Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

- Học sinh biết: Được và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.

- Học sinh hiểu: Ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng

1.2/ Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được: Chỉ ra được một số thành phần quan trọng của hệ điều hành Windows.

- Học sinh thực hiện thành thạo: Nhận biết nút Start và bảng chọn Start

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen : Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, nghiêm túc, gọn gàng

 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Màn hình làm việc chính của Windows

 - Nút Start và bảng chọn Start

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 12: Hệ điều hành Windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12 – Tiết : 24
Ngày dạy:
Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
- Học sinh biết: Được và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.
- Học sinh hiểu: Ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng 
1.2/ Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được: Chỉ ra được một số thành phần quan trọng của hệ điều hành Windows.
- Học sinh thực hiện thành thạo: Nhận biết nút Start và bảng chọn Start 
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen : Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, nghiêm túc, gọn gàng 
 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Màn hình làm việc chính của Windows
 - Nút Start và bảng chọn Start
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
	 - Máy tính, máy chiếu.
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Câu 1:(Câu hỏi bài cũ) Đường dẫn là gì ? Viết đường dẫn đến tệp tin Tin7.doc của cây thư mục sau: 
D:\
HOCTAP
Tin6.doc
Tin7.doc
PHANMEM
PHAN MEM MARIO
PHAN MEM MOUSKY
 Câu 2: (Câu hỏi bài cũ)Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngoài được gọi là:
a. Hộp thoại.	b. Tệp tin.
c. Biểu tượng.	d. Bảng chọn.
Câu 3: (Câu hỏi bài cũ)Tên tệp thường có mấy phần :
a. Chỉ có phần tên.
b. Hai phần, phần tênvà phần mở rộng được cách nhau bằng dấu chấm.
c. Chỉ có phần tên, phần mở rông giống nhau.
d. Tất cả đều sai.
Câu 4: (câu hỏi bài mới) Nút start nằm ở vị trí nào trên màn hình nền?
Đáp án:
Câu 1:*Đường dẫn: là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục gốc và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.(5đ)
* D:\HOCTAP\Tin7.doc (5đ)
Câu 2: 	B
Câu 3: 	B 
Câu 4: Nút start nằm ở phía dưới góc trái màn hình. (10đ)
4.3./ Tiến trình bài học 
Windows là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Phiên bản được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Để biết được hệ điều hành Windows XP là gì. Đó chính là nội dung củ bài “ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS”
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Màn hình làm việc chính của Windows. ( 19p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức: biết được và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.
- Kỹ năng: Chỉ ra được một số thành phần quan trọng của hệ điều hành Windows.
Gv: Các em hãy quan sát màn hình làm việc của Windows
Thanh công việc
Các biểu tượng chương trình
màn hình làm việc của WindowXP
Gv: Các em Hình dung như bàn làm việc của các em có đủ các loại sách , vở, dụng cụ học tập
Gv: Khi chúng ta nháy đúp vào biểu tượng mở cửa sổ như hình dưới:
ổ đĩa cứng
Hoạt động 2: Nút start và bảng chọn start (16p’)
- Kiến thức: hiểu: Ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: nút Start và bảng chọn Start
-Kỹ năng: Nhận biết nút Start và bảng chọn Start 
-GV: Trình bày cách tắt máy
-GV: Giới thiệu về nút Start
-HS: Chú ý lắng nghe
-GV: Khi ta nháy nút Start thì sẽ xuất hiện điều gì?
-HS: Xuất hiện cho ta 1 khung bảng chọn
-GV: Nhận xét giới thiệu bảng chọn Start
-GV: Có mấy cách để chạy một chương trình đã cài đặt trên máy tính? Em hãy mô tả lại cách đó
-HS: Có hai cách: nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình trên màn hình nền hoặc nháy chuột vào biểu tượng chương trình trong dnah sách All programs
-GV: Nhận xét
-GV: Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn bảng chọn này trong bài thực hành số 2
1. Màn hình làm việc chính của Windows.
1. Màn hình làm việc chính của Windows:
a. Màn hình nền:có các biểu tượng của một số chương trình.
b. Một vài biểu tượng:
 à Máy tính của tôi. Có thể nháy đúp vào biểu tượng để xem thông tin trên máy.
 àThùng rác chứa các tệp và thư mục bị xoá.
c. Các chương trình chính: Mỗi chương trình có một biểu tượng riêng. Muốn chạy một chương trình nào thì ta nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình đó.
àBiểu tượng của bộ gõ tiếng việt
 à Biểu tượng của chương trình từ điển
 à Biểu tượng của Word...
2. Nút start và bảng chọn start
Khi nháy nút Start một bảng chọn xuất hiện à trỏ chuột vào All programs, chọn và khởi động chương trình mình muốn làm việc.
4.4./ Tổng kết
- GV cho HS nhắc lại kiến thức bài và cho HS làm một số bài tập
Câu 1: 1. Nút start nằm ở đâu trên màn hình nền?
a. Nằm trên thanh công việc. 	b. Nằm tại một góc màn hình. 
c.Nằm trong cửa sổ my computer.
2. Thùng rác là nơi chứa:
a. Các tệp tin đã bị xoá.	b.Các thư mục đã bị xoá.
c. Các biểu tượng chương trình đã bị xoá.	d. Tất cả a, b, c đúng.
Đáp án:
Câu 1: b
Câu 2: d
4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Học bài 
- Chuẩn bị bài mới : Xem tiếp bài 12:Hệ điều hành Windows. Trả lời các câu hỏi sau:
+ Thanh công việc nằm ở đâu trên màn hình nền
+ Cửa sổ làm việc có các đặc điểm nào?
5./ PHỤ LỤC :
 - SGK, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 12. Hệ điều hành Windows.doc