Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 27: Học toán với toolkit math (tt)

1 - Mục tiêu

1.1. Kiến thức

- HS Hiểu: Lợi ích của phần mềm học toán đơn giản là hỗ trợ cho việc giải bải tập, tính toán và vẽ đồ thị.

- HS Biết: Biết sử dụng công thức tính toán trong phần mềm.

1.2. Kỹ Năng

- HS thực hiện được: Biết sử dụng lệnh đơn giản và phức tạp để tính toán.

- HS thực hiện thành thạo: các kĩ năng sử dụng lệnh tính toán trong phần mềm.

1.3. Thái độ

- Thói quen: Cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

- Tính cách: Nghiêm túc học tập, có ý thức tự giác và tập trung cao.

2/ Nội dung

 Các lệnh tính toán đơn giản : Simplify, plot.

3/ Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà.

4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 656Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 27: Học toán với toolkit math (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27
Tiết 51
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt)
1 - Mục tiêu
1.1. Kiến thức
- HS Hiểu: Lợi ích của phần mềm học toán đơn giản là hỗ trợ cho việc giải bải tập, tính toán và vẽ đồ thị.
- HS Biết: Biết sử dụng công thức tính toán trong phần mềm.
1.2. Kỹ Năng
- HS thực hiện được: Biết sử dụng lệnh đơn giản và phức tạp để tính toán.
- HS thực hiện thành thạo: các kĩ năng sử dụng lệnh tính toán trong phần mềm. 
1.3. Thái độ
- Thói quen: Cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
- Tính cách: Nghiêm túc học tập, có ý thức tự giác và tập trung cao.
2/ Nội dung
	Các lệnh tính toán đơn giản	: Simplify, plot.
3/ Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. 
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 41/42	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
(Kết hợp trong quá trình thực hành)
4.3. Tiến trình dạy bài mới. 	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành tính toán các biểu thức đơn giản. (25’)
Mục tiêu: rèn luyện kĩ Năng thực hành và biết tính toán bài toán đơn giản.
GV: Đưa ra bài tập để HS thực hiện pháp tính.
1/5+3/4
4.8+3.4+0.7
2^4+(3/4)^2 
HS: Ghi chép đề bài.
? Để thực hiện các phép toán này ta sử dụng lệnh nào để tính? Nêu các thực hiện? 
HS: Suy nghĩ trả lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ đồ thị.
(15’)
Mục tiêu: Rèn lyện kĩ năng vẽ đồ thị.
GV: Yêu cầu HS thực hiện tính toán theo 2 cách và các máy đưa ra kết quả.
? Để vẽ đồ thị hàm số ta có mấy cách?
- Yêu cầu HS vẽ các đồ thị: 
a) y=3x+1
b) y=3x^2-3
HS: Ghi lại yêu cầu bài tập và tiến hành làm bài trực tiếp trên máy.
GV: Giám sát việc làm bài của HS. Hướng dẫn HS khi cần thiết.
4. Các lệnh tính toán đơn giản
a) Tính toán các biểu thức đơn giản
- Phần mềm có khả năng tính toán chính xác các biểu thức đại số chứa các số nghuyên hoặc các chữ số thập phân.
- Nhập phép toán từ cửa sổ dòng lệnh.
- Nhập phép toán từ thanh bảng chọn: Algebra -> Simplify -> Gõ BT tại Expression to simplify -> OK.
b) Vẽ đồ thị
- Để vẽ đồ thị một hàm số đơn giản ta dùng lệnh Plot từ cửa sổ dòng lệnh.
Vd: Plot y=3x+1
- Đồ thị hàm số xuất hiện trên cửa sổ vẽ đồ thị của phần mềm.
4.4. Tổng kết : (4’)
- Nhắc lại về các thành phần trên màn hình làm việc của phần mềm. 
- Các lệnh tính toán đơn giản.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần 27
Tiết 52
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt)
4/ Tổ chức các hoạt động dạy và học
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (2’)
7A1: 	7A2:	7A3: 	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. 
(Kết hợp trong quá trình thực hành)
4.3. Tiến trình dạy bài mới. 	
Hoạt động của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1 : Tính toán biểu thức đại số. (15’)
Mục tiêu: rèn kĩ năng thực hành máy và kĩ năng tính toán.
GV: Lệnh Simplify không những cho phép tính toán với các phép tính đơn giản mà còn có thể thưc hiện nhiều phép tính phức tạp với các loại biểu thức đại số khác nhau.
Vd: (((3/2)+(4/5))/((2/3)- (1/5)))+17/20
Hoạt động 2: Tìm hiểu về tính đa thức Expand. (10’)
Mục tiêu: Rèn kĩ năng tính toán đa thức Expand.
GV; Giới thiệu lệnh Expand và cách thực hiện lệnh.
 HS: Nghe và ghi nhớ kiến thức.
? Rút gọn biểu thức ta làm ntn?
? Kết quả sẽ xuất hiện ở đâu? 
HS: Suy nghĩ trả lời.
Hoạt động 3: Giải phượng trình đại số.(10’)
Mục tiêu: rèn kỉ năng giải phuong rtình trê máy tính
GV: Giới thiệu lệnh Solve. 
- Gọi HS lên làm.
HS: Chú ý quan sát và làm theo yêu cầu của GV.
5. Các lệnh tính toán nâng cao
a) Biểu thức đại số
- Cú pháp.
- Simplify 
Vd: 
Simplify (3/2+4/5)/(2/3- 1/5)+17/20
Kết luận: Ta có thể thực hiện được mọi tính toán trên các biểu thức đại số với độ phức tạp bất kỳ.
b) Tính toán với đa thức Expand
- Cú pháp: Expand 
- Algebra -> Expand -> Nhập BT -> OK.
Vd: Expand (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2)
c) Giải phương trình đại số
- Cú pháp: Solve .
Vd: Solve 3*x+1=0x
4.4. Tổng kết : (8’)
- GV tóm tắt các kiến thức đã học với phần mềm TIM.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 27.doc