Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 49: Kiểm tra 1 tiết

KIỂM TRA 1 TIẾT

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- Học sinh biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể

- Học sinh hiểu cách định dạng bảng tính, in bảng tính, sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính để giải quyết bài tập.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể

- Học sinh thực hiện thành thạo việc việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 841Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 49: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 26 - Tiết 49
 Ngày dạy: 09/02/2015
KIỂM TRA 1 TIẾT
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Học sinh biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể
- Học sinh hiểu cách định dạng bảng tính, in bảng tính, sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính để giải quyết bài tập.
Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể
- Học sinh thực hiện thành thạo việc việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể
Thái độ:
 Rèn luyện tính trung thực trong học tập, kiểm tra.
2. MA TRẬN:
Cấp độ
Chủ đề
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
Định dạng trang tính
- Học sinh biết nhận dạng các nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng trang tính. Các lệnh ngắt trang, đặt lề trang tính
- Học sinh hiểu các bước định dạng kiểu chữ, căn lề cho ô tính. 
- Học sinh hiểu các bước căn lề cho ô tính để giải quyết yêu cầu.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
4
2
 20%
1
2
20%
 1
 1
 10%
5
5
 50%
Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Học sinh biết nhận dạng nút lệnh trên thanh công cụ để sắp xếp trang tính; Bảng chọn để lọc dữ liệu.
- Hiểu các bước sắp xếp và lọc dữ liệu để vận dụng giải quyết bài tập.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
4
40%
3
5
 50%
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
6
3
 30%
1
2
20%
1
5
 50%
8
10
100%
3. ĐỀ BÀI: 
 A. Trắc nghiệm (khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) (3 điểm)
1. Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào?
	A. Page Break Preview	B. Print Preview
	C. Print	D. Cả A, B, C đều sai
2. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
	A. 	B. 
	C. 	D. Cả A, B, C đều sai
3. Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào?
	A. Data -> Sort	B. Data -> Filter -> Auto Filter
	C. Cả A, B đều đúng	D. Cả A, B đều sai
4 Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
	A. Top	B. Bottom	C. Left	D. Right
5. Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:
	A. 	B.	C. 	D. 
6. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:
	A. 	B. 	C. 	 D . Cả A, B, C đều sai
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (2đ) Hãy nêu các bước để thực hiện việc định dạng kiểu chữ đậm và gạch chân cho phần văn bản trong ô tính bất kì 
Câu 2: (5đ) Cho bảng điểm học sinh
Bảng điểm lớp 7A
STT
Họ và tên
Toán
Văn
Tin
ĐTB
1
Nguyễn Hoà An
8
7
8
7.7
2
Lê Thái Anh
8
5
7
6.7
3
Trần Quốc Bình
8
9
9
8.7
4
Phạm Ngọc Mai
9
9
10
9.3
5
Bùi Thu Hà
7
6
8
7.0
Nêu cách để định dạng các cột Toán, Văn, Tin và ĐTB nằm giữa ô tính như hình trên.
Nêu cách sắp xếp cột ĐTB theo thứ tự tăng dần.
Nêu cách lọc học sinh có ĐTB là 9.3.
Sau khi lọc, để hiển thị tất cả bảng điểm ta làm thế nào?
Để thoát khỏi chế độ lọc ta làm thế nào?
HƯỚNG DẪN CHẤM:
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
Phần A. Trắc nghiệm
1
A
0.5
2
B
0.5
3
B
0.5
4
D
0.5
5
C
0.5
6
A
0.5
 Phần B. Tự luận
1
 Chọn ô tính cần định dạng à Nháy nút lệnh và có trên thanh công cụ.
2
2
a) Chọn các cột à nháy nút lệnh trên thanh công cụ.
1
b) Nháy chuột ô trong cột ĐTB, nháy nút lệnh (sắp xếp tăng dần) trên thanh công cụ.
1
c) Nháy chọn ô trong vùng dữ liệu cần lọc -> Data -> Filter -> AutoFilter -> tích chọn 9.3
1
d) Data -> Filter -> AutoFilter -> Show All.
1
e) Data -> Filter -> Nháy xóa đánh dấu AutoFilter. 
1
4. KẾT QUẢ
 4.1. Thống kê chất lượng:
Lớp
TSHS
Giỏi
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
Yếu
Tỉ lệ
7A1
7A2
7A3
 4.2. Đánh giá chất lượng bài làm của học sinh và đề kiểm tra:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 49.doc