Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 44: Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

1. MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

 - Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 và 7 để làm bài tập thực hành.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc trình bày, định dạng một trang tính phù hợp.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 594Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 44: Bài thực hành 7: In danh sách lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 23 - Tiết 44
 Ngày dạy: 19/01/2015
 Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM.
1. MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:
 - Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 và 7 để làm bài tập thực hành.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc trình bày, định dạng một trang tính phù hợp. 
1.2. Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; trình bày trang tính hợp lí trước khi in
1.3. Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
Lòng trong tiết thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính. (35’)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
GV: Chia học sinh thành các nhóm, theo số lượng máy.
Hs: Ngồi theo nhóm đã phân công.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động Excel và làm bài tập .
Hs: Khởi động Excel và làm bài tập 3.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính. (35’)
a) Thực hiện các định dạng cần thiết để có trang tính tượng tự như hình 81.
 Lưu ý : (Sgk)
 Yêu cầu :
 Thực hiện theo các yêu cầu đề bài đưa ra (Trang 69)
b) Xem trước các trang in, kiểm tra các dấu ngắt trang và thiết đặt hướng trang ngang để in hết các cột trên một trang, thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang. 
c) Lưu bảng tính và thực hiện lệnh in dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành trong 2 tiết thực hành (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu để chuẩn bị cho tiết sau:
 + Thế nào là sắp xếp dữ liệu?
 + Tìm hiểu các thao tác sắp xếp dữ liệu.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 44.doc