Giáo án Tin học 7 - Tiết 30 Bài 11 - Học đại số với Geogebra

 BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức.

- Biết vẽ đồ thị hàm số đơn giản.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được việc tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức, vẽ đồ thị hàm số đơn giản.

- Thao tác với đối tượng điểm và số.

3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự giác sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:.

7A2:.

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Yêu cầu HS thực hiện tính toán với các số hữu tỉ sau: a) (2^2.2^5)/4^3 b) (1/4+2/3)^2

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần mềm GeoGebra

 

docx 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 539Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 30 Bài 11 - Học đại số với Geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/12/2017
Ngày dạy: 28/12/2017
Tuần: 15
Tiết: 30
	BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Biết tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức.
- Biết vẽ đồ thị hàm số đơn giản.
2. Kĩ năng: 
- Thực hiện được việc tính toán các biểu thức hữu tỉ và đa thức, vẽ đồ thị hàm số đơn giản.
- Thao tác với đối tượng điểm và số.
3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, nâng cao tinh thần tự giác sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
7A1:................................................................................................................
7A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
Câu 1: Yêu cầu HS thực hiện tính toán với các số hữu tỉ sau: a) 22.2543 b) (14+23)2
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần mềm GeoGebra
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (36’) Tính toán với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức.
+ GV: Hướng dẫn HS sử dụng của sổ CAS với các chế độ tính toán: chính xác và gần đúng.
+ GV: Làm mẫu các thao tác thực hiện cho HS quan sát.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng thao tác.
+ GV: Thực hiện các ví dụ và đặt vấn đề yêu cầu HS trả lời.
+ GV: Với đa thức nên sử dụng các chữ cái nào để thể hiện các biến?
+ GV: Chúng ta có thể nhập biểu thức chứa chữ ở đâu?
+ GV: Khi nhập một biểu thức đại số thì cần phải viết các phép tính như thế nào cho đúng?
+ GV: Ta có thể nhập đa thức hoặc định nghĩa chúng như một đối tượng toán học hay không.
+ GV: Đưa ra một số ví dụ về đơn thức cho HS.
- 3xy + 2xy^2
- 3*x*y + 2x*y^2
- A(x):=x^3 + 4x^2 – 1/3x+1
+ GV: Làm mẫu thao tác thực hiện trên máy tính.
+ GV: Một đối tượng mới A(x) được tạo ra. Em có thể tính các giá trị cụ thể của đa thức trên khi thay thế các giá trị của biến x hay không?
+ GV: Có thể nhập đa thức nhiều biến và thực hiện các tính toán, phép tính trên đa thức không.
+ GV: Đưa ra ví dụ: nếu em đã định nghĩa P(x,y):=x^2 + x*y; Q(x):= 2x^2 + x – 1.
+ GV: Đưa ra bài tập cho HS thực hiện như sau:
- Tính tổng hai đa thức P(x) + Q(x) biết:
P(x) = x2y – 2xy2 + 5xy + 3;
Q(x) = 3xy2 + 5x2y – 7xy + 2;
+ GV: Yêu cầu từng HS thực hiện thao tác theo hướng dẫn trên máy.
+ GV: Quan sát hướng dẫn các em thực hiện các thao tác.
+ GV: Giúp đỡ các em thực hiện thao tác còn yếu.
+ GV: Nhận xét các thao tác thực hiện của các em.
+ GV: Cho 2 HS lên bảng thực hiện thao tác. Một em thực hiện tốt, một em thực hiện còn yếu.
+ GV: Yêu cầu các em khác quan sát và nhận xét các thao tác của bạn thực hiện.
+ GV: Cho HS tự rèn luyện các thao tác đã được học.
+ GV: Giúp đỡ hướng dẫn HS thực hiện các tính toán.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, quan sát các thao tác của GV thực hiện.
+ HS: Quan sát một lượt các bước thực hiện.
+ HS: Ghi nhớ các bước thực hiện thao tác.
+ HS: Chú ý và trả lời các yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Nên sử dụng chữ x, y, z,  để thể hiện tên các biến.
+ HS: Em có thể nhập trực tiếp một biểu thức chứa chữ trên dòng lệnh của màn hình CAS.
+ HS: Khi nhập một biểu thức đại số thì cần viết rõ ràng các phép tính. Ví dụ: x*y^2.
+ HS: Ta có thể nhập trực tiếp đa thức hoặc định nghĩa chúng như một đối tượng toán học.
+ HS: Quan sát chú ý và nhận biết các đa thức.
à 2 xy2 + 3 xy
à 2 x y2 + 3 x y
à A(x):=x3 + 4 x2 - 13 x + 1
+ HS: Quan sát thao tác mẫu nắm bắt thao tác thực hiện.
+ HS: Một đối tượng mới A(x) được tạo ra. Em có thể tính các giá trị cụ thể của đa thức trên khi thay thế các giá trị của biến x. Ví dụ có thể nhập A(1), A(5) để tính.
+ HS: Có thể nhập đa thức nhiều biến và thực hiện các tính toán, phép tính trên đa thức.
+ HS: Ta có thể thực hiện các tính toán sau: P(2,5) à14.
P+2*Q à 5x2 + xy + 2x - 2
+ HS: Thực hiện các bài tập của GV đưa ra rèn luyện kỹ năng.
+ HS: Các cá nhân tự thực hiện thao tác đã được quan sát.
+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Thực hiện dưới sự hỗ trợ của GV.
+ HS: Lắng nghe sửa chữa các thao tác còn yếu.
+ HS: 2 em lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Nhận xét các thao tác bạn thực hiện. Những thao tác đúng và những thao tác tác sai.
+ HS: Tự rèn luyện theo các nhân trên máy.
+ HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV đưa ra.
2. Tính toán với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức.
- Với đa thức ta nên sử dụng chữ x, y, z,  để thể hiện tên các biến.
4. Củng cố: (3’)
 	- Các bước thực hiện tính toán với đa thức.
5. Dặn dò: (1’)
	- Xem lại cách thức thực hiện, đọc trước nội dung tiếp theo của bài. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan 15 tiet 30_12224517.docx