Giáo án Tin học 6 - Tiết 3 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

2. Kĩ năng:

- Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác trong học tập, có ý thức và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định lớp: (1 phút)

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 531Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 3 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2 – Tiết 3
Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN
 THÔNG TIN (T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
2. Kĩ năng:
- Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản. 
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác trong học tập, có ý thức và yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị
Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.
IV. Tiến trình bài dạy: 
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tên học sinh vắng
6ª2
04/09/2015
...............................................................................
6ª4
31/08/2015
...............................................................................
6ª5
02/09/2015
...............................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài học (sách vở, dụng cụ, .....)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Câu 1: Thông tin là gì? Trình bày nội dung hoạt động thông tin của con người?
Câu 2: Trình bày nội dung hoạt động thông tin và tin học?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: TÌM HIỂU CÁC DẠNG THÔNG TIN CƠ BẢN (16 phút)
+ Lấy ví dụ về các thông tin các em được tiếp nhận.
+ HS nêu các dạng thông tin hàng ngày em được tiếp nhận.
+ Cho HS cho trò chơi “tam sao thất bản”.
+ HS thực hiện truyền thông tin theo sự hướng dẫn của GV.
+ Thông tin mà bạn A truyền cho bạn B bằng cách nào?
+ Như vậy đó là thông tin ở dạng gì?
+ Thông tin mà bạn B truyền cho bạn C bằng cách nào?
+ Như vậy đó là thông tin ở dạng gì?
+ Thông tin mà bạn A nhận được ở dạng gì?
+ Như vậy đó là thông tin ở dạng gì.
+ Yêu cầu HS rút ra nhận xét có những dạng thông tin cơ bản nào cho ví dụ minh họa của từng dạng thông tin.
+ Lắng nghe va hướng dẫn HS nhận biết tìm ví dụ để các em hiểu và nắm bắt được bài học.
+ Nhận xét chốt nội dung bài học cho HS thực hiện ghi bài.
+ Chú ý lắng nghe, tìm hiểu bài học.
+ Giọng nói, sách, chữ viết, hình ảnh
+ 3 HS lên thực hiện trò chơi theo yêu cầu của GV.
+ Các bạn khác quan sát và nhận xét khi có yêu cầu.
+ Bạn A nói cho bạn B thông tin bạn A nhận được.
+ Dạng âm thanh.
+ Bạn C nhận được thông tin từ bạn B thông qua việc nhìn. 
+ Dạng hình ảnh.
+ Bạn A nhận thông tin thông qua chữ viết trên tờ giấy.
+ Dạng văn bản.
+ Các dạng thông tin cơ bản:
- Dạng âm thanh; Ví dụ: Thông tin từ đài phát thanh 
- Dạng hình ảnh; Ví dụ: Áp phích tuyên truyền an toàn giao thông 
- Dạng văn bản. Ví dụ: Vở học Tin học quyển 6.
+ Chú ý lắng nghe.
+ Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.
1. Các dạng thông tin cơ bản.
- Dạng văn bản.
- Dạng hình ảnh.
- Dạng âm thanh.
Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (18 phút)
+ Yêu cầu HS nêu các ví dụ về thông tin mà các em được tiếp nhận hàng ngày.
+ Thuyết trình, diễn giải về biểu diễn thông tin.
+ Đưa ra các ví dụ minh họa để các em có thể nắm vững hơn.
+ Vậy thế nào là biểu diễn thông tin?
+ Nhận xét chốt nội dung bài học yêu cầu một số HS nhắc lại.
+ Yêu cầu HS hãy nêu một ví dụ khác?
+ Theo em nếu cuộc sống hàng ngày của chúng ta không có thông tin và xử lí thông tin thì sẽ như thế nào?
+ Vậy việc biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào? 
+ Nhận xét chốt nội dung bài.
+ Đưa ra các ví dụ mà các em hay gặp trong cuộc sống.
+ Chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung bài.
+ Quan sát và nhận biết cách biểu diễn thông tin.
+ Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
+ Thực hiện ghi bài vào vở nội dung bài học.
+ Đưa ra một số ví dụ khác từ thực tế mà các em biết.
+ Chúng ta không thể sống được nếu không có thông tin.
+ Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.
+ Thực hiện ghi bài vào vở.
2. Biểu diễn thông tin
- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.
4. Củng cố: (4 phút)
- Các dạng thông tin cơ bản. Biểu diễn thông tin.
5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (1 phút)
- Học thuộc phần lý thuyết.
- Chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Thong_tin_va_bieu_dien_thong_tin.doc