Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được các bước chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản.

3. Thái độ:

- Hình thành cho học sinh ham mê học hỏi, khám phá môn học.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập, máy chiếu, phòng máy.

2. Học sinh: vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập, đọc bài trước khi lên lớp.

III. Phương pháp:

- Thuyết trình, vấn đáp.

- Sử dụng phương tiện trực quan, thực hành trên máy.

 

doc 7 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1105Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/3/2011
Ngày giảng: 21/3/2011
Tiết 57
BÀI 20: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA
Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được các bước chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản.
3. Thái độ:
- Hình thành cho học sinh ham mê học hỏi, khám phá môn học.
Chuẩn bị:
1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập, máy chiếu, phòng máy.
2. Học sinh: vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập, đọc bài trước khi lên lớp.
Phương pháp:
- Thuyết trình, vấn đáp.
- Sử dụng phương tiện trực quan, thực hành trên máy.
Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
- Sĩ số:
- Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút)
Câu hỏi: Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản và thực hiện chèn hình ảnh vào đoạn văn bản mẫu 
 Đáp án:
	* Các bước chèn hình ảnh vào văn bản:
	- Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn.
- Bước 2: Chọn lệnh Insert ¨ Picture ¨From File Hộp thoại Insert Picture (chèn hình ảnh) xuất hiện.
- Bước 3: Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert.
* Thực hiện chèn hình ảnh vào đoạn văn: thao tác trên máy.
3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2 phút)
Hình ảnh sau khi được chèn vào văn bản đôi khi có vị trí, kích thước chưa được hợp lý. Bởi vậy ta phải thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản. Để thực hiện được các thao tác chỉnh sửa vị trí của hình ảnh, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay, mục 2 “thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản”
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
HĐ 2: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản (27 phút)
2. Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
* Hình ảnh được chèn vào trong văn bản theo một trong hai cách sau:
a) Trong dòng văn bản
- H×nh ¶nh ®­îc xem như một kí tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ.
b) Trong nền văn bản
- Hình ảnh nằm trên nền văn bản và độc lập với văn bản. Hình ảnh được xem như một hình chữ nhật và văn bản bao quanh hìnhchữ
 nhật đó.
* Các thao tác cần thực hiện để thay đổi cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản:
- Bước 1: Nh¸y chuét trªn h×nh ®Ó chän h×nh ¶nh ®ã
- Bước 2: Format -> Picture... => Xuất hiện hộp thoại Format Picture, chän trang Layout
- Bước 3: chọn
+ In line with text: nằm trên dòng văn bản
+ Square: Nằm trên nền văn bản 
=> OK.
* Ghi nhớ 2: ( SGK-102)
- Yêu cầu HS quan sát hai văn bản
Văn bản 1:
Văn bản 2:
? Em có nhận xét gì về 2 văn bản trên? 
- GV nhận xét: Ta thÊy hai v¨n b¶n ®ã có nội dung giống nhau và có chèn hình ảnh minh họa. Nhưng khác biệt là h×nh ¶nh được chèn vào các vÞ trÝ kh¸c nhau. Phấn văn bản thứ nhất hình ảnh được chèn trong dòng văn bản, phần văn bản thứ hai hình ảnh được chèn trong nền văn bản.
- Thông thường hình ảnh được chèn vào trong văn bản theo một trong hai cách sau:
* Cách 1: Trong dòng văn bản.
- Yêu cầu HS quan sát văn bản: 
? Quan sát văn bản trên, em có nhận xét gì về hình ảnh được chèn vào văn bản? 
- GV kết luận: H×nh ¶nh ®­îc xem nh­ mét kÝ tù ®Æc biÖt vµ ®­îc chÌn ngay t¹i vÞ trÝ con trá so¹n th¶o. Do đó hình ảnh cũng thuộc tính cơ bản của kí tự như độ cao và chiều rộng (độ sâu bằng 0). Trong trường hợp hình ảnh lớn thì dòng văn bản chứa nó sẽ bị dãn ra. 
? Với cách bố trí trên dòng văn bản này, hình ảnh được coi như 1 kí tự đặc biệt. Theo em có thể thực hiện các thao tác định dạng kí tự đối với loại kí tự đặc biệt này không? 
* Cách 2: Trong nền văn bản
- Yêu cầu HS quan sát văn bản mẫu 
? Trong kiểu bố trí này hình ảnh như thế nào so với văn bản? 
- GV kết luận: Với cách bố trí này, hình ảnh nằm trên nền văn bản và độc lập với văn bản. Hình ảnh được xem như 1 hình chữ nhật và văn bản bao quanh hình chữ nhật đó. Thực chất hình ảnh nằm trên 1 lớp khác, có thể trên hoặc dưới nền chứa văn bản. 
? Làm thế nào để thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản? 
- GV thao tác mẫu
- GV giải thích thêm về các lựa chọn tại mục Horizontal alignment (Left, Center, Right, Other)
+ Left: Dịch chuyển hình ảnh về bên trái.
+ Center: Dịch chuyển hình ảnh vào giữa văn bản
+ Righ: Dịch chuyển hình ảnh về bên phải.
- GV mở rộng thêm về các biểu tượng còn lại trên trang Layout. + Tight: H×nh ¶nh n»m chÝnh gi÷a nÒn v¨n b¶n.
+ Behind text: H×nh ¶nh n»m phÝa d­íi v¨n b¶n.
+ In front of text: H×nh ¶nh n»m phÝa trªn v¨n b¶n.
* Mở rộng thêm một số lựa chọn khác trên hộp thoại Format Picture
- Colors and lines: Màu sắc và đường viền của hình ảnh.
- Size: Chỉnh sửa kích cỡ của hình ảnh.
- Picture: Có thể dịch chuyển hình ảnh sang trái, sang phải, lên trên hoặc xuống dưới.
? Em còn biết cách nào khác để có thể thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản? 
- Gọi 1 HS đọc ghi nhớ
- HS: Hai v¨n b¶n có nội dung giống nhau và có chèn hình ảnh minh họa. Nhưng khác biệt là h×nh ¶nh ë 2 văn bản được chèn vào các vÞ trÝ kh¸c nhau.
- HS trả lời 
- Lớp nhận xét
- HS trả lời
- HS nhận xét
- HS trả lời 
- Lớp nhận xét
- HS quan sát
- 1 HS thực hiện lại trên máy chiếu 
- Lớp quan sát, nhận xét 
- Lớp thực hành
- Có thể thay đổi vị trí hình ảnh trên văn bản bằng cách nháy phải chuột chọn Format
 Picture
- HS đọc ghi nhớ
4. Củng cố: (7 phút)
Câu 1: Nêu các cách phổ biến để chèn hình ảnh vào văn bản?
a) Trong dòng văn bản
b) Trong nền văn bản
c) Cả a và b đều đúng 
Đáp án: c 
Câu 2: Nếu được bố trí trên một dòng văn bản hình ảnh có thể ở vị trí nào?
a) Đầu dòng	;
b) Cuối dòng; 
c) Giữa dòng;
d) Tại bất kì vị trí nào trên dòng văn bản, giống như một kí tự. 
Đáp án: d	
Câu 3: Nếu bố trí hình ảnh ở lớp trên nền văn bản, nội dung văn bản:
a) Có thể bao quanh hình ảnh;
b) Có thể nằm trên hình ảnh;
c) Có thể nằm dưới hình ảnh;
d) Tất cả đều đúng. 
Đáp án: d
Câu 4.Hãy chọn câu đúng trong các phát biểu dưới đây về vị trí của hình ảnh sau khi được chèn vào văn bản:
a. Khi hình ảnh được chèn vào văn bản vị trí của hình ảnh trong văn bản luôn luôn ở bên phải văn bản.
b.Khi hình ảnh được chèn vào văn bản vị trí của hình ảnh trong văn bản luôn luôn ở bên trái văn bản.
c. Khi hình ảnh được chèn vào văn bản vị trí của hình ảnh trong văn bản có thể ở tại vị trí của con trỏ soạn thảo hoặc nằm ở một lớp riêng trên nền văn bản và độc lập với văn bản.
Đáp án: c
Câu 5. Ngoài hai cách bố trí hình ảnh trên dòng văn bản và trong nền văn bản ta còn những cách nào nữa để bố trí hình ảnh vào văn bản?
a. Hình ảnh nằm chính giữa nền văn bản
b. Hình ảnh nằm phía dưới văn bản
c. Hình ảnh nằm phía trên văn bản
d. Cả 3 phương án trên
Đáp án: d	
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)
- Làm các bài 4.119, 4.127 SBT
- Chuẩn bị trước bài thực hành “ Em viết báo tường ”
V. Tự rút kinh nghiệm sau giờ dạy 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (7).doc