Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài thực hành số 03 các thao tác với thư mục

BÀI THỰC HÀNH SỐ 03

CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP.

 Biết các tạo, xóa, đổi tên thư mục.

2. Kỹ năng: Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.

II. Chuẩn bị

- Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

- Học sinh: Sách, vở, viết.

Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số(2’)

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 294Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài thực hành số 03 các thao tác với thư mục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 15
Ngày soạn: 13/12/2017
Tiết : 29
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 15/12/2017
Lớp 6/1: 16/12/2017
BÀI THỰC HÀNH SỐ 03
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP.
	 Biết các tạo, xóa, đổi tên thư mục.
2. Kỹ năng: Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
- Học sinh: Sách, vở, viết. 
Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số(2’)
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Sử dụng My Computer
Mục tiêu: Sử dụng được My Computer
7’
GV hướng dẫn HS sử dụng My Computer để xem thông tin trong máy tính cá nhân
? Khi mở My Computer em thấy gì?
? Để sử dụng My Computer em phải làm gì?
HS quan sát hướng dẫn và thực hiện
1. Sử dụng My Com puter
- Cách thực hiện: Nháy đúp biểu tượng để mở My Computer.
 - Cửa sổ My Computer mở ra cho thấy biểu tượng các đĩa và thư mục bên trong.
Hoạt động 2: Xem nội dung đĩa
Mục tiêu: Xem được thành phần của đĩa
15’
- Cho HS nháy đúp ổ đĩa C
- GV:Nếu máy tính có các ổ đĩa khác thì GV cho HS nháy đúp vào các ổ đĩa khác để xem.
- HS quan sát và thực hiện
2. Xem nội dung ổ đĩa
- Cách thực hiện: Nháy đúp vào biểu tượng của ổ đĩa, trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa gồm các tệp và các thư mục con.
Hoạt động 3: Xem nội dung thư mục
Mục tiêu: Xem nội dung thư mục
15’
GV:Cho HS mở thư mục để xem nội dung của một thư mục bất kỳ
? Một thư mục thì có thể chức bao nhiêu thư mục?
? Thư mục có thể chứa tệp tin không?
- HS quan sát và thực hiện
3. Xem nội dung thư mục
Cách thực hiện: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của thư mục, trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung gồm các tệp và các thư mục con.
4. Củng cố: (4 phút):
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện.
5. Dặn dò (2 phút):
- Xem kỹ chuẩn bị cho tiết thực hành sau
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 15
Ngày soạn: 13/12/2017
Tiết : 30
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 15/12/2017
Lớp 6/1: 16/12/2017
BÀI THỰC HÀNH SỐ 03
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lí thư mục trong Windows XP.
2. Kỹ năng: Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
- Học sinh: 	Sách, vở, viết.
Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tạo thư mục mới
Mục tiêu: Biết cách tạo thư mục
15’
- GV hướng dẫn tạo thư mục: THUVIEN, KHTN, TOAN, LI. 
- HS quan sát hướng dẫn của GV
4. Tạo thư mục mới
Cách thực hiện:
- Bước 1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó.
- Bước 2: Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, trỏ chuột vào New / Folder rồi nháy chuột.
- Bước 3: Gõ tên cho thư mục mới rồi nhấn phím Enter.
Hoạt động 2: Đổi tên thư mục
Mục tiêu: Biết cách đổi tên thư mục
15’
GV: Trong cùng một thư mục mẹ có nhiều thư mục con không thể có hai thư mục có tên giống nhau. Vì vậy ta phải đổi tên một trong thư mục đó.
- GV làm mẫu
- Hướng dẫn học sinh các bước đổi tên thư mục đã tạo.
HS: Quan sát và làm theo hướng dẫn của giáo viên
HS: Thực hiện đổi tên thư mục 
5. Đổi tên thư mục
Cách thực hiện:
- Bước 1: Nháy chuột lên thư mục cần đổi tên.
- Bước 2: Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa.
- Bước 3: Gõ tên mới rồi nhấn Enter.
Hoạt động 3: Xóa thư mục
Mục tiêu: Biết cách xóa thư mục
8’
- GV làm mẫu 
- HS quan sát thực hiện
6. Xoá thư mục
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xoá.
- Bước 2: Nhấn phím Delete.
4. Củng cố: (5 phút):
	- Yêu cầu HS tạo mới thư mục tên của mình, sau đó đổi tên thành lớp mình
	- Thực hiện xóa thư mục vừa tạo
 	 	5. Dặn dò (1 phút):
- Xem kỹ chuẩn bị cho tiết thực hành sau
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 29 30.doc