Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6: Học gõ mười ngón - Nguyễn Thị Thảo Trinh - Trường THCS Nguyễn Văn Linh

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- HS biết các khu vực trên bàn phím.

- HS biết qui tắc gõ bàn phím, lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón, tư thế ngồi.

- HS hiểu cách gõ phím bằng 10 ngón.

1.2. Kỹ năng:

- HS phân biệt được các hàng phím của khu vực chính, biết ngồi đúng tư thế.

- HS thực hiện thành thạo khả năng quan sát và nhận biết bàn phím .

1.3. Thái độ:

- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.

- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.

2. TRỌNG TÂM:

- Bàn phím máy tính

- Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.

- Tư thế ngồi.

3. CHUẨN BỊ:

3.1. Giáo viên: Phòng máy.

3.2. Học sinh: Chuẩn bị bài: Học gõ mười ngón.

 + Bàn phím máy tính.

+ Tư thế của việc gõ phím.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1275Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 6: Học gõ mười ngón - Nguyễn Thị Thảo Trinh - Trường THCS Nguyễn Văn Linh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 6 - Tiết: 11
Tuần dạy: 11
Ngày dạy: 28/10/2013 
HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS biết các khu vực trên bàn phím.
- HS biết qui tắc gõ bàn phím, lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón, tư thế ngồi.
- HS hiểu cách gõ phím bằng 10 ngón.
1.2. Kỹ năng:
- HS phân biệt được các hàng phím của khu vực chính, biết ngồi đúng tư thế.
- HS thực hiện thành thạo khả năng quan sát và nhận biết bàn phím .
1.3. Thái độ:
- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.
- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.
2. TRỌNG TÂM:
- Bàn phím máy tính
- Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.
- Tư thế ngồi.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy.
3.2. Học sinh: Chuẩn bị bài: Học gõ mười ngón.
	+ Bàn phím máy tính.
+ Tư thế của việc gõ phím.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1p) 6A1:........ 6A2:......... 6A3:..........
4.2. Kiểm tra miệng: (4p)
Câu 1: Chuột máy tính là gì? Có bao nhiêu thao tác chính với chuột máy tính? 5đ
Đáp án:
- Chuột máy tính là công cụ quan trọng dùng để điều khiển nhập dữ liệu.
- Có 5 thao tác chính: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
 Câu 2: Khu vực chính của bàn phím có bao nhiêu hàng phím?5đ
Đáp án: 5 hàng phím.
4.3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Vào bài
*GV: Chúng ta đã biết các thiết bị nhập dữ liệu thông dụng của máy tính. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng bàn phím.
*HS: Lắng nghe.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bàn phím máy tính. (10p)
*GV: Cho HS quan sát bàn phím.
*HS: Quan sát.
*GV: Bàn phím được chia thành mấy khu vực chính.
*HS: 4 khu vực chính.
*GV: Khu vực chính có bao nhiêu hàng phím?
*HS: 5 hàng phím.
*GV: Cho HS nghiên cứu SGK và kể tên các hàng phím.
*HS: Quan sát, nghiên cứu SGK và trả lời.
*GV: Hàng phím nào quan trọng nhất. Vì sao?
*HS: Hàng phím cơ sở, vì hàng phím này để đặt các ngón và gõ phím bắt đầu từ đây.
*GV: Cho HS quan sát các phím điều khiển và phím đặt biệt.
Hoạt động 3: Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón. (7p)
*GV: Cho HS biết máy đánh chữ.
*HS: Quan sát.
*GV: Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón?
*HS: Quan sát, trả lời theo gợi ý của GV.
Hoạt động 4: Tìm hiểu tư thế ngồi. (8p)
*GV: Cho HS tìm hiểu tư thế ngồi đúng.
*HS: Quan sát hình và tìm hiểu theo gợi ý.
*GV: Tư thế ngồi nào là đúng, tư thế nào sai?
*HS: Thực hành tư thế ngồi đúng tại chổ.
*GV: Cho HS biết lợi ích của việc ngồi đúng tư thế.
1. Bàn phím máy tính
- Khu vực chính của bàn phím bao gồm 5 hàng phím. Các hàng phím từ trên xuống lần lượt là: Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar)
- Trên hàng phím cơ sở 2 phím có gai là F và J. Đây là 2 phím dùng làm vị trí đặt 2 ngón tay trỏ. Tám phím chính trên hàng phím cơ sở A, S, D, F, J, K, L còn được gọi là các phím xuất phát.
- Các phím điều khiển: Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, Caps Lock, Tap, Enter, BackSpace.
2. Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón
- Gõ bàn phím đúng mười ngón có các ích lợi sau:
+ Tốc độ gõ nhanh hơn.
+ Gõ chính xác hơn.
+ Có tác phong làm việc và lao động chuyên nghiệp với máy tính.
3. Tư thế ngồi
- Ngồi thẳng lưng, đầu không ngửa ra sau và cúi về phía trước, mắt nhìn thẳng màn hình, có thể nhìn chếch xuống, không được hướng lên trên. Bàn phím ở vị trí trung tâm, 2 tay thả lỏng trên bàn phím.
.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: (5p)
Câu 1: Ngồi với tư thế như thế nào là đúng?
 Đáp án: Ngồi thẳng lưng, đầu không ngửa ra sau và cúi về phía trước, mắt nhìn thẳng màn hình, có thể nhìn chếch xuống, không được hướng lên trên. Bàn phím ở vị trí trung tâm, 2 tay thả lỏng trên bàn phím.
 Câu 2: Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?
 Đáp án: Gồm 5 háng phím: Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar).
4.5. Hướng dẫn HS tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Ôn lại các thao tác và kiến thức đã học.
+ Luyện gõ phím bằng 10 ngón.
+ Luyện tư thế ngồi đúng.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
 Chuẩn bị bài: Học gõ mười ngón (tt). 
+Luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón.
+ Cách đặt tay và gõ bàn phím.
5. RÚT KINH NGHIỆM:
- Nội dung:	
- Phương pháp:	
- Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:	
Bài: 6 - Tiết: 12
Tuần dạy: 11
Ngày dạy: 28/10/2013 
HỌC GÕ MƯỜI NGÓN(TT)
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS biết các khu vực trên bàn phím.
- HS biết qui tắc gõ bàn phím, lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón, tư thế ngồi.
- HS hiểu cách gõ phím bằng 10 ngón.
1.2. Kỹ năng:
- HS phân biệt được các hàng phím của khu vực chính, biết ngồi đúng tư thế.
- HS thực hiện thành thạo khả năng quan sát và nhận biết bàn phím .
1.3. Thái độ:
- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.
- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.
2. TRỌNG TÂM:
- Luyện tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy.
3.2. Học sinh: +Luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón.
 + Cách đặt tay và gõ bàn phím.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1p) 6A1:........ 6A2:......... 6A3:..........
4.2. Kiểm tra miệng: (4p) 
 Câu 1: Hàng phím nào quan trọng nhất? Vì sao?5đ
 Đáp án: Hàng phím cơ sở, vì hàng phím này để đặt các ngón và gõ phím bắt đầu từ đây.
 Câu 2: Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?5đ
 Đáp án: Gồm 5 háng phím: Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar).
4.3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đặt tay. (10p)
*GV: Cho HS quan sát cách đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở.
*HS: Quan sát.
*GV: Cho HS gõ phím theo mẫu.
*HS: Quan sát và làm theo.
*GV: Cho HS quan sát cách đặt các ngón tay lên hàng phím trên.
- Cho HS quan sát cách đặt các ngón tay lên hàng phím dưới.
*HS: Quan sát và làm theo.
*GV: Cho HS luyện gõ kết hợp các hàng phím.
*HS: Quan sát và làm theo.
*GV: Cho HS luyện gõ hàng phím số.
*GV: Cho HS luyện gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn hàng phím.
*HS: Quan sát và làm theo.
*GV: Cho HS luyện gõ kết hợp với phím Shift.
*HS: Quan sát và làm theo.
Hoạt động 2: Luyện tập. (20p)
GV: Cho HS luyện tập các thao tác với bàn phím.
HS: Thực hành.
GV: Quan sát và sửa sai cho HS.
4. Luyện tập
a. Cách đặt tay và gõ phím:
b. Luyện tập gõ các phím hàng cơ sở .
c. Luyện gõ các phím hàng trên.
d. Luyện gõ các phím hàng dưới.
e. Luyện gõ kết hợp các phím.
g. Luyện gõ các phím ở hàng số .
h. Luyện gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn bàn phím.
i. Luyện gõ kết hợp với phím Shift .
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: (5p)
- GV Cho HS ôn lại các cách gõ phím.
- GV Cho HS vận động mắt để tránh căng thẳng mắt.
- HS Quan sát làm theo.
4.5. Hướng dẫn HS tự học: (5p)
- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Ôn lại các thao tác và kiến thức đã học.
+ Luyện gõ phím bằng 10 ngón.
+ Luyện tư thế ngồi đúng.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím.
5. RÚT KINH NGHIỆM:
- Nội dung:	
- Phương pháp:	
- Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Học gõ mười ngón - Nguyễn Thị Thảo Trinh - Trường THCS Nguyễn Văn Linh.doc