Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 16 đến tiết 34

I. Mục tiêu bài giảng :

+ Đánh giá kết quả học tập của HS trong Chương I và Chương II.

+ Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS về máy tính.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, đề kiểm tra.

+ HS: Đồ dùng học tập, kiến thức cơ bản.

b. Cách thức tiến hành :

Làm bài kiểm tra viết.

III. Tiến trình giờ dạy :

 

doc 22 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 870Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 16 đến tiết 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
goài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con.
- Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ gọi là thư mục gốc.
- Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau, các tệp tin trong cùng một thư mục phải có tên khác nhau.
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung chính đã học.
- Làm các bài tập trong SGK (47).
Ngày dạy:
Tiết 20
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (T2)
I. Mục tiêu bài giảng :
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
1.Ổn định tổ chức lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ :
+ HS1: Tệp tin là gì? Nêu các loại tệp tin thường gặp?
+ HS2: Thư mục là gì? Khái niệm thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc?
3. Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: để tìm một học sinh ta phải biết học sinh đó học trường nào, học khối mấy và học lớp nào.
VD: Le Hong Phong
 Lop 6A
 Dang Anh Hung.txt
Đường dẫn tới tệp Dang Anh Hung.txt là:
 C:\ Le Hong Phong\ Lop 6A\ Dang Anh Hung.txt
2. Đường dẫn.
- Trong tổ chức hình cây của các thư mục và tệp, để truy cập được 1 tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó.
- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng
* Hoạt động 2
- GV: Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau đây với thư mục và tệp tin. Các thao tác này chúng ta sẽ được thực hiện trong các bài thực hành
3. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Xem thông tin các tệp và thư mục.
- Tạo thư mục mới. 
- Xoá
- Di chuyển.
- Đổi tên.
 - Sao chép.
* Hoạt động 3
- GV: Nêu câu hỏi và yêu cầu học sinh thảo luận để trả lời
- HS: Trả lời
3. Câu hỏi và bài tập
1. Chọn câu đúng:
- Câu đúng: thư mục có thể chứa tệp tin, thư mục có thể chứa các thư mục con
2. Một thư mục chứa bao nhiêu tệp tin?
- Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ
3. Viết đường dẫn
- C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Dai.bt
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung chính đã học.
- Làm các bài tập trong SGK (47).
Ngày dạy:
Tiết 21
Bài 12: Hệ điều hành Windows
I. Mục tiêu bài giảng :
+ HS nắm được màn hình làm việc chính của hệ điều hành Windows.
+ HS hiểu được về nút Start và bảng chọn Start khi làm việc với hệ điều hành Windows.
+ Hướng dẫn cho HS hiểu về thanh công việc và cửa sổ làm việc trong Windows.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, máy vi tính.	
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
1.Ổn định tổ chức lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ :
+ HS2: Đường dẫn là gì? Nêu cách viết đường dẫn?
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: Màn hình nền là giao diện đầu tiên mà người sử dụng tiếp xúc với máy tính.
Màn hình nền của Windows XP
Một số biểu tượng trên màn hình nền của Windows XP.
1. Màn hình làm việc chính của Windows.
a, Màn hình nền.
- Khi khởi động xong máy tính, sẽ xuất hiện màn hình nền của Windows.
- Màn hình nền của Windows bao gồm các biểu tượng chương trình, các biểu tượng chính, thanh công việc
b, Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền.
- My Computer, My Document, Recycle Bin.
c, Các biểu tượng chương trình.
- Các chương trình phần mềm ứng dụng được cài đặt trên Windows thường có các biểu tượng riêng.
VD: Microsoft Word: phần mềm soạn thảo.
 - VietKey 2002: phần mềm dùng để soạn thảo chữ tiếng Việt.
* Hoạt động 2
2. Nút Start và bảng chọn Start.
- Nút Start nằm ở góc trái phía dưới của màn hình và nằm trên thanh công việc.
- Khi nháy chuột vào nút Start sẽ xuất hiện bảng chọn Start.
- Bảng chọn Start chứa các lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.
 - All Program: khi nháy chuột vào sẽ có thể khởi động bất kì 1 chương trình nào đó được cài đặt trên máy tính.
* Hoạt động 3
- Khi nhìn vào thanh công việc, ta có thể biết được có mấy chương trình đang được chạy.
3. Thanh công việc.
- Thường nằm ở đáy màn hình.
- Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó sẽ xuất hiện trên thanh công việc.
- Có thể chuyển đổi nhanh giữa các chương trình đó bằng cách nháy chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc.
* Hoạt động 4
- Từ Windows trong tiếng Anh có nghĩa là các cửa sổ.
Cửa sổ làm việc của chương trình Word
- GV: Vẽ mô tả các thành phần chính trong một cửa sổ windows
- HS: nhận biết các thành phần chính trong một cửa sổ làm việc.
4. Cửa sổ làm việc.
- Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows thường bao gồm:
- Thanh tiêu đề: chứa tên của cửa sổ.
+ Nút thu nhỏ : thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc.
+ Nút phóng to: phóng to cửa sổ trên màn hình nền.
+ Nút đóng: đóng cửa sổ và kết thúc chương trình hiện thời.
- Thanh bảng chọn: chứa các nhóm lệnh của chương trình.
- Thanh công cụ: chứa các chức năng của chương trình dưới dạng biểu tượng
- Thanh cuốn dọc, ngang: di chuyển cửa sổ lên trên, xuống dưới, sang trái hay sang phải.
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung chính đã học.	
- Làm các bài tập trong SGK (51).
Ngày dạy:
Tiết 22
 BÀI TẬP
I. Mục tiêu bài giảng :
+ Ôn lại các kiến thức đã học về hệ điều hành, vai trò của hệ điều hành.
+ Hệ thống lại cho HS các kiến thức cơ bản về tệp tin, thư mục, đường dẫn, làm việc với hệ điều hành Windows.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
1.Ổn định tổ chức lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ :	
3. Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: Tổng kết các nội dung cần nhớ về hệ điều hành
- GV: Hệ điều hành khác với những phần mềm khác ở điểm nào?
- HS: Trả lời
- GV: Hãy nhắc lại nhiệm vụ chính của hệ điều hành
- HS: Trả lời
1. Hệ điều hành 
- HĐH là một phần mềm máy tính
- Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính
+ Cung cấp giao diện cho người sử dụng
+ Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính
Hoạt động 2
- GV: Tổng hợp các nội dung quan trọng về tệp tin và thư mục
- GV: Hãy nhắc lại các đặc điểm về tệp tin
- HS: trả lời
- GV: Quan hệ giữa tệp tin và thư mục như thế nào?
- HS: Trả lời
- GV: Khi đặt tên các thư mục hoặc tệp tin chúng ta cần lưu ý những điểm gì?
- HS: Trả lời
- GV: Cho một cấu trúc thư mục và tệp tin bất kỳ, cho học sinh ôn lại cách viết đường dẫn
2. Tổ chức thông tin trong máy tính
- HĐH tổ chức thông tin trong máy tính thành cấu trúc hình cây bao gồm các thư mục và tệp tin
a. Tệp tin
- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ
- Các loại tệp tin: tệp văn bản, tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp chương trình
- Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. Tên tệp bao gồm phần tên và phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm
b. Thư mục
- HĐH tổ chức các tệp tin trên đĩa thành thư mục
- Mỗi thư mục có thể chứa các tệp tin hoặc thư mục con
- Dùng tên để phân biệt các thư mục với nhau
- Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con.
- Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ gọi là thư mục gốc
- Các tệp tin trong cùng một thư mục phải có tên khác nhau
- Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau.
- Để truy cập đến một tệp tin hay thư mục bất kỳ nào đó cần phải biết đường dẫn của nó
Hoạt động 3
- GV: Hãy nhắc lại các thao tác chính với tệp tin và thư mục?
- HS: Trả lời
3. Các thao tác chính với tệp tin và thư mục
- Xem thông tin về tệp tin và thư mục
- Tạo thư mục mới
- Xóa
- Đổi tên
- Sao chép
- Di chuyển
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung học sinh cần nhớ
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung đã học
- Đọc trước nội dung bài thực hành thao tác với thư mục để tiết sau thực hành
Ngày dạy:
Tiết 23
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2:
LÀM QUEN VỚI WINDOWS XP.
Mục tiêu bài giảng :
+ Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác vào, ra hệ thống.
+ HS làm quen với bảng chọn Start, các biểu tượng, cửa sổ làm việc.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :
	- Kết hợp trong giờ thực hành.
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: Để đảm tính riêng tư khi làm việc trên máy tính nhất là máy tính dùng chung cho nhiều người. Windows cho phép mỗi người có thể ký riêng một tài khoản 
- GV: Hướng dẫn học sinh đăng nhập và quan sát
- HS: Đăng nhập và quan sát màn hình
1. Đăng nhập phiên làm việc.
- Chọn tên đăng nhập đã đăng ký
- Nhập mật khẩu
- Nhấn phím Enter để đăng nhập
- Sau khi đăng nhập sẽ xuất hiện màn hình. Có thể quan sát trên đó có các biểu tượng, nút Start, thanh công việc và các thành phần khác
* Hoạt động 2
- GV: Hướng dẫn học sinh mở bảng chọn Start 
- GV: Yêu cầu học sinh quan sát các khu vực trên bảng chọn Start và giải thích ý nghĩa từng khu vực
 - HS: Mở bảng chọn Start và quan sát
2. Làm quen với bảng chọn Start
- Nháy chuột vào nút Start để quan sát bảng chọn Start
- Khu vực 1: Chứa các dữ liệu chính của người dùng như My Documents, My Pictures
- Khu vực 2: All Programs: Chọn để chạy các chương trình được cài đặt trên máy tính.
- Khu vực 3: Các phần mềm người dùng hay sử dụng nhất trong thời gian gần đây
- Khu vực 4: Các lệnh vào ra hệ thống 
VD: Chọn tắt máy hoặc khởi động lại máy tính
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung đã học.
Tiết 24
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2: (tt)
LÀM QUEN VỚI WINDOWS XP.
I.Mục tiêu bài giảng :
+ Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác vào, ra hệ thống.
+ HS làm quen với bảng chọn Start, các biểu tượng, cửa sổ làm việc.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
1.Ổn định tổ chức lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ :
	- Kết hợp trong giờ thực hành.
3. Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: hướng dẫn HS thực hiện 1 số thao tác với biểu tượng
­ Chọn: nháy chuột vào biểu tượng.
­ Kích hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng.
­ Di chuyển
1. Biểu tượng.
- Các biểu tượng chính trên màn hình nền: 
­ My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa: A, C, D
­ My Documents: Chứa các tài liệu của người dùng.
­ Recycle Bin: Chứa các tệp và các thư mục đã bị xoá.
* Hoạt động 2
- GV: Cho HS mở một cửa sổ làm việc bất kì.
- Hướng dẫn HS nhận biết các thành phần chính trong cửa sổ: thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, nút phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ. 
2. Cửa sổ.
- Kích hoạt bất kì 1 biểu tượng trên màn hình nền.
- Nhận biết các thành phần chính của cửa sổ.
- Thực hiện các thao tác trong của sổ.
* Hoạt động 3
- Sau khi làm việc xong, ta có thể kết thúc phiên làm việc của mình.
- GV: hướng dẫn HS các thao tác để kết thúc phiên làm việc.
- HS: thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn của GV.
- GV: Hướng dẫn HS cách tắt máy tính.
- Khi bảng chọn Turn Off Computer xuất hiện, bao gồm:
­ Stand By: cho máy tính ở chế độ nghỉ chờ.
­ Tunr Off: tắt máy tính.
­ Restart: khởi động lại máy tính.
­ Cancel: đóng cửa sổ Turn Off Computer (huỷ bỏ lệnh tắt máy tính).
3. Kết thúc phiên làm việc và thoát khỏi hệ thống.
* Kết thúc phiên làm việc Log Off:
- Nháy chuột tại nút Start -> nháy chọn Log Off.
- Xuất hiện bảng chọn Log Of Windows -> Chọn Log Off.
* Thoát khỏi hệ thống:
- B1: Nháy chọn nút Start.
- B2: chọn Turn Off Computer -> xuất hiện bảng chọn Turn Off Computer.
- B3: chọn Turn Off.
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung đã học.
Ngày dạy:
Tiết 25
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3:
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC.
I. Mục tiêu bài giảng :
+ HS làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
+ HS biết sử dụng cửa sổ My Computer để xem nội dung các kiến thức.
+ HS biết tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục đã có.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :
	- Kết hợp trong giờ thực hành.
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: sắp xếp HS ngồi vào máy tính.
- HS khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.
- GV: hướng dẫn HS thực hành.
- HS thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của GV.
- HS tiến hành mở cửa sổ My Computer.
- Khi cửa sổ My Computer được mở ra cho thấy biểu tượng các ổ đĩa (A:, C:, D:) và thư mục bên trong.
1. Sử dụng My Computer.
- Ta có thể sử dụng cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer để xem những gì có trong máy tính.
- My Computer hoặc Windows Explorer hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó.
- Để mở cửa sổ My Computer ta có thể nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
- Nháy chọn Folders trên thanh công cụ để cửa sổ hiển thị dưới dạng 2 ngăn, trong đó ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục
* Hoạt động 2
- GV: cho HS mở một ổ đĩa bất kì.
- HS: Nháy đúp vào ổ đĩa C: (hoặc D: )
- Nếu cửa sổ không đủ lớn để chứa hết nội dung thư mục, ta có thể kéo các thanh cuốn dọc hoặc thanh cuốn ngang để xem phần còn lại
2. Xem nội dung đĩa. 
- Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa cần xem.
- Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa cần xem, bao gồm các tệp và các thư mục con.
* Hoạt động 3
- GV: Hãy mở một ổ đĩa bất kì và xem nội dung các thư mục bên trong ổ đĩa đó.
- Nội dung của thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng, ta chọn biểu tượng trên thanh công cụ, ta có thể chọn các dạng hiển thị khác nhau.
- HS: thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
3. Xem nội dung thư mục.
- Nháy chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên phải.
- Nếu thư mục có chứa thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +, nháy vào dấu này để hiển thị các thư mục con, lúc này dấu cộng sẽ chuyển thành dấu - 
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung đã học.
Ngày dạy:
Tiết 26
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3:
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC. (T2)
I. Mục tiêu bài giảng :
+ HS làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
+ HS biết sử dụng cửa sổ My Computer để xem nội dung các kiến thức.
+ HS biết tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục đã có.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :
	- Kết hợp trong giờ thực hành.
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: Hãy mở một ổ đĩa bất kì và xem nội dung các thư mục bên tong ổ đĩa đó.
- Nội dung của thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng, ta chọn biểu tượng trên thanh công cụ, ta có thể chọn các dạng hiển thị khác nhau.
- HS: thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
1. Xem nội dung thư mục.
- Nháy chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên phải.
- Nếu thư mục có chứa thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +, nháy vào dấu này để hiển thị các thư mục con, lúc này dấu cộng sẽ chuyển thành dấu - 
* Hoạt động 2
- GV: Hướng dẫn HS cách tạo thư mục mới.
- HS: làm theo hướng dẫn của GV.
Chú ý: tên của thư mục dài tối đa 215 kí tự, kể cả dấu cách, không chứa các kí tự \ / ? : * “, không chứa dấu, không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
2. Tạo thư mục mới.
- B1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục cần tạo.
- B2: Nháy chuột phải vào khoảng trống bên trong cửa sổ -> xuất hiện bảng chọn.
- B3: Chọn New -> xuất hiện bảng chọn dọc -> chọn Folder.
- B4: Nhập tên cho thư mục cần tạo -> ấn phím Enter trên bàn phím.
* Hoạt động 3
- GV: hướng dẫn HS các thao tác để đổi tên thư mục.
- Có thể thực hiện đổi tên theo cách sau:
­ Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.
­ Nháy chuột 1 lần nữa -> nhập tên mới -> ấn phím Enter.
3. Đổi tên thư mục.
- Nháy chuột vào thư mục cần đổi tên.
- Nháy chuột phải -> xuất hiện bảng chọn -> Chọn Rename.
- Nhập tên mới cho thư mục.
- Ấn phím Enter trên bàn phím.
* Hoạt động 4
- Thư mục sau khi bị xoá sẽ được đưa vào thùng rác Recycle Bin.
- GV: yêu cầu học sinh tự thực hành theo các nội dung trong phần tổng hợp (SGK - 60).
4. Xoá thư mục.
- Nháy chuột vào thư mục cần xoá.
- Thực hiện 1 trong 2 cách sau:
* Ấn phím Delete trên bàn phím.
* Nháy chuột phải -> chọn Delete.
-> Xuất hiện hộp thoại
- Chọn Yes để đồng ý xóa, chọn No để hủy bỏ
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà : Ôn lại các nội dung đã học.
Ngày dạy:
Tiết 27
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4:
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (T1)
I. Mục tiêu bài giảng :
+ HS làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
+ HS biết sử dụng cửa sổ My Computer để xem nội dung các kiến thức.
+ Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :
	- Kết hợp trong giờ thực hành.
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- GV: sắp xếp HS ngồi vào máy tính.
 3 HS/ 1 máy
- HS khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.
- GV: hướng dẫn HS thực hành.
- HS thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của GV.
- HS tiến hành mở cửa sổ My Computer.
- Khi cửa sổ My Computer được mở ra cho thấy biểu tượng các ổ đĩa (A:, C:, D:) và thư mục bên trong.
1. Sử dụng My Computer.
- Ta có thể sử dụng cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer để xem những gì có trong máy tính.
- My Computer hoặc Windows Explorer hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó.
- Để mở cửa sổ My Computer ta có thể nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
- Nháy chọn Folders trên thanh công cụ để cửa sổ hiển thị dưới dạng 2 ngăn, trong đó ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục
* Hoạt động 2
- Nhắc lại cách đổi tên thư mục ?
- GV: Để đổi tên tệp cũng tương tự như đổi tên thư mục.
- Có thể thực hiện đổi tên theo cách sau:
­ Nháy chuột vào tên tệp cần đổi tên.
­ Nháy chuột 1 lần nữa -> nhập tên mới -> ấn phím Enter.
2. Đổi tên tệp tin. 
- Nháy chuột vào tệp cần đổi tên.
- Nháy chuột phải -> xuất hiện bảng chọn -> Chọn Rename.
- Nhập tên mới cho tệp.
- Ấn phím Enter trên bàn phím.
* Hoạt động 3
- GV: để xoá tệp tin sẽ tương tự như xoá thư mục.
- Tệp tin sau khi bị xoá sẽ được đưa vào thùng rác Recycle Bin.
3. Xoá tệp tin.
- Nháy chuột vào thư mục cần xoá.
- Thực hiện 1 trong 2 cách sau:
* Ấn phím Delete trên bàn phím.
* Nháy chuột phải -> chọn Delete.
4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung đã học.
Ngày dạy:
Tiết 28
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4:
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN. (T2)
I. Mục tiêu bài giảng :
+ HS làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.
+ HS biết sử dụng cửa sổ My Computer để xem nội dung các kiến thức.
+ Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện
+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.
b. Cách thức tiến hành :
+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III. Tiến trình giờ dạy :
Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :
	- Kết hợp trong giờ thực hành.
3) Nội dung bài mới : 	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
* Hoạt động 1
- Có thể sao chép 1 tệp ra thành nhiều tệp ở các 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_9_Vi_sao_can_co_he_dieu_hanh.doc