Giáo án Luyện từ và câu 5 - Tuần 29 - Tiết 57, 58

Luyện từ và câu

TIẾT 57 : ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

( DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN )

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hệ thống hoá kiến thức đã học về các dâu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.

2. Kĩ năng:

- Nâng cao một bước kỹ năng sử dụng 3 loại dấu câu nói trên.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có ý thức sử dụng đúng dấu câu trong văn bản.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN kiên định :

- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về dấu câu ( dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) .

2. KN ra quyết định :

- Biết lựa chọn các dấu câu phù hợp (dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) trong văn miêu tả và trong ca dao, tục ngữ . Biết dùng các dấu câu và nhận biết dấu hiệu dùng đặt câu .

 3. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Trao đổi với bạn về cách dùng các loại dấu câu trong văn miêu tả, trong ca dao, tục ngữ và trong cách giao tiếp hàng ngày .

III. CHUẨN BỊ:

· GV: -Bút dạ , 2 tờ phiếu khổ to – mỗi tờ phô tô phóng to nội dung của văn bản của các bài tập.

· HS: SGK , VBT .

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 5 - Tuần 29 - Tiết 57, 58", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu
TIẾT 57 : ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
( DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Hệ thống hoá kiến thức đã học về các dâu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
2. Kĩ năng: 	
- Nâng cao một bước kỹ năng sử dụng 3 loại dấu câu nói trên.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS có ý thức sử dụng đúng dấu câu trong văn bản.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về dấu câu ( dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) .
2. KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn các dấu câu phù hợp (dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) trong văn miêu tả và trong ca dao, tục ngữ . Biết dùng các dấu câu và nhận biết dấu hiệu dùng đặt câu .
 3. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng các loại dấu câu trong văn miêu tả, trong ca dao, tục ngữ và trong cách giao tiếp hàng ngày .
III. CHUẨN BỊ:
GV: -Bút dạ , 2 tờ phiếu khổ to – mỗi tờ phô tô phóng to nội dung của văn bản của các bài tập.
HS: SGK , VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Ôn tập.
GV nhận xét, rút kinh nghiệm về kết quả bài kiểm tra định kì GHKII (phần Luyện từ và câu).
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Mục tiêu : Hệ thống hoá kiến thức đã học về các dâu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
Bài 1
Yêu cầu HS đọc mẩu chuyện : Kỉ lục thế giới 
Tìm 3 loại dấu câu có trong mẩu chuyện.
Nêu công dụng của từng loại dấu câu.
- GV nhận xét – chốt ý .
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 : thiên đường của phụ nữ .
Bài văn nói về điều gì ?
Yêu cầu HS tự làm bài .
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc mẩu chuyện 3 .
Gợi ý: Chú ý xem đó là câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến hay câu cảm . Sử dụng dấu tương ứng.
GV nhận xét – chốt ý đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
- Yêu cầu HS nêu tác dụng các dấu câu vừa ôn .
- GV nhận xét.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Ôn tập về dấu câu (t.t)
- Nhận xét tiết học
Hát 
Hoạt động nhóm – lớp 
1 HS đọc mẩu chuyện .
1 HS đọc yêu cầu của bài.
HS làm việc cá nhân.
Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.
+ Dấu chấm được đặt cuối các câu : 1 , 2 và 9 . các câu 3 , 6 , 8 , 10 cũng là câu kể nhưng cuối câu ghi dấu 2 chấm để dẫn lời nhân vật .
+ dấu chấm hỏi : được đặt cuối câu 7 và 11 , dùng để kết thúc các câu hỏi .
+ dấu chấm than được đặt cuối các câu 4, 5 , dùng để kết thúc câu cảm và câu khiến .
HS đọc yêu cầu của bài.
HS trao đổi theo cặp.
kể chuyện Thành phố Giu-chi-tan ở Mê-hi-cô là nơi phụ nữ được đề cao , được hưởng đặc quyền đặc lợi .
1 HS lên bảng làm bài trên tờ phiếu đã photo nội dung văn bản.
Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
HS đọc yêu cầu của bài tập, làm việc cá nhân.
3 HS lên bảng làm bài, trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
3 HS nêu kiến thức vừa ôn.
Giảng giải
KNS
Trực quan
Thực hành
Hỏi đáp
HCM
Thảo luận
Luyện tập
HCM
Củng cố
Rút kinh nghiệm : 
Thứ năm , 31 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
TIẾT 58 : ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
( DẤU CHẤM, CHẤM HỎI , CHẤM THAN )
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:	
- Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
2. Kĩ năng: 	
- Củng cố thêm kĩ năng sử dụng 3 loại dấu câu nói trên.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS có ý thức dùng dấu câu khi viết văn.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về dấu câu ( dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) .
2. KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn các dấu câu phù hợp (dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) trong văn miêu tả và trong ca dao, tục ngữ . Biết dùng các dấu câu và nhận biết dấu hiệu dùng đặt câu .
 3. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng các loại dấu câu trong văn miêu tả, trong ca dao, tục ngữ và trong cách giao tiếp hàng ngày .
III.CHUẨN BỊ: 
GV Bảng phụ, giấy khổ to.
HS:SGK , VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Ôn tập về dấu câu.
Nêu tác dụng dấu chấm, dấu hỏi và dấu chấm than .
GV nhận xét – đánh giá .
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Mục tiêu: HS làm được các bài tập về dấu câu.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc đề bài.
GV hướng dẫn cách làm bài:
+ Là câu kể ® dấu chấm .
+ Là câu hỏi ® dấu chấm hỏi .
+ Là câu cảm ® dấu chấm than .
GV nhận xét – chốt bài làm đúng.
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV hướng dẫn HS làm bài:
Đọc chậm câu chuyện, phát hiện lỗi sai, sửa lại ® giải thích lí do.
GV nhận xét - chốt lời giải đúng.
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
GV gợi ý: để đặt câu, dùng dấu câu đúng theo yêu cầu của bài tập, cần đọc kĩ từng nội dung ® xác định kiểu câu, dấu câu.
GV nhận xét – chốt lời giải đúng.
Hoạt động 2: Củng cố
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nêu các dấu câu trong phần ôn tập hôm nay?
Cho ví dụ mỗi kiểu câu?
GV nhận xét – tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ : Nam và Nữ
Nhận xét tiết học. 
 Hát 
3 HS trình bày .
Hoạt động lớp
1 HS đọc đề bài.
HS lắng nghe.
HS làm bài, 2 HS làm bảng phụ .
Lớp nhận xét .
1 HS đọc mẩu chuyện 
HS làm việc cá nhân, dùng bút chì điền dấu câu thích hợp vào ô trống.
2 HS làm bảng phụ .HS sửa bài.
1 HS đọc lại văn bản truyện đã điền đúng dấu câu.
Cả lớp sửa bài.
1 HS đọc yêu cầu bài tập.
Cả lớp đọc thầm theo.
HS làm việc nhóm đôi.
HS nối tiếp đọc câu mình đặt : 
a. Chị mở cửa sổ giúp em với ! 
b. Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà ! 
c. Chà, chiếc áo của bạn mới đẹp làm sao ! 
Hoạt động lớp
2 HS nêu.
HS thi đua theo dãy.
Kiểm tra
KNS
Trực quan
Luyện tập
Luyện tập
HCM
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc