Giáo án môn Tin học khối 6 - Tiết 24 - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.

 - Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.

 - Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.

 2. Kĩ năng:

 - Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.

 3. Thái độ:

 HS yêu thích, có hứng thú với bộ môn.

II. Phương pháp:

 - Nêu vấn đề học sinh tìm hiểu từ những quan sát thực tế, thảo luận tìm ra khái niệm

 

docx 8 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 512Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 6 - Tiết 24 - Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05 / 11 / 2015 	Ngày dạy: 
Tuần dạy: 14
TIẾT 24 - BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.
	- Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.
	- Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.
	2. Kĩ năng:
	- Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
	3. Thái độ: 
	HS yêu thích, có hứng thú với bộ môn.
II. Phương pháp:
	- Nêu vấn đề học sinh tìm hiểu từ những quan sát thực tế, thảo luận tìm ra khái niệm
III. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: 
- Máy vi tính, giáo án, sách giáo khoa tin học, sách GV tham khảo, máy chiếu, mạng nội bộ có cài phần mềm quản lý netop school.
2. Học sinh: học và chuẩn bị bài ở nhà
IV. Tiến trình dạy học:
	1- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. (2 phút)
	2- Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
Câu 1. Em hãy chỉ ra thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con trong cây thư mục sau đây:
Câu 2: 
- Em hãy cho biết thông tin trên đĩa được tổ chức theo cấu trúc nào?
- Tệp tin lưu trữ trên các ổ đĩa là những tệp tin nào?
	3- Bài mới: Chức năng chính của máy tính là xử lí thông tin. Trong quá trình xử lí, máy tính phải truy cập tới thông tin (tìm, đọc, ghi) trên các thiết bị lưu trữ, việc truy cập sẽ trở nên nhanh chóng hơn nếu thông tin được tổ chức hợp lí. Để giải quyết vấn đền này, hệ điều hành đã tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp tin và thư mục. à Bài mới
Hoạt động giáo viên
H/động học sinh
Nội dung cần đạt (ghi bảng)
Hoạt động 1: Đường dẫn (20 phút)
GV: Để tìm một quyển sách trong thư viện hoặc một quyển sách ở hiệu sách ta phải làm như thế nào? 
Thư mục như tủ sách hoặc giá sách
Tệp như quyển sách
GV: Chiếu hình ảnh minh họa
Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 1 sau đây.
Ví dụ 1
NGĂN SÁCH GIÁO KHOA
TỦ SÁCH SỐ 1
NGĂN SÁCH THAM KHẢO
Sách Tin học 
Sách Địa lí 
Sách Ngữ văn 
? Để tìm được quyển sách Tin học chúng ta phải tìm ở ngăn sách nào? Trong tủ sách số mấy?
Vậy cô có đường dẫn như sau:
- Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 2
Thư mục “Lơp 6A1” nằm trong thư mục nào?
Ví dụ 2
GV: (chữa) chốt và chuyển.
GV: Trong ví dụ 3, Tệp Danca.mp4 nằm trong thư mục nào?D:\
Thuvien
KHTN
KHXH
Van.doc
Su.doc
Baihat
Danca.mp4
Nhactre.mp4
Qua đó ta thấy: 
Trong tổ chức hình cây của các thư mục và tệp, để truy cập đến tệp hoặc các thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó. 
GV: Để biết được đặc điểm chung của đường dẫn,cả lớp hoạt động nhóm ( 3 phút) như sau: 
Nhóm 1. TỦ SÁCH SỐ 1\NGĂN SÁCH GIÁO KHOA\Sách Tin học
- Gồm  
- Đặt cách nhau bởi dấu 
- Bắt đầu từ một 
- Kết thúc bằng một ... 
Nhóm 2. HOC_TAP_E :\1.TRUONG THCS\ khoi 6\Lơp 6A1
- Gồm 
- Đặt cách nhau bởi dấu 
- Bắt đầu từ một 
- Kết thúc bằng một ... 
Nhóm 3. D:\Baihat\Danca.mp4
- Gồm  
- Đặt cách nhau bởi dấu 
- Bắt đầu từ một  
- Kết thúc bằng một ...
GV: Các em hãy tìm đặc điểm của ba ví dụ trên.
GV: Chữa hoặc nhận xét.
GV: Vậy đường dẫn là gì?
GV: Cả lớp cùng làm bài tập sau đây:
Bài tập 1. Cho cây thư mục 
KHOI 6
LOP 6A 
Van.doc
KHOI 8
KHOI 7
D:\
LOP 6B
LOP 7A
Toan.doc
GV: Chữa hoặc nhận xét.
Học sinh trả lời.
Học sinh lắng nghe và quan sát.
Học sinh lăng nghe và quan sát.
Học sinh trả lời trực tiếp.
Học sinh lắng nghe và quan sát, trả lời trực tiếp.
HS: Nhận xét bài của bạn.
Học sinh lắng nghe và quan sát.
Học sinh trả lời trực tiếp.
HS: Nhận xét bài của bạn.
Học sinh lắng nghe
Học sinh hoạt động nhóm.
Đại diện nhóm hoàn thành bảng. 
HS trả lời 
HS nhận xét bài làm của nhóm bạn. 
HS trả lời.
HS làm bài.
HS nhận xét bài làm của bạn. 
3. Đường dẫn.
Ví dụ 1
TỦ SÁCH SỐ 1\NGĂN SÁCH GIÁO KHOA\Sách Tin học
Ví dụ 2
HOC_TAP_E:\1.TRUONG THCS\khoi 6\Lơp 6A1
ví dụ 3
Baihat\Danca.mp4
a) Đặc điểm chung 
 Dãy tên các thư mục lồng nhau.
 Đặt cách nhau bởi dấu “\”
 Bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó 
- Kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
b) Định nghĩa: sgk
Ví dụ:
C:\Hoctap\Mon Tin\Tin hoc 6.doc
Bài tập 1.
1. Viết đường dẫn đến thư mục LOP 6A
 D:\KHOI6\ LOP 6A
2. Viết đường dẫn đến tệp Van.doc
 D:\KHOI6\ Van.doc
3. Viết đường dẫn đến tệp Toan.doc
 D:\KHOI 7\ LOP7A\Toan.doc
Hoạt động 2: Các thao tác chính với tệp và thư mục (7 phút)
GV: Trong các biểu tượng sau hãy chỉ ra đâu là tệp tin, đâu là thư mục? 
GV: ? Em hãy quan sát hình sau và cho biết:
- Số tệp tin và thư mục;
- Tên của các tệp tin và thư mục;
Hình 1
Hình 2
- GV: Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau đây với thư mục và tệp tin. Các thao tác này chúng ta sẽ được thực hiện trong các bài thực hành
Học sinh lắng nghe và quan sát.
Học sinh trả lời trực tiếp.
Học sinh lắng nghe và quan sát.
Học sinh trả lời trực tiếp.
Học sinh nghe ghi bài
4. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Xem thông tin các tệp và thư mục.
- Tạo thư mục mới. 
- Xoá
- Di chuyển.
- Đổi tên.
 - Sao chép.
4. Củng cố: (10 phút)
Ghi nhớ 
Các em có thể xem đường dẫn đến tệp hoặc thư mục trên thanh địa chỉ
Câu hỏi 3 SGK/47
Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả ở hình dưới đây:
C:\
THUVIEN
TROCHOI
KHTN
TOAN
Dai.bt
Li
KHXH
BAIHAT
Hinh.bt
a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt .
b. Thư mục “THUVIEN” chứa các tệp tin “Dai.bt” và “Hinh.bt” là đúng hay sai?
c. Thư mục mẹ của KHTN là thư mục nào?
d. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc, đúng hay sai?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
5. Dặn dò, Hướng dẫn tự học : (3 phút)
	- Xem lại nội dung bài cũ, xem trước nội dung còn lại của bài.
- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK/47;
- Làm bài tập trong SBT trang 43, 44, 45;
- Chuẩn bị bài 12 “Hệ điều hành Windows”.

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet 24 Bai 11 To chuc thongtin trong may tinh_Hoang KimNhung_THCS Chuong Duong.docx
  • pptTiet 24 Bai 11 To chuc thong tin trong may tinh_Hoang Kim Nhung_THCS Chuong Duong.ppt