Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 25, 26

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức :

– HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của Hệ điều hành Windows.

1.2. Kỹ năng :

– HS biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: thanh công việc (Task bar ),các biểu tượng chương trình ứng dụng.

– HS biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.

1.3. Thái độ:

– Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.

2. Nội dung học tập : Thanh công việc, cửa sổ làm việc

3. Chuẩn bị:

3.1. Giáo viên: SGK, SGV

3.2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà.

4. Tổ chức các hoạt động học tập :

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút )

Lớp trưởng báo cáo sĩ số

4.2. Kiểm tra miệng: ( 5 phút )

 Câu hỏi :Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục? Lấy một số ví dụ về đường dẫn.

 4.3. Tiến trình bài học:

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 670Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 25, 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS ( tt )
Bài 12 - Tiết 25
Tuần: 13
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức :
– HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của Hệ điều hành Windows.
1.2. Kỹ năng :
– HS biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: thanh công việc (Task bar ),các biểu tượng chương trình ứng dụng.
– HS biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
1.3. Thái độ:
– Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
2. Nội dung học tập : Thanh công việc, cửa sổ làm việc
3. Chuẩn bị:
3.1. Giáo viên: SGK, SGV
3.2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà.
4. Tổ chức các hoạt động học tập :
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: ( 1 phút )
Lớp trưởng báo cáo sĩ số 
4.2. Kiểm tra miệng: ( 5 phút )
 Câu hỏi :Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục? Lấy một số ví dụ về đường dẫn.
 4.3. Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
HĐ 1 : Thanh công việc: ( 14 phút )
MT: HS biết và hiểu được các thành phần chính của thanh công việc
GV: Chỉ và giải thích tên và tác dụng của thanh công việc
HĐ 2 :Cửa sổ làm việc: ( 24 phút )
MT: HS biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
GV: Chỉ và giải thích tên và tác dụng của các nút lệnh ở của sổ làm việc.
GV: Theo em khi nào cần dùng các nút phóng to, thu nhỏ và nút đóng cửa sổ?
GV: Giới thiệu về Thanh bảng chọn, các nhóm lệnh trong các bảng chọn.
3. Thanh công việc:
– Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình.
– Khi chạy một chương trình biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc.
4. Cửa sổ làm việc:
– Mỗi cửa sổ có một tên được biểu thị trên thanh tiêu đề.
– Có thể di chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề.
– Nút thu nhỏ dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc.
– Nút phóng to dùng để phóng to cửa sổ trên màn hình nền.
– Nút đóng dùng để đóng cửa sổ và kết thúc chương trình hiện thời.
– Thanh bảng chọn chứa các nhóm lệnh của chương trình.
– Thanh công cụ chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập :
5.1 Tổng kết : ( 3 phút )
 Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền.
(A) Nằm trên thanh công việc
(B) Nằm tại một góc của màn hình
(C) Nằm trong cửa sổ My Computer
– Vị trí của Thanh công việc.
– Cách di chuyển cửa sổ làm việc.
– Tác dụng của các nút phóng to, thu nhỏ và đóng cửa sổ.
5.2 Hướng dẫn học tập : ( 2 phút )
Đối với bài học ở tiết học này :
– Học thuộc các nội dung vừa học.
– Hoàn thành các bài tập trong SGK
– Ôn lại bài cũ. Làm bài tập trong Sách bài tập
Đối với bài học ở tiết tiếp học theo :
 – Giờ sau làm bài tập về các nội dung vừa học 
Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục :
BÀI TẬP
Bài - Tiết 26: 
Tuần: 13
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức:
– Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
– Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
1.2. Kỹ năng:
– Học sinh có khả năng giải được các bài tập cùng dạng.
1.3. Thái độ:
– Học sinh có tác phong nghiêm túc trong học tập.
2 .Nội dung học tập :
– Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
– Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn về tổ chức thông tin trên máy.
– Học sinh có khả năng giải được các bài tập cùng dạng
3 . Chuẩn bị:
3.1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ.
3.2. Học sinh: Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.
4. Tổ chức các hoạt động học tập
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : ( 1 phút )
 Lớp trưởng báo cáo sĩ số
4.2. Kiểm tra miệng: ( 5 phút )
 Câu hỏi: Các cách đặt tay ở các hàng phím trên bàn phím ? Khái niệm Hệ điều hành.
4.3. Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
HĐ 1 : Lý thuyết ( 15 phút )
MT: Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan đến Hệ điều hành.
GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
Hướng dẫn giải:
 Trước hết học sinh phải nhớ lại kiến thức về thế nào là Hệ điều hành? Như vậy phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không phải là Hệ điều hành.
 Vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện các phần mềm khác.
GV: Ra bài tập và hướng dẫn học sinh cách giải bài.
Hướng dẫn giải:
 Đây là một câu hỏi dạng mở rộng, là học sinh lớp 6 các em có ít kĩ năng với những bài dạng này nên giáo viên cần gợi ý sao cho các em hiểu được tài nguyên máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu có trên máy tính.
GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
GV: Ra yêu cầu đề bài, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.
HĐ 2 : Thực hành ( 18 phút )
MT: - HS được củng cố lại các kiến thức đã học qua phần thực hành 
- Học sinh có tác phong nghiêm túc trong học tập.
- GV đưa ra các yêu cầu sau và cho HS thực hành 
- HS thực hành theo các yêu cầu của giáo viên nhiều lần cho thành thạo
- GV quan sát và trợ giúp cho HS 
1 . Lý thuyết
Bài 1: Bài 5 trang 41
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là Hệ điều hành không? Vì sao?
Giải 
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không phải là Hệ điều hành.
Bài 2: Bài 6 trang 43
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo sự hiểu biết của mình.
Bài 3: Bài 4 trang 47
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?
Lời giải:
Không. (nếu tính cả đường dẫn).
Bài 4: Bài 2 trang 51
Có cách nào để biết rằng hiện tại em mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Nêu rõ cách nhận biết.
Lời giải:
Mỗi cửa sổ đang mở sẽ được thể hiện bằng một nút trên thanh công việc.
2.Thực hành
- Mở biểu tượng My Document và cho biết trong này có các thư mục và tệp tin nào 
- Đóng cửa sổ My Document
- Mở biểu tượng Microsoft Word . Chỉ ra thanh tiêu đề , thanh bản chọn , thanh công cụ , các nút điều khiển
- Thu nhỏ , phóng to , đóng cửa sổ Microsoft Word
- Tắt máy
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
5.1 Tổng kết : ( 4 phút )
– Nhắc lại các kiến thức lý thuyết đã học và các cách làm 1 bài tập Tin học.
5.2 Hướng dẫn học tập : ( 2 phút )
Đối với bài học ở tiết học này :
– Xem lại các nội dung vừa học
Đối với bài học ở tiết họctiếp theo :
– Xem lại các dạng bài tập và chuẩn bị Bài thực hành số 2.
 – Giờ sau thực hành
Rút kinh nghiệm:
6. Phụ lục : Phòng máy

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_12_He_dieu_hanh_Windows.doc