Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 15: Cách mạng tháng mười nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô (1921 - 1941)

I/ MỤC TIấU BÀI HỌC.

1/Kiến thức.

HS nắm thớch được:

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Muời năm 1917.

Kết quả cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

- Cách mạng tháng Muời năm 1917: diễn biến chính, tớnh chất, ý nghĩa lịch sử.

-Kiến thức nõng cao: Khai thỏc hỡnh ảnh 62. Liờn hệ rỳt ra bài học kinh nghiệm cho CMVN

Bài tập so sánh: CM TS cận đại, CMVS (CM tháng Hai, CM tháng Mười.)

2/ Kỹ năng.

Sử dung tranh ảnh lược đồ. Phân tích giải sự kiện lịch sử.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Lượt xem 2153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 15: Cách mạng tháng mười nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô (1921 - 1941)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẤN 12
 TIẾT 23, 24 – LS8 
 Ngày soạn : 30 / 10/ 2014.
 Ngày dạy: 
Phần : LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ 1917 đến 1945)
Chương I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CễNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIấN Xễ (1921- 1941) 
 Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CễNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIấN Xễ (1921- 1941)
I/ MỤC TIấU BÀI HỌC.
1/Kiến thức.
HS nắm thớch được:
Những nguyờn nhõn chớnh dẫn đến sự bùng nổ cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Muời năm 1917.
Kết quả cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại
- Cách mạng tháng Muời năm 1917: diễn biến chính, tớnh chất, ý nghĩa lịch sử.
-Kiến thức nõng cao: Khai thỏc hỡnh ảnh 62. Liờn hệ rỳt ra bài học kinh nghiệm cho CMVN
Bài tập so sỏnh: CM TS cận đại, CMVS (CM thỏng Hai, CM thỏng Mười.)
2/ Kỹ năng.
Sử dung tranh ảnh lược đồ. Phõn tớch giải sự kiện lịch sử.
3/ Thỏi độ, tư tưởng.
Bồi dưỡng cho HS về nhận thức đúng tình cảm cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên TG.
Tỏ thỏi độ tụn kớnh những nhà lónh đạo cỏch mạng vĩ đại (Lờ-nin)
I/ CHUẨN BỊ.
GV. Bản lược đồ Nước Nga TK XIX -XX . Sưu tầm tranh ảnh, Mỏy chiếu.
HS. Bảng nhúm, xem trước cỏc cõu hỏi trong SGK.
III/ CÁC BƯỚC LấN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
HS1: Làm bài tập trắc nghiệm.
Hóy cho biết những sự kiện chớnh diễn ra trong cỏc múc thời gian sau?
	a/ 1871 (Cụng xó Pari thành lập)
	b/ 2/ 1848 ( Tuyờn ngụn ĐCS ra đời)
	c/ 1911 ( Cỏch mạng Tõn Hợi diễn ra ở Trung Quốc)
	d/ 1905 – 1907 (Cuộc cỏch mạng lần đầu tiờn diễn ra ở Nga)
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
( Liờn hệ sự kiện 1905 – 1907 ở phần kiểm tra bài cũ giới thiệu vào bài.)
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trũ
Ghi Bảng.
Hoạt động 1.
GV treo lược đồ giới thiệu phần lónh thổ nước nga.
GV yờu cầu HS đọc bài
?Em hóy cho biết về chớnh trị của nước Nga trước khi cỏch mạng diễn ra.
(ưu tiờn cho HSYK đọc).
GV nhận xột bổ sung và treo (chiếu ) tranh ảnh về Nga hoàng minh họa.
? Từ sau 1914 tỡnh hỡnh xó hội , kinh tế nước nga ra sao? Vỡ sao lại như vậy.
(dành cho HSKG thảo luận)
GV cho HS xem kờnh hỡnh 52 SGk 
? qua kờnh hỡnh 52 em biết được vấn đề gỡ ở nước Nga trước cỏch mạng.
(dành cho HSKG thảo luận)
? Em nhận xột như thế nào về đời sống của nhõn dõn Nga lỳc đú.hệ quả của nú?
GV đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK trang 76 nhấn mạnh sự căm phẩn trong lũng dõn Nga dẫn đến đấu tranh.
GV đặt vấn đề chuyển mục.
Hoạt động 2.
GV hướng dẫn HS tỡm hiểu về cuộc CMTS thỏng 2.
Về nguyờn nhõn chớnh, diễn biến, kết quả, tớnh chất .
- Nguyờn nhõn, mục tiờu: Nhõn dõn khụng chịu nổ sự thống trị của Nga Hoàng muốn lật đổ Nga Hoàng lập nờn nhà nước mới.
- Diễn biến:
Cỏc sự kiện chớnh.
 +23/2 (8/3) 9 vạn nữ cụng nhõn .biểu tỡnh
 + Ba ngày sau cuoc5 biểu tỡnh lang khắp thành phố trong cả nước.
 + 27/2 (12/3)Đảng Bụn- sờ-vớch lónh đạo CN cả nước biến cuộc biểu tỡnh thành khở nghĩa vũ trang .
- Kết quả:
+ Chớnh quyờn quõn chủ chuyờn chế bị lật đổ.
+ chớnh phủ lõm thời TS ra đời đồng thời cỏc xụ viết cũng thành lập.
- Tớnh chất : Là một cuộc cỏch mạng TS chủ nhõn 
dõn.
GV kết luận vậy là sau CMT2 Nga cú 2 chớnh quyền song song tồn tại.
?Tại sao lại cú tỡnh trạng 2 chớnh quyền song song tồn tại cựng nhau.
Tiết 24.
Ngày dạy:
Hoạt động 2. 
? Tại sao ND và Đảng bụn- sờ –vớch lại tiếp tục cuộc cỏch mạng thỏng 10/ 1917.
GV bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung bài học.
? Hóy điểm lại cỏc sự kiện chớnh trong diễn biến của cuộc cỏch mạng thỏng 10.
GV củng cố nhấn mạnh một số sự kiện trọng tõm.
Hoạt động 3.
Cho HSYK đọc bài 
Yờu cầu HS thảo luận nhúm 
Tỡm hiểu ghi nhận ý nghĩa và tớnh chất của CMT10.
( dành cho HSKG)
GV nhận xột bổ sung nội dung bài học cho hoàn chỉnh.
HS : quan sỏt lónh thổ Nga trờn lược đồ (Trờn mỏy chiếu)
HSYK: đọc bài.
HS: Dựa vào SGK trỡnh bày.
HS: nghe ghi nhận bài học , quan sỏt tranh.
HS: thảo luận cặp nhúm phỏt biểu nhanh.
(Do Nga Hoàng tham gia nhiều chiến tranh rồi thua trận, nhõn dõn phải gỏnh chịu mọi hậu quả.Khụng đầu tư kinh tế nờn nghốo nàn lạc hậu.)
HS quan sỏt kờnh hỡnh trả lời.
- Lực lượng lao động toàn là giới nữ
- Cụng cụ lao động lạc hậu, thụ sơ
=> Kinh tế kộm pt.
HS: thảo luận cặp nhúm.
Nhõn dõn sống nghốo nàn đúi khổ họ nổ dậy đầu tranh đũi lật đổ nga Hoàng.
HS: Nhõn dõn khụng chịu nổ sự thống trị của Nga Hoàng muốn lậtđổ Nga Hoàng lập nờn nhà nước mới.
HS: nghe hiểu.
HS Nghe hiểu ghi bài học.
HS thảo luận trả lời.
- CMT2 do TS trong nước trực tiếp lónh đạo nờn sau CM CQTS được thành lập.
- Sau khi nắm quyền TS khụng thực hiện bảo vệ quyền lợi cho VS ngược lại cũn ỏp bức VS, thỏa hiệp với TS cũ.
- ND khụng chấp nhận chớnh quyền này tổ chức thành lập chớnh quyền của mỡnh.
=>nờn sau CMT2 Nga cú 2 chớnh quyền song song tồn tại.
HS: dựa vào SGK trỡnh bày
HS nghe ghi nhận bài học
HS : dựa vào SGK nờu 5 sự kiện chớnh.
+ Ngày 7/10 (20/10) lờ nin từ Phần Lan về nước lónh đạo CM.
+Đờm 24/ 10 (6/11) Lờ nin đến điện Xmụ- nưi chỉ huy trực tiếp cuộc khởi nghĩa.
+ Ngay đờm đú quõn khởi nghĩa đó chiếm toàn bộ Pờ-tơ-rụ-grat và bao võy cung điện mựa đụng.
+ Đờm 25/10.Cung điện mựa đụng bị đỏnh chiếm . Cỏc bộ trưởng TS bị bắt.
+Đến đầu 1918 CM thỏng lợi hoàn toàn.
HSYK đọc bài.
HS : Hoạt động nhúm 1 phỳt phỏt biểu nhanh.
- CMT10 làm thay đổi vận mệnh Nga từ nhà nước quõn chủ chuyờn chế bước sang CNXH.
- Đõy là cuộc CMVS đầu tiờn trờn thế giới thành cụng đưa giai cấp VS lờn vũ đài lịch sử.
- Thỳc đẩy cỏc phong trào đấu tranh giải phúng độc lập dõn tộc, thuộc địa của cỏc nước trờn thế giới.
HS ghi nhận bài học.
I/ Hai cuộc cỏch mạng ở Nga 1917.
1/ Tỡnh hỡnh nước Nga trước cỏch mạng.
-Chớnh trị Nga vẫn tồn tại chế độ quõn chủ chuyờn chế do Nga hoàng Ni-co-lai II đứng đầu nhà nước, cai trị đất nước bảo thủ dộc đoỏn.
- Từ những năm 1914 Nga Hoàng đó đẩy nước Nga lõm vào tỡnh trạng rối ren về xó hội, kinh tế lạc hậu, kộm phỏt triển. 
- Đời sống nhõn dõn Nga đúi khổ nghốo nàn, bị Nga Hoàng ỏp bức.
=> ND mõu thuẫn với Nga Hoàng , họ nổi dậy đấu tranh khắp mọi nơi đũi lật đổ Nga Hoàng.
2/Cỏch mạng thỏng hai năm 1917.
( hướng dẫn đọc thờm).
=> Sau CMT2 Nga cú 2 chớnh quyền song song tồn tại.
3/Cỏch mạng thỏng mười 1917.
- Nguyờn nhõn: Lờ nin và đảng bụn-sờ- vớch muốn lật đổ chỡnh phủ TS đưa giai cấp VS lờn nắm chớnh quyền và cũng chấm dứt tỡnh trạng 2 chớnh quyền song song tồn tại trong nước.
- Diễn biến: (SGK)
4/í nghĩa lịch sử của cỏch mạng thỏng mười Nga.
- CMT10 làm thay đổi vận mệnh Nga từ nhà nước quõn chủ chuyờn chế bước sang CNXH.
- Đõy là cuộc CMVS đầu tiờn trờn thế giới thành cụng đưa giai cấp VS lờn vũ đài lịch sử.
- Thỳc đẩy cỏc phong trào đấu tranh giải phúng độc lập dõn tộc, thuộc địa của
4/ Củng cố - Luyện tập.
Bài tập 1.( Ưu tiờn cho HSYK làm).
Hóy chọn những trả lời mà em cho là đỳng nhất trong cỏc cõu trả lời.
Cõu 1:Trước cỏch mạng Nga thuộc chế độ nào?
A.Quõn chủ chuyờn chế B. Tư bản chủ Nghĩa . C.Xó hội chủ nghĩa. 
Cõu 2: Kinh tế nước Nga trước chiến tranh là như thế nào?
A. Rất phỏt triển. B. Lạc hậu C. Lạc hậu, nghốo nàn, kộm phỏt triển.
Cõu 4: Nhõn dõn làm cuộc CMT2 với mục đớch gỡ?
A. Lật đổ Nga Hoàng 
B.Xõy dựng chớnh quyền mới do ND làm chủ
C.Cả a, b đều đỳng.
Cõu 5: Sau cuộc CMT2 Nga nằm trong tỡnh trạng như thế nào?
A. Ổn định mọi mặt.
B. Cú 2 chớnh quyền cựng song song tồn tại.
C.Chỉ cú một chớnh phủ lõn thời TS tồn tại nắm quyền.
Bài 2: Hoàn thành bảng so sỏnh sau: ( Dành cho HSKG)
NỘI DUNG SO SÁNH
CÁCH MẠNG 
THÁNG 2
CÁCH MẠNG 
THÁNG 10
LÃNH ĐẠO
LỰC LƯƠNG THAM GIA CHÍNH
KẾT QUẢ
TÍNH CHẤT
5/ Hướng dẫn về nhà – Dặn dũ.
- Hướng dẫn lập bảng thống kờ cỏc sự kiện cho cả 2 cuộc CM
- Hướng dẫn HS trả lời cỏc cõu hỏi sau mục bài.( nếu cần thiết)
- Yều cầu HS học bài cũ đọc xem trước phần 3 mục I và phần 3 mục II. Chuẩn bị tiết sau. Cỏc mục cũn lại thỡ tự đọc thờm tham khảo.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY
 Phần kớ duyệt.
 Nhận xột

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 12 -LS8.doc