Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 39, 40 - Bài thực hành 6: Định dạng trang tính

Bài thực hành 6

ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

1. Mục tiêu :

1.1 Kiến thức

- HS hiểu : được tầm quan trọng của tính toán trong trang tính.

- HS biết : Tác dụng của việc trang trí phù hợp cho một trang tính.

1.2 Kỹ Năng

- HS thực hiện được : các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

- HS thực hiện thành thạo : Các thao tác trên máy tính.

1.3 Thái độ

- Thói quen : Học tập nghiêm túc, bảo vệ tài sản công.

- Tính cách : Cận thận, tập trung vào bài học.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 1533Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 39, 40 - Bài thực hành 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 21
Tiết : 39 
Bài thực hành 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
1. Mục tiêu :
1.1 Kiến thức
- HS hiểu : được tầm quan trọng của tính toán trong trang tính.
- HS biết : Tác dụng của việc trang trí phù hợp cho một trang tính.
1.2 Kỹ Năng
- HS thực hiện được : các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
- HS thực hiện thành thạo : Các thao tác trên máy tính.
1.3 Thái độ
- Thói quen : Học tập nghiêm túc, bảo vệ tài sản công.
- Tính cách : Cận thận, tập trung vào bài học.
2. Nội dung :
	Rèn luyện các kĩ năng về định dạng trang tính.
 3. Chuẩn bị
3.1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
3.2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.
4. Tổ chức các hoạt động dạy học
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	44/44	7A2:	7A3: 40/42(Hòa, Bích(p)) 	
7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (kiểm tra thông qua thực hành)
4.3. Tiến trình dạy bài mới. 
HĐ của GV
Ghi Bảng
Hoạt động 1: làm bài tập 1 trong sách giáo khoa. (35’)
Mục tiêu: Biết định dạng và trình bài trang tính.
GV: Ra yêu cầu bài thực hành. 
HS: Nhận bài và làm trực tiếp trên máy tính.
GV: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
Quan sát và huống dẫn các thao tác sai và kịp thời sửa chửa.
GV : Kiểm tra và lấy điểm.
Bài 1. Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
- Mở bảng tính Bảng điểm lớp em đã được lưu trong bài thực hành 4. Thực hiện các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như hình dưới đây. Cuối cùng lưu bảng tính.
Yêu cầu: Thực hịên định dạng với phông chữ, cỡ chữ, màu sắc khác nhau; dữ liệu số được căn giữa.
- Hàng 1 có các ô từ A1 đến G1 được gộp thành mô ô và nội dung được căn giữa bảng.
Các cột và các hàng được tô các màu nền và kẻ đường biên để dễ phân biệt.
4.4. Tổng kết : (9’)
- Cách định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. 
- Cách chọn màu cho phông chữ trong trang tính.
- Các thao tác căn lề trong ô tính. 
- Cách tăng, giảm số chữ số thập phân trong trang tính.
- Cách tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính trong trang tính
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Chuẩn bị phần tiếp theo cùa bài thực hành.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần : 21
Tiết : 40
Bài thực hành 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt)
4. Tổ chức các hoạt động dạy học
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	44/44	7A2:	7A3: 40/42(Hòa, Bích(p)) 	
7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (5’)
	Yêu cầu 1 hs thực hành trên máy:
? Cách tăng, giảm số chữ số thập phân trong trang tính.
? Cách tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính trong trang tính.
	GV quan sát HS thực hiện à Nhận xét, uốn nắn và cho điểm.
4.3. Tiến trình dạy bài mới. 
HĐ của GV
Ghi Bảng
Hoạt động 1: thực hành bài tập 2 (35’)
Mục tiêu: Rèn luyện và thực hành lại các thao tác đã được học trên trang tính.
GV: Ra yêu cầu bài thực hành.
HS: Nhận bài và làm trực tiếp trên máy tính.
GV: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
Quan sát và huống dẫn các thao tác sai và kịp thời sửa chửa.
GV : Kiểm tra và lấy điểm.
Bài 2
Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu ô và tô màu.
Khởi động chương trình bảng tính Excel.
a) Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam á như hình dưới đây (Tên các nước trong côt B được nhập theo thứ tự bảng chữ cái)
b) Lập công thức để tính mật độ dân số (người/Km2) của Bru – nây trong ô E5. Sao chép công thức vào các ô tương ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nước còn lại.
c) Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện các thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tương tự như hình dưới đây.
4.4. Tổng kết : (4’)
Rèn luyện các thao tác và kĩ năng trình bài trang tính đã học.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Chuẩn bị bài số 7 : trình bày và in trang tính.
Trả lời câu hỏi : tại sao trước khi in ta phải xem lại trang tính. ?
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 21.doc