Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

- Học sinh biết: Các bước thay đổi chỉnh sửa biểu đồ

- Học sinh hiểu: Mục đích của việc thay đổi vị trí hình dạng biểu đồ

1.2/Kỹ năng

- Thực hiện được:

 +Biết thay đổi vị trí của biểu đồ

+Thay đổi được các dạng của biểu đồ

+Biết xóa một biểu đồ

+Sao chép một biểu đồ từ Excel sang Word

- Thực hiện thành thạo: Áp dụng để tạo được các kiểu biểu đồ phù hợp trên trang tính

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

- Tính cách: Chăm chỉ cần cù và sáng tạo trong học tập

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 922Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần : 29 - Tiết: 55
 Ngày dạy:
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ(tt)
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
- Học sinh biết: Các bước thay đổi chỉnh sửa biểu đồ
- Học sinh hiểu: Mục đích của việc thay đổi vị trí hình dạng biểu đồ
1.2/Kỹ năng
- Thực hiện được:
 +Biết thay đổi vị trí của biểu đồ
+Thay đổi được các dạng của biểu đồ
+Biết xóa một biểu đồ
+Sao chép một biểu đồ từ Excel sang Word
- Thực hiện thành thạo: Áp dụng để tạo được các kiểu biểu đồ phù hợp trên trang tính
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 
- Tính cách: Chăm chỉ cần cù và sáng tạo trong học tập
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Chỉnh sửa biểu đồ
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:...............
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1:(Câu hỏi bài cũ)Để tạo một biểu đồ câu nào sau đây là sai?
Không cần bảng dữ liệu, chỉ cần nháy nút Chart Winzard trên thanh công cụ
Chỉ có thể vẽ được biểu đồ hình cột
Biểu đồ hình tròn thích hợp cho việc so sánh nhiều cột
Tất cả đều sai
Câu 2: :(Câu hỏi bài cũ) Xác định miền dữ liệu dung để 
Tạo biểu đồ với phần dữ liệu có trong khối đó
Có kiểm tra miền dữ liệu và có thể thay đổi
Có thể chọn dữ liệu và có thể thay đổi
Tất cả đều đúng
 Câu 3 :(Câu hỏi bài mới)Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó
Không có biểu đồ được tạo
Biểu đồ đó được tạo với các thông tin ngầm định 
Đáp án:
Câu 1: D
Câu 2: D
Câu 3: B
3/ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Chỉnh sửa biểu đồ( 35p’)
*Mục tiêu:
-Kiến thức: Các bước thay đổi chỉnh sửa biểu đồ
-Kĩ năng: Áp dụng để tạo được các kiểu biểu đồ phù hợp trên trang tính
- Biểu đồ được chèn vào trang tính có vị trí và kích thước ngầm định.
- GV hướng dẫn cho HS các thao tác thay đổi vị trí biểu đồ.
- HS theo dõi và ghi bài
- GV thực hiện lại thao tác di chuyển biểu đồ.
- GV gọi HS lên thực hiện lại thao tác đó.
- HS quan sát, thực hiện theo yêu cầu
- GV giới thiệu cho HS cách thay đổi kích thước biểu đồ
- Nếu ta muốn thay đổi dạng biểu đồ thì ta thực hiện như thế nào?
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS
- HS tham khảo, thảo luận và trả lời.
- HS chú ý và ghi bài
- GV thao tác một lần trên máy và hướng dẫn HS, gọi HS lên thực hiện.
- Nếu ta không muốn có biểu đồ nữa thì ta làm thế nào?
- HS trả lời: Ta xóa biểu đồ
- Em có cách nào để xóa biểu đồ không?
- HS suy nghĩ và trả lời
- HS chú ý theo dõi và chép bài
- GV hướng dẫn HS cách xóa biểu đồ.
- Ta muốn biểu đồ nằm trên trang văn bản Word thì ta làm thế nào?
- HS: Ta chỉ cần sao chép
- Em nhắc lại cách sao chép văn bản trong Word
- HS nhớ lại và trả lời.
- HS thảo luận nhóm, tham khảo Sgk và trả lời.
- HS ghi bài
- Tương tự như sao chép trong Word em hãy cho biết cách sao chép biểu đồ vào trang word?
- GV nhận xét và hướng dẫn HS các thao tác
- Hướng dẫn HS thao tác trực tiếp trên máy
4. Chỉnh sửa biểu đồ:
a. Thay đổi kích thước biểu đồ:
* Để thay đổi vị trí của biểu đồ em thực hiện các bước sau:
- Nháy chuột để chọn cả biểu đồ.
- Đưa con trỏ chuột vào trong vùng biểu đồ và kéo nó đến vị trí mới.
* Để thay đổi kích thước ta làm như sau:
- Nháy chuột để chọn cả biểu đồ.
- Đưa con trỏ chuột vào vị trí các nút đặc biệt và kéo thả chuột.
b. Thay đổi dạng biểu đồ:
* Để thay đổi dạng biểu đồ em làm các bước sau:
- Nháy chuột chọn biểu đồ.
- Nháy vào mũi tên để mở bảng chọn.
- Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
c. Xóa biểu đồ:
* Để xóa biểu đồ em làm:
- Nháy chuột chọn biểu đồ cần xóa
- Nhấn phím Delete
d. Sao chép biểu đồ vào văn bản Word:
* Để sao chép biểu đồ vào văn bản word em làm các bước:
- Nháy chuột chọn biểu đồ.
- Nháy nút lệnh Copy
- Mở văn bản Word 
- Nháy nút lệnh Paste
- HS làm theo hướng dẫn.
4.4 Tổng kết 
-GV nhấn mạnh lại những nội dung cần chú ý của bài học
-GV đưa ra một biểu đồ được tạo sẵn
-HS lên thực hiện với các thao tác: thay đổi vị trí, kích thước biểu đồ, sao chép sang Word, xóa biểu đồ đó
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này:
 +Học bài 
 +Thực hành lại nếu ở nhà có máy
- Chuẩn bị bài mới: Xem trước bài thực hành 9: Tạo biểu đồ minh họa
5. PHỤ LỤC : 
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (3).doc