Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 20 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 * Hoạt động: - Học sinh biết các hàm và cú pháp chung của các cơ bản trong chương trình bảng tính: Average, Max, Min.

 - Học sinh hiểu ý nghĩa của từng hàm trong việc tính toán trên chương trình bảng tính

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Về kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính

- Sử dụng các hàm vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Vận dụng tốt các hàm đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 20 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 10 - Tiết 20
 Ngày dạy: 20/10/2014
 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết các hàm và cú pháp chung của các cơ bản trong chương trình bảng tính: Average, Max, Min.
	- Học sinh hiểu ý nghĩa của từng hàm trong việc tính toán trên chương trình bảng tính
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Về kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính 
- Sử dụng các hàm vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
- Vận dụng tốt các hàm đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Một số hàm trong chương trình bảng tính.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt, ĐDDH.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5 phút)
Câu 1: Nêu các bước để sử dụng hàm?
Câu 2: Gọi Hs lên thực hiện bài tập sử dụng hàm Sum.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: Một số hàm trong chương trình bảng tính. 
b. Hàm tính trung bình cộng.
- Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c)
 ? a,b,c gọi là gì.
Hs: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.
- Chức năng ?
Hs: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.
Ví dụ:
AVERAGE(15,24,45);
Hãy cho một số ví dụ khác?
Hs: Cho ví dụ. 
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
Giáo viên đưa ra ví dụ:
= MAX(45,56,65,24);
- Cú pháp?
Gv: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.
- Chức năng?
Hs: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.
Gv: Cho một số ví dụ khác.
Hs: Cho ví dụ.
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất.
 Cú pháp:
MIN(a,b,c...);
- Chức năng: cho kết quả là giá trị nhỏ nhất trong các biến.
 ? Cho ví dụ.
Hs: Cho ví dụ
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính. 
b. Hàm tính trung bình cộng.
- Cú pháp:
 = AVERAGE(a,b,c)
- Chức năng: 
 Cho kết quả là giá trị trung bình của các dữ liệu số trong các biến
Ví dụ 1,2 SGK
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
- Cú pháp:
 = MAX(a,b,c);
- Chức năng: 
 Cho kết quả là giá trị lớn nhất trong các biến.
Ví dụ 1,2 SGK
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất.
- Cú pháp:
 = MIN(a,b,c...);
- Chức năng: 
 Cho kết quả là giá trị nhỏ nhất trong các biến.
Ví dụ 1,2 SGK
Tổng kết. 
- Gv đưa ra một số bài tập liên quan đến các hàm để củng cố lại kiến thức. 
Hướng dẫn học tập.
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại các kiến thức đã học của bài học hôm nay.
- Làm các bài tập trong Sgk, thực hành các hàm nếu có điều kiện.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc bài đọc thêm số 2
- Xem trước và chuẩn bị bài cho bài thực hành số 4.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Su_dung_cac_ham_de_tinh_toan.doc