Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 15: Bài tập

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính.

 - Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.

 - Luyện tập gõ phím với Typing Test.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.

 - Sử dụng công thức và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 881Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 15: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 8 - Tiết 15
 Ngày dạy: 12/10/2015
 BÀI TẬP 
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Ôn tập và cũng cố kiến thức về bảng tính và các thành phần đặc trưng của bảng tính.
 - Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
 - Luyện tập gõ phím với Typing Test.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
 - Về kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán.
 - Sử dụng công thức và địa chỉ ô tính vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
 - Vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
 Lòng ghép trong quá trình ôn tập.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (15’)
Gv: Củng cố lại kiến thức qua các câu hỏi: 
 + Bảng tính là gì?
+ Nêu các thành phần đặc trưng của bảng tính? Có thể nêu công dụng của từng thành phần?
 + Dữ liệu nhập vào ô tính thường là những dạng dữ liệu nào?
 + Sử dụng địa chỉ ô trong công thức là như thế nào?
 + Nêu các bước nhập công thức vào ô tính? Vì sao sử dụng địa chỉ ô trong công thức?
 + Phần mềm Typing Test dùng để làm gì? Phần mềm có bao nhiêu trò chơi, đó là những trò chơi nào?
Hs: Nhớ lại các kiến thức, trả lời các câu hỏi.
Gv:Nhận xét cho từng ý câu hỏi và chốt lại những ý chính cần nắm bắt
1. Lý thuyết.
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
Bài: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test.
Hoạt động 2: Bài tập. (23’)
Bài tập 1: Sử dụng công thức:
Gv: Đưa nội dung, yêu cầu trên bảng:
a. Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên bảng.
b. Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột Điểm trung bình.
c. Lưu với tên Bang diem lop.
Hs: Làm theo nhóm và đưa ra kết quả.
Bài tập 2: Sử dụng địa chỉ trong công thức:
 Bài tập trên nhưng sử dụng địa chỉ trong công thức để tính.
 *) Cho Hs luyện tập với phần mềm Typing Test. (nếu còn thời gian)
2. Bài tập:
Bài tập 1: Sử dụng công thức:
 Lập trang tính và sử dụng công thức: 
Bài tập 2: Sử dụng địa chỉ trong công thức:
Tổng kết. (2’)
 - Tổng kết, đánh giá tiết bài tập
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết bài tập.
Hướng dẫn học tập. (3’)
 Đối với bài học ở tiết này:
 - Nắm chắc các kiến thức đã được học từ trước đến nay. Tự luyện tập phần mềm Typing Test.
 Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Ôn lại kiến thức; Chuẩn bị tiết kiểm tra 45 phút. 
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_15_Bai_Tap.doc