Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 45, 46 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 8:

SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

1/ Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- HS hiểu :sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính là gì.

- HS biết : Cách để sắp xếp và lọc dữ liệu.

1.2. Kỹ Năng

- HS thực hiện được : thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trong trang tính.

- HS thực hiện thành thạo : Kĩ năng thực hành trên máy.

1.3. Thái độ

- Thói quen : Nghiêm túc ghi chép và học tập.

- Tính cách : Cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

2/ Nội dung

 Sắp xếp và lọc dữ liệu.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 523Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 45, 46 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24
Tiết 45
Bài 8:
SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
1/ Mục tiêu
1.1. Kiến thức
- HS hiểu :sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính là gì.
- HS biết : Cách để sắp xếp và lọc dữ liệu.
1.2. Kỹ Năng
- HS thực hiện được : thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trong trang tính.
- HS thực hiện thành thạo : Kĩ năng thực hành trên máy.
1.3. Thái độ
- Thói quen : Nghiêm túc ghi chép và học tập.
- Tính cách : Cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
2/ Nội dung
	Sắp xếp và lọc dữ liệu.
3/ Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. 
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 42/42	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (9’)
? Mở một bảng tính bất kỳ. Thực hiện thao tác thay đổi hướng của giấy in?
	TL: HS thực hiện trên máy tính cá nhân à Giáo viên quan sát, nhận xét và cho điểm.
4.3. Tiến trình dạy bài mới. ( 30’ )	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu thao tác sắp xếp dữ liệu. (30’)
Mục tiêu: Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính.
GV: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
HS: Quan sát trên tranh vẽ và thực hiện trên máy tính cá nhân.
GV: Đưa ví dụ vẽ bằng tranh và cho HS quan sát.
GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm Trung bình ta thực hiện như sau:
1. Nháy chuột chọn một ô trong cột điểm trung bình
2. Nháy nút trên thanh công cụ
Ta sẽ nhận được kết quả tương tự như hình minh hoạ.
1. Sắp xếp dữ liệu
- Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu
- Nháy nút hay trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Ví dụ: Trang tính dưới đây là kết quả học tập của một số HS lớp 7a.
Sau khi sắp xếp được kết quả:
4.4. Tổng kết : (5’)
1. Trả lời câu hỏi 2,3,4 SGK.
2. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu.
- Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần 24
Tiết 46
Bài 8:
SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 42/42	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (9’)
? Mở một bảng tính bất kỳ. Thực hiện thao tác sắp xếp ?
	TL: HS thực hiện trên máy tính cá nhân à Giáo viên quan sát, nhận xét và cho điểm.
4.3. Tiến trình dạy bài mới. ( 30’ )	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu thao tác lọc dữ liệu. (25’)
Mục tiêu: Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.
GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Ví dụ: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8.8 trở lên (hình minh hoạ)
HS: Quan sát trên màn chiếu và thực hiện trên máy tính cá nhân.
GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính.
HS: Quan sát và thực hiện trên máy tính cá nhân.
Hoạt động 2: Lọc giá trị lớn nhấ và nhỏ nhất. (5’)
Mục tiêu: Biết thêm về thao tác lọc dữ liệu.
GV: Hướng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất.
HS: Quan sát và thực hành.
2. Lọc dữ liệu
Thực hiện các thao tác sau:
Bước 1. Chuẩn bị:
- Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Mở bảng chọn Data -> Filterà AutoFilter.
sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau:
Bước 2. Lọc:
- Chọn tiêu đề để lọc
- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ).
- Kết thúc lọc: Chọn Data à Filter à Show All (Hiển thị tất cả).
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất
- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau:
+ Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc mộ số giá trị.
VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10 à Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3 à OK.
4.4. Tổng kết : (5’)
1. Trả lời câu hỏi 2,3,4 SGK.
2. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu trong bảng tính
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 24.doc