Giáo án Tin học lớp 6 - Tiết 3: Thông tin và biểu diễn thông tin

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

- HS biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit.

- HS hiểu được cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit.

1.2. Kỹ năng:

- HS phân biệt được các dạng thông tin.

- HS biết cách biểu diễn thông tin.

1.3. Thái độ:

- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.

2. TRỌNG TÂM:

- Các dạng thông tin cơ bản.

- Biểu diễn thông tin.

 

docx 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 613Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Tiết 3: Thông tin và biểu diễn thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 2 - Tiết: 3
Tuần dạy: 2
Ngày dạy: 01/9/2015 
THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit.
- HS hiểu được cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit.
1.2. Kỹ năng:
- HS phân biệt được các dạng thông tin.
- HS biết cách biểu diễn thông tin.
1.3. Thái độ:
- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.
2. TRỌNG TÂM:
- Các dạng thông tin cơ bản.
- Biểu diễn thông tin.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Hình ảnh, ví dụ minh họa về các dạng thong tin cơ bản.
3.2. Học sinh: HS chuẩn bị bài trước ở nhà 
 + Các dạng thông tin cơ bản
 + Biểu diễn thông tin
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 6A1:........ 6A2:......... 6A3:..........
4.2. Kiểm tra miệng: 
Câu 1: Thông tin là gì? 5đ
Đáp án: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biềt về thế giới xung quanh và về chính con người.
Câu 2: Các hoạt động thông tin của con người? 5đ
Đáp án: Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.
4.3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Đặt vấn đề “mã hoá thông tin”
*GV: Nêu khó khăn khi em muốn lưu một bài hát hay một tấm ảnh vào máy tính?
*HS: Trả lời
Hoạt động 2: Tìm hiểu về các dạng thông tin
*GV: Giới thiệu 3 dạng thông tin cơ bản: văn bản, âm thanh, và hình ảnh.
*GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm những ví dụ về 3 dạng thông tin.
*HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày.
*HS: Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
*GV: Nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng .
Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin
*GV: Biểu diễn thông tin là gì?
*HS: Cá nhân suy nghĩ và trả lời.
*GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
?Ngoài cách thể hiện bằng văn bản, âm thanh và hình ảnh thông tin còn có thể được biểu diễn bằng cách nào?
*HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày.
*HS: Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
*GV: Nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng. 
*GV: Nêu một vài ví dụ minh hoạ việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau?
*GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm và nêu vai trò của biểu diễn thông tin.
*HS: thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày.
*HS: nhóm khác nhận xét, bổ sung.
*GV: nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng.
Hoạt động 4: Biểu diễn thông tin trong máy tính.
*GV: Giới thiệu cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
*GV: Thông tin lưu trữ trong máy tính gọi là gì?
*HS: Dữ liệu.
*GV: Giới thiệu cách biểu diễn thông tin thành dãy bit gồm hai kí hiệu 0 và 1 trong máy tính. 
*GV: Tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?
*HS: Thảo luận nhóm và trả lời.
1. Các dạng thông tin cơ bản
- Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh.
2. Biểu diễn thông tin
- Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều hình thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
- Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính.
- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: 
Câu 1: Các dạng thông tin cơ bản? Nêu ví dụ.
Đáp án: Ba dạng cơ bản của thông tin là văn bản, hình ảnh và âm thanh. Ví dụ: SGK, đĩa nhạc, phim
Câu 2: Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?
Đáp án: Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.
4.5. Hướng dẫn HS tự học:
- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Ôn lại kiến thức đã học.
+ Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK/9.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
 	Chuẩn bị bài: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?
 + Một số khả năng của máy tính.
 + Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
5. RÚT KINH NGHIỆM:
- Nội dung:	
- Phương pháp:	
- Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:	

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_2_Thong_tin_va_bieu_dien_thong_tin.docx