Giáo án môn Tin học 7 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - HS biết: Bảng tính, cc thnh phần chính trn trang tính: hng, cột, cc ơ, hộp tn.

 -HS hiểu: Giúp HS hiểu vai trị của thanh cơng thức

1.2 Kỹ năng:

 - HS thực hiện được: Cch chọn ơ, cc hng, cc cột, khối trn trang tính.

- HS thực hiện thnh thạo: Nhập dữ liệu vo trang tính, cch di chuyển trn trang tính.

1.3 Thái độ

- Thĩi quen: Nghim tc khi sử dụng phịng my

- Tính cch: Tự gic, ham học hỏi.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:3 Tiết: 5-6
BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ
DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
ND: 08/09/2015 
1. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức: 
 - HS biết: Bảng tính, các thành phần chính trên trang tính: hàng, cột, các ơ, hộp tên...
 -HS hiểu: Giúp HS hiểu vai trị của thanh cơng thức
1.2 Kỹ năng:
 - HS thực hiện được: Cách chọn ơ, các hàng, các cột, khối trên trang tính.
- HS thực hiện thành thạo: Nhập dữ liệu vào trang tính, cách di chuyển trên trang tính.
1.3 Thái độ 
- Thĩi quen: Nghiêm túc khi sử dụng phịng máy
- Tính cách: Tự giác, ham học hỏi.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Thành phần chính trên trang tính.
3. CHUẨN BỊ :
3.1- Giáo viên: phòng máy 
3.2- Học Sinh: Chuẩn bị bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
 - Kiểm diện học sinh
 	4.2. Kiểm tra miệng
Câu hỏi 1: Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel?
Đáp án: *Điểm giống: các bảng chọn, thanh cơng cụ và các nút lệnh quen thuộc.
 *Điểm khác:Thanh cơng thức,Bảng chọn Data, Trang tính.
4.3.Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu bảng tính ( 15’)
Mục tiêu: Tìm hiểu bảng tính 
Em hãy quan sát phần trang tính của bảng tính cĩ gì đặc biệt?(GV minh hoạ qua hình 13 SGK).
! Trang tính được kích hoạt cĩ nhãn màu trắng, tên trang viết chữ đậm. Để kích hoạt trang tính em cần nháy chuột vào nhãn trang tương ứng.
Hoạt động 2: thành phần chính trên trang tính(20’)
Mục tiêu: Các thành phần chính trên trang tính
-? Quan sát bảng tính em thấy cĩ những thành phần chính nào?=>HS: Hộp tên, khối, thanh cơng thức..
Hoạt động 3: Tìm hiểu Chọn các đối tượng trên trang tính.(20’ )
Mục tiêu: Chọn các đối tượng trên trang tính.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK.
GV: Hướng dẫn cho HS cách chọn các đối tượng trên trang tính. Giải thích cho HS hiểu về tên cột - tên hàng.
HS: Đọc sách, nghe giảng.
GV: Em cĩ thể chọn nhiều khối khác nhau trên cùng một trang tính được khơng? Nếu được, hãy trình bày cách thực hiện?
HS: Trả lời.
Hoạt động 4: Tìm hiểu Dữ liệu trên trang tính (20’ )
Mục tiêu: Dữ liệu trên trang tính 
GV: Cĩ thể nhập các dạng dữ liệu nào vào ơ tính?
HS: Trả lời.
GV: Em hãy lấy ví dụ về dữ liệu số?
HS: Lấy ví dụ.
GV: Giải thích thêm: ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ơ tính.
GV: Đưa thêm ví dụ để HS nắm được cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy trong trang tính.
HS: Chú ý nghe giảng.
GV: Em hãy lấy ví dụ về dữ liệu kí tự?
HS: Lấy ví dụ.
GV: Giải thích: ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ơ tính.
Tiết: 5
1.Bảng tính
- Một bảng tính cĩ nhiều trang tính. Khi mở một bảng tính mới thường chỉ gồm ba trang tính. Các trang tính được phân biệt bằng tên trên các nhãn ở phía dưới màn hình.
2. Các thành phần chính trên trang tính.
+Hộp tên: là ơ ở gĩc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ơ dược chọn.
+Khối: Là một nhĩm các ơ liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối cĩ thể là một ơ, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
+Thanh cơng thức: Cho biết nội dung của ơ đang được chọn.
Tiết: 6
3. Chọn các đối tượng trên trang tính.
- Chọn một ơ: Đưa con trỏ đến ơ cần chọn và nháy chuột. 
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ơ gĩc đến ơ ở gĩc đối diện.
* Chú ý: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em hãy chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.
4. Dữ liệu trên trang tính.
 a. Dữ liệu số:
- Các số từ 0, 1,, 9; Dấu cộng (+) chỉ số dương;
Dấu trừ (-) chỉ dấu âm và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm.
 + Dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu.
 + Dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
 b. Dữ liệu kí tự:
- Là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu
4.4.Tổng kết
- Nhắc lại các thành phần chính trên trang tính.
+Hộp tên: là ơ ở gĩc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ơ dược chọn.
+Khối: Là một nhĩm các ơ liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối cĩ thể là một ơ, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
+Thanh cơng thức: Cho biết nội dung của ơ đang được chọn.
4.5. Hướng dẫn học tập.
 Đối với bài học ở tiết này:- Trả lời câu hỏi SGK 
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:- Chuẩn bị bài mới: Bài thực hành 2
5.Phục lục:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Cac_thanh_phan_chinh_va_du_lieu_tren_trang_tinh.doc