Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 19: Tìm kiếm và thay thế - Nguyễn Đan Thanh - Trường THCS Hướng Thọ Phú

I- Mục tiêu, yêu cầu

- Học sinh biết cách tìm và sửa lỗi nhanh chóng khi soạn thảo văn bản.

- Biết cách sử dụng hộp thoại Find và hộp thoại Find and Replace.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa lệnh Find và lệnh Find and Replace, giữa Replace và Replace All.

- Thực hiện được thao tác tìm kiếm và thay thế đơn giản trong văn bản.

II- Đồ dùng và thiết bị dạy học

- Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, phòng máy.

 - Học sinh: Sách giáo khoa, tập vở, viết.

III- Những lưu ý sư phạm

- Ổn định học sinh khi vào phòng máy.

- Yêu cầu học sinh không nghịch máy, tắt máy khi ra về.

IV- Hoạt động dạy_học

1. Tổ chức: - Kiểm tra sĩ số.

- Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ

- Câu1: Nút lệnh Print Preview có công dụng gì?

a) Xem trước khi in.

b) In văn bản.

c) Đặt lề trang.

d) Chọn hướng trang.

- Câu2: Có mấy cách để in văn bản?

a) 1 cách.

b) 2 cách.

c) 3 cách.

d) 4 cách.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 928Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 19: Tìm kiếm và thay thế - Nguyễn Đan Thanh - Trường THCS Hướng Thọ Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hướng Thọ Phú	Kế Hoạch Bài Dạy
GVHD: Mai Thị Bích Vân	Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Người soạn: Nguyễn Đan Thanh	Tuần: 3	Tiết: 2
Ngày soạn: 14/03/2010	Lớp: 6/
	–&—
I- Mục tiêu, yêu cầu
- Học sinh biết cách tìm và sửa lỗi nhanh chóng khi soạn thảo văn bản.
- Biết cách sử dụng hộp thoại Find và hộp thoại Find and Replace.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa lệnh Find và lệnh Find and Replace, giữa Replace và Replace All.
- Thực hiện được thao tác tìm kiếm và thay thế đơn giản trong văn bản.
II- Đồ dùng và thiết bị dạy học
- Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, phòng máy.
	- Học sinh: Sách giáo khoa, tập vở, viết.
III- Những lưu ý sư phạm
- Ổn định học sinh khi vào phòng máy.
- Yêu cầu học sinh không nghịch máy, tắt máy khi ra về.
IV- Hoạt động dạy_học
Tổ chức:	- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định lớp.
Kiểm tra bài cũ
Câu1: Nút lệnh Print Preview có công dụng gì?
a) Xem trước khi in.
b) In văn bản.
c) Đặt lề trang.
d) Chọn hướng trang.
Câu2: Có mấy cách để in văn bản?
a) 1 cách.
b) 2 cách.
c) 3 cách.
d) 4 cách.
Bài mới
Hoạt động của giáo viên- học sinh
Nội dung
1) Tìm phần văn bản
GV: Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, phần mềm sẽ cung cấp cho các em nhiều công cụ sửa lỗi rất nhanh chóng. Trong bài này các em sẽ học cách sử dụng các công cụ tìm và thay thế trong văn bản.
GV: Giới thiệu công dụng của công cụ Tìm kiếm.
HS: Lắng nghe.
GV: Nêu cách mở hộp thoại Find (Tìm kiếm).
HS: Lắng nghe.
GV: Thực hiện các bước tìm kiếm một từ trong văn bản.
HS: Quan sát và ghi chép.
GV: Yêu cầu hs thực hiện thao tác tìm kiếm.
HS: Thực hành.
GV: Nhận xét.
GV: Làm sao để biết ta có tìm được từ cần tìm hay không?
HS: Suy nghĩ trả lời.
GV: Nhận xét.
GV: Vậy ta có thể chỉnh sửa phần bị bôi đen được không?
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét.
2) Thay thế
GV: Sau khi tìm kiếm xong, nếu muốn thay thế từ vừa tìm được bằng từ khác có được không? Và phải làm thế nào?
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét và giới thiệu về công cụ Tìm và thay thế.
HS: Lắng nghe.
GV: Nêu cách mở hộp thoại Find and Replace (Tìm và thay thế).
HS: Lắng nghe và ghi bài.
GV: Thực hiện các bước tìm và thay thế một từ trong văn bản.
HS: Quan sát và ghi chép.
GV: Yêu cầu hs thực hiện lại.
HS: Thực hành.
GV: Mỗi lần thực hiện lệnh Replace, ta thay thế được bao nhiêu từ?
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét và chốt lại.
HS: Lắng nghe và ghi bài.
GV: Nếu cần thay thế nhiều từ giống nhau, sử dụng lệnh Replace có hiệu quả không? Tại sao?
HS: Trả lời.
GV: Khi cần thay thế nhiều từ giống nhau ta sử dụng lệnh Replace All.
GV: Thực hành cho hs xem thao tác thay thế phần văn bản bằng lệnh Replace All.
HS: Quan sát và thực hành.
GV: Lệnh Replace và lệnh Replace All khác nhau như thế nào? Vậy khi nào ta sử dụng lệnh Replace và khi nào sử dụng lệnh Replace All.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét và chốt lại.
HS: Lắng nghe và ghi bài.
GV: Giữa lệnh Find and Replace và lệnh Find khác nhau như thế nào?
HS: Suy nghĩ trả lời.
GV: Nhận xét.
HS: Ghi chép.
GV: Có thể dùng công cụ tìm kiếm và thay thế để gõ tắt được không?
HS: Trả lời.
GV: Trong một văn bản có nhiều từ giống nhau cần xoá bỏ, có thể dùng công cụ tìm và thay thế để xoá các từ đó hay không?
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét.
1) Tìm phần văn bản
- Công cụ tìm kiếm giúp tìm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) trong văn bản.
- Để thực hiện việc tìm kiếm, ta sử dụng hộp thoại Find (Tìm kiếm).
- Cách mở hộp thoại tìm kiếm và thao tác tìm kiếm:
 + Chọn lệnh Edit à Find hoặc Ctrl + F.
Hộp thoại Find and Replace sẽ mở ra với trang Find.
 + Gõ nội dung cần tìm vào ô Find what.
 + Nháy vào nút lệnh Find Next để tìm. 
 + Nháy nút Cancel hoặc để kết thúc.
- Từ (hoặc dãy kí tự) tìm được sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng bị bôi đen.
- Sau khi tìm được từ (hoặc dãy kí tự) ta có thể sửa chữa bằng cách nháy chuột trên văn bản để sửa. 
2) Thay thế
- Công cụ thay thế giúp tìm nhanh dãy kí tự trong văn bản và thay thế dãy kí tự tìm được bằng một dãy khác.
- Để thực hiện việc tìm và thay thế, ta sử dụng hộp thoại Find and Replace (Tìm và thay thế).
- Cách mở hộp thoại Find and Replace và thao tác thực hiện việc tìm và thay thế một từ:
+ Chọn lệnh Edit à Replace hoặc Ctrl + H.
Hộp thoại Find and Replace sẽ mở ra với trang Replace.
 + Gõ nội dung cần thay thế vào ô Find what.
 + Gõ nội dung thay thế vào ô Replace with.
 + Nháy vào nút lệnh Find Next để tìm.
 + Nháy nút Replace để thay thế.
 + Nháy nút Cancel hoặc để kết thúc.
- Khi ta nháy nút lệnh Replace, từ cũ sẽ được thay thế bằng từ mới, đồng thời từ cần thay thế tiếp theo trong văn bản sẽ được bôi đen chờ ta nháy nút Replace thêm lần nữa.
- Lệnh Replace All dùng để thay thế tất cả các cụm từ tìm được bằng cụm từ thay thế.
- Sự khác biệt giữa Replace và Replace All:
 + Replace: mỗi lần chỉ thay thế được một từ.
 + Replace All: một lần thay thế được tất cả các từ cũ bằng từ mới.
- Sử dụng lệnh Replace và Replace All khi:
 + Dùng lệnh Replace khi cần thay thế một vài từ.
 + Dùng lệnh Replace All khi cần thay thế tất cả các từ.
- Lệnh Find: chỉ có thể tìm phần văn bản, nếu muốn chỉnh sửa phải nháy con trỏ vào văn bản.
- Lệnh Find and Replace: có thể tìm phần văn bản và chỉnh sửa (thay thế) phần văn bản đó.
- Có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt, thực hiện:
 + Gõ tắt bình thường.
 + Dùng công cụ tìm và thay thế để thay thế từ gõ tắt bằng từ cần hiển thị.
- Có thể xoá các từ giống nhau trong văn bản bằng cách thay thế từ đó bằng khoảng trắng.
V- Củng cố
	- Thực hiện thao tác tìm kiếm một từ trong văn bản.
	- Thực hiện thao tác thay thế một cụm từ trong văn bản bằng một cụm từ khác.
	- Biết cách mở hộp thoại Find và hộp thoại Replace.
VI- Dặn dò
Học bài.
Trả lời các câu hỏi SGK trang 98.
Xem trước bài 20: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HOẠ.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 19. Tìm kiếm và thay thế - Nguyễn Đan Thanh - Trường THCS Hướng Thọ Phú.doc