Giáo án Lớp Một - Tuần 16

TOÁN :

LUYỆN TẬP

I / Mục tiêu : -Giúp HS củng cố và khắc sâu về phép trừ trong phạm vi 10

-Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh

-Nắm được cấu tạo của số 10

- Giúp đỡ: Anh, Phong, Sang, Lợi

II / Đồ dùng dạy học :

-GV: bảng phụ. Phấn màu, các mảnh bìa ghi các số từ 0 đến 10

-HS: hộp đồ dùng toán 1

III / Các hoạt động dạy học :

A. Khởi động. Trị chơi đố vui

-GV cho HS lên đố nhau bảng trừ trong phạm vi 10

10 - 1 = 6 + 4 = 2 + 8 =

3 + 7 = 10 – 6 = 10 - 5 =

Nhận xét

B.HĐ THỰC HÀNH

Bài 1 a làm bảng con.

Cho HS nêu yêu cầu của bài 1

-1 HS nêu cách làm

-Đọc các phép tính choHS làm bài

-GV HD chữa bài, nhận xét

 

doc 14 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 537Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp Một - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2 ngày 4 tháng 12 năm 2017
TIẾNG VIỆT:
VẦN /AI/ (2 tiết)
(Thực hiện theo thiết kế Tiếng Việt CNGD)
--------------------------------------------------
TOÁN :
LUYỆN TẬP
I / Mục tiêu : -Giúp HS củng cố và khắc sâu về phép trừ trong phạm vi 10
-Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh
-Nắm được cấu tạo của số 10
- Giúp đỡ: Anh, Phong, Sang, Lợi
II / Đồ dùng dạy học :
-GV: bảng phụ. Phấn màu, các mảnh bìa ghi các số từ 0 đến 10
-HS: hộp đồ dùng toán 1
III / Các hoạt động dạy học :
A. Khởi động. Trị chơi đố vui
-GV cho HS lên đố nhau bảng trừ trong phạm vi 10
10 - 1 = 	 6 + 4 = 	2 + 8 = 
3 + 7 = 	10 – 6 = 	10 - 5 = 
Nhận xét 
B.HĐ THỰC HÀNH
Bài 1 a làm bảng con.
Cho HS nêu yêu cầu của bài 1
-1 HS nêu cách làm
-Đọc các phép tính choHS làm bài 
-GV HD chữa bài, nhận xét 
1/b: trò chơi tiếp sức.
-Tổ chức làm 2 đội
-Nêu luật chơi,treo bảng phụ cho 2 đội-Chữa bài.
- Nêu nhận xét các phép tính trên bảng.
Bài 2 Làm vở*HS nêu yêu cầu của bài 2
-1 HS nêu cách làm 
Y/C HS làm bài 
-HD chữa bài.Treo Đ/A đúng.
Bài 3 Trò chơi nêu nhanh trả lời đúng.
*1 HS nêu yêu cầu của bài 3
-Muốn viết phép tính chúng ta phải làm gì? 
-Y/C quan sát tranh nêu nhanh phép tính.
-HS làm bài và sửa bài
C. HĐ ỨNG DỤNG.
-Gọi HS đọc thuộc lòng bảng trừ trong phạm vi 10
-HD HS làm bài và tập ở nhà
Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt.
--------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC
I . MỤC TIÊU :
Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
Học sinh hiểu : cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp .
Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập , quyền được bảo đảm an tồn của trẻ em .
Học sinh cĩ ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học .
Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Vở BTĐĐ1, tranh BT 3,4 phĩng to, một số phần thưởng cho cuộc thi xếp hàng vào lớp. 
Điều 28 CƯ Quốc tế về QTE .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Khởi động.
Đi học đều cĩ lợi ích gì ?
Cần phải làm gì để đi học đều và đúng giờ ?
Ta chỉ nghỉ học khi nào ? Khi nghỉ học em cần phải làm gì ?
- Nhận xét bài cũ . KTCBBM.
 B. HĐ CƠ BẢN.
Hoạt động 1 : Thảo luận –quan sát tranh
Cho Học sinh quan sát BT1 , Giáo viên hỏi : 
+ Em nhận thấy các bạn xếp hàng vào lớp ở tranh 1 như thế nào ?
+ Em cĩ suy nghĩ gì về việc làm của bạn trong tranh 2 ?
+ Nếu em cĩ mặt ở đĩ thì em sẽ làm gì ? 
* Kết luận : Chen lấn , xơ đẩy nhau khi ra vào lớp làm ồn ào mất trật tự và cĩ thể gây ra vấp ngã .
Hoạt động 2 : Thi xếp hàng ra vào lớp giữa các tổ .
BGK : GV và cán bộ lớp .
Nêu yêu cầu cuộc thi :
1. Tổ trưởng biết điều khiển (1đ)
 2. Ra vào lớp khơng chen lấn xơ đẩy (1đ)
Đi cách đều nhau , cầm hoặc đeo cặp sách gọn gàng .(1đ)
Khơng kéo lê giày dép gây bụi , gây ồn . (1đ)
Sau khi chấm điểm , Giáo viên tổng hợp và cơng bố kết quả 
Tổ chức phát thưởng cho tổ tốt nhất , nhắc nhở Học sinh cịn lộn xộn, chưa nghiêm túc khi xếp hàng .
C. HĐ ỨNG DỤNG:
Thực hành xếp hàng vào lớp 
Nhận xét tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . 
Dăn học sinh thực hiện tốt những điều đã học 
Chuẩn bị cho bài hơm sau : quan sát tranh BT3,4 /27. Bài 5 /28
-------------------------------------------------------------
ƠN TIẾNG VIỆT.
LUYỆN TẬP CÁC TIẾNG CĨ ÂM CUỐI NH/ CH
I. Mục tiêu : Qua tiết học giúp học sinh
-Đọc thành thạo vần có kết thúc bằng âm nh/ ch và các tiếng có vần đó
-Viết thành thạo đúng cỡ chữ kiểu chữ có các vần kết thúc bằng nh/ ch/
- Cung cấp vốn từ ngữ cho học sinh
II /Các hoạt động dạy học :
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
-Đọc vần và từ ngữ ứng dụng
-Đọc câu ứng dụng
Việc 2: Viết vào bảng con
-Học sinh tìm tiếng có vần kết thúc bằng ng viết vào bảng con
* Việc 3 : Viết vào vở ô li
-Viết vần: anh/ ach/ ênh/ êch / inh/ ich /
-Viết chính tả bài: Trăng thanh. 
* Củng cố : Thu bài nhận xét
-Nhận xét chữ viết của H S
-----------------------------------------------------------
ƠLT.VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CÁC TIẾNG CĨ VÇN / ai/
I.Mục tiêu: Nhằm củng cố và khắc sâu kĩ năng
-Đọc đúng các tiếng cĩ âm chính và âm cuối là: /ai /
-Viết đúng các tiếng cĩ âm chính và âm cuối là / ai /. ( lai rai, lải nhải...)
-Cung cấp vốn từ ngữ cho học sinh
II/ Các hoạt động dạy học:
* HĐ THỰC HÀNH:
Việc 1: Cho H S đọc bài trong sách giáo khoa
-Yêu cầu hs tự kiểm tra nhau c¸ch ®äc tiÕng cã ©m ®Ưm vµ ©m chÝnh.
 - Thi đọc trước lớp
Việc 2: Luyện viết vào bảng con
Cho học sinh tìm tiếng mới viết vào bảng con. VD( sầm sập, rầm rập, hâm hấp...)
Nhận xét tiếng mới của học sinh
Việc 3: làm bài tập.
Thực hành với mơ hình hái, vải
HS vẽ, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn, đọc phân tích.
GV theo dõi, giúp đỡ.
- Viết vào ơ trống trong bảng
HS viết vào ơ trống sau đĩ đổi chéo vở kiểm tra.
HĐ ỨNG DỤNG.
Về nhà đọc lại bài nhiều lần, tìm tiếng cĩ vần, ai viết vào vở.
Nhận xét giờ học –về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
-----------------------------------------------------------
ƠN to¸n:
ƠN LUYỆN TUẦN 15- BÀI 5,6,7,8
I. Mơc tiªu :
- Cđng cè giĩp häc sinh cã kü n¨ng lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 10
- Nh×n tranh nªu bµi to¸n viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
A.Khëi ®éng: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
B. HĐ THỰC HÀNH:
Bµi 5:Viết rồi đọc các số từ đến 10. H­íng dÉn ®äc yªu cÇu 
HS lµm . §äc kÕt qu¶ tr­íc líp.
Bµi 6: Số
Nh¾c nhë HS khi thực hiện các phép tính nối tiếp.
HS lµm bµi c¸ nh©n
Bµi 7:§iỊn ,=
Cho hs nªu c¸ch lµm. HS lµm c¸ nh©n
§ỉi vë kiĨm tra. Gv theo dâi giĩp ®ì
Bµi 8:ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
Lµm viƯc nhãm ®«i.
HS nh×n tranh nªu bµi to¸n vµ phÐp tÝnh.
5 + 2 = 7
8 - 3 = 5
§äc kÕt qu¶ tr­íc líp.
PhÇn vËn dơng:
Nh×n tranh vµ ®iỊn sè vµo chç chÊm. Hai b¹n cïng thèng nhÊt kÕt qu¶.
-Cã 4h×nh vu«ng. Gv theo dâi giĩp ®ì HS yÕu.
3.Cđng cè dỈn dß. NhËn xÐt tiÕt häc.
----------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 5 tháng 12 năm 2017
TOÁN :
BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I / Mục tiêu : Giúp HS
-Củng cố khắc sâu kiến thức đã học về bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
-Khắc sâu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
-Nắm vững cấu tạo số 7, 8, 9, 10 
-Tiếp tục rèn kĩ năng xem tranh, đọc đề bài và ghi phép tính tương ứng
II / Đồ dùng dạy học :
-GV: bảng phụ. Tranh phóng to hình vẽ trong sgk
-HS: hộp đồ dùng toán 1
III / Các hoạt động dạy học : 
HĐ KHỞI ĐỘNG.
-GV cho HS lên bảng làm bài
10 – 5 = 	 	 10 - 9 =
10 – 4 = 	 	 10 – 6 = 	
10 – 3 – 1 = 	 10 – 4 – 3 = 
Nhận xét 
HĐ CƠ BẢN: Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10”
- GV treo tranh phóng to trong sgk
- Chia lớp làm hai đội thi tiếp sức để lập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
- Cho HS đọc lại bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
- GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk
C. HĐ THỰC HÀNH
Bài 1 /a Trò chơi truyền điện.
*Cho HS nêu yêu cầu của bài 1
-Nêu luật chơi ,cách chơi.
-Nhận xét ,tuyên dương.
Bài 1/b Làm bảng con.
*1 HS nêu cách làm
-Khi làm ta lưu ý điều gì? 
-HS làm bài và sửa bài. GV nhận xét 
Bài 3 *1 HS nêu yêu cầu của bài 3
-Gọi vài HS nêu miệng bài toán sau đó viết phép tính tương ứng vào vở.
-HS làm bài và sửa bài
C. HĐ ỨNG DỤNG.
- HS đọc thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10
-HD HS làm bài và tập ở nhà
-Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt
------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT:
VẦN /AY/,/ ÂY/ (2 tiết)
(Thực hiện theo thiết kế Tiếng Việt CNGD)
--------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 6 tháng 12 năm 2017
TOÁN :
LUYỆN TẬP
I / Mục tiêu : Giúp HS
- Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10
-Củng cố kĩ năng về so sánh số
-Rèn luyện các kĩ năng ban đầu của việc giải toán có lời văn
II / Đồ dụng dạy học :
-GV: bảng phụ. Một số hình tròn, hình ngôi sao, bông hoa và các mũi tên
-HS: hộp đồ dùng toán 1
- Giúp đỡ hs cịn chậm: Phong, Anh, , Lợi.
III / Các hoạt động dạy học :
HĐTHỰC HÀNH
Bài 1 :Trò chơi truyền điện.
*Cho HS nêu yêu cầu của bài 1
-1 HS nêu cách làm
-Phổ biến luật chơi và cách chơi.
-Nêu nhận xét các phép tính?
-GV nhận xét tuyên dương.
Bài 2 :Phiếu bài tập
* HS nêu yêu cầu của bài 2
-1 HS nêu cách làm 
-cho HS thi đua giữa các tổ với nhau làm vào phiếu khổ lớn.
-HD sủa bài.
Bài 3 : Làm bảng phụ.
*1 HS nêu yêu cầu của bài 3
-1 HS nêu cách làm 
-Yêu cầu làm bài theo nhóm.
-HD sửa bài .
Bài 4 *1 HS nêu yêu cầu của bài 4
-1 HS đọc bài toán
bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?
-Y/C HS làm bài và sửa bài
Hoạt động 3 : Củng cố -Dặn dò
Hôm nay học bài gì?
-Gọi HS trả lời một số phép tính
-HD HS làm bài và tập ở nhà
-Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt
----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT: VẦN /AO/ (2 tiết) 
(Thực hiện theo thiết kế Tiếng Việt CNGD)
ƠN to¸n:
ƠN LUYỆN TỐN TUẦN 16 BÀI 1.2.3,4
I. Mơc tiªu :
- Cđng cè giĩp häc sinh cã kü n¨ng lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 10
- Nh×n tranh nªu bµi to¸n viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng 1:Khëi ®éng
Trß ch¬i
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi t©p
Bµi 2:TÝnh
H­íng dÉn nắm yªu cÇu 
Nh¾c nhë HS khi lµm tÝnh doc,viÕt kÕt qu¶ th¼ng hµng víi c¸c sè h¹ng.
HS lµm nhãm ®«i.§äc kÕt qu¶ tr­íc líp.
Bµi 3:số .HS lµm bµi c¸ nh©n
Bµi 4: viết phép tính thích hợp. HS nêu bài tốn.
Cho hs nªu c¸ch lµm
HS lµm c¸ nh©n
§ỉi vë kiĨm tra
Gv theo dâi giĩp ®ì HS yÕu.
3.Cđng cè dỈn dß. NhËn xÐt tiÕt häc.
---------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 7 tháng 12 năm 2017
TOÁN :
LUYỆN TẬP CHUNG
I / Mục tiêu : Sau bài học HS củng cố về
Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Cách viết, đếm các số trong phạm vi 10
Kĩ năng thực hiện các phép tính trong phạm vi 10
Các kĩ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn
II / Đồ dùng dạy học :
 GV: một số hình bằng bìa cứng. Bảng phụ
 HS : sách giáo khoa ,vở bài tập toán
III / Các hoạt động dạy học :
1/Khởi động
5 + 3 = 10 + 0 =
9 – 6 = 8 + 2 =
10 – 1 = 0 + 10 =
10 – 0 = 9 + 1 =
-GV gọi HS nhận xét. GV nhận xét , đánh giá 
2. Thực hành:GV giới thiệu bài luyện tập chung
HD HS làm bài tập trong sách giáo khoa
Bài 1 :Làm SGK
* 1 HS nêu yêu cầu bài toán
-1 HS nêu cách làm 
HS làm bài và sửa bài-Gọi đọc số.
Bài 2 : Làm miệng* 1 HS nêu yêu cầu
-1 HS đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 về 0.
-Treo bảng quay bông hoa hai lớp cánh, có các số,bóc từng số gọi lần lượt đọc.
-GV nhận xét
Bài 3 :Làm vở.* 1 HS nêu yêu cầu bài toán
-1 HS nêu cách làm -Y/C làm bài.
-Hướng dẫn sửa bài.Treo đáp án đúng
Bài 4. :Trò chơi tiếp sức.* 1HS nêu yêu cầu bài 4
-Y/C HS tìm hiểu bài, GV ghi bài toán lên bảng cho hai đội.
-Y/C HS lên làm bài GV nhận xét ,cho điểm 2 đội.
Bài 5 Làm bảng cài.
* 1 HS nêu bài toán 5-GV tóm tắt lên bảng .HS đọc lại bài toán.
-Y/C nhìn vào tóm tắt nêu đề toán.
-Có? Quả.-Thêm ? quả.-Muốn biết có tất cả ? quả ta làm NTN?
-Y/C HS làm bài và chữa bài.
-Gọi HS có phép tính đúng lên trước lớp.
GV nhận xét, cho điểm
3/Hoạt động ứng dụng Nêu nhanh trả lời đúng.
-HD HS làm bài ở nhà-Nhận xét tiết học
---------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT:
VẦN /AU/,/ÂU/ (2 tiết)
(Thực hiện theo thiết kế Tiếng Việt CNGD)
------------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 8 tháng 12 năm 2017
TIẾNG VIỆT:
Mối liên hệ giữa các vần (2 tiết)
(Thực hiện theo thiết kế Tiếng Việt CNGD)
-----------------------------------------------------------
ƠN TIẾNG VIỆT:
ƠN VẦN AY, ÂY, AO
I.Mơc tiªu : - Cđng cè giĩp HS ®äc, viÕt mét ®ĩng c¸c tiÕng tõ cã chøa vÇn 
cĩ âm chính,âm cuối.
- HS đọc đúng đoạn đối thoại trong vở bài tập
- Biết đưa tiếng vào mơ hình,viết tiếng vào ơ trống trong bảng
- Viết đúng chính tả các tiếng chứa âm ăng,ăc trong bài đọc.
II. Chuẩn bị: Bảng con.
III. Các hoạt động:
1) Khởi động
2)Thực hành
HĐ1: Đọc bài trong sách giáo khoa -Hs đọc cá nhân,nhĩm đơi.
HĐ2: Thực hành với mơ hình. Sáu, cầu
HS vẽ, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn, đọc phân tích.
GV theo dõi, giúp đỡ.
HĐ3: Thực hành chính tả
Bài 1.Viết vào ơ trống trong bảng
HS viết vào ơ trống sau đĩ đổi chéo vở kiểm tra.
 Bài 2.Tìm và viết các tiếng cĩ chứa vần au,âu. 
Thảo luận nhĩm sau đĩ làm vào vở.
Tìm và viết các tiếng cĩ chứa vần au,âu trong bài.
HS làm cá nhân.
HS đọc bài làm của mình.
------------------------------------------------
SHTT
HỌC KĨ NĂNG SỐNG- - CHỦ ĐỀ 3, HĐ 5
Thực hiện theo tài liệu
SINH HOẠT LỚP
I/ Mục tiêu:
Học sinh biết ưu khuyết điểm của mình trong tuần qua.
 Biết khắc phục, sửa chữa và phấn đấu trong tuần.
Giáo dục học sinh nghiêm túc trong học tập.
II/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Đánh giá ưu khuyết điểm tuần qua 
-Đạo đức: Đa số học sinh chăm ngoan, lễ phép, đi học chuyên cần.
 Biết giúp nhau trong học tập.
 Sôi nổi trong học tập
-Học tập: Học và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.. 
 cĩ nhiều lời khen trong tuần
 Hăng hái phát biểu : Trân, bảo, Hân, Châu, Hà Anh, Trà Giang..
-Vệ sinh cá nhân: Sạch sẽ, gọn gàng, mặc đồng phục đúng quy định.
-Hoạt động khác: Nề nếp ra vào lớp nghiêm túc.
* Tồn tại: Một số em chưa tập trung trong giờ học: Dũng, Phú, Quang,Hùng 
	 2/ Hoạt động 2 : Phương hướng thực hiện trong tuần 17. .
-Thi đua đi học đúng giờ. Học tốt 
-Thực hiện ra vào lớp nghiêm túc. Đi học đđúng giờ.
--------------------------------------------------------
 KHỐI TRƯỞNG DUYỆT NGƯỜI SOẠN
 Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Thi Thương
TH. TỐN LUYỆN VỀ CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I/ Mục tiêu: Giúp
v Học sinh củng cố về phép cộng trừ trong phạm vi 10
v Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
v Bước đầu biết giải toán có lời văn
II/ Hoạt động dạy và học chủ yếu
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động 1: Làm vào bảng con
 9 + 1= ? 4 = 10 - ?
 9 - 5 = ? 8 - 4 + 6 = ?
 10 - 2 = ? 10 - 6 - 2 = ?
 10 10 8 9 
 - 1 - 8 + 2 + 1
 ...... ....... ....... ...... 
*Hoạt động 2: Làm vào vở ô li 
Bài 1: Tính
 6 + 4 = ? 10 - 7 = ?
 10 - 4 = ? 4 + 3 + 3 = ?
 10 = 8 + ? 10 - 5 - 3 = ?
Bài 2 : Đặt tính 
 10 - 10 8 - 7 
 10 - 1 10 - 7 
Bài 3 : Điền dấu (> < = ) vào ô trống
9 + 1 8 6 + 1 7 - 2
10 - 6 3 10 - 3 7- 3 
10 - 8 4 9 - 5 2 + 4
Bài 4: Số ?
9 + = 10 6 = -
10 = - 3 10 > 6 + 
Bài 5: Viết phép tính thích hợp 
Giáo viên treo tranh cho học sinh quan sát .
Đọc đề bài toán
Hướng dẫn thực hiện.
Giáo viên sửa bài 
III / Củng cố ,dặn dò : 
-Đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 10
———š&›———
HĐNG: GDKNS: Bài 8	 
I/ Mục tiêu:
- Biết các việc làm trước khi đánh răng và cách đánh răng.
- Ích lợi của việc VS răng miệng. 
- Nên và khơng nên làm gì để bảo vệ răng miệng.
- Cĩ thĩi quen VSRM hàng ngày.
II/ Chuẩn bị: Tranh ảnh, đồ vật
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Khởi động: Hát tập thể 
- HS tự giới thiệu tên tuối của mình, nêu ước mơ của mình.
2/ Dạy học bài mới
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Hoạt động chủ đạo
I)Vệ sinh hằng ngày
Tơ màu vào các bức tranh thể hiện hành động vệ sinh em cần làm hằng ngày.
HS làm cá nhân
-Thảo luận nhĩm đơi:Em làm những việc trên vào lúc nào.
Ghi ý kiến trả lời vào dưới mỗi hình.
-Trình bày ý kiến của minh cho lớp nghe.
II)Phịng bệnh học đường
Thảo luận nhĩm đơi:Quan sát tranh và cho biết mỗi bạn sau đây mắc bệnh gì?
*Quan sát tranh về Tý Cịi và kể lại câu chuyện về những khĩ khăn mà Tý Cịi đã trải qua nhé.
HS làm việc nhĩm đơi,sau đĩ trình bày trước lớp.
GV chốt lại.
III)Củng cố dặn dị.
-------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2016
———š&›———
TH To¸n: lµm bµi tËp trang 71
I. Mơc tiªu :
- Cđng cè giĩp häc sinh cã kü n¨ng lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 10
- Nh×n tranh nªu bµi to¸n viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng 1:Khëi ®éng
Trß ch¬i
Vẽ thêm chấm trịn để đủ 7 chấm trịn.
3 tổ cử đại diện thi vẽ
Nhận xét khen ngợi tổ làm tốt.
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi t©p
Bµi 1:Em ®äc, b¹n ghi kÕt qu¶.
H­íng dÉn ®äc yªu cÇu 
HS lµm nhãm ®«i
§äc kÕt qu¶ tr­íc líp.
Gv theo dâi giĩp ®ì HS yÕu.
3.Cđng cè dỈn dß
NhËn xÐt tiÕt häc.
-----------------------------------------------
Thứ 4 ngày 7 tháng 12 năm 2016
———š&›———
———š&›———
ƠLT.VIỆT LUYỆN ĐỌC ,VIẾT TIẾNG CHỨA VẦN / êay/ ây/
IMục tiêu: Nhằm củng cố và khắc sâu kĩ năng 
-Đọc đúng vần / ay / ây / và các tiếng chứa vần / ay / ây /
-Viết đúng cỡ chữ ,kiểu chữ chứa vần / ay / ây / và câu ứng dụng trong bài (Nay đây mai đĩ. Tay làm hàm nhai.)
-Cung cấp vốn từ ngữ cho học sinh
II/ Các hoạt động dạy học:
* Khởi động
1.Giíi thiƯu bµi.
Hoại động 1:
Cho H S đọc bài trong sách giáo khoa
-Yêu cầu hs tự kiểm tra nhau
 - Thi đọc trước lớp
Hoạt động 2: Luyện viết vào bảng con
Cho học sinh tìm tiếng mới viết vào bảng con
Nhận xét tiếng mới của học sinh
Hoạt đông 3: Làm bài tập
Thực hành với mơ hình: Chạy , bẫy
HS vẽ, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn, đọc phân tích.
GV theo dõi, giúp đỡ.
Bài 1: Thêm phần đầu và thanh vào mơ hình vần ay để được tiếng mới, và viết lại các tiếng đĩ.
Bài 2: Gạch chân dưới tiếng chứa vần ây
Giúp đỡ hs chậm .
Hoạt động4; Củng cố,dặn dò
Nhận xét giờ học –về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
———š&›———
TH TIẾNG VIỆT: THỰC HÀNH VẦN AO
I.Mơc tiªu : - Cđng cè giĩp HS ®äc, viÕt mét ®ĩng c¸c tiÕng tõ cã chøa vÇn 
cĩ âm chính,©m cuèi.
- HS đọc đúng đoạn đối thoại trong vở bài tập
- Biết đưa tiếng vào mơ hình,viết tiếng vào ơ trống trong bảng
II. Chuẩn bị: Bảng con.
III. Các hoạt động:
1) Khởi động
2)Thực hành
HĐ1:Đọc bài trong vở thực hành
-Hs đọc cá nhân.
HĐ2: Thực hành với mơ hình
Điền đúng sai vào mơ hình.
Bài 2: HS vẽ, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn, đọc phân tích. Bảo, thảo
GV theo dõi, giúp đỡ.
HĐ3: Thực hành chính tả
Bài 1.Viết vào ơ trống trong bảng
HS viết vào ơ trống sau đĩ đổi chéo vở kiểm tra.
Hoạt động4; Củng cố,dặn dò
Nhận xét giờ học –về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
———š&›———
.
Thứ 5 ngày 8 tháng 12 năm 2016
Thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2016
———š&›———
TH TIÕNG VIƯT: Mối quan hệ giữa các vần
I.Mơc tiªu : - Cđng cè giĩp HS ®äc, viÕt mét ®ĩng c¸c tiÕng tõ cã chøa vÇn 
cĩ âm chính,âm cuối.
- HS đọc đúng đoạn đối thoại trong vở bài tập
- Biết đưa tiếng vào mơ hình,viết tiếng vào ơ trống trong bảng
- Viết đúng chính tả các tiếng chứa vần âng,âc trong bài đọc.
II. Chuẩn bị: Bảng con.
III. Các hoạt động:
1) Khởi động
2)Thực hành
HĐ1: Đọc bài trong vở thực hành
-Hs đọc cá nhân,nhĩm đơi.
HĐ2: Thực hành với mơ hình
HS Tìm mơ hình đúng.
GV theo dõi, giúp đỡ.
HĐ3: Thực hành chính tả
Bài 1.Viết các vần cĩ âm đệm và âm chính
HS viết sau đĩ đổi chéo vở kiểm tra.
 Bài 2.Tìm và viết các vần cĩ âm chính và âm cuối. 
HS làm cá nhân.
Đổi vở kiểm tra.
HS đọc bài làm của mình.
3) Củng cố dặn dị: Nhận xét tiết học.
———š&›———
SINH HOẠT: SINH HOẠT LỚP 
I/ Mục tiêu:
v Học sinh nắm được yêu, khuyết điểm của mình trong tuần.
v Biết khắc phục và phấn đấu trong tuần tới.
v Giáo dục học sinh mạnh dạn và biết tự quản.
II/ Chuẩn bị:
v Giáo viên : Nội dung sinh hoạt, trị chơi, bài hát.
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Nhận xét các hoạt động trong tuần qua.
 +Đạo đức :
 -Đa số các em chăm ngoan, lễ phép,vâng lời thầy cơ
 -Đi học chuyên cần, nghỉ học cĩ phép, đi học đúng giờ.
 -Các em đều tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
 +Học tập :
 -Chuẩn bị bài tốt, học và làm bài đầy đủ. 
 - Học sinh cĩ đầy đủ dụng cụ học tập.
 -Thi đua học tập giành nhiều lời khen. 
 - Biết rèn chữ giữ vở.
 -Nề nếp lớp tương đối tốt.
*Hoạt động 2: Ơn bài hát “Nhớ ơn chú bộ đội”.
 -Chơi trị chơi: Cho hs tìm những trị chơi dân gian và giáo viên phổ biến hs chơi.
*Hoạt động 3: Nêu phương hướng tuần tới
 - Kiểm tra sách vở , đồ dùng học tập .
 - Nh¾c nhở 1 số em cịn mắc khuyết điểm, cần phấn đấu trong tuần tới
----------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 16 Lop 1_12222431.doc