Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

 - HS biết:

Hs biết nắm được những quy tắc gõ văn bản trong Word, quy tắc gõ văn bản chữ Việt.

- HS hiểu:

Học sinh hiểu thêm được một số khái niệm về ký tự, dòng, trang, con trỏ soạn thảo,

1.2. Kỉ năng:

Soạn thảo được một văn bản đơn giản

1.3. Thái độ:

 Nghiêm túc học tập.

2. TRỌNG TÂM

Các thành phần của văn bản.

Con trỏ soạn thảo.

Quy tắc gõ văn bản trong Word.

Gõ văn bản chữ Việt

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1317Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 14 – tiết 39,40
Tuần dạy: 21
SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
	- HS biết:
Hs biết nắm được những quy tắc gõ văn bản trong Word, quy tắc gõ văn bản chữ Việt.
- HS hiểu:
Học sinh hiểu thêm được một số khái niệm về ký tự, dòng, trang, con trỏ soạn thảo,
1.2. Kỉ năng: 
Soạn thảo được một văn bản đơn giản
1.3. Thái độ:
	Nghiêm túc học tập.
TRỌNG TÂM
Các thành phần của văn bản.
Con trỏ soạn thảo.
Quy tắc gõ văn bản trong Word.
Gõ văn bản chữ Việt
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: Phòng máy, máy chiếu.
3.2. Học sinh: Đồ dùng học tập
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6a1: 	
Lớp 6a2: 	
4.2. Kiểm tra miệng:
Bài 1: Chọn câu đúng sau.
 Để mở văn bản đã được lưu trong máy tính, em sử dụng nút lệnh.
a. Save b. Open c. New d. Copy 
đáp án: b.
Bài 2: Chọn câu đúng sau.
 Để lưu văn bản vào đĩa, em sử dụng nút lệnh.
a. Save b. Open c. New d.Copy 
đáp án: a
Bài 3: Chọn câu đúng sau.
 Để mở văn bản mới, em sử dụng nút lệnh.
a. Save b. Open c. New d. Copy 
đáp án: c
4.3. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
GV giới thiệu:
	Trong bài trước các em biết những khía niệm cơ bản của văn bản và những thao tác cơ bản khi sử dụng Word. Trong bài này ta cần biết thêm một số khái niệm khác như: Kí tự, dòng, trang . . .
Hoạt động 1:
? Tại sao người ta nói kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản.
? Em hãy trình bày khái niệm về dòng. Cho ví dụ.
? Thế nào là một trang văn bản
	Trên máy tính đoạn văn được kết thúc khi nhấn phím Enter.
	Trong ví dụ sau, em hãy chỉ ra các thành phần cơ bản của văn bản (từ, đoạn, câu, kí tự)
(Xem hình SGK)
Hoạt động 2:
	GV: con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, nó cho biết vị trí	 của kí tự được gõ hoặc chèn vào văn bản. Trong khi soạn thảo con trỏ sẽ di chuyển từ trái sang phải và tự động xuống dòng mới nếu nó đang ở vị trí cuối dòng.
	Lưu ý: Cần phân biệt con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột.
? Nêu một số đặc điểm của con trỏ soạn thảo văn cần chú ý: (Cách di chuyển, cách xuống dòng . . .)
Các thành phần của văn bản:
- Kí tự
- Dòng (Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường cơ sở từ lề trái sang lề phải gọi là một dòng. Dòng có thể chứa các cụm từ của nhiều câu.)
- Trang (Là phần văn bản nằm trên một trang in)
 Con trỏ soạn thảo.
- Con trỏ soạn thảo là nơi sẽ xuất hiện kí tự mà ta đưa vào còn con trỏ chuột là công cụ để người dùng di chuyển con trỏ soạn thảo đến nơi cần chèn kí tự hoặc các kí tự.
Tiết 40 - Hoạt động 3
- GV hướng dẫn: 
- Có nhiều font chữ thường dùng:
	+ .vntime; .Arial; hoặc Arial, Time New Roman. . .
Một số kiểu gõ hay dùng:
Gõ chữ
Kiểu TELEX
Kiểu VNI
ă
Aw
A8
â
Aa
A6
đ
dd
D9
ê
ee
e6
ô
Oo
O6
ơ
Ow hoặc [
O7
ư
Uw hoặc ]
U7
Gõ dấu
Huyền
F
2
Sắc
S
1
Nặng
J
5
Hỏi
R
3
Ngã
X
4
3. Quy tắc gõ văn bản trong Word.
Các dấu chấm, dấu phẩy khi dùng trong văn bản thì luôn luôn nằm sát kí tự liền trước nó, khi gõ tiếp kí tự ngay sau đó thì cách nhau bởi dấu cách (Space). Từ cách từ chỉ bởi một dấu trống.
4. Gõ văn bản chữ việt
- Khi muốn soạn thảo bằng tiếng việt ta cần phần mềm hỗ trợ. Các phần mềm tạo các phông chữ khác nhau.
- Có nhiều kiểu gõ khác nhau nhưng có hai kiểu gõ thông dụng nhất là kiểu TELEX và kiểu VNI.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
	- Câu 1: Kể ra một số thành phần của MS Word?
	- Đáp án câu 1: Kí tự, dòng, trang, đoạn văn bản.
	- Câu 2: Nêu một số qui tắc khi soạn thảo văn bản?
	- Đáp án câu 2:
	Các dấu chấm, dấu phẩy khi dùng trong văn bản thì luôn luôn nằm sát kí tự liền trước nó, khi gõ tiếp kí tự ngay sau đó thì cách nhau bởi dấu cách (Space). Từ cách từ chỉ bởi một dấu trống.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học:
	- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài vừa ghi
	Làm các câu hỏi trong SGK tr 74
	- Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
	Chuẩn bị bài thực hành “Văn bản đầu tiên của em”
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc