp bổ sung: 
- 3 em nhắc lại cách thực hiện
- Cả lớp cùng thực hiện phép tính.
- Một học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm, lớp theo dõi bổ sung. 
 Vậy 2407 : 4 = 601 ( dư 3 )
- Hai học sinh nêu lại cách chia.
- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ sung
Bài 2: 
- Một em đọc bài toán.
- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ sung: 
Giải:
Số mét đường đã sửa là :
1215: 3 = 405 (m )
 Số mét đường còn phải sửa :
 1215 – 405 = 810 ( m )
 Đ/S : 810m.
- Bài 3: Cả lớp thực hiện vào vở.
- Một học sinh lên bảng tính và điền.
- Lớp nhận xét sửa chữa: a) Đ ; b) S ; c) S.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
HS theo dõi
HS tập viết theo số có bốn chữ số
HS theo dõi
------------------------------------------------------------
Chính tả : (Nghe-viết)
NGƯỜI SÁNG TÁC QUỐC CA VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
* KT,KN : 
- Nghe và viết đúng bài “Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi
 - Làm đúng bài tập 2b 
* TĐ : - Có ý thức luyện viết chữ đẹp.
2. Mục tiêu riêng (HS Hương)
HS nhắc lại một số từ ngữ đã điền ở BT
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Ảnh của nhạc sĩ Văn Cao. 3 tờ phiếu viết nội dung bài tập 2b. Bút dạ + 3 tờ giấy viết nội dung bài tập 3b. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HS Hương
1. Kiểm tra bài cũ:4-5’
- Yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con 4 từ có vần ut và 4 từ có vần uc.
- Nhận xét đánh giá chung. 
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:1-2’
b Hướng dẫn nghe viết :10-12’
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc bài chính tả 1 lần.
- Yêu cầu hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm. 
- Cho HS xem ảnh của nhạc sĩ Văn Cao.
+ Những chữ nào trong bài được viết hoa?
- Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con.
* Đọc cho học sinh viết bài vào vở.
* Thu bài nhận xét, đánh giá, chữa bài.
 c) Hướng dẫn làm bài tập:13-14’ 
Bài 2b : 
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Dán 2 tờ giấy lớn lên bảng. Mời 2 em lên bảng thi làm bài đúng nhanh và đọc lại kết quả.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 3b:HD
Nhận xét chốt lời giải đúng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 23 lop3_12293730.doc