Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch lớp 5 trọn bộ

CHỦ ĐỀ 1: CHÂN DUNG TỰ HỌA

(Thời lượng 2 tiết)

I.MỤC TIÊU:

 - HS nhận ra đặc điểm riêng, sự cân đối của các bộ phận trên khuôn mặt.

 - HS hiểu và thể hiện được chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.

 - HS giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

II.CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên

- Tranh chân dung khác nhau.

- Giấy vẽ, các vật liệu sưu tầm.

2. Học sinh

- Giấy vẽ A4, đồ dùng học vẽ: Bút màu, gương soi, các vật liệu sưu tầm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

- Kiểm tra đồ dùng học tâp.

- Khởi động: Cả lớp hát 1 bài

 

doc 59 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 1051Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch lớp 5 trọn bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SGK 
- Hướng dấn học sinh thực hiện
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ: SGK trang 22 
- Cho học sinh xem hình 4.5
- Giáo viên đưa ra kết luận.
- Học sinh ổn định
- Học sinh khởi động.
- Học sinh chia nhóm
- Ban học tập kiểm tra phát đồ dùng
- Quan sát
- Thảo luận theo nhóm và trình bày
- Quan sát
- Đọc câu hỏi và trả lời
- Lắng nghe
- Đọc ghi nhớ
- Xem hình
- Nêu từng bước thực hiện theo hình.
- Đọc ghi nhớ
- Xem hình và nhận xét
TUẦN 10 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 7/11/2016 đến ngày 11/11/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
9/11/2016
5B
2
SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ
Thứ 6
11/11/2016
5A
2
SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ
***************************************
Ngày soạn :6/11/2016
Ngày dạy :9/11/2016 
CHỦ ĐỀ 4 : SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ
	(Thời lượng : 2 tiết) 
I.MỤC TIÊU: 
- Nhận biết được đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số loại lá cây.
- Biết sử dụng lá cây để tạo các sản phẩm như đồ vật, con vật, quả
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II.CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên
- Lá cây (lá rụng, lá khô), giấy vẽ, băng dính hai mặt, keo dán, kéo
2. Học sinh
 	- Giấy vẽ A3, Đồ dùng học vẽ: Màu, thước kéo, băng keo Lá cây (lá rụng, lá khô)..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- Khởi động: 
TIẾT 2
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động 3: Thực hành
Em hãy sử dụng các loại lá cây đã chuẩn bị để tạo sản phẩm theo ý thích.
- Quan sát giúp đỡ học sinh, nhắc nhở học sinh.
- Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sảm phẩm.
- Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm
- Nhận xét, tuyên dương học sinh
* Vận dựng sáng tạo: 
Em hãy thử nghiệm bôi màu vào lá cây rồi in lên giấy vẽ, thêm các chi tiết để tao thành bức tranh theo ý thích hoặc vẽ màu để trang trí cho lá cây khô
- Học sinh nhắc lại bài tiết trước
- Tạo sản phẩm theo ý thích.
- Trưng bày sản phẩm
- Chia sẻ cảm nhận.
TUẦN 11 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
16/11/2016
5B
1
TRƯỜNG EM
Thứ 6
18/11/2016
5A
1
TRƯỜNG EM
 TRƯỜNG EM
***************************************
Ngày soạn :13/11/2016
Ngày dạy :16/11/2016 
CHỦ ĐỀ 5 TRƯỜNG EM
(Thời lượng 4 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên.
- SGK, một số tranh về đề tài trường em
2. Học sinh.
	- Đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây thép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- Khởi động: 
TIẾT 1
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định tổ chức
 - Khởi động
 - Tuỳ điều kiện lớp học chia nhóm
 - Kiểm tra đồ dùng
2/ Bài mới: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu 
- Giới thiệu về chủ đề trường học.
- xem tranh hình 5.1
- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi SGK trang 26
- Nhận xét câu trả lời của các nhóm
Hoạt động 2: Cách thực hiện
- Yêu cầu học sinh quan sát hình 5.2, 5.3, 5.4 SGK thảo luận về nội dung của đề tài , chất liệu để tạo hình. Tự suy nghĩ tìm tòi ra cách làm sản phẩm.
- Gợi ý chủ đề, nội dung.
- Học sinh ổn định
- Học sinh khởi động.
- Học sinh chia nhóm
- Ban học tập kiểm tra phát đồ dùng
- Chú ý quan sát, ghi nhớ, thảo luận
- Quan sát
- Quan sát
- Thảo luận theo nhóm, các nhóm tự thảo luận theo câu hỏi sách giáo khoa
- Quan sát và thảo luận cách tạo sản phẩm
Lắng nghe
TUẦN 12 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
23/11/2016
5B
2
TRƯỜNG EM
Thứ 6
25/11/2016
5A
2
TRƯỜNG EM
***************************************
Ngày soạn :20/11/2016
Ngày dạy :23/11/2016 
CHỦ ĐỀ 5 TRƯỜNG EM
(Thời lượng 4 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên.
- SGK, một số tranh về đề tài trường em
2. Học sinh.
	- Đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây thép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- Khởi động: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung tiết trước
TIẾT 2
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
Hoạt động 3: Thực hành
3.1 Hoạt động cá nhân
- Các nhóm nhắc lại chủ đề mà từng nhóm chọn.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để phân công các thành viên trong nhóm tạo hình cá nhân để tạo kho hình ảnh.
- Gợi ý tạo dáng phù hợp với chủ đề mà nhóm mình chọn.
- Học sinh nhắc lại bài tiết trước
- Nhắc lại
- Nhóm trưởng phân công, công việc từng thành viên. 
- Thực hành cá nhân
TUẦN 13 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 2/12/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
30/11/2016
5B
3
TRƯỜNG EM
Thứ 6
2/12/2016
5A
3
TRƯỜNG EM
***************************************
Ngày soạn :27/11/2016
Ngày dạy :30/11/2016 
CHỦ ĐỀ 5 TRƯỜNG EM
(Thời lượng 4 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên.
- SGK, một số tranh về đề tài trường em
2. Học sinh.
	- Đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây thép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- Khởi động: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung tiết trước
TIẾT 3
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
3.1 Hoạt động nhóm
- Hướng dẫn, gợi ý các nhóm tập hợp các sảm phẩm cá nhân và lựa chọn sắp xếp để tạo thành nội dung chủ đề trường em
- Tạo chi tiết cho sản phẩm thêm sinh động
- Thực hành nhóm
- Thảo luận và hoàn thiện sản phẩm. 
TUẦN 14 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 5/12/2016 đến ngày 9/12/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
6/12/2016
5B
4
CHỦ ĐỀ 5 : TRƯỜNG EM
Thứ 6
9/12/2016
5A
4
CHỦ ĐỀ 5 : TRƯỜNG EM
***************************************
Ngày soạn :3/12/2016
Ngày dạy :6/12/2016 
CHỦ ĐỀ 5 : TRƯỜNG EM
(Thời lượng 4 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên.
- SGK, một số tranh về đề tài trường em
2. Học sinh.
	- Đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây thép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- Khởi động: 
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung tiết trước
TIẾT 4
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sảm phẩm.
- Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm
- Nhận xét, tuyên dương học sinh
* Vận dựng sáng tạo: 
Em hãy vận dụng kiến thức đã học để tạo nhân vật và câu chuyện yêu thích với các hình thức, chất liệu khác.
- Trưng bày sản phẩm
- Chia sẻ cảm nhận.
TUẦN 15 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
14/12/2016
5B
1
CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
Thứ 6
16/12/2016
5A
1
CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
***************************************
Ngày soạn :11/12/2016
Ngày dạy :14/12/2016 
CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
(Thời lượng : 2 tiết)
I.MỤC TIÊU:
- Biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chuẩn trong quân đội Nhân dân Việt Nam.
- Thể hiện được hình ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức và chất liệu.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
 	- SGK
2. Học sinh: 
 	- Giấy vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, màu vẽ, keo dán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 1
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
Hoạt động 1. Tìm hiểu
- Quan sát hình 6.1 để tìm hiểu về quân đội: quân chủng, trang phục, màu sắc, hoạt động ?
- Quan sát hình 6.2 để tìm hiểu về hình thức tạo hình và nội dung, chất liệu, màu sắc, hình ảnh chính, hình ảnh phụ của các sản phẩm.
Hoạt động 2. Cách thực hiện:
- Quan sát hình 6.3 để nhận biết cách thực hiện bức tranh chú bộ đội.
- Gv hướng dẫn ( ghi nhớ SGK/32)
- Quan sát hình 6.1 để trả lời:
. Quân chủng: Lục quân màu xanh lá cây; Không quân màu xanh da trời; Hải quân màu trắng.
. Hoạt động: lao động, luyện tập, canh gác, chiến đấu, hoạt động cùng nhân dân, thiếu nhi..
- Quan sát và trả lời:
. Nội dung: bộ đội
. Hình thức: Vẽ
. Chất liệu: Màu nước
. Hình ảnh chính: con người
. Hình ảnh phụ: thuyền, nước, nhà, cây cối
- Nêu cách thực hiện ở phần ghi nhớ.
- Đọc phần ghi nhớ ở SGK, quan sát hình 6.4 để tham khảo các bức tranh để có thêm ý tưởng tạo ra sản phẩm của nhóm.
TUẦN 16 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
21/12/2016
5B
2
CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
Thứ 6
23/12/2016
5A
2
CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
***************************************
Ngày soạn :11/12/2016
Ngày dạy :14/12/2016 
CHỦ ĐỀ 6: CHÚ BỘ ĐỘI CỦA CHÚNG EM
(Thời lượng : 2 tiết)
I.MỤC TIÊU:
- Biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chuẩn trong quân đội Nhân dân Việt Nam.
- Thể hiện được hình ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức và chất liệu.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
 	- SGK
2. Học sinh: 
 	- Giấy vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, màu vẽ, keo dán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 2
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
Hoạt động 3. Thực hành
- Lựa chọn nội dung, hình thức để thể hiện sản phẩm theo nhóm.
Hoạt động 4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của các nhóm.
* Vận dụng sáng tạo: (Về nhà)
 Tạo sản phẩm chú bộ đội bằng các chất liệu khác như đất nặn, giấy màu, dây thép, giấy bồi, các vật liệu dễ tìm khác.
- Thực hành theo nhóm
- HS trưng bày và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình.
- HS nhận xét về sản phẩm của các nhóm.
TUẦN 17 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
28/12/2016
5B
1
CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
ƯỚC MƠ CỦA EM 
Thứ 6
30/12/2016
5A
1
CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
ƯỚC MƠ CỦA EM 
***************************************
Ngày soạn :25/12/2016
Ngày dạy :28/12/2016 
CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
ƯỚC MƠ CỦA EM 
( Thời lượng : 2 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Nêu được nội dung, hình ảnh , màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “ Ước mơ của em”.
- Phát triển được khả năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật .
- Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK
2. Học sinh: 
 	- Giấy vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, màu vẽ, keo dán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 1
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
Hoạt động 1. Tìm hiểu:
- Quan sát hình 7.1 để tìm hiểu về nội dung, hình thức, màu sắc của các bức tranh.
Hoạt động 2. Cách thực hiện:
- Quan sát hình 7.2a, 7.2b để nhận biết cách vẽ tranh theo chủ đề “ Ước mơ của em”.
- Gv hướng dẫn ( ghi nhớ SGK/35)
- Quan sát hình 7.1 để trả lời:
+ Nội dung: ước mơ của em
+ Hình thức: vẽ, xé dán
+ Màu sắc: đa dạng
- Nêu cách thực hiện ở phần ghi nhớ.
- Đọc phần ghi nhớ ở SGK, quan sát hình 7.3 để tham khảo các bức tranh để có thêm ý tưởng về nội dung, bố cục và màu sắc cho các bức tranh.
************************************
TUẦN 18 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 2/1/2017 đến ngày 6/1/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
4/1/2017
5B
2
CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
ƯỚC MƠ CỦA EM 
Thứ 6
6/1/2017
5A
2
CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
ƯỚC MƠ CỦA EM 
***************************************
Ngày soạn :1/1/2017
Ngày dạy :4/1/2017 
CHỦ ĐỀ 7 : TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
ƯỚC MƠ CỦA EM 
( Thời lượng : 2 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Nêu được nội dung, hình ảnh , màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “ Ước mơ của em”.
- Phát triển được khả năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật .
- Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK
2. Học sinh: 
 	- Giấy vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, màu vẽ, keo dán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 2
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
Hoạt động 3. Thực hành
- Chọn nội dung, chủ đề “ Ước mơ của em” và thực hành cá nhân theo ý thích.
Hoạt động 4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
* Vận dụng sáng tạo: (Về nhà)
 Thể hiện bức tranh chủ đề “Ước mơ của em” bằng vẽ hoặc xé dán. 
- Đọc phần lưu ý SGK/36 , thực hành cá nhân
- HS trưng bày sản phẩm và giới thiệu sản phẩm của mình.
- HS nhận xét và đánh giá sản phẩm của các bạn.
TUẦN 19 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 9/1/2017 đến ngày 13/1/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
11/1/2017
5B
1
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
Thứ 6
13/1/2017
5A
1
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
***************************************
Ngày soạn :8/1/2017
Ngày dạy :11/1/2017 
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
 ( Thời lượng: 4 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu.
- Biết sử dụng các vật liệu tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK Mĩ Thuật 5
2. Học sinh: 
- Đất nặn, giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, kéo, băng dính, các vật tìm được: que tre, giấy bìa, vỏ hộp,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 1
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu
- GV yêu cầu HS ngồi theo nhóm.
- Yêu cầu HS quan sát hình 8.1 SGK thảo luận để tìm hiểu về sân khấu và trang trí sân khấu.
- Yêu cầu HS quan sát hình 8.2 SGK để hiểu thêm về hình thức, chất liệu và cách thể hiện.
- GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt ý.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK trang 40
2. Hoạt động 2: Cách thực hiện
- Quan sát hình 8.3 và 8.4 SGK để biết cách thực hiện và tạo hình sân khấu.
- GV cho HS quan sát hình 8.5 SGK để các em tự tin hơn khi làm bài.
- Hướng dẫn HS cách làm bài.
- Cho HS đọc ghi nhớ SGK trang 41
- HS ngồi theo nhóm.
- HS quan sát tranh đặt câu hỏi theo SGK và trả lời.
- HS quan sát hình 8.2 SGK
- Lắng nghe
- HS đọc ghi nhớ
HS quan sát hình SGK để biết cách thực hiện cũng như chất liệu dùng để trang trí sân khấu.
- Tham khảo một số hình ảnh sản phẩm ở hình 8.5 SGK để có thêm ý tưởng tạo hình và trang trí sân khấu.
- Lắng nghe
- HS đọc ghi nhớ.
TUẦN 20 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 16/1/2017 đến ngày 20/1/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
18/1/2017
5B
2
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
Thứ 6
20/1/2017
5A
2
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
***************************************
Ngày soạn :15/1/2017
Ngày dạy :18/1/2017 
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
 ( Thời lượng: 4 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu.
- Biết sử dụng các vật liệu tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK Mĩ Thuật 5
2. Học sinh: 
- Đất nặn, giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, kéo, băng dính, các vật tìm được: que tre, giấy bìa, vỏ hộp,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 2
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
3. Hoạt động 3: Thực hành
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để chọn nội dung chương trình, hình ảnh, màu sắc trang trí, vật liệu trang trí sân khấu,
- GV nêu yêu cầu:
+ Tạo một sản phẩm về trang trí sân khấu
+ Hình thức làm bài: HS có thể tạo hình sân khấu từ nhiều chất liệu khác nhau như: Giấy bìa, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, que, 
- HS thảo luận
- HS lắng nghe
- HS làm bài
TUẦN 21 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 6/2/2017 đến ngày 10/2/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
8/2/2017
5B
3
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
Thứ 6
10/2/2017
5A
3
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
***************************************
Ngày soạn :5/2/2017
Ngày dạy : 8/2/2017 
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
 ( Thời lượng: 4 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu.
- Biết sử dụng các vật liệu tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK Mĩ Thuật 5
2. Học sinh: 
- Đất nặn, giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, kéo, băng dính, các vật tìm được: que tre, giấy bìa, vỏ hộp,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 3
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
3. Hoạt động 3: Thực hành ( tiếp theo )
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để chọn nội dung chương trình, hình ảnh, màu sắc trang trí, vật liệu trang trí sân khấu,
- GV nêu yêu cầu:
+ Tạo một sản phẩm về trang trí sân khấu
+ Hình thức làm bài: HS có thể tạo hình sân khấu từ nhiều chất liệu khác nhau như: Giấy bìa, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, que, 
- HS thảo luận
- HS lắng nghe
- HS làm bài
TUẦN 22 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 13/2/2017 đến ngày 17/2/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
15/2/2017
5B
4
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
Thứ 6
17/2/2017
5A
4
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
***************************************
Ngày soạn :12/2/2017
Ngày dạy : 15/2/2017 
CHỦ ĐỀ 8: TRANG TRÍ SÂN KHẤU 
VÀ SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN
 ( Thời lượng: 4 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu sự đa dạng của không gian sân khấu.
- Biết sử dụng các vật liệu tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK Mĩ Thuật 5
2. Học sinh: 
- Đất nặn, giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, kéo, băng dính, các vật tìm được: que tre, giấy bìa, vỏ hộp,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 4
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4. Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm trước lớp.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá sản phẩm
* Vận dụng - sáng tạo
Tạo hình các nhân vật theo ý thích
- Trưng bày sản phẩm.
- Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình và nhận xét bài của nhóm bạn.
- Lắng nghe và ghi nhớ
TUẦN 23 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/2/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
22/2/2017
5B
1
CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH
Thứ 6
24/2/2017
5A
1
CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH
***************************************
Ngày soạn :19/2/2017
Ngày dạy : 22/2/2017 
CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH 
 ( Thời lượng : 3 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Nhận biết được đặc điểm của một số trang phục quen thuộc.
- Biết cách tạo hình trang phục bằng hình thức vẽ, xé/ cắt dán, kết hợp với những chất liệu khác theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK Mĩ Thuật 5
2. Học sinh: 
- Bút chì, màu vẽ, keo dán, giấy vẽ, các vật liệu tìm được như: giấy báo, vải vụn, sợi len,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 1
 GIÁO VIÊN
 HỌC SINH
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu
- GV yêu cầu HS ngồi theo nhóm
- GV cho HS quan sát hình 9.1 SGK để tìm hiểu về kiểu dáng, họa tiết TT, màu sắc, chất liệu của một số trang phục trẻ em.
- GV cho HS quan sát hình 9.2 SGK để tìm hiểu về hình thức thể hiện và chất liệu tạo hình sản phẩm trang phục.
- GV nhận xét, chốt ý
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK trang 45
2. Hoạt động 2: Cách thực hiện
- Yêu cầu HS quan sát hình 9.3 và 9.4 SGK để biết cách thực hiện tạo hình trang phục.
- GV cho HS đọc ghi nhớ SGK trang 46
- GV cho HS quan sát hình 9.5 SGK để các em tự tin hơn khi làm bài.
- HS ngồi theo nhóm
- HS quan sát hình 9.1 SGK đặt câu hỏi và trả lời
+ Mỗi vùng miền có trang phục khác nhau về kiểu dáng, màu sắc và họa tiết trang trí.
- Sản phẩm trang phục: Áo, quần, váy, mũ,
- Trang phục dành cho đối tượng thiếu nhi
- Trang phục có họa tiết: hoa, hình tròn,
- Màu sắc phong phú.
- Trang phục được thể hiện bằng nhiều hình thức, chất liệu khác nhau.
- Lắng nghe
- HS đọc ghi nhớ
- HS quan sát hình SGK và nêu cách thực hiện.
+ Vẽ dáng người
+ Dựa vào dáng người để tạo dáng trang phục.
+ Trang trí trang phục bằng màu sắc và họa tiết.
- HS đọc ghi nhớ.
- Tham khảo các trang phục ở hình 9.5 để có thêm ý tưởng sáng tạo sản phẩm.
TUẦN 24 LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày 27/2/2017 đến ngày 3/3/2017
Thứ
Lớp
Tiết
Bài dạy
Ngày
Thứ 4
1/3/2017
5B
2
CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH
Thứ 6
3/3/2017
5A
2
CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH
***************************************
Ngày soạn :26/2/2017
Ngày dạy : 1/3/2017 
CHỦ ĐỀ 9: TRANG PHỤC YÊU THÍCH 
 ( Thời lượng : 3 tiết )
I.MỤC TIÊU:
- Nhận biết được đặc điểm của một số trang phục quen thuộc.
- Biết cách tạo hình trang phục bằng hình thức vẽ, xé/ cắt dán, kết hợp với những chất liệu khác theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: 
- SGK Mĩ Thuật 5
2. Học sinh: 
- Bút chì, màu vẽ, keo dán, giấy vẽ, các vật liệu tìm được như: giấy báo, vải vụn, sợi len,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động
TIẾT 2
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
3. Hoạt động 3: Thực hành
- GV cho HS ký họa dáng người.
- Trưng bày tranh của mình trên bảng để tạo ngân hàng hình ảnh.
- GV tổ chức đánh giá và thảo luận.
- GV đặt câu hỏi để HS su

Tài liệu đính kèm:

  • docMi thuat Dan Mach lop 5 tron bo_12236478.doc