Giáo án môn Tin học 6 năm học 2015 - Tiết 1, 2 - Bài 1: Thông tin và tin học

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

 Như trong tài liệu (Trang 3)

2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

- Hình thành và phát triển năng lực tự học, quan sát, thu thập, phân tích thông tin, suy luận và tổng hợp.

II. Chuẩn bị

GV: Video "Tuyên truyền về an toàn giao thông".

- Slide có kết quả Bài tập số 1

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

* Ổn định tổ chức

- Mời CTHĐTQ lên tổ chức 1 trò chơi khởi động trong 1 phút.

- Yêu cầu HS thực hiện hoạt động khởi động.

- Cho HS xem video "Tuyên truyền về an toàn giao thông".

- Đặt câu hỏi:

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 830Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 năm học 2015 - Tiết 1, 2 - Bài 1: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuẩn bị: 15/08/2015
Thực hiện: 17/08/2015
Phần 1
LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Tiết 1 - Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
	Như trong tài liệu (Trang 3)
2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
- Hình thành và phát triển năng lực tự học, quan sát, thu thập, phân tích thông tin, suy luận và tổng hợp.
II. Chuẩn bị
GV: Video "Tuyên truyền về an toàn giao thông".
- Slide có kết quả Bài tập số 1
III. Tổ chức hoạt động học của học sinh
* Ổn định tổ chức
- Mời CTHĐTQ lên tổ chức 1 trò chơi khởi động trong 1 phút.
- Yêu cầu HS thực hiện hoạt động khởi động.
- Cho HS xem video "Tuyên truyền về an toàn giao thông".
- Đặt câu hỏi:
? Đoạn video trên cho em biết điều gì?
- Những điều các em vừa biết được đó chính là thông tin. Vậy thông tin là gì mối liên hệ giữa thông tin và tin học như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
- GV ghi đầu bài lên bảng.
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trong thời gian 2 phút như tài liệu (Trang 3)
- Tổ chức cho các nhóm chia sẻ ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- Những điều các em vừa chia sẻ chính là thông tin. Vậy hiểu thế nào là thông tin?
HS: Thực hiện
- CTHĐTQ lên tổ chức 1 trò chơi.
HS: Thảo luận nhóm
- Các nhóm chia sẻ.
Thông tin là gì?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP
GV: Yêu cần HS hoạt động cá nhân (Trang 4)
GV: Quan sát, hướng dẫn, gợi ý, khuyến khích các em phát hiện, hình thành kiến thức.
GV: Trao đổi với các cá nhân xem các em đã nắm được kiến thức chưa.
GV: Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi, làm bài tập số 1.
GV: Giám sát, hỗ trợ HS. 
- Cử đại diện nhóm có kết quả đúng và nhanh nhất hỗ trợ các nhóm còn lại.
- GV chiếu kết quả bài tập 1. Yêu cầu các nhóm tự đối chiếu kết quả của nhóm mình.
- Hoạt động thông tin của con người diễn ra như thế nào?
Yêu cầu HS đọc SGK.
- GV hỗ trợ HS tìm hiểu thông tin.
? Hoạt động thông tin của con người gồm mấy bước? Lấy ví dụ minh họa.
- GV cho đại diện 1 nhóm trình bày và phân tích ví dụ.
- Chúng ta thu nhận thông tin bằng cách nào? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 3.
- Yêu cầu hoạt động cặp đôi hoàn thành bài tập 2 trong tài liệu.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với lớp về kết quả bài tập của nhóm.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Chúng ta thu nhận thông tin bằng cách nào?
- GV yêu cầu HS đọc, hiểu thông tin trong tài liệu.
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về trường hợp con người thu nhận thông tin nhờ sự hỗ trợ của máy tính.
- Đọc nội dung trong tài liệu để hiểu rõ khái niệm thông tin và mục đích nghiên cứu của ngành Tin học.
HS: trao đổi cặp đôi, trao đổi cùng GV.
HS: Hoạt động cặp đôi.
- Đại diện nhóm có kết quả đúng và nhanh nhất hỗ trợ các nhóm còn lại hoàn thành bài tập 1.
- Đối chiếu kết quả và báo cáo cho GV.
- Hoạt động cá nhân, đọc SGK.
- Các nhóm trả lời câu hỏi của GV.
- Một nhóm đại diện trình bày và phân tích ví dụ.
- Hoạt động theo hướng dẫn của GV.
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- HS trả lời.
- HS đọc tài liệu.
- HS trả lời.
1. Khái niệm thông tin
2. Hoạt động thông tin của con người
3. Thu nhận thông tin
4. Hỗ trợ của máy tính trong việc thu nhận thông tin.
GV: tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành bài tập số 6 trong tài liệu.
GV: hỗ trợ HS trong quá trình làm bài tập.
GV: Cho các nhóm chia sẻ và so sánh kết quả với các nhóm khác.
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành bài tập.
Các nhóm chia sẻ và đối chiếu kết quả.
Bài tập số 6
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
GV: đặt câu hỏi phần vận dụng trong tài liệu hướng dẫn học cho HS trả lời.
Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi phần vận dụng.
D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG
GV: Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu như trong tài liệu.
HS: Ghi nhớ
Chuẩn bị: 17/08/2015
Thực hiện: 19/08/2015
Tiết 2 - Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (Tiếp theo)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
	Như trong tài liệu (Trang 3)
2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
- Hình thành và phát triển năng lực tự học, quan sát, thu thập, phân tích thông tin, suy luận và tổng hợp.
II. Chuẩn bị
GV: 
III. Tổ chức hoạt động học của học sinh
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
GV: Mời CTHĐTQ lên điều khiển chơi trò chơi
HS: 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP
GV: Yêu cần HS hoạt động cá nhân (Trang 4)
GV: Quan sát, hướng dẫn, gợi ý, khuyến khích các em phát hiện, hình thành kiến thức.
GV: Trao đổi với các cá nhân xem các em đã nắm được kiến thức chưa.
GV: Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi, làm bài tập số 1.
GV: Giám sát, hỗ trợ HS. 
- Cử đại diện nhóm có kết quả đúng và nhanh nhất hỗ trợ các nhóm còn lại.
- GV chiếu kết quả bài tập 1. Yêu cầu các nhóm tự đối chiếu kết quả của nhóm mình.
- Hoạt động thông tin của con người diễn ra như thế nào?
Yêu cầu HS đọc SGK.
- GV hỗ trợ HS tìm hiểu thông tin.
? Hoạt động thông tin của con người gồm mấy bước? Lấy ví dụ minh họa.
- GV cho đại diện 1 nhóm trình bày và phân tích ví dụ.
- Chúng ta thu nhận thông tin bằng cách nào? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 3.
- Yêu cầu hoạt động cặp đôi hoàn thành bài tập 2 trong tài liệu.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với lớp về kết quả bài tập của nhóm.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Chúng ta thu nhận thông tin bằng cách nào?
- GV yêu cầu HS đọc, hiểu thông tin trong tài liệu.
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về trường hợp con người thu nhận thông tin nhờ sự hỗ trợ của máy tính.
- Đọc nội dung trong tài liệu để hiểu rõ khái niệm thông tin và mục đích nghiên cứu của ngành Tin học.
HS: trao đổi cặp đôi, trao đổi cùng GV.
HS: Hoạt động cặp đôi.
- Đại diện nhóm có kết quả đúng và nhanh nhất hỗ trợ các nhóm còn lại hoàn thành bài tập 1.
- Đối chiếu kết quả và báo cáo cho GV.
- Hoạt động cá nhân, đọc SGK.
- Các nhóm trả lời câu hỏi của GV.
- Một nhóm đại diện trình bày và phân tích ví dụ.
- Hoạt động theo hướng dẫn của GV.
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- HS trả lời.
- HS đọc tài liệu.
- HS trả lời.
1. Khái niệm thông tin
2. Hoạt động thông tin của con người
3. Thu nhận thông tin
4. Hỗ trợ của máy tính trong việc thu nhận thông tin.
GV: tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành bài tập số 6 trong tài liệu.
GV: hỗ trợ HS trong quá trình làm bài tập.
GV: Cho các nhóm chia sẻ và so sánh kết quả với các nhóm khác.
HS: Hoạt động nhóm hoàn thành bài tập.
Các nhóm chia sẻ và đối chiếu kết quả.
Bài tập số 6
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
GV: đặt câu hỏi phần vận dụng trong tài liệu hướng dẫn học cho HS trả lời.
Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi phần vận dụng.
D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG
GV: Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu như trong tài liệu.
HS: Ghi nhớ

Tài liệu đính kèm:

  • docTừ tiết 1.doc