Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 58: Kiểm tra 1 tiết

KIỂM TRA 1 TIẾT

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

- Học sinh biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể

- Học sinh hiểu cách định dạng bảng tính, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ trên trang tính để giải quyết bài tập.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể

- Học sinh thực hiện thành thạo việc việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể

1.3 Thái độ:

 Rèn luyện tính trung thực trong học tập, kiểm tra.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 518Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 58: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 30 - Tiết 58
 Ngày dạy: 16/03/2015
KIỂM TRA 1 TIẾT
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Học sinh biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể
- Học sinh hiểu cách định dạng bảng tính, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ trên trang tính để giải quyết bài tập.
Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể
- Học sinh thực hiện thành thạo việc việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, bài tập cụ thể
Thái độ:
 Rèn luyện tính trung thực trong học tập, kiểm tra.
2. MA TRẬN:
Cấp độ
Chủ đề
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
Bảng tính điện tử
 Học sinh biết cách nhập dữ liệu cho bảng tính, trình bày bảng tính hợp lí.
 Học sinh thông hiểu các mục trong hộp thoại Page Setup để thiết lập cho trang.
Học sinh vận dụng các kiến thức đã học: Các hàm; các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu; tạo biểu đồ.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2
 20%
1
1
10%
 4
 7
 70%
6
10
 100%
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
1
2
 20%
1
1
10%
 4
 7
 70%
6
10
 100%
3. ĐỀ BÀI: 
 Cho bảng tính sau:
Yêu cầu:
1/ Nhập và định dạng trang tính như trên.
2/ Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp để tính, sau đó sao chép công thức xuống các ô khác:
- Tính cột thành tiền theo công thức: Thành tiền bằng số lượng*đơn giá.
- Tính trung bình chung cho các cột Số lượng, đơn giá, thành tiền.
- Tìm xem sách nào có số lượng lớn nhất.
3/ Sắp xếp cột số lượng theo thứ tự tăng dần.
4/ Lọc ra 3 loại sách có tổng tiền cao nhất.
5/ Lập biểu đồ hình tròn cho 3 loại sách đã lọc ở trên.
6/ Thiết lập lề cho trang tính để bảng tính và biểu đồ tạo được cùng ở trên 1 trang giấy.
 (Lưu ý: Lưu bài vào ổ đĩa D với tên A_7A1 trong đó A là tên của em)
4. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM:
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
 Nhập đầy đủ dữ liệu cho bảng, trình bày đẹp, đúng mẫu
2
2
Sử dụng đúng hàm, công thức để tính cho cột Thành tiền, trung bình chung các cột Số lượng, đơn giá, thành tiền; sách có số lượng lớn nhất.
2.5
3
Cột số lượng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
1
4
Lọc ra được 3 loại sách có tổng tiền cao nhất.
1.5
5
Tạo được biểu đồ hình tròn cho 3 loại sách trên; trình bày đẹp, rõ ràng.
2
6
Thiết lập trang tính hợp lí; lưu bài đúng tên, địa chỉ. 
1
4. KẾT QUẢ
 4.1. Thống kê chất lượng:
Lớp
TSHS
Giỏi
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
Yếu
Tỉ lệ
7A1
7A2
7A3
 4.2. Đánh giá chất lượng bài làm của học sinh và đề kiểm tra:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 58.doc