Cấu trúc đề thi học kỳ 1 môn Tin học 6 vnen năm học 2015 - 2016

A Lý thuyết:

- Học sinh nhận biết được nhận biết được lưu trữ , trao đổi, xử lý thông tin.

- Ứng dụng của máy tính

B. Thực hành:

- Sử dụng được các phần mềm

 +Calculator

+ Lạc Việt

- Kỹ năng tập thực hiện các phần mềm

+ Bassic Mouse Skill

+ Rapip Tiyping

- Tạo được cây thư mục.

- Thao tác trên cây thư mục: di chuyển, xóa thư mục

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 555Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề thi học kỳ 1 môn Tin học 6 vnen năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 1
MÔN TIN HỌC 6 Vnen
Năm học 2015-2016
A Lý thuyết: 
- Học sinh nhận biết được nhận biết được lưu trữ , trao đổi, xử lý thông tin.
- Ứng dụng của máy tính
B. Thực hành:
- Sử dụng được các phần mềm
	+Calculator
+ Lạc Việt 
- Kỹ năng tập thực hiện các phần mềm
+ Bassic Mouse Skill 
+ Rapip Tiyping
- Tạo được cây thư mục.
- Thao tác trên cây thư mục: di chuyển, xóa thư mục
Họ và tên (nhóm):	 Lớp: 6/8,Vnen
Máy đang thực hành số: ..
 THI HỌC KỲ I 
MÔN TIN HỌC 6
 Ngày .. tháng 12 năm 2015
 Thời gian làm bài 90 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
A Lý thuyết: 
Câu 1:(1,5điểm)
Ghép một mệnh đề ở hai cột để được một mệnh đề đúng:
A. Một kỳ thủ đang suy nghĩ tìm một nước cờ phù hợp
1.. là hoạt động trao đổi thông tin
B. Sử dụng máy ghi âm để thu âm 1 bài hát
2.. Hoạt động xử lý thông tin
C. Ô tô bóp còi để xin đường hoặc nháy đèn xi nhan để xin rẽ 
3.. Hoạt động lưu trữ và trao đổi thông tin
A. .. ; 	B.  ;	C. .. ;
Câu 2:(1,5điểm)
	Bạn Minh có ước mơ sau này trở thành bác sĩ và như vậy bạn Minh sẽ sử dụng máy tính hỗ trợ cho công việc của mình. Tuy nhiên bạn Minh vẫn chưa rõ máy tính có tác dụng như thế nào đối với ngành Y tế .
	Em hãy đưa ra 1 số ví dụ ứng dụng của máy tính cho ngành Y tế.
B. Thực hành:
Dùng phần mềm điền các từ hoặc chọn đáp án thích hợp
Câu 3: Mở chương trình Calculator thực hiện các phép tính sau: (1điểm)
a. 135795 = ..	b. 24686=..
c. 102 = 	d. 2 x 80 x 30 x 200 = 
Câu 4: Dùng phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: (1điểm)
a. Đạo đức=	b. Quốc tế = ..
c. Serious = 	d. Picture = .
Câu 5 :(1điểm)
Thực hành Bassic Mouse Skill ..
Câu 6 :(1điểm)
Thực hành Rapip Tiyping
Câu 7:(3điểm)
	a. Tạo cây thư mục:
	Lưu ý : > là họ và tên thật của thí sinh
D:\
>
Môn học
Toán
Tự nhiên
Văn
Xã Hội
AV
GDCD
Tin học
Lý
Sinh
Địa
Lịc sử
b. Dời thư mục Địa , Sử vào Môn học
c. Xóa thư mục Xã Hội
Điểm Câu a,  ; Câu b, ;Câu c, 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Phương án
Điểm
1
2
3
4
5
6
7 
A- 2; B- 3 ; C-1
Đưa ra 1 ứng dụng
Đưa ra được 2 đến 3 ứng dụng 
a. a. 135795 = 4,616777466x1020	 b. 24686=2,259804828x1020
 ( a= 461677746637035023899; b=225980482801757261824)
Câu a,b kết quả tương đương vẫn cho điểm 
c. 102 = 100 	d. 2 x 80 x 30 x 200 = 960000
a. morals, ( moraliti) b.international
c. đứng đắn, nghiêm nghị d, Bức tranh, bức ảnh
Theo thang điểm của phần mềm (Overrall Score*1000/2)/10
Mở chương trình, Thực hành Rapip Tiyping
Chấm điểm theo Overrall rating điểm/10
a.Tạo đúng cây thư mục
Sai mỗi mục trừ 0,25
b. Dời thư mục
c. Xóa thư mục
0.5;0,5;0,5
1,0
1,5
0,25; 0,25
0,25; 0,25
0,25; 0,25
0,25; 0,25
Max 1,0
Max 1,0
1,0
1,0
1,0

Tài liệu đính kèm:

  • docCau_truc_de_dap_an_tin_hoc_6_Vnen.doc