Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Bước đầu làm quen với việc sử dụng bảng chọn Srart.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột.

 - Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

 - Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1051Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14
Tiết: 27
Ngày soạn: 17/11/2014
Ngày dạy: 19/11/2014
BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
	- Bước đầu làm quen với việc sử dụng bảng chọn Srart.
2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột.
	- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
	- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.
3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: 
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu cửa sổ.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các thành phần chính của cửa sổ làm việc thông qua My Computer hoặc My Documents.
+ GV: Yêu cầu HS khởi động My Computer hoặc My Documents.
+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra các thành phần chính của cửa sổ.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát bổ xung ý kiến.
+ GV: Cho HS tìm hiểu các nút thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ứng.
+ GV: Hướng dẫn HS di chuyển cửa sổ bằng cách đưa con trỏ lên thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo thả đến vị trí mong muốn.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.
+ HS: Ôn lại các thành phần chính của cửa sổ như thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh cuốn, các nút điều khiển
+ HS: Thực hiện khởi động theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện chỉ ra nội dung theo yêu cầu.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét và bổ xung ý kiến.
+ HS: Quan sát nhận biết các nút trên thanh tiêu đề để thực hiện.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV và thực hiện theo từng cá nhân dưới máy của mình.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
1. Nội dung: (tt)
d) Cửa sổ.
- Nhận biết thành phần chính của cửa sổ như thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuốn, các nút điều khiển.
Hoạt động 2: Tìm hiểu kết thúc phiên làm việc.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện kết thúc phiên làm việc.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện để kết thúc phiên làm việc.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác lên bảng thực hiện thao tác kết thúc phiên làm việc.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.
+ HS: Quan sát các thao tác thực hiện của GV ghi nhớ các bước.
+ HS: Các bước thực hiện:
- Nháy chuột vào nút Start/Log Off.
- Nháy nút Log Off.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
e) Kết thúc phiên bản làm việc.
- Nháy chuột vào nút Start/Log Off.
- Nháy nút Log Off.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ra khỏi hệ thống.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện ra khỏi hệ thống.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại các bước thực hiện để ra khỏi hệ thống.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét các bước thực hiện.
+ GV: Cho HS thực hiện các thao tác, GV quan sát sửa sai cho các em.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV thực hiện và ghi nhớ.
+ HS: Các bước thực hiện:
- Nháy nút Start.
- Chọn Turn Off Computer.
- Chọn Turn Off.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu dưới sự hướng dẫn.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
f) Ra khỏi hệ thống.
- Nháy nút Start/Turn Off Computer/Turn Off.
4. Củng cố:
- Củng cố các thao tác kết thúc phiên làm việc.
5. Dặn dò:	
- Xem trước nội dung của bài tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Văn Hải - Trường THCS Đạ Long.doc