Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 27: Bài tập

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính; Các thao tác trên bảng tính.

 - Sử dụng các hàm và địa chỉ trong công thức, hàm để tính toán.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức, hàm để tính toán.

 - Sử dụng công thức; hàm và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 434Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì I - Tiết 27: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 14 - Tiết 27
 Ngày dạy: 17/11/2014
 BÀI TẬP 
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính; Các thao tác trên bảng tính.
 - Sử dụng các hàm và địa chỉ trong công thức, hàm để tính toán.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức, hàm để tính toán.
 - Sử dụng công thức; hàm và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
 Lòng ghép trong quá trình ôn tập.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Gv: Các em hãy thực hành làm bài tập trên máy.
Gv: Các em hãy nhớ lại các bước nhập công thức vào ô tính.
HS: Lắng nghe, thực hành.
Gv: Em có nhận xét gì về cách tính toán trong bảng tính Excel có gì khác so với cách tính toán thông thường?
HS: Có sự khác nhau đó là các ký hiệu của phép toán nhân, chia và phép toán lũy thừa. 
Gv: Tổng kết lại
Gv: Em nào có thể cho thầy biết các phép toán trong công thức được thực hiện theo trình tự như thế nào?
HS: Trả lời
Gv: Tổng kết lại: Các phép toán trong dấu ngoặc đơn thực hiện trước, tiếp đến là phép nâng lên lũy thừa, tiếp theo là phép nhân, phép chia, cuối cùng là phép cộng, phép trừ.
Gv: Vậy theo các em để nhập công thức đúng thì chúng ta phải tiến hành qua những bước nào?
HS: Trả lời: 4 bước.
-------------
Gv: Trước lúc làm bài tập số 2, em nào cho thầy biết các bước để nhập đúng hàm vào ô tính.
HS: có 4 bước
Gv: Nhận xét lại
Gv: Các em hãy nhìn lên màn chiếu và thực hiện các yêu cầu của bài toán sau:
HS: Làm bài tập.
Gv: Các em có nhận xét gì về cách sao chép công thức.
HS: Trả lời
Gv: Tổng kết: Khi sao chép 1 ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối so với ô đích
Gv: Em nào cho thầy biết các bước để điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng.
HS: trả lời
Gv: Em có nhận xét gì về kết quả của tổng điểm.
HS: Khi chèn thêm một cột mới thì giá trị cuối cùng của ô chứa công thức (hàm) sẽ không thay đổi.
Gv: Nhận xét lại
1. Bài 1
Sử dụng công thức tính các giá trị sau
a) 152 :4
b) (2 + 7)2: 7
c) (32 - 7)2 - (6 + 5)3
d) (188 - 122) x 7
2. Bài 2
Cho bảng dữ liệu:
Bảng điểm lớp 7A
2
Stt
Họ tờn
Toán
Tin
NV
TĐ
ĐTB
3
1
An
8
7
8
?
?
4
2
Bình
10
9
9
?
?
5
3
Khánh
8
6
8
?
?
6
4
Văn
7
8
6
?
?
7
5
Hoa
9
9
9
?
?
a) Sử dụng các hàm để tính TĐ, ĐTB của các học sinh trên.
b) Sử dụng hàm để tính TĐ, ĐTB lớn nhất, nhỏ nhất.
c) Điều chỉnh độ rộng của hàng và cột cho phù hợp.
d) Chèn thêm cột Lý và cho điểm vào. Nhận xét kết quả của tổng điểm, điểm trung bình.
Tổng kết. (2’)
 - Tổng kết, đánh giá tiết bài tập
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết bài tập.
Hướng dẫn học tập. (3’)
 Đối với bài học ở tiết này:
 - Nắm chắc các kiến thức đã được học từ trước đến nay. Tự luyện tập phần mềm Typing Test.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Ôn lại kiến thức; Chuẩn bị tiết kiểm tra thực hành 45 phút. 
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT27.doc