Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Tin học lớp 6

Câu 1. Hoạt động thông tin bao gồm:

A. Nhận và xử lí thông tin; B. Nhận , xử lí, trao đổi và lưu trử thông tin;

C. Xử lí thông tin; D. Nghiên cứu về máy tính.

Câu 2. Thông tin trước xử lí được gọi là:

 A. Thông tin chưa được xử lí; B. Thông tin vào;

 C. Thông tin từ xa; D. Thông tin ra.

Câu 3. Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học là:

 A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói; B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;

 C. Các con số, hình ảnh, văn bản; D. Âm thanh, chữ viết.

Câu 4. Thông tin bảo khẩn cấp mà em nghe được trên đài truyền hình là thông tin loại nào nếu chủ thể tiếp nhận là em.

 A. Thông tin vào; B. Thông tin ra;

 C. Thông tin đang được xử lí; D. Thông tin từ xa.

Câu 5. Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

 A. Tính toán nhanh, độ chính xác cao;

B. Lưu trữ lớn, có năng lực tư duy như con người;

 C. Nhận biết được tất cả các loại thông tin mà con người nhận biết được;

 D. Tính toán nhanh, chính xác, độ lưu trữ lớn.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 551Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Tin học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian: ........ phút (Không kể thời gian phát đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2) 
TL/TN
TL/TN
TL/TN
TL/TN
1. Chương 1 Làm quen với tin học và máy tính điện tử
Bài 1: Thông tin và tin học
C1, C2
1 đ
1
 1 đ
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
C3, C4
1 đ
2
1 đ
Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?
C5
0,5 đ
1
0,5 đ
Bài 4: máy tính và phần mềm máy tính
C6
0,5 đ
1
0,5 đ
Chương 2
Phần mềm học tập
Bài 5: Luyện tập chuột
C8
0,5 đ
C7, C9
1 đ
3
1,5 đ
Chương 3
 Hệ điều hành
Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?
C10
0,5 đ
1
0,5 đ
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
C11, C13
1 đ
C12
0,5 đ
3
1,5 đ
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
C14, C15
1 đ
C16
0,5 đ
C17.a
C17.b
C18.a, b
2 đ
7
3,5 đ
TỔNG SỐ
10
5 đ
5
2,5 đ
5
2,5 đ
20
10 đ
Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 50% nhận biết + 25% thông hiểu + 25% vận dụng(1).
 Trong đó 80% trắc nghiệm và 20% tự luận.
b) Cấu trúc bài: 18 câu.
c) Số lượng câu hỏi (ý) là:20. .
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TIN HỌC 6
Thời gian: ..... phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: .................................
Lớp:.....
 I/ Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D).
Câu 1. Hoạt động thông tin bao gồm:
A. Nhận và xử lí thông tin;	B. Nhận , xử lí, trao đổi và lưu trử thông tin;
C. Xử lí thông tin;	D. Nghiên cứu về máy tính.	
Câu 2. Thông tin trước xử lí được gọi là:	
	A. Thông tin chưa được xử lí;	B. Thông tin vào;
	C. Thông tin từ xa;	D. Thông tin ra.
Câu 3. Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học là:
	A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
	C. Các con số, hình ảnh, văn bản;	D. Âm thanh, chữ viết. 
Câu 4. Thông tin bảo khẩn cấp mà em nghe được trên đài truyền hình là thông tin loại nào nếu chủ thể tiếp nhận là em.
	A. Thông tin vào;	B. Thông tin ra;
	C. Thông tin đang được xử lí;	D. Thông tin từ xa.
Câu 5. Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
	A. Tính toán nhanh, độ chính xác cao;	
B. Lưu trữ lớn, có năng lực tư duy như con người;
	C. Nhận biết được tất cả các loại thông tin mà con người nhận biết được;
	D. Tính toán nhanh, chính xác, độ lưu trữ lớn.
Câu 6. Cấu trúc chung của máy tính điện tử bao gồm:
	A. Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra;	
	B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
	C. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra;
	D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 7. Vai trò của chuột trong máy tính là:
	A. Không thể thiếu;	 B. Có thể thiếu nhưng công việc kém hiệu quả;
	C. Không cần dùng chuột;	 D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 8. Thao tác kéo thả chuột có nghĩa là thực hiện:
Nhấn và giữ nút trái chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác;
Di chuyển chuột từ vị trí này đến vị trí khác;
Nhấn và giữ nút phải chuột đồng thời di chuyển chuột đến vị trí khác;
Cả A, B, và C đều sai.
Câu 9. Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác:
	A. Nháy chuột;	B. Nháy phải chuột;
	C. Nháy đúp chuột;	D. Kéo thả chuột.
Câu 10. Vì sao máy tính cần có hệ điều hành?
Vì hệ điều hành giúp người sử dụng khai thác thuận tiện các tài nguyên máy tính;
Vì hệ điều hành tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính;
Hệ điều hành giúp quản lí nhiều đối tượng tham gia vào quá trình xử lí thông tin;
Cả A, B, và C đều đúng. 
Câu 11. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là:
Điều khiển các thiết bị;
Điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình;
Điều khiển các chương trình;
Cả A, B, và C đều sai.
Câu 12. Ví dụ nào sau đây gần gũi với chức năng của hệ điều hành?
Đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư đường phố;
Cô giáo đang giảng bài trên bục giảng;
Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực;
Mưa to, gió lớn báo hiệu bão sắp đến.
Câu 13. Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?
	A. Phần mềm lập trình Pascal;	B. Phần mềm hệ điều hành;
	C. Phần mềm luyện tập chuột;	D. Phần mềm luyện gõ bàn phím. 
Câu 14. Tệp là:
Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần cứng;
Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần mềm;
Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên các thiết bị lưu trữ;
Lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính. 
Câu 15. Tên tệp gồm có:
	A. Phần tên và phần mở rộng;	
B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm (.);
	C. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;);
	D. Phần tên không có phần mở rộng. 
Câu 16. Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
	A. baivan.doc;	B. Toanhoc;	
C. Thuvien*pas;	D. Baihat_doc. 
II/ Điền vào chỗ (...) để có câu hoàn chỉnh:
C:\
HOCTAP
GIAITRI
TOAN
VAN
baitap.doc
van.doc
Câu 17. Xem cây thư mục như hình bên. 
	a/ Đường dẫn đến tệp baitap.doc là:
	..........................................................
	b/ Thư mục HOCTAP có thư mục con là: 
	.........................và...............................
Câu 18. 
	a/ Đường dẫn đến tệp van.doc là:
.........................................................
b/ Giả sử thư mục NHACVUI là thư mục con
của thu mục GIAITRI, hãy vẽ thêm vào hình vẽ bên.	
------------------------------Hết--------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
CÂU
Ý
Nội dung
Điểm
1
B
0.5 điểm
2
B
0.5 điểm
3
B
0.5 điểm
4
D
0.5 điểm
5
D
0.5 điểm
6
C
0.5 điểm
7
B
0.5 điểm
8
A
0.5 điểm
9
C
0.5 điểm
10
D
0.5 điểm
11
B
0.5 điểm
12
A
0.5 điểm
13
B
0.5 điểm
14
C
0.5 điểm
15
B
0.5 điểm
16
A
0.5 điểm
17
a
C:\HOCTAP\baitap.doc
0.5 điểm
b
TOAN và VAN
0.5 điểm
18
a
 C:\HOCTAP\VAN\van.doc
0.5 điểm
b
Vẽ đúng
0.5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDETHI HKI TIN 6 CO MA TRAN 2015 2016 DUNG.doc