Giáo án Lớp 3 - Tuần lễ 2

Tiết 2 + 3: TẬP ĐỌC TIẾT CT: 4+ 5

 AI CÓ LỖI

I-Mục tiêu:

- Đọc đúng , rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật .

- Hiểu ý nghĩa : phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn ( trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa)

-KC: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa

II- Đồ dùng dạy- học:- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III- Các hoạt động dạy - học:

 

doc 17 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 454Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần lễ 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN LỄ: 2
 Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
Tiết 1: CHÀO CỜ
Tiết 2 + 3: TẬP ĐỌC TIẾT CT: 4+ 5
 AI CÓ LỖI
I-Mục tiêu: 
- Đọc đúng , rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật .
- Hiểu ý nghĩa : phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn ( trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa)
-KC: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa
II- Đồ dùng dạy- học:- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III- Các hoạt động dạy - học:
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định : (1’)
2. KTBC: (3’) Gọi HS đọc bài Hai bàn tay em 
3. Bài mới : (5’) Giáo viên giới thiệu bài ghi đề .
 Tiết 1
Hoạt động 1: (15’) Luyện đọc 
- GVđọc mẫu nêu x/xứ hướng dẫn cách đọc .
- GVđọc từng câu cho HS đọc theo 
+ Luyện đọc câu :
 - GV: Ghi từ khó đọc lên bảng : Cô rét-ti, En –ri – cô.
+ Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn hướng dẫn đọc câu khó 
+ Trò chơi ghép từ và nghĩa 
+ Đọc theo cặp 
+ Thi đọc 
+ Đọc lại bài 
Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu bài 
- Gọi HS đọc bài trả lời câu hỏi 
+ Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ?
+ Vì sao En –ri – cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét – ti ?
+ Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?
+ Bố đã trách mắng En – ri- cô như thế nào? 
+ Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen?
 Tiết 2
Hoạt động 3: (15’) Luyện đọc lại 
- GV cắt bài tập đọc thành 5 đoạn cho HS thảo luận điền từ còn thiếu rồi đọc .
Hoạt động 4: (15’) Kể chuyện 
Hướng dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh .
- Gọi HS kể 
- Gọi HS tiếp nối nhau kể 
4.Củng cố dặn dò : (5’) 
- Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện 
Nhận xét 
- Về nhà ôn lại bài, xem bài sau 
Nhận xét tiết học 
- 1 HS đọc bài -HS theo dõi nhận xét
-HS đọc thầm 
- HS đọc theo 
- HS tiếp nối câu
- HS đọc cá nhân 
- HS tiếp nói đoạn 
-HS lên ghép rồi đọc 
- HS đọc theo cặp 
- 3 HS đại diện 3 nhóm đọc 
- 3 HS đọc lại 
- HS đọc bài trả lời câu hỏi
- Nhận xét bổ sung
-HS thảo luận đọc bài 
-HS quan sát tranh 
- HS kể 
- HS tiếp nối nhau kể 
- 2 HS kể 
Tiết 4: TOÁN TIẾT CT: 6
 TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( có nhớ một lần)
I- Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc ở hàng trăm ).
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn.( có một phép trừ).
II- Đồ dùng dạy- học: Bảng con, phấn màu, bảng phụ.
III- Hoạt động dạy - học:
HĐGV
HĐHS
1/ Ổn định: (1’)
2/ KTBC: (5’) - Kiểm tra vở bài tập 
3/ Bài mới: (25’) -Giới thiệu bài, ghi đề.
Hoạt động 1: (15’) Hướng dẫn HS thực hiện tính 
 432
 -
 215 
- 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
- 1 thêm 1 bằng 2 , 3 trừ bằng 1 , viết 1.
- 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 
- Thực hiện phép tính như SGK 
+ Giới thiệu phép trừ : 627- 143= ?
Thực hiện tương tự như trên 
Hoạt động 2: (10’) Thực hành 
Bài 1: Tính 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2: Tính 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Cho HS làm theo nhóm 
Nhận xét tuyên dương 
Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 4 
- Cho HS làm vào vở 
Theo dõi HS làm 
 4/ Củng cố- dặn dò: (5’)
- Nhận xét chung giờ học- khen ngợi những em học tốt. 
- 5 HS
-3 HS nhắc lại 
-HS theo dõi 
- 2 HS nêu yêu cầu 
- HS lên làm 
- 2 HS nêu yêu cầu 
- HS làm theo nhóm 
-HS lên làm 
- HS làm vào vở 
	 Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011
Tiết 1: TOÁN TIẾT CT: 7
 LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu: 
-Biết thực hiện phép cộng , phép trừ các số có ba chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ một lần).
- Vận dụng được vào giải bài toán có lời văn ( có một phép cộng hoặc một phép trừ ).
II- Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ, phấn màu.
III Các hoạt động dạy - học 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định :
2.KTBC: (5’)Vở bài tập 
3. Bài mới: Giới thiệu bài , ghi đề.
Hoạt động 1: (24’) Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: Tính 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS nêu cách đặt tính 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 3: Số ? 
- Cho HS làm theo nhóm 
Nhận xét tuyên dương 
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Ngày thứ nhất bán: 415kg gạo 
Ngày thứ hai bán : 325l kg gạo 
Cả hai ngày bán : kg gạo ? 
- Cho HS giải vào vở 
- Chấm vở nhận xét
Bài 4:
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên giải 
Nhận xét tuyên dương .
4.Củng cố dặn dò: (3’)
Dặn HS về làm bài tập 
Nhận xét tiết học .
-5 HS 
-3 HS nhắc lại 
- 2 HS nêu 
- HS lên làm 
- HS nhận xét 
-1 HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu 
- 4 HS lên làm 
- HS làm theo nhóm
-2 HS nêu 
- HS làm vào vở 
- HS nêu y/c 
Tiết 2: CHÍNH TẢ ( nghe viết ) TIẾT CT: 3 
 AI CÓ LỖI
I- Mục tiêu:	
-Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi .
- Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uêch/ uyu .
- Làm được bài tập 3.
II- Đồ dùng dạy học:
1- Giáo viên: - Giáo án, Sách giáo khoa, bảng ghi nội dung bài tập
2- Học sinh: 	- Sách , vở , đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1/ Ổn định : (1’)
2/- Kiểm tra bài cũ:(4')	
GV: Kiểm tra vở bài tập
- GV: nhận xét
3/- Bài mới: (20')Hướng dẫn HS nghe viết .
- Giáo viên đọc bài viết một lần. 
- Gọi HS đọc 
Nêu câu hỏi 
1/ Đoạn văn nói điều gì?
2/ Tìm tên riêng trong bài chính tả? 
- Giáo viên đọc chữ khó cho HS viết 
Nhận xét sửa sai 
- Giáo viên đọc lại bài hướng dẫn HS viết 
- Giáo viên đọc bài cho HS viết vào vở 
- Giáo viên đọc lại bài cho HS soát lỗi 
- Cho HS đổi vở chấm 
- Thu vở chấm, sửa sai 
Hoạt động 2: (8’) Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: Tìm các từ ngữ chứa tiếng 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Cho HS làm theo nhóm 
Nhận xét tuyên dương.
Bài 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?
- Cho HS làm vào vở 
Theo dõi HS làm 
4.Củng cố dặn dò: ( 2’)
- Dặn HS về nhà làm bài tập 
- Xem bài sau 
Nhận xét tiết học. 
- HS theo dõi 
- 3 HS đọc 
- HS trả lời 
-HS viết bảng con 
-HS viết vào vở 
- HS soát lỗi 
- HS đổi vở chấm 
- HS nêu yêu cầu 
- HS thảo luận làm 
- Hs nêu y/c
- HS làm vào vở 
Tiết 3: HÁT TIẾT CT: 2 
 BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (TT)
	 ( GV chuyên sâu dạy)
Tiết 4: THỦ CÔNG TIẾT CT: 2
 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (T2)
	 ( GV chuyên sâu dạy)
 Thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2011
Tiết 1: TẬP ĐỌC TIẾT CT: 6
 CÔ GIÁO TÍ HON
I- Mục tiêu: 
-Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ 
- Hiểu ND: Tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và mơ ước trở thành cô giáo, ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK) 
II/ Đồ dùng dạy học: 
III/ Các hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. ổn định
2. KTBC: (5’) Gọi HS đọc bài : Ai có lỗi 
Nhận xét ghi điểm 
3. Bài mới : Giới thiệu bài , ghi đề. 
Hoạt động 1: (8’) luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu ,nêu tên tác giả , hướng dẫn cách đọc . 
Gọi HS đọc bài 
+ Đọc từng câu 
- Rút từ khó 
- Cho HS đọc từ khó 
+ Đọc từng đoạn 
- Trò chơi ghép từ và nghĩa 
+ Đọc theo cặp 
- Gọi HS đọc cả bài 
Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu bài 
Gọi HS đọc bài trả lời câu hỏi 
1/ Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì ?
2/ Những cử chỉ nào của ‘cô giáo ’Bé làm em thích thú?
3/ Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của đám ‘học trò’? 
Hoạt động 3: (8’)Luyện đọc lại 
- Giáo viên hướng dẫn HS đọc 
- Cho HS đọc bài 
- Gọi HS đọc 
4.Củng cố dặn dò: (5’)
- Gọi HS đọc bài 
- Dặn HS về nàh ôn lại bài 
- Xem bài sau 
Nhận xét tiết học .
- 2 HS đọc 
- 3 HS nhắc lại 
- HS đọc thầm 
- HS tiếp nối nhau 
- HS đọc từ khó 
- HS tiếp nối nhau 
- HS lên ghép 
- HS đọc 
- 2 HS đọc 
-HS đọc bài trả lời – HS nhận xét bổ sung 
- HS đọc 
 TUẦN 2 TIẾT CT: 3 
 ÔN ĐI ĐỀU. TRÒ CHƠI KẾT BẠN
I Mục tiêu:
-Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.
- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. 
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II.Địa điểm- phương tiện:
Địa điểm: Chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ
Sân bãi kẻ sẵn, còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
HĐGV
HĐHS
1- Phần mở đầu:(5')
Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
Giậm chân tại chỗ , đếm to theo nhịp 
Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Trò chơi : làm theo hiệu lệnh 
2- Phần cơ bản (25')
-Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc 
- Cho HS tập đi thường theo nhịp 
- Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông 
- Giáo viên nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa nêu tóm tắt lại động tác và cho HS tập theo . 
* Trò chơi kết bạn 
Nêu yêu cầu trò chơi cho HS chơi 
3- Phần kết thúc (5')
- Cho học sinh đi thờng theo nhịp 1-2; 
- GV cùng học sinh hệ thống lại bài học
- GV nhận xét giờ học
Kết thúc giờ học giáo viên hô "Giải tán"
 	X
 x x x x
 x x x x
	 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 X x x x x	X
 x x x x
Tiết 3: TOÁN TIẾT CT: 8
 ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN
I. Mục tiêu: 
-Thuộc các bảng nhân 2,3,4,5.
- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính gái trị biểu thức .
- Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn ( có một phép nhân) .
II.Đồ dùng dạy học
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Gọi hS đọc bảng nhân 2, 3, 4.
- GV nhận xét, tuyên dương, ghi điểm
3. Bài mới : H/d HS làm bài tập
Bài 1:
- Gọi HS nhắc lại các bảng nhân 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2: Tính ( theo mẫu ) 
- Gọi 3 HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 3: 
- Gọi HS đọc đề.
- Gọi HS lên tóm tắt 
Gọi HS lên giải 
Bài 4: 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Cho HS giải vào vở 
 Bài giải 
 Chu vi hình tam giác ABC là: 
 100 + 100 + 100= 300 (cm) 
 Đáp số: 300cm
4/ Củng cố, dặn dò (1’)
- GV nhận xét tiết học
- GV khen những em có ý thức học tốt
- HS đọc
- 2 HS nêu yêu cầu 
- 3 HS nhắc lại 
- HS lên làm 
- 1HS nêu yêu cầu 
- 3HS lên làm 
- HS nhận xét 
- HS đọc đề
- 1HS lên tóm tắt 
- 1 HS lên giải 
- HS làm vào vở 
Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT CT: 2
 TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI. ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ?
I/ Mục tiêu
-Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu bài tập 1.
-Tìm được các bộ phận câu trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)? Là gì?
- Đặt được câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm.
II/ Đồ dùng dạy học
- Hai tờ phiếu khổ to kẻ bảng nội dung BT1 (xem mẫu phần lời giải).
- Bảng phụ viết theo hàng ngang 3 câu văn ở BT2.
III/ Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1/ ổn định
2/ Kiểm tra bài cũ: (4')
3/ Bài mới: (28') Giới thiệu bài- ghi đề 
Hướng dẫn làm BT.
Bài tập 1:Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- GV chia lớp thành 2 nhóm và mời lên bảng thi tiếp sức.
- Lấy bài của nhóm thắng làm chuẩn, viết bổ sung từ để hoàn chỉnh.
a/ Chỉ trẻ em .
b/ Chỉ tính nét của trẻ em.
c/ Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. . 
Bài tập 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài
- Hướng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
Bài tập 3:Yêu cầu học sinh đọc bài
- GV nhắc HS: bài tập này xác định trước bộ phận trả lời câu hỏi -Ai (cái gì, con gì)? hoặc là gì.
- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
4/- Củng cố, dặn dò (3):
- GV nêu nhận xét tiết học.
- Học sinh về ôn từ chỉ sự vật và so sánh ; Về ôn lại bài, làm bài tập.
- 2 HS làm BT1 và BT2.
- HS đọc yêu cầu của bài.
- Các nhóm thi từ tìm trên bảng.
- Cả lớp đọc bảng từ mỗi nhóm tìm được, nhận xét đúng sai.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS giải câu a để làm mẫu.
- HS làm BT vào vở.
- HS cả lớp làm bài.
- HS đọc câu hỏi được in đậm trong câu a, b, c.
 Thứ năm ngày 1 tháng 9 năm 2011
Tiết 1 : MĨ THUẬT TIẾT CT: 2
 VẼ HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM
	 ( GV chuyên sâu dạy)
Tiết 2: TOÁN TIẾT CT: 9
 ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA
I. Mục tiêu: 
- Thuộc các bảng chia ( chia cho 2, 3,4,5).
- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4( Phép chia hết).
 II. Đồ dùng dạy học: bảng phụ 
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra bài tập về nhà: 
- 3 HS đọc bảng nhân 3, 4, 5.
- GV nhận xét, tuyên dương, cho điểm.
3. Bài mới
Hoạt động 1: (10’) Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: Tính nhẩm 
- Gọi HS nhắc lại các bảng chia
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2: Tính nhẩm 
- HD HS nhẩm.
- Gọi HS tự nhẩm.
- 200 : 2 = ?
- Nhẩm: 2 trăm chia 2 = 1 trăm.
Vậy 200 : 2 = 100
- Gọi HS nối tiếp nhẩm.
- Gọi 3 HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 3: 
- Gọi HS đọc đề.
- Gọi HS lên tóm tắt 
- Gọi HS lên giải 
Bài 4: 
- Cho HS làm theo nhóm
Nhận xét chốt lời giải đúng.
4/ Củng cố, dặn dò (3’)
- HS về nhà học thuộc bảng nhân và chia.
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà ôn lài
- 2 HS nêu yêu cầu 
- 3 HS nhắc lại 
- HS lên làm 
-1 HS nêu yêu cầu 
- Hs nhẩm
- HS lên làm 
- HS nhận xét 
- Hs đọc đề
- 1 HS lên tóm tắt 
- 1 HS lên giải 
- Hs nêu y/c
- HS làm theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày
Nhận xét bổ sung
Tiết 3 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TIẾT CT: 3
 VỆ SINH HÔ HẤP 
 ( GV chuyên sâu dạy)
Tiết 4 : CHÍNH TẢ ( nghe- viết) TIẾT CT : 4
 CÔ GIÁO TÍ HON
I/Mục tiêu
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Làm đúng bài tập 2
II- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết bài tập 2.
- Sách , vở , đồ dùng học tập
III/ Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1/ Ổn định
2/ KTBC: (5’)
- KT vở một số em.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề
 Hoạt động 1: (8’)Hướng dẫn cách trình bày.
Giáo viên đọc bài viết một lần. 
-Gọi HS đọc 
Nêu câu hỏi 
1/ Đoạn văn có mấy câu?
2/ Chữ đầu các câu viết như thế nào ? 
- Giáo viên đọc chữ khó cho HS viết 
Nhận xét sửa sai 
Giáo viên đọc lại bài hướng dẫn HS viết 
Hoạt động 2: (12’) Viết chính tả.
- GV đọc cho học sinh viết bài
* Đọc bài lại cho học sinh soát lỗi.
* Chấm bài Thu chấm 6 bài và nhận xét bài viết của học sinh.
Hoạt động 3:(8’)Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 2: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: 
a/ xét/ sét - gắn / gắng 
 Xào/ sào nặn/ nặng 
 Xinh/ sinh khăn/ khăng 
- Cho HS làm theo nhóm 
Nhận xét tuyên dương.
4/- Củng cố, dặn dò (2')
- GV nhận xét tiết học.
- Học sinh về viết lại bài, làm bài trong vở bài tập.
- Đem vở lên KT.
- Đọc đề.
- Hs nghe
- 1HS đọc
- HS trả lời
- HS lên bảng viết
- Học sinh nghe - viết.
- HS soát lỗi
- HS đổi vở chấm lỗi.
- HS nêu y/c 
- HS thảo luận làm theo nhóm 
- HS làm vào vở
____________________________________________________________________
 Thứ sáu ngày 2 tháng 9 năm 2011
Tiết 3 : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TIẾT CT: 4
 _________________________________________________
Tiết 1: TOÁN TIẾT CT: 10
 LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm.)
II/ Đồ dùng dạy học: 
III/ Các hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2. KTBC: (5’) Vở bài tập
3. Bài mới: ( 3’) Giới thiệu bài , ghi đề.
Hoạt động 1: (24’) Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: Tính 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
- Gọi HS nêu cách đặt tính 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Thùng thứ nhất có: 125l dầu
Thùng thứ hai có : 135l dầu 
Cả hai thùng có : l dầu? 
- Gọi HS nêu tóm tắt 
- Cho HS giải vào vở 
- Theo dõi giúp đỡ HS yếu
Bài 4: Tính nhẩm 
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Gọi hS nêu cá nhân
Nhận xét tuyên dương .
4.Củng cố dặn dò: (3’)
Dặn HS về làm bài tập 
Nhận xét tiết học .
-3 HS 
-3 HS nhắc lại 
- 2 HS nêu 
- HS lên làm 
- HS nhận xét 
- 1 HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu 
- 4 HS lên làm 
- 2 HS nêu 
- HS làm vào vở 
- HS nêu yêu cầu
- HS nêu cá nhân – nhận xét
Tiết 2: TẬP LÀM VĂN TIẾT CT: 2
 VIẾT ĐƠN
I/Mục tiêu: 
- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của bài Đơn xin vào Đội . 
II/ Đồ dùng dạy học: Mẫu đơn xin cấp thẻ .
III/ Các hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2. KTBC: K.tra vở bài tập
3. Bài mới: (5’) Giới thiệu bài, ghi đề.
Hoạt động 1: (25’) H/d làm bài tập
- Gọi HS nêu yêu cầu 
+ Nêu câu hỏi: Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu, phần nào không nhất thiết phải hoàn toàn như mẫu? Vì sao?
- Gọi HS phát biểu 
*Chốt lại: 
- Lá đơn phải trình bày theo mẫu:
+ Mở đầu đơn phải viết tên Đội 
+ Địa điểm , ngày. tháng, năm viết đơn.
+ Tên của đơn: Đơn xin.
+ Tên người hoặc tổ chức nhận đơn. 
+ Họ tên, ngày ,tháng, năm sinh của người viết đơn.
+ Trình bày lí do viết đơn. 
+ Lời hứa của người viết đơn 
+ Chữ kí và họ tên của người viết đơn.
- Cho HS viết vào vở 
Theo dõi HS viết 
4.Củng cố dặn dò: (5’) 
- Thu vở chấm, sửa sai 
Dặn HS về nhà làm bài tập
-3 HS 
-2 HS nêu yêu cầu 
- HS trả lời
- HS viết bài vào vở
Tiết 3 : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TIẾT CT: 4
 ( GV chuyên sâu dạy)
Tiết 3: TẬP VIẾT TIẾT CT: 1
 ÔN CHỮ HOA Ă, Â
I/Mục tiêu: 
-Viết đúng chữ hoa Ă ( 1 dòng), Â, L ( 1 dòng) , viết đúng tên riêng Âu Lạc ( 1 dòng) và câu ứng dụng : Ăn quả........... mà trồng ( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
II/ Đồ dùng dạy học: Chữ mẫu 
III/ Các hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2.KTBC: (2’) Ktra đddh
3. Bài mới: (3’) Giới thiệu bài, ghi đề.
Hoạt động 1: (7’) Hướng dẫn HS quan sát 
- Giới thiệu chữ mẫu Cho HS quan sát 
- Giáo viên viết mẫu, hướng dẫn cách viết 
- Cho HS viết bảng con 
- Viết từ ứng dụng ( tên riêng) 
- Giới thiệu từ ứng dụng , giảng từ , viết mẫu 
- Cho HS viết bảng con.
Hướng dẫn viết câu ứng dụng 
- Giới thiệu câu ứng dụng: Giảng từ 
- Viết mẫu , cho HS viết 
Nhận xét sửa sai.
Hoạt động 2: (18’) Hướng dẫn HS viết 
- Theo dõi HS viết 
4.Củng cố dặn dò: (5’)
-Thu vở chấm, sửa sai
- Dặn HS viết bài ở nhà 
Xem bài sau
Nhận xét tiết học 
-HS quan sát 
- HS theo dõi 
-HS viết bảng con 
-HS theo dõi 
- HS viết bảng con 
-HS viết bảng con 
- HS viết vào vở 
TUẦN LỄ: 3
 Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011
Tiết 1: CHÀO CỜ
Tiết 2 + 3: TẬP ĐỌC TIẾT CT: 7+ 8
 CHIẾC ÁO LEN 
I-Mục tiêu: 
* Tập đọc:
-Đọc đúng ,rành mạch, biết nghỉ hơi sau dấu chấm , dấu phẩy, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.
- Hiểu ý nghĩa : Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau.( trả lời được các câu hỏi SGK).
* Kể chuyện : kể lại được từng đoạn câu chuyện theo gợi ý .
II- Đồ dùng dạy học: 
III- Các hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2.KTBC: (5’) Ktra bài Cô giáo tí hon
3. Bài mới: GV gth đề - ghi đề
 Tiết 1
Hoạt động 1: (15’) Luyện đọc 
- GVđọc mẫu nêu x/xứ hướng dẫn cách đọc 
- GVđọc từng câu cho HS đọc theo 
* Luyện đọc câu :
 - GV: Ghi từ khó đọc lên bảng : buốt, phụng phịu, khỏe..
* Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn hướng dẫn đọc câu khó 
* Trò chơi ghép từ và nghĩa 
* Đọc theo cặp 
*Thi đọc 
* Đọc lại bài 
Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu bài 
- Gọi HS đọc bài trả lời câu hỏi 
+ Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào ?
+ Vì sao Lan dỗi mẹ ?
+ Anh tuấn nói với mẹ điều gì ?
+ Vì sao Lan ân hận ? 
+ Tìm một tên khác cho truyện ?
 Tiết 2
Hoạt động 3: (15’) Luyện đọc lại 
- GV cắt bài tập đọc thành 4 đoạn cho HS thảo luận điền từ còn thiếu rồi đọc .
Hoạt động 4: (15’) Kể chuyện 
- Hướng dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh .
-Gọi HS kể 
- Gọi HS tiếp nối nhau kể 
4. Củng cố dặn dò : (5’) 
- Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện 
Nhận xét 
- Về nhà ôn lại bài, xem bài sau 
Nhận xét tiết học 
- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi SGK
- HS đọc đề
- HS đọc thầm 
- HS đọc theo 
- HS tiếp nối câu
- HS đọc cá nhân 
- HS tiếp nói đoạn 
- HS lên ghép rồi đọc 
- HS đọc theo cặp 
- 3 HS đại diện 3 nhóm đọc 
- 3 HS đọc lại 
- HS đọc bài trả lời câu hỏi 
- HS thảo luận đọc bài 
- HS quan sát tranh 
- HS kể 
- HS tiếp nối nhau kể 
- 2 HS kể 
Tiết 4: TOÁN TIẾT CT: 11
 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I/Mục tiêu:
- Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
II/ Đồ dùng dạy học: 
III/ Các hoạt động dạy học: 
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
2. KTBC: (5’) K.tra vở bài tập
3. Bài mới: ( 3’) Giới thiệu bài , ghi đề.
Hoạt động 1: (24’) Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.
- Gọi HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên làm 
Nhận xét sửa sai 
Bài 2: Cho HS ôn lại cách đo độ dài đoạn thẳng AB= 3cm , BC= 2cm , 
DC= 2cm, AD= 2cm. 
- Gọi HS lên giải 
Nhận xét sửa sai 
Bài 3: Trong hình bên có bao nhiêu hình vuông? Có bao nhiêu hình tam giác? 
- Cho HS quan sát hình 
- Gọi HS trả lời 
Nhận xét tuyên dương 
Bài 4:
- Gọi HS nêu yêu cầu 
Cho HS làm vào vở 
4.Củng cố dặn dò: (3’)
- Dặn HS về làm bài tập trong vở bài tập
Nhận xét tiết học .
-3 HS 
-3 HS nhắc lại 
- 2 HS nêu 
- HS lên làm 
- HS nhận xét 
- 1 HS nêu yêu cầu 
- 1 HS lên giải, cả lớp giải vào vở
- 2 HS nêu y/c 
- HS quan sát hình
- HS trả lời
- HS nêu y/c
- HS làm bài vào vở

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 3_12222857.doc